Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu fonamental serà promoure el desenvolupament de recerca a Oncologia Radioteràpica i la formació continuada en investigació científica, per avançar en la prevenció, diagnòstic i tractament de totes les patologies neoplàsiques, amb caràcter altruista i sense ànim de lucre.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Impresos (URL)
  https://seor.es/newsletter-2023/ultima-newsletter/
  https://mcusercontent.com/fffbc9ca57908e0f4aaf945a1/files/860016cc-d459-5e48-d290-46d775e66efd/MODELO_GENERAL_CONVOCATORIA_BECAS_IRAD_FEOR_PROPIA.02.pdf
  Requisits
 • Metges Especialistes en Oncologia Radioteràpica, amb exercici professional a Espanya.
 • L'investigador principal (IP) haurà de ser un Oncòleg Radioteràpic, soci de SEOR i estar al corrent en el pagament de les quotes de soci.
 • Dotació
  50.000€
  Durada
  Màxim 5 anys
  Documentació
 • Memòria del Projecte de Recerca, document que no ha d'excedir les 12 pàgines (bibliografia exclosa), i que haurà de tenir els apartats següents:
  o Títol.
  o Resum (màxim 250 paraules).
  o Introducció (màxim 1000 paraules).
  o Indicar durada del Projecte: màxim 5 anys.
  o Hipòtesis i objectius.
  o Metodologia, protocols i pla de treball.
  o Recursos disponibles.
  o Adequació a la convocatòria.
  o Cronograma.
 • Memòria econòmica s'adequarà al pressupost de la convocatòria
 • Referències bibliogràfiques
 • CV de l'investigador principal i CV individual de cadascun dels investigadors col·laboradors de l'Equip Investigador. Serà obligatori presentar-lo com a model normalitzat FECYT (CVN). S'hauran d'enviar de forma separada, i no estaran inclosos a les 12 pàgines de la memòria del projecte.
 • Arxius

  Arxiu
  MODELO_GENERAL_CONVOCATORIA_BECAS_IRAD_FEOR_PROPIA.02_2023.pdf