Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu és fomentar i donar suport a la formació d'infermers/as que reverteixi en l'avanç de la terapèutica clínica i en el millor coneixement dels sarcomes que serà desenvolupada en un centre nacional.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://www.fundacionmaripazjimenez.org/becas.php#tres
  https://www.fundacionmaripazjimenez.org/pdfs/23_Bases_8%20BecaEnfermer%C3%ADa_FMPJC%2023.pdf
  Requisits
 • Ser DUE O Grau en Infermeria amb almenys 2 anys d'experiència en serveis d'Oncologia, principalment que desenvolupin la seva labor en àrees assistencials, i més concretament amb pacients diagnosticats de sarcoma, excepcionalment es poden considerar altres graus del sector sanitari, l'activitat del qual sigui d'interès per als fins de la Fundació.
 • Estar vinculats a un centre assistencial públic o privat de reconegut prestigi.
 • El treball específic que es presenti haurà d'iniciar-se en el moment en què s'atorga l'ajuda i tenir un termini màxim. de 12 mesos per a la seva execució, sempre d'acord amb el centre receptor.
 • Nacionalitat espanyola i estrangers amb residència a Espanya.
 • Coneixement suficient de l'anglès o de l'idioma del país de destinació.
 • Dotació
  3.500 € bruts
  Durada
  Dos mesos
  Documentació
  La sol·licitud es realitzarà en un formulari establert a aquest efecte, disponible en la pàgina web de la Fundació.

  A la sol·licitud s'adjuntaran còpies en format PDF dels següents documents:
 • Imprès oficial de la sol·licitud de la 8a Beca Mari Paz Jiménez Casado en Infermeria Oncològica.
 • Fotocòpia del DNI/NIE.
 • Documentació que acrediti estar en possessió del títol de llicenciat o graduat per una universitat espanyola o estrangera.
 • Justificant de la pre-admissió en el centro en el que es vagi a realitzar la rotació en el qual s'especifiqui l'acceptació de la rotació i les dates en les quals aquesta es desenvoluparà. Document a lliurar en cas de ser beneficiat amb la Beca.
 • Certificat de coneixement d'anglès o de l'idioma del país de destinació.
 • Curriculum vitae del sol·licitant (màxim dos fulls), amb els corresponents justificants.
 • Memòria sobre el projecte que es proposa realitzar en el que s'assenyali amb claredat l'interès i els objectius de la rotació (veure punt V. posterior).
 • Arxius

  Arxiu
  23_Bases_8 BecaEnfermería_FMPJC 23.pdf
  23 Solicitud_8 BecaEnfermería_FMPJC.pdf