Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
2 beques: una SEOM / BMS i una altra SEOM
Característiques principals
Condicions del projecte:
 • Projecte de recerca original de 2 anys de durada.
 • Àrea de recerca: temes de recerca clínic-traslacional relacionats amb la immunoteràpia de tumors sòlids.
 • Projectes de recerca coordinats o dirigits en Unitats d'Oncologia Mèdica a Espanya.
 • Ha d'indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que l'acrediti.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Research Grants and Contracts Ofiice. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/209722-convocatoria-becas-proyectos-y-premios-seom-2023
  https://seom.org/images/BecasSEOM2023/10_BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_INMUNOONCOLOGIA_2023.pdf
  Impresos (URL)
  https://seom.org/becas-seom-para-proyectos-de-investigacion-traslacional-en-inmuno-oncologia-2023
  Requisits
 • Metges Especialistes en Oncologia Mèdica, amb exercici professional a Espanya.
 • Soci de SEOM i al corrent en el pagament de la quota de soci.
 • Dotació
  40.000€
  Durada
  2 anys
  Documentació
  Ha de presentar-se una Memòria del Projecte de recerca, que no ha d'excedir de 12 pàgines, i ha de tenir els següents apartats:
 • Títol.
 • Resum (màxim 250 paraules).
 • Introducció (màxim 1000 paraules).
 • Indicar durada del Projecte: màxim 2 anys.
 • Hipòtesi i objectius.
 • Pla de treball, protocol i metodologia.
 • Mitjans disponibles.
 • Adequació a la prioritat de la convocatòria.
 • Cronograma.
 • Pressupost amb justificació detallada.
 • Referències bibliogràfiques
 • Apartat d'adequació específica a la convocatòria (característiques del centre sol·licitant, àrea de recerca, justificació de la durada del projecte).
 • CV de l'Investigador principal i CV individual de tot l'Equip Investigador seguint plantilla del CVA-ISCIII. Han d'enviar-se al final i no inclòs en les 12 pàgines de la memòria.
 • Document amb dades addicionals de l'IP.
 • Arxius

  Arxiu
  Curriculum Vitae Normalizado Abreviado manual AES_2020.pdf
  Documento_autorrellenable_datos_adicionales_IP.pdf
  10_BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_INVESTIGACION_INMUNOONCOLOGIA_2023.pdf