Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Estades de 6 setmanes en el Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC) per a estudiants de màster i dels últims cursos d'un grau universitari de biomedicina o àrees relacionades amb aquest camp.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://www.cnic.es/es/convocatoria/cicerone
  https://www.cnic.es/sites/default/files/bases_convocatoria_cicerone_2023.docx.pdf
  Requisits
 • Ser estudiant universitari/a, de qualsevol nacionalitat, cursant estudis de grau, o màster relacionats amb les ciències biomèdiques o àrees relacionades amb aquest camp (medicina, biologia, física, química, enginyeries, etc.).
 • Tenir aprovats el 50% dels crèdits del grau abans de la data de tancament del termini de recepció de sol·licituds de 2023. La persona participant ha de poder acreditar mitjançant document oficial tenir el nombre de crèdits necessaris per a participar en aquest Programa en la data indicada.
 • Posseir una nota mitjana dels crèdits cursats (tant de grau com de màster) igual o superior a 8 en escala 1‐10 (veure següent secció).
 • Dotació
  1.500 € més despeses de transport de fins a 300 € per als estudiants que resideixin fora de Madrid.
  Durada
  Les pràctiques hauran de desenvolupar-se entre l'1 de juliol i el 15 de setembre de 2023 i seran 6 setmanes.
  Documentació
  El proceso de presentación de solicitudes se divide en dos fases:
  Fase A Presentación de FORMULARIO DE SOLICITUD
  El formulari de sol·licitud haurà de ser emplenat i enviat per la pàgina web de l'CNIC. A més d'informació personal i dades acadèmiques, se sol·licitarà adjuntar una sèrie de documents en format pdf (màxim 8 MB en total, incloent tots els documents adjunts).
  Després de l'enviament, el candidat rebrà de manera automàtica un correu electrònic de confirmació.
  Documentació a presentar:
  - Formulari de sol·licitud degudament emplenat. En aquest document els candidats han d'especificar un màxim de tres línies d'investigació que siguin del seu interès en ordre de prioritat.
  - Curriculum Vitae. Es presentarà en anglès.
  - Certificació acadèmica amb el nombre de crèdits superats i la nota mitjana (expedient acadèmic).
  - Còpia del DNIe o passaport.
  - Certificat d'empadronament per als candidats residents a Espanya fora de la Comunitat de Madrid.
  - Document acreditatiu de el número de la seguretat social personal.
  - Breu carta de motivació del candidat per a la realització d'aquestes pràctiques, preferiblement redactada en anglès (extensió màxima 300 paraules).
  Fase B Preselecció de candidats i Presentació de document d'acceptació
  La documentació presentada en la fase A pels candidats admesos serà avaluada pels investigadors líders de les línies en què s'hagi interessat cada candidat. Els candidats podran ser contactats pels investigadors per a la realització d'entrevistes. Després de l'avaluació, els candidats que hagin estat acceptats en un laboratori del CNIC seran notificats via correu electrònic i hauran d'enviar el document d'acceptació.

  Arxius

  Arxiu
  bases_convocatoria_cicerone_2023.docx.pdf