Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Ajudar en el desenvolupament de projectes de recerca originals i inèdits: “Recerca bàsica i clínica”.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.scneurologia.cat/beca-fundacio-societat-catalana-de-neurologia/
Requisits
 • L’investigador principal haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ésser membre de la Societat Catalana de Neurologia.
 • El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca.
 • S’haurà d’enviar la memòria del projecte escrita en català per via correu electrònic a la Societat Catalana de Neurologia scn@suportserveis.com, també es pot enviar a través del formulari que es troba al final de la pàgina.
 • La memòria del projecte haurà d’incloure:
  - Nom i cognoms, adreça i lloc de treball de l’investigador principal i de la resta d’investigadors.
  - Antecedents sobre el tema i interès científic del projecte.
  - Material i mètode, inclòs el temps aproximat de durada de l’estudi.
  - Anàlisi de la viabilitat del projecte, detallant els mitjans necessaris i la disponibilitat.
  - Memòria econòmica detallada.
  - Currículum dels investigadors i experiència prèvia sobre el tema.
 • Dotació
  20.000€
  Durada
  Termini màxim de dotze mesos. Es podrà concedir una pròrroga de 6 mesos per a finalitzar el projecte, sempre i quan l’informe emès a l’any ho justifiqui.

  Arxius

  Arxiu
  Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia.pdf
  Formulari-presentacio-Beca-FSCN-2023.pdf