Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Projectes de recerca en l'àmbit del càncer cutani presentats per dermatòlegs i metges en vies d'especialització en Dermatologia Mèdica ‐ Quirúrgica i Venereologia.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://aedv.es/becas/
https://aedv.es/wp-content/uploads/2023/01/8.-Ayuda-Euromelanoma-FPS-PI-2023.pdf
Requisits
Pot sol·licitar l'ajut qualsevol dermatòleg i metge en vies de especialització en Dermatologia Mèdic-Quirúrgica i Venereologia en una unitat docent acreditada a aquest efecte al nostre país. Serà requisit imprescindible que el sol·licitant de l'ajut sigui membre de l'AEDV.
Dotació
2.000€
Durada
2 anys
Documentació
 • Currículum Vitae segons els criteris que es detallen a l'Annex 1.
 • Dades relatives a el projecte de recerca segons Annex 2. El projecte ha de constar de:
 • Introducció: màxim 200 paraules
 • Objectius i hipòtesis: màxim 200 paraules
 • Material i Mètodes: màxim 500 paraules
 • Resultats esperats: màxim 200 paraules
 • Cronograma de treball
 • Memòria econòmica detallada
 • Arxius

  Arxiu
  8.-Ayuda-Euromelanoma-FPS-PI-2023.pdf