Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Promocionar la recerca clínica de qualitat per part d'equips liderats i constituïts per internistes en projectes de recerca de contrastada qualitat i interès estratègic per a la Medicina Interna.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fesemi.org/investigacion/becas
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/investigacion/becas/bases_ayudas_proyectos_investigacion_femi_2023_0.pdf
Requisits
La/Les persona/es investigadores principal/s (IP), hauran de ser membres de la SEMI amb una antiguitat mínima de 3 anys. Almenys el 50% de la resta de membres de cada un dels equips investigadors també han d'estar constituïts per membres de la SEMI. Hi pot haver tants IPs com a grups de treball independents estiguin inclosos en la proposta.
Dotació
30.000 €
Durada
3 anys
Documentació
La sol·licitud per a participar en la present convocatòria es realitzarà en línia mitjançant els models de sol·licitud que obligatòriament han d'utilitzar-se i que poden trobar-se en www.fesemi.org
Totes les sol·licituds hauran d'acompanyar els següents documents:
 • Memòria del projecte, conforme al model de sol·licitud facilitat.
 • Curriculum vitae de cadascun dels membres dels equips investigadors conforme al model facilitat.
 • Un exemplar de les bases de la present convocatòria amb la signatura d'acceptació de l'IP/IPs i del Director de Recerca de cadascun dels centres, si n'hi hagués, o el responsable del centre on es desenvoluparà el projecte conforme al model facilitat.
 • Informe del Comitè d'Ètica, de cada centre on es desenvoluparà el projecte o, si el tipus de recerca el requereix, el d'Assajos Clínics o el del Comitè corresponent sobre experimentació animal.
 • Fotocòpia del NIF de l'investigador principal.
 • Fotocòpia del NIF (número d'identificació fiscal) del centre/institució que gestionarà el projecte.
  (Tota la documentació s'haurà d'incloure en format electrònic mitjançant arxiu adjunt.)
 • Arxius

  Arxiu
  modelo_curriculum.doc
  memoria-solicitud.doc
  bases_ayudas_proyectos_investigacion_femi_2023_0.pdf