Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
El Premi Internista Jove distingeix metges internistes, clínics i / o investigadors, menors de 35 anys, amb una forta implicació en la SEMI durant almenys els últims 3 anys i amb una trajectòria clínica, docent i / o d'investigació d'excel·lència.
Amb aquest premi es pretén distingir una carrera científica d'excel·lència.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fesemi.org/investigacion/becas
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/investigacion/becas/bases_premio_internista_joven_prof._dr._jaime_merino_2023.pdf
Dotació
El premi es lliurarà durant la celebració del Congrés Nacional i tindrà una dotació de 2.000,00 €.
El contingut del premi podrà ser objecte de modificació per acord de la Junta Directiva de SEMI. L'atorgament del premi suposarà que no es pot sol·licitar el mateix premi en anys posteriors.
Documentació
La candidatura es presentarà davant la secretaria de la Societat per mitjà d'un correu electrònic a semi@fesemi.org i inclourà una carta d'aval de la societat autonòmica, el CV i els mèrits que es desitja fer constar.

Arxius

Arxiu
memoria-solicitud.doc
modelo_curriculum.doc
bases_premio_internista_joven_prof._dr._jaime_merino_2023.pdf