Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
SEOM convoca cinc beques per projectes de recerca en càncer de mama.
Característiques principals
5 beques:
 • 1 Beca SEOM. Finançada per AVON - 20.000 €
 • 3 Beca SEOM. Finançada per FECMA - 25.000 €
 • 1 Beca SEOM. Finançada per DAIICHI SANKYO - 25.000 €
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/209722-convocatoria-becas-proyectos-y-premios-seom-2023
  https://seom.org/images/BecasSEOM2023/15_BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_EN_CANCER_DE_MAMA_2023.pdf
  Impresos (URL)
  https://seom.org/becas-seom-para-proyectos-de-investigacion-en-cancer-de-mama-2023
  Requisits
 • Metge Especialista en Oncologia Mèdica, amb exercici professional a Espanya.
 • Soci numerari de la SEOM, al corrent en el pagament de la quota de soci.

  Condicions del projecte:
 • Projecte de recerca original.
 • Àrea de Recerca: temes en els quals el càncer de mama estigui inclòs dins de l'objectiu principal de l'estudi.
 • Projectes coordinat o dirigit, en Unitats d'Oncologia Mèdica a Espanya.
 • Ha d'indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que l'acrediti.
 • Un mateix IP pot optar a una sola categoria en la convocatòria de Beques SEOM 2023.
 • Dotació
  25.000€ a les quatre beques millor puntuades i 20.000€ a la cinquena beca amb millor puntuació.
  Durada
  Màxim 2 anys
  Documentació
  Ha de presentar-se una Memòria del Projecte de recerca, que no ha d'excedir de màxim 12 folis Arial 12 a doble espai, i ha de tenir els següents apartats:
 • Títol.
 • Resum (màxim 250 paraules).
 • Introducció (màxim 1000 paraules).
 • Durada. Màxim 2 anys.
 • Hipòtesi i objectius.
 • Pla de treball, protocol i metodologia.
 • Mitjans disponibles.
 • Adequació a la prioritat de la convocatòria.
 • Cronograma.
 • Pressupost.
 • Apartat d'adequació específica a la convocatòria
 • CV de l'Investigador principal seguint plantilla del CVA-ISCIII.
 • CV individual de tot l'equip investigador seguint plantilla del CVA-ISCIII.
 • Document amb dades addicionals de l'IP.
 • Arxius

  Arxiu
  15_BASES_BECAS_SEOM_PROYECTOS_DE_INVESTIGACION_EN_CANCER_DE_MAMA_2023.pdf
  Documento_autorrellenable_datos_adicionales_IP.pdf
  Curriculum Vitae Normalizado Abreviado manual AES_2020.pdf