Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació Espanyola d'Artroscòpia convoca tres ajudes per a projectes de recerca relacionats amb la cirurgia artroscòpica.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://www.aeartroscopia.com/vocalias/vocalia-investigacion/ayudas-proyectos-investigacion-aea
  Requisits
 • L'investigador principal haurà de ser membre de l'AEA, amb una antiguitat mínima d'1 any i que continuï sent-ho almenys fins a la publicació de l'article a la REACA.
 • Per a la seva sol·licitud s'haurà d'aportar un resum del projecte amb plans d'execució i pressupost detallat.
 • En el cas de projectes que el pressupost excedeixi els 6.000 euros anuals es pot concedir una beca de continuació a l'any següent i no existirà incompatibilitat amb la sol·licitud de beques d'altres fonts per al mateix projecte.
 • Es podrà augmentar, excepcionalment, la quantia de l'ajuda sempre que sigui considerat pertinent. Per a això ha d'aportar-se, per part del sol·licitant, al costat del projecte de recerca, un pressupost detallat d'aquest, que serà valorat per la Junta. La decisió de la Junta una vegada dictada serà inapel·lable.
 • Els projectes d'investigació han de ser dirigits per especialistes en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia d'un centre espanyol públic o privat.
 • Dotació
  6.000 €
  Durada
  1 any
  Documentació
  Formulari de sol·licitud
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDfsqiS0dAxZS8vZzlm0N-KEqR2a8cJe-HDOollnweBWM5A/viewform

  Arxius

  Arxiu
  Convocatoria de Ayudas para proyectos de Investigación 2023.pdf