Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Ajut TTD a Projectes de Recerca per fomentar la recerca traslacional en el camp de les neoplàsies digestives.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://www.ttdgroup.org/contenidos/formacion/becas/solicitudBeca.aspx
  https://www.ttdgroup.org/docs/formacion/basesBecas/4-convocatoria-Ayuda-TTD-2023-BASES.pdf
  Requisits
 • Ser metges Especialistes en Oncologia Mèdica fins a 15 anys des del terme de la residència o Residents d'Oncologia Mèdica d'últim any.
 • Ser socis del Grup TTD o estar en procés de sol·licitud d'alta.
 • Tenir residència permanent a Espanya.
 • Tenir un contracte de treball en la institució en la qual es durà a terme el projecte de recerca, o un acord de col·laboració amb aquesta institució.
 • El sol·licitant de l'Ajuda ha de ser l'investigador principal del projecte.
 • Dotació
  40.000 €, distribuïts en dues anualitats de 20.000 € cadascuna.
  Durada
  2 anys
  Documentació
 • Formulari de sol·licitud: Dades del sol·licitant amb nom i cognoms, DNI, centre de treball, dades de contacte.
 • CV de l'investigador principal i dels col·laboradors de l'equip investigador, seguint l'estructura de CVN abreujat, en espanyol o en anglès. (https://cvn.fecyt.es/editor/#*HOME)
 • Memòria cientificotècnica del projecte de recerca, en espanyol o en anglès.
 • Qualsevol altra informació que el sol·licitant consideri oportú incloure.

  Enviar preferentment tota la documentació de la sol·licitud de l'Ajuda a Projectes de Recerca en línia a través de la web del TTD. https://www.ttdgroup.org/
 • Arxius

  Arxiu
  4-convocatoria-Ayuda-TTD-2023-BASES.pdf
  4-convocatoria-Ayuda-TTD-2023-Solicitud.docx
  4-convocatoria-Ayuda-TTD-Informe-2023-intermedio-de-resultados.docx
  4-convocatoria-Ayuda-TTD-2023-Informe-final-resultados.docx
  4-convocatoria-Ayuda-TTD-2023-Memoria-proyecto.docx