Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Aquesta actuació conjunta entre l'ISCIII i el CDTI, emmarcada al PERTE de Salut de Vanguardia, persegueix coordinar les capacitats científiques amb les capacitats empresarials per avançar més ràpidament en el desenvolupament de productes de diagnòstic clínic per a la implementació de medicina personalitzada i medicaments estratègics emergents (actuació 8.2.2 del PERTE), orientant els esforços investigadors i innovadors de l'ecosistema públic-privat en l'àmbit de la medicina personalitzada i les teràpies avançades, enfocades a l'envelliment i l'oncologia.
Característiques principals
 • Participants de l'actuació: 2 a 6 entitats; mínim una empresa i un centre o organisme de recerca.
 • Es finançaran actuacions de R+D en què participen empreses i centres i organismes de recerca de l'entorn del Sistema Nacional de Salut (d'ara endavant, SNS), segons el que defineix l'Annex II. Són susceptibles de finançament les actuacions destinades a generar un resultat d'aplicabilitat industrial i/o empresarial.

  Aquesta iniciativa s'articula en diverses fases; primer mitjançant la presentació d‟una expressió d‟interès (EIS, en endavant) que recull la descripció de l‟actuació conjunta d‟R+D entre empreses i organismes i centres de recerca públics del SNS.
  Un cop presentada correctament l'EIS, la fase següent correspondrà a la presentació d'ambdues sol·licituds d'ajuda al CDTI ia l'ISCIII, respectivament, per al finançament de cada part de l'actuació conjunta.
  L'expressió d'interès (EIS): és un requisit per accedir als ajuts. Ha d'estar sol·licitada amb anterioritat a la presentació de qualsevol sol·licitud d'ajuda. TERMINI EXHAURIT.
  Es presenta per l'empresa líder de l'actuació a la seu electrònica del CDTI.
  Cada entitat participant en l'expressió d'interès ha de realitzar la sol·licitud d'ajuda a l'organisme finançador corresponent als terminis fixats:
  Organismes i Centres de Recerca públics de l'SNS a l'ISCIII.
  Empreses al CDTI.
 • Lloc de presentació
  El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
  Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
  Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
  Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
  Convocatòria (URL)
  https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Paginas/ActuacionConjuntaISCIII-CDTI.aspx
  https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/Documents/Dossier_informativo_actuacion_conjunta_ISCIII-CDTI_v4.pdf
  https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/08/pdfs/BOE-B-2023-23508.pdf
  Informació addicional
  TERMINIS DE PRESENTACIÓ:
  Expressió d'interès al CDTI: del 15 de juny al 4 de juliol.TERMINI EXHAURIT
  - Sol·licitud d'ajuts a lISCIII: Primera setmana de Juliol.
  - Sol·licitud d'ajuts al CDTI: del 10 de juliol al 28 de juliol.
  Dotació
  Pressupost mínim de la part empresarial: 400.000 euros.
  Finançament a centres i organismes de recerca del SNS:
  - Subvencions fins al 100% de les despeses elegibles.
  - Convocatòria de subvencions gestionada per l'ISCIII.
  Finançament a empreses:
  - Ajuts parcialment reemborsables de fins al 90% del pressupost elegible, amb un tram no reemborsable del 33% de l'ajuda.
  Durada
  Durada dels projectes: 1/08/23 a 31/12/25.
 • CDTI recollirà despeses des de l'1/08/23 fins al 30/06/25.
 • ISCIII recollirà despeses des de l'1/01/24 fins al 31/12/25.
 • Arxius

  Arxiu
  ANEXO I.pdf
  ACTUACIÓN CONJUNTA ISCIII-CDTI 2023.pdf
  PMPTA_TRANSMISIONES2023.pdf
  BOE-B-2023-23508.pdf