Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Ajudes per a realitzar estades formatives en centres situats a l'estranger.
Lloc de presentació
El personal de la Fundació IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Research Grants and Contracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.fesemi.org/investigacion/becas
https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/investigacion/becas/femi_bases_becas_estancias_extranjero_2023.pdf
Requisits
Socis de la Societat Espanyola de Medicina Interna, amb almenys 2 anys d'antiguitat.
Dotació
3.000 €
Durada
La durada mínima de l'estada serà de 60 dies, sense límit màxim.
L'estada ha d'iniciar-se després del 15 de setembre de 2023 i finalitzar-se abans del 15 de setembre de 2024.
Documentació
a) Breu memòria explicativa de la finalitat de l'estada que es realitzarà.
b) Breu CV de la persona interessada (màxim 1 foli).
c) Carta o documentació pertinent d'acceptació en el centre en el quales realitzarà aquesta estada, amb identificació clara de la persona de contacte responsable.
d) Suport a la sol·licitud i vistiplau del Cap del Servei i/o Direcció de l'Hospital.

Arxius

Arxiu
femi_bases_becas_estancias_extranjero_2023.pdf
modelo_curriculum.doc
memoria-solicitud.doc