Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Fundació LAIR pretén amb aquest premi recompensar el treball i el compromís que suposa la realització d'una tesi doctoral, reconèixer la feina dels doctorands i facilitar la difusió dels seus resultats.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.fundacionlair.org/
Requisits
Podrà presentar-se a aquest premi qualsevol tesi doctoral relacionada amb l'àmbit de les malalties sistèmiques de base immunològica, defensada en una institució acadèmica espanyola amb data de lectura de l'1 de setembre de 2021 a 31 de juliol de 2022, ambdós inclosos.
Dotació
3.000€
Documentació
 • Formulari de sol·licitud emplenat, en què es facilitaran les dades de contacte i un breu resum en què l'autor expliqui el contingut de la tesi i les seves contribucions més rellevants a l'àrea d'estudi.
 • Còpia del manuscrit de la tesi doctoral en format PDF.
 • Còpia d'aquelles evidències que indiquin de manera objectiva la qualitat del treball presentat (Articles en revistes científiques (imprescindible DOI), comunicacions a congressos, distincions ...).
 • Còpia del DNI o passaport.
 • CV normalitzat abreujat de l'autor.
 • Certificació del títol de Doctor obtingut després de la lectura de la tesi doctoral.
 • Arxius

  Arxiu
  FORMULARIO SOLICITUD PREMIO TESIS “DRA. MENÉNDEZ”-FUNDACIÓN L.A.I.R..pdf
  VII CONVOCATORIA PREMIO TESIS “DRA. MENÉNDEZ”-FUNDACIÓN L.A.I.R..pdf