Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premi per residents a Espanya que estiguin en possessió de la titulació oficial d'infermeria, psicologia o treball social, o que de qualsevol manera treballin amb malalts renals, ja sigui professionalment o com a voluntaris.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://fundacionrenal.com/contenido/premios-inigo-alvarez/
  https://fundacionrenal.com/wp-content/uploads/2023/02/Bases-de-investigacion-en-enfermeria-nefrologica.pdf
  Requisits
 • Podran optar a aquest premi les persones que estiguin en possessió de la titulació oficial d'Infermeria que siguin residents a Espanya.
 • Podran optar al premi els treballs que descriguin investigacions en Infermeria Nefrològica encaminades a millorar la qualitat de vida dels pacients renals, les característiques dels quals facin la seva aplicació pràctica a les unitats on desenvolupen la seva tasca els mateixos professionals.
 • S'admetran a més de treballs inèdits, els que hagin estat publicats durant els anys 2022/2023 a revistes científiques de qualsevol nacionalitat. També s'admetran treballs que s'hagin presentat a altres premis durant l'any 2022.
 • Dotació
  5.000 €
  Documentació
  Els treballs s'hauran de presentar de forma anònima i tindran una extensió limitada en conjunt (amb bibliografia, figures, etc.) a un màxim de trenta pàgines. S'han de presentar redactats en castellà i/o en anglès. S'ajustaran en la presentació al contingut següent:
 • Títol
 • Resum en castellà i en anglès (al voltant de 300 paraules)
 • Introducció i objectius
 • Material i mètode
 • Resultats
 • Discussió i conclusions
 • Bibliografia
  Juntament amb els treballs presentats caldrà aportar la documentació següent:
  - Fitxa annexa degudament emplenada i signada per la persona que presenta el treball.
  - Declaració responsable de lautor que presenta el treball.
  - Aprovació del Comitè Ètic que correspongui quan sigui pertinent o quan sigui requerit per la comissió d'admissió.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases-de-investigacion-en-enfermeria-nefrologica.pdf