Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'Associació Espanyola de Cirurgians té entre els seus fins contribuir al progrés de la cirurgia fomentant la investigació.
Característiques principals
Els projectes de recerca hauran de ser originals sobre un tema relacionat amb l'àmbit de la Cirurgia General i Digestiva, amb disseny prospectiu, controlat (assajos clínics aleatoritzats/estudis de cohorts).
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aecirujanos.es/Se-abre-el-plazo-de-solicitudes-a-las-Becas-y-Premios-de-la-AEC_es_1_105.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-Estudios-Investigacion-Multicentricos_es_508_0_0_543.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-Estudios-Investigacion-Unicentricos_es_508_0_0_543_544.html
https://www.aecirujanos.es/Becas-Estudios-Investigacion-Registros-Multicentricos_es_508_0_0_543_544_546.html
Formularis online: https://extranet.aecirujanos.es/Formularios_es_21_5.html
Requisits
Podran presentar-se, com a investigador principal, els Socis de l'Associació Espanyola de Cirurgians que estiguin al corrent de pagament de les seves quotes de soci i en possessió del títol de metge especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.
Dotació
5 beques de Recerca per a projectes multicèntrics fins a un màxim de 10.000 €
2 beques de Recerca per a projectes unicèntrics fins a un màxim de 5.000 €
2 beques per a projectes d'investigació tipus Registre Multicèntric fins a un màxim de 5.000 €
Durada
Inferior a 2 anys

Arxius

Arxiu
Asociación Española de Cirujanos_Becas 2023.pdf