Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El premi s’atorga al que es consideri el professional més rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït de manera més destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional.
Característiques principals
Categories:
 • Premi a la trajectòria professional Leandre Cervera: S’atorga al que es consideri un professional rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que hagi contribuït de manera destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits (docent, investigador, empresarial…), i que representi els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia (SCB).
 • Premi a l'article científic: S’atorga als autors responsables d’una publicació científica que es consideri que ha contribuït de manera més significativa a l’avenç de l’àmbit de les ciències biològiques, realitzada majoritàriament en els territoris de parla catalana. ls articles s’escullen entre tots aquells publicats durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi (és a dir, des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de l’any 2022).
 • Premi a la divulgació: S’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques durant l’any 2022, tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet, en llengua catalana i durant l’any natural anterior a la data de publicació del premi (és a dir, des de l’1 de gener 2022 i fins al 31 de desembre de 2022).
 • Premi al jove investigador: S’atorga a la que es consideri la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana, escrita en català, castellà o anglès.
 • Premi al treball de recerca de batxillerat: S’atorga a l’autor o autora del millor treball de recerca de batxillerat en ciències biològiques presentat en un centre d’ensenyament secundari dels territoris de parla catalana i desenvolupat al llarg del curs escolar corresponent a la convocatòria.
 • Premi Mercè Durfort al millor TFG en ciències Biològiques: S’atorga al que es consideri el millor treball de final de grau (TFG) dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana, escrita en català, castellà o anglès.
 • Premi SCB START-IUP: S’atorga en reconeixement de la millor start-up per a fomentar la innovació i l’emprenedoria dins del sector biotecnològic o de ciències biològiques en l’àmbit local i regional.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://scb.iec.cat/8a-edicio-dels-premis-de-la-scb/
  Requisits
 • Premi a la trajectòria professional: els candidats han de ser proposats per institucions científiques, acadèmiques, culturals, o bé per col·lectius de professionals relacionats amb les ciències biològiques. Els candidats han d’haver estat clarament relacionats amb el territori de parla catalana, bé sigui per naixement, formació o per haver desenvolupat una part significativa de la seva activitat professional en aquest territori.
 • Premi a l'article científic: Els articles els ha de presentar el primer (co)autor o l’autor (co)sènior. El treball sencer o una part molt significativa d’aquest ha d’haver estat realitzat en el territori de parla catalana.
 • Premi a la divulgació: L’autor o els autors d’obres divulgatives sobre ciències biològiques en premsa escrita, llibre, ràdio, televisió o Internet, en llengua catalana, durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria.
 • Premi al jove investigador: Qualsevol investigador que, amb un màxim de 35 anys en el moment de dipositar la tesi, hagi estat guardonat amb el premi extraordinari de l’última convocatòria existent en el moment de la data de publicació del premi (2020-2021 per aquesta edició).
 • Premi al treball de recerca de batxillerat: Qualsevol alumne/a matriculat/da de segon curs de batxillerat en un centre educatiu de Catalunya durant el curs escolar 2022-2023. Els alumnes participants hauran de ser seleccionats prèviament pel tutor/a del treball de recerca, que és qui farà la inscripció.
 • Premi Mercè Durfort al millor TFG en ciències Biològiques: Els TFG els ha de presentar l’autor/a. Ha de provenir d’un dels graus de biologia/biociències d’alguna de les universitats que l’imparteixen. Requisits: -Pot ser un TFG de recerca, bibliogràfic o similar -Haver obtingut una qualificació del TFG igual o superior a 8,0. -Presentar l’expedient acadèmic del grau cursat -Presentar un document signat per la tutoria del TFG en què s’indiqui la universitat on s’ha presentat, la data de la defensa, el nombre de crèdits del -TFG i la nota final obtinguda.
 • Premi SCB START-UP: Persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques -tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet en llengua catalana i durant l’any natural anterior a la data de publicació del premi (és a dir, des de l’1 de gener 2022 i fins al 31 de desembre de 2022).
 • Dotació
 • Premi a la trajectòria professional: El premi no té dotació econòmica. Es lliurarà una estàtua i un diploma acreditatiu.
 • Premi a l'article científic: 2.000 € més diploma acreditatiu
 • Premi a la divulgació: 1.000 € més diploma acreditatiu
 • Premi al jove investigador: 500 € més diploma acreditatiu
 • Premi al treball de recerca de batxillerat: 500 € més diploma acreditatiu i un any de subscripció gratuïta a la SCB.(guanyador), xec regal de 100€ (segon i tercer classificats).El tutor o tutora del treball guanyador tindrà un any gratuït de soci/sòcia de la SCB
 • Premi Mercè Durfort al millor TFG en ciències Biològiques: 500 € més diploma acreditatiu i un any de subscripció gratuïta a la SCB (guanyador). 200 € i 100 € un any de subscripció gratuïta a la SCB per al segon i tercer classificats respectivament, i un diploma acreditatiu. El tutor o tutora del TFG guanyador tindrà un any gratuït de soci/sòcia de la SCB.
 • Premi SCB START-UP: 1.000 € un detall commemoratiu, més diploma acreditatiu
 • Documentació
 • Premi a la trajectòria professional: Formulari de presentació en una extensió màxima de mil paraules, més CV actualitzat: https://premis.iec.cat/candidatures/login.asp?opcio=8&PremiCartellId=403
 • Premi a l'article científic: Formulari de presentació més còpia de l'article en format PDF i una extensió màxima de mil paraules: https://premis.iec.cat/candidatures/login.asp?opcio=8&PremiCartellId=404
 • Premi a la divulgació: Les propostes s’han de presentar emplenant el formulari i s’han d’enviar telemàticament: https://premis.iec.cat/candidatures/login.asp?opcio=8&PremiCartellId=405
 • Premi al jove investigador: Formulari, text que expliqui, en una extensió màxima de cinc-centes paraules, en què consisteix la contribució i còpia de la tesi en format PDF:https://premis.iec.cat/candidatures/login.asp?opcio=8&PremiCartellId=407
 • Premi al treball de recerca de batxillerat: Formulari de presentació més memòria del treball de recerca en un PDF: https://premis.iec.cat/candidatures/login.asp?opcio=8&PremiCartellId=408
 • Premi Mercè Durfort al millor TFG en ciències Biològiques: Formulari de la SCB , i caldrà incloure un text que expliqui, en una extensió màxima de cinc-centes paraules, així com un còpia del TFG en format PDF: https://premis.iec.cat/candidatures/login.asp?opcio=8&PremiCartellId=406
 • Premi SCB START-UP: Formulari de presentació i s’han d’enviar, juntament amb els documents detallats a la web: https://premis.iec.cat/candidatures/login.asp?opcio=8&PremiCartellId=409
 • Arxius

  Arxiu
  8A EDICIÓ DELS PREMIS DE LA SCB.pdf