Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Dues beques que tenen com a objectiu fomentar activitats de formació i/o recerca en centres estrangers de reconegut prestigi.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://aedv.es/becas/
  https://aedv.es/wp-content/uploads/2023/01/10.-Beca-Formacion-investigacion-centros-extranjeros-FPS-2023-2.pdf
  Requisits
  Una de les beques serà destinada a acadèmics que estiguin cursant el seu període formació MIR i la segona beca serà destinada a dermatòlegs que hagin finalitzat la seva formació en el moment del gaudi de la beca.

  Serà requisit imprescindible que el sol·licitant de la beca sigui membre de la AEDV.
  Dotació
  3.000 €
  Documentació
  Les sol·licituds hauran de ser presentades a través de la pàgina web de l'AEDV, després del registre en l'àrea privada.

  Àrea privada: https://miportal.aedv.es/login<

  Arxius

  Arxiu
  10.-Beca-Formacion-investigacion-centros-extranjeros-FPS-2023-2.pdf