Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Premiar la realització de tesis doctorals sobre temes relacionats amb l'oncologia i sobre l'oncologia de precisió, l'excel·lència i l'esforç dedicat a la recerca de residents d'oncologia mèdica i adjunts joves i el de motivar-los a continuar treballant en recerca.
Característiques principals
L'objectiu d'aquesta modalitat és que residents d'Oncologia mèdica que no resideixin o realitzin la residència a Madrid puguin realitzar una estada de 2-3 mesos en un grup de recerca del CNIO. L'estada pot ser inclosa com una rotació en el programa formatiu del resident i el seu propòsit és la formació dels oncòlegs en aspectes de la biologia molecular i en la comprensió dels models experimentals i les eines usades en la recerca del càncer.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://seom.org/apoyo-a-la-investigacion/premios-becas-seom/convocatorias/209722-convocatoria-becas-proyectos-y-premios-seom-2023
  https://seom.org/images/BecasSEOM2023/9_BASES_PREMIOS_SEOM_TESIS_DOCTORAL_2023.pdf
  Requisits
 • Que hagin nascut en 1982 o data posterior.
 • Especialistes o residents d'oncologia.
 • Membres de SEOM .
 • Haver presentat la tesi doctoral entre l'1 d'octubre de 2019 i la data de la sol·licitud.
 • Dotació
  3.000 € per premi
 • 1 Premi SEOM. Finançat per la Càtedra de Medicina Personalitzada de Precisió de la Universitat Autònoma de Madrid.
 • 4 Premis SEOM.
 • Documentació
 • Dades del sol·licitant.
 • CV del sol·licitant seguint plantilla del *CVA-*ISCIII.
 • Certificat d'haver llegit la tesi doctoral i la seva qualificació.
 • Còpia completa de la tesi doctoral.
 • Resum de la tesi doctoral en document individual.
 • Arxius

  Arxiu
  Curriculum Vitae Normalizado Abreviado manual AES_2020.pdf
  9_BASES_PREMIOS_SEOM_TESIS_DOCTORAL_2023.pdf