Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Finançament d'un Projecte de Recerca que contribueixi a la millora en el diagnòstic i el tractament de la leucèmia, el limfoma, el mieloma i altres malalties hematològiques.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
http://www.leucemiaylinfoma.com/noticias/bconvocatoria-de-la-ii-beca-asun-almajanob-para-la-investiga/11431/
http://www.leucemiaylinfoma.com/Resources/FCKEditor/file/2023-beca-asun-almajano-bases.pdf
Requisits
 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Ser metge especialista en Hematologia o Oncologia o MIR en l'últim any de la seva formació o ser especialista en Pediatria i acreditar un període de formació postgraduada específica en Hematologia o Oncologia.
 • Ser llicenciat en Biologia, Farmàcia i Química i acreditar un període no inferior a 4 anys de formació postgraduada o adscripció a un centre hospitalari o grup d'investigació relacionat amb la Leucèmia, el Limfoma, el Mieloma i altres malalties hematològiques.
 • Dotació
  12.000€
  Durada
  El període de gaudi de la beca serà entre l'1 de juny del 2023 i el 21 de juliol del 2024, amb un mínim de 9 mesos i un màxim de 12 mesos.
  Documentació
  a) Fotocòpia del DNI del Candidat/ada investigador/a.
  b) Curriculum Vitae detallat del candidat/a o memòria resumida de l'equip investigador al seu cas. Els documents que acreditin els principals mèrits es requeriran en el cas que el candidat/a sigui elegit/ada.
  c) Memòria del projecte de recerca que desitgi realitzar, la qual contindrà els següents apartats:
  - Títol del projecte.
  - Resum del projecte.
  - Introducció (interès, antecedents i estat actual del tema).
  - Hipòtesi de treball.
  - Objectius.
  – Material i mètodes.
  – Procediments estadístics.
  - Resultats esperats.
  - Utilitat de lestudi.
  - Bibliografia comentada.
  - Calendari de treball.
  - Instal·lacions i tècniques disponibles per a la realització del projecte.
  - Descripció del centre elegit.
  - Pressupost.
  d) Declaració de la situació professional.
  e) Informe d'acceptació del candidat/a per part del centre receptor, així com de la durada de la investigació i el pla de treball.
  f) Informe científic sobre el centre investigador o grup de treball en què es pensa realitzar la investigació. Màxim dos folis.
  g) Consentiment perquè les seves dades personals puguin ser tractades, automatitzadament o no, per Fundació Leucèmia i Linfoma, mitjançant la signatura del model de consentiment subministrat per la Fundació.

  Arxius

  Arxiu
  2023-beca-asun-almajano-anuncio.pdf
  2023-beca-asun-almajano-anexo-3.pdf
  2023-beca-asun-almajano-bases.pdf