Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Beca SEOM dirigida a Investigadors Joves que hagin realitzat una estada a l'estranger d'almenys 2 anys i que s'incorporin a realitzar un projecte de recerca en un centre espanyol.
Característiques principals
2 beques:
 • 1 Beca SEOM: finançada per Boehringer Ingelheim.
 • 1 Beca SEOM: finançada per Fundació Cris contra el càncer.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://seom.org/images/BecasSEOM2023/4_BASES_AYUDAS_SEOM_RETORNO_2023.pdf
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/209722-convocatoria-becas-proyectos-y-premios-seom-2023
  Requisits
 • Metges Especialistes en Oncologia Mèdica que hagin nascut en 1982 o data posterior.
 • Haver realitzat una estada a l'estranger d'almenys 2 anys.
 • Soci de la SEOM i corrent en el pagament de la quota de soci.
 • Nacionalitat espanyola.
 • Es concedirà una sola beca de retorn en la mateixa Comunitat Autònoma.

  Condicions del projecte:
 • Projecte de Recerca clínic o clínic-traslacional finançat al qual s'adscriu el sol·licitant.
 • Compromís del centre a incorporar a l'investigador a la seva plantilla durant l'any de durada de la beca.
 • Un mateix IP pot optar a una sola categoria en la convocatòria de Beques SEOM 2023.
 • Dotació
  30.000 € per beca
  Durada
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias
  Durada
  Màxim un any
  Documentació
  Ha de presentar-se la memòria del projecte o assaig clínic, que ha de tenir els següents apartats (màxim 12 folis Arial 12 doble espai):
 • Títol
 • Durada (màxim 1 any)
 • Resum (màxim 250 paraules)
 • Antecedents i estat actual del tema
 • Bibliografia més rellevant comentada
 • Hipòtesis
 • Objectius
 • Metodologia (Disseny, objectiu, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions del projecte)
 • Pla de treball
 • Pla de Difusió (rellevància del projecte quant a impacte clínic i bibliomètric)
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte
 • CV del candidat i del grup de recerca seguint plantilla del CVA-ISCIII. Ha d'incloure una descripció de la trajectòria docent i investigadora, incloent els projectes actuals i passats del grup, les col·laboracions negociades per a la consecució i suport a la realització del projecte de recerca i la capacitació específica de cadascun dels membres d'equip investigador per a la realització d'aquesta.
 • Compromís del centre a incorporar a l'investigador a la seva plantilla durant l'any de durada de la beca.
 • Document de Justificació extensa de la necessitat de tornada.
 • Document de Justificació extensa de la necessitat de retorn.
 • Arxius

  Arxiu
  4_BASES_AYUDAS_SEOM_RETORNO_2023.pdf
  Curriculum Vitae Normalizado Abreviado manual AES_2020.pdf