Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
 • Fomentar la recerca en l'àmbit de l'hematologia i l'hemoteràpia realitzada a Espanya.
 • Promoure i impulsar projectes de recerca d'excel·lència científica a la Hematologia i Hemoteràpia.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.sehh.es/area-de-socios/premios/125478-i-convocatoria-de-ayuda-fehh-para-investigacion-clinica
  https://fehh.my.site.com/fundingprograms/s/funding-program/a014K00000KMYdTQAX/ayuda-invest-cl%C3%ADnica-23?language=es
  Sol·licitud: https://fehh.my.site.com/fundingprograms/s/?language=es
  Requisits
 • Grups cooperatius de la SEHH.
 • Investigadors clínics i bàsics que fan recerca en Hematologia a Espanya.
 • Per poder ser-ne beneficiari, l'investigador principal (IP) i el coinvestigador principal (si ho hagués) hauran de ser socis de la SEHH amb una antiguitat mínima de 5 anys, i trobar-se al dia en el pagament de les quotes de la SEHH al moment de tancament de la convocatòria.
 • Dotació
  Total destinat per aquest ajut: 250.000€
  Durada
  4 anys
  Documentació
  Documentació necessària:
 • Formulari de sol·licitud d'ajut, emplenat i signat.
 • Declaració que justifiqui ser soci de la SEHH ininterrompudament des de fa 5 anys o més i estar al corrent de pagament de les quotes corresponents de l'investigador i co-IP si n'hi hagués (pot sol·licitar el certificat a: socios@sehh.es).
 • Fotocòpia del DNI o passaport vigent de l'investigador i co-IP si n'hi hagués, proposat per al contracte sobre el qual se sol·licita l'ajut.
 • Currículum Vitae Normalitzat de l'investigador i co-IP si ho hagués proposat per al contracte d'acord amb el format de la FECYT.
 • Certificat grup cooperatiu o de treball, hauran d'adjuntar document on s'informa i aprova el treball dins del grup.
 • Memòria del projecte de recerca que vulgui realitzar, emplenada on line i pujada en format PDF d'acord amb el format de la present convocatòria.
 • Arxius

  Arxiu
  Bases_Ayuda_Investigación_Clínica_FEHH_23.pdf