Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Impulsar la carrera investigadora de socis de SEOM, incrementant la seva dedicació a tasques de recerca i innovació a través de l'alliberament del 50% de la seva activitat assistencial mitjançant el finançament parcial de la contractació d'un substitut.
Característiques principals
Beques dirigides a investigadors que tinguin iniciat un projecte de recerca. La beca està destinada a alliberar l'investigador durant 2-3 dies a la setmana de la seva labor assistencial per a dedicar-se al seu projecte de recerca.

Dues beques:
 • 1 Beca SEOM. Financiada por Roche
 • 1 Beca SEOM
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/209722-convocatoria-becas-proyectos-y-premios-seom-2023
  https://seom.org/images/BecasSEOM2023/5_BASES_AYUDAS_SEOM_INTENSIFICACION_2023.pdf
  Impresos (URL)
  https://seom.org/becas-seom-de-intensificacion-de-investigadores-jovenes-2023
  Requisits
 • Metges Especialistes en Oncologia Mèdica.
 • Soci de la SEOM i corrent en el pagament de la quota de soci.
 • El sol·licitant haurà d'haver nascut en 1977 o data posterior.
 • Residència permanent a Espanya
 • Ser investigador/a principal d'un projecte de recerca de finançament competitiu d'àmbit nacional o internacional d'almenys un projecte relacionat amb el càncer i que estigui en actiu durant el període de la beca d'intensificació, o ser investigador/a principal d'un assaig clínic del qual sigui coordinador general.
 • No ser beneficiari d'una beca amb els mateixos fins en el mateix període per al qual se sol·licita aquesta Beca.
 • Es concedirà una sola beca d'intensificació en la mateixa Comunitat Autònoma.

  Condicions del projecte:
 • Projecte de recerca o assaig clínic que compti amb finançament de convocatòria pública o privada competitiva. Ha d'acreditar el suport econòmic i tècnic per a realitzar el projecte.
 • Àrea de Recerca: projectes d'oncologia, amb aplicabilitat clínica o clínicatranslacional. Han de ser realitzats a Espanya.
 • Un mateix IP pot optar a una sola categoria en la convocatòria de Beques SEOM 2023.
 • Dotació
  30.000 € per beca
  Durada
  Màxim 1 any
  Documentació
  Ha de presentar-se la Memòria del Projecte o de l'Assaig Clínic, que ha de tenir els següents apartats:
 • Títol
 • Durada (màxim 1 any).
 • Resum (màxim 250 paraules) .
 • Antecedents i estat actual del tema
 • Bibliografia més rellevant comentada
 • Hipòtesis
 • Objectius
 • Metodologia (Disseny, objectiu, variables, recollida i anàlisi de dades i limitacions del projecte)
 • Pla de treball
 • Pla de Difusió (rellevància del projecte quant a impacte clínic i bibliomètric)
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte
 • CV del candidat i del grup de recerca seguint plantilla del CVA-ISCIII. Ha d'incloure una descripció de la trajectòria docent i investigadora, incloent els projectes actuals i passats del grup, les col·laboracions negociades per a la consecució i suport a la realització del projecte de recerca i la capacitació específica de cadascun dels membres d'equip investigador per a la realització d'aquesta.
 • Document amb dades addicionals de l'IP
 • Document de Compromís del Centre a alliberar el temps establert per a recerca
 • Document de justificació extensa de la necessitat d'intensificació.
 • Arxius

  Arxiu
  Curriculum Vitae Normalizado Abreviado manual AES_2020.pdf
  Documento_autorrellenable_datos_adicionales_IP.pdf
  5_BASES_AYUDAS_SEOM_INTENSIFICACION_2023.pdf