Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
La Crida Repte CIMTI està dirigida a propostes amb equips multidisciplinaris que solucionin un repte específic, determinat pels agents del sistema de salut i social de Catalunya.
Característiques principals
Temàtiques:
Temàtica 1 – Desenvolupament d’eines per millorar la salut sexual i reproductiva de les dones en totes les etapes de la vida.
Temàtica 2 – Desenvolupament de noves eines i tecnologies mèdiques per minimitzar el risc associat al seguiment de l’embaràs
Temàtica 3 – Desenvolupament d’eines pel diagnòstic precoç de càncers en dones.
Temàtica 4 – Desenvolupament d’eines per millorar la detecció i l’acompanyament de problemes de salut mental en les dones en totes les etapes de la vida.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. - Tel.: 93.316.05.76.
 • Marta López: mlopez4@imim.es - Ext.: 1576
 • Mercedes Bayo: mbayo@imim.es - Ext.: 1684
 • Convocatòria (URL)
  https://cimti.cat/ca/aplica/crida-repte-cimti/
  https://cimti.cat/wp-content/uploads/2023/06/Bases-Reguladores-Crida-Repte-CIMTI-20230621.pdf
  Informació addicional
  Criteris d’elegibilitat
  Les condicions exposades a continuació són d’obligat compliment per a participar a la Crida Repte CIMTI 2023:
 • Problema/necessitat: la proposta ha d’estar emmarcada en la promoció de la salut de la dona, o bé contribuir en una millora de la qualitat de l’atenció assistencial, d’acord amb les prioritats per a la salut i les prioritats per al sistema establertes en el Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya 2021-2025.
 • Tipus de solució: les solucions proposades han de ser solucions innovadores de base tecnològica emmarcades dins d’una d’aquestes categories: tecnologies mèdiques, diagnòstic in-vitro o salut i medicina digital.
 • Estat de la solució: la proposta ha d’estar com a mínim en fase de prova de concepte (Fase 3) i com a màxim en fase de prova de valor (Fase 5) del Cicle d’Innovació en Salut. És a dir, com a mínim amb totes les fites assolides de les Fases 1 i 2; i no tenir la Fase 5 del Cicle d’Innovació en Salut assolida. Més informació sobre les fites i les fases del Cicle d’Innovació en Salut https://cimti.cat/wp-content/uploads/2021/10/Metodologia-Cicle-Innovacio-en-Salut-2023.pdf
 • Territorialitat: la proposta ha de poder implementar-se parcial o totalment en el territori català i ser escalable.
 • Equip promotor: L’equip promotor del projecte ha d’estar format per, com a mínim, dues persones que puguin tenir una dedicació del 50% a les activitats incloses al Programa Impacte (ex. assistència a les reunions de kick-off i seguiment, assessories, formacions i a altres tipus de reunions relacionades amb els serveis CIMTI). En els casos en què l’equip del projecte estigui format per més de dues persones, la persona responsable del projecte haurà de tenir una dedicació igual o superior al 50%.
  IMPORTANT: El percentatge de dedicació no fa referència a la dedicació que la persona té en el projecte en si, sinó el compromís que pot assolir amb el Programa Impacte.
 • Finançament: la viabilitat del projecte en el moment de presentar-se no pot dependre exclusivament de finançament. Per tant, aquelles propostes que depenguin exclusivament de l’obtenció de finançament per poder avançar en el seu desenvolupament seran excloses.
 • Serveis CIMTI: el suport requerit per la proposta ha d’estar emmarcat dins dels serveis que ofereix el CIMTI a través dels seu programa Impacte (consultar catàleg de serveis: https://cimti.cat/wp-content/uploads/2022/02/CATALEG-SERVEIS-CIMTI-2023.pdf
 • Dotació
  La viabilitat del projecte en el moment de presentar-se no pot dependre exclusivament de finançament. Per tant, aquelles propostes que depenguin exclusivament de l’obtenció de finançament per poder avançar en el seu desenvolupament seran excloses.
  Documentació
  Només s’acceptaran les sol·licituds redactades en anglès i enviades a través de la plataforma Open Water.
  No s’acceptarà cap proposta que no hagi estat registrada a través de la plataforma OpenWater.

  Arxius

  Arxiu
  Eol_form_CIMTI_Challange_2023.docx
  Bases-Reguladores-Crida-Repte-CIMTI-20230621.pdf
  Metodologia-Cicle-Innovacio-en-Salut-2023.pdf
  CATALEG-SERVEIS-CIMTI-2023.pdf