Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
SEOM convoca dos ajuts per a un projecte de recerca de seccions SEOM.
Característiques principals
Condicions del projecte:
 • Projecte de recerca original.
 • Presentat i avalat pel Comitè Executiu de la secció.
 • Àrea de Recerca: temes relacionats amb l'oncologia, es prioritzaran registres o projectes relacionats amb qualitat assistencial.
 • Es donarà prioritat als projectes amb preferència d'aplicabilitat clínica. Projecte de recerca que es realitzi a Espanya.
 • Ha d'indicar si el projecte compta amb finançament addicional i adjuntar documentació que l'acrediti.
 • Una mateixa secció no pot enviar més d'una sol·licitud en la mateixa convocatòria.
 • Les seccions que ja hagin obtingut una ajuda dins d'aquesta modalitat, no podran tornar a presentar-se a aquesta convocatòria fins que hagi transcorregut un any des de la concessió.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/209722-convocatoria-becas-proyectos-y-premios-seom-2023
  https://seom.org/images/BecasSEOM2023/23_BASES_BECAS_SEOM_SECCIONES_2023.pdf
  Impresos (URL)
  https://seom.org/becas-seom-para-proyectos-de-investigacion-de-secciones-seom-2023
  Requisits
 • Metges Especialistes en Oncologia Mèdica o en formació, amb exercici professional a Espanya que siguin membres d'una secció SEOM.
 • Socis numeraris o adherits transitoris de la SEOM, al corrent en el pagament de la quota de soci.
 • Dotació
  20.000 € per ajut
  Durada
  Màxim 2 anys
  Documentació
  Ha de presentar-se una Memòria del Projecte de recerca (màxim 12 folis Arial 12 doble espai), i ha de tenir els següents apartats:
 • Títol.
 • Dades del/els Investigadors principals.
 • Durada del projecte màxim 2 anys.
 • Resum (màxim 250 paraules).
 • Antecedents i estat actual del tema.
 • Bibliografia més rellevant comentada.
 • Hipòtesi i objectius.
 • Metodologia (Disseny, objecte d'estudi, variables, recollida i anàlisi de dades, limitacions de l'estudi i pla de contingència).
 • Pla de treball (etapes de desenvolupament i distribució de les tasques de l'equip investigador).
 • Pla de Difusió (rellevància del projecte quant a impacte estratègic, clínic i bibliomètric).
 • Mitjans disponibles per a la realització del projecte.
 • Justificació detallada de l'ajuda sol·licitada.
 • Pressupost sol·licitat.
 • Apartat d'adequació específica a la convocatòria.
 • CV de l'Investigador principal seguint plantilla del CVA-ISCIII.
 • CV individual de tot l'Equip Investigador seguint plantilla del CVA-ISCIII.
 • Document del Comitè Executiu de la secció explicant la importància del projecte i l'impacte esperable per a la secció i per a la SEOM.
 • Arxius

  Arxiu
  23_BASES_BECAS_SEOM_SECCIONES_2023.pdf
  Curriculum Vitae Normalizado Abreviado manual AES_2020.pdf