Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promoure la investigació en cardiologia i hauran de destinar obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://secardiologia.es/cientifico/becas-y-premios/proyectos-de-investivacion/12221-becas-proyectos-investigacion-clinica-cardiologia-sec-fec-2022
https://secardiologia.es/images/2023/Convocatoria2023/Proyectos/2023_-_Bases_Proyecto_SEC_y_FEC_Cl%C3%ADnica_o_Epi.pdf
https://casadelcorazon.wufoo.com/forms/p1hmjn2i1jou1an/
Requisits
Els Projectes hauran de ser sol·licitats per membres de la SEC que demostrin activitat científica recent i que realitzin la seva activitat professional a Espanya. El desenvolupament del projecte s'ha de fer en territori espanyol. No podran presentar treballs que optin a altres Projectes d'Investigació, Beques o Premis similars.
Dotació
15.000€
Durada
12 mesos
Documentació
Amb la sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:
  • Projecte d'investigació, en espanyol, segons plantilla
  • Currículum normalitzat de l'investigador principal amb especial referència a l'experiència i publicacions sobre el tema de el projecte. Currículum normalitzat de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) (https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME).
  • Arxius

    Arxiu
    2023_-_Bases_Proyecto_SEC_y_FEC_Clínica_o_Epi.pdf
    Nuevo_formulario_informe_seguimiento.docx