Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objecte d'aquest projecte és promoure la investigació en cardiologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12222-becas-proyectos-investigacion-basica-traslacional-cardiologia-sec-fec-2022
https://secardiologia.es/images/2023/Convocatoria2023/Proyectos/2023-_Bases_Proyecto_SEC_y_FEC_B%C3%A1sica_o_Traslacional.pdf
https://casadelcorazon.wufoo.com/forms/psdghoj14eoi4h/
Requisits
El projecte pot ser sol·licitat per membres de la SEC que demostrin activitat científica recent i que realitzin la seva activitat professional a Espanya. El desenvolupament del projecte s'ha de fer en territori espanyol. No podran presentar treballs que optin a altres Projectes d'Investigació, Beques o Premis similars.br> Atès l'interès estratègic de la Societat Espanyola de Cardiologia en la qualitat assistencial, per a la qual cosa és essencial el Registre RECALCAR, els centres participants al projecte de recerca han de col·laborar en l'enviament d'informació del Registre esmentat.
Dotació
15.000€
Durada
Dotze mesos
Documentació
Amb la sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:
  • Projecte d'investigació, en espanyol, segons plantilla (http://www.secardiologia.es).
  • Currículum normalitzat de l'investigador principal amb especial referència a l'experiència i publicacions sobre el tema de el projecte. Currículum normalitzat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) (https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME).
  • Arxius

    Arxiu
    2023-_Bases_Proyecto_SEC_y_FEC_Básica_o_Traslacional.pdf
    Nuevo_formulario_informe_seguimiento.docx