Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Obtenir propostes originals de projectes de recerca que reverteixin en l'avanç de la terapèutica clínica i en la millora del coneixement dels sarcomes.
Característiques principals
S'adjudicarà 1 beca per a un projecte original de recerca translacional en el camp dels sarcomes, que serà desenvolupat en un centre nacional.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.grupogeis.org/es/actividad-cientifica/becas-y-premios/becas-jose-maria-buesa
https://www.grupogeis.org/Bases_Beca_Buesa_2023.pdf
Requisits
Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialitzat en alguna de les següents àrees mèdiques:
 • Oncologia mèdica
 • Oncologia radioteràpica
 • Anatomia patològica
 • Cirurgia ortopèdica
 • Cirurgia plàstica
 • Cirurgia toràcica
 • Cirurgia general
 • Altres especialitats mèdiques relacionades amb els sarcomes
  Ser membre de GEIS en el moment de publicació de la convocatòria.
  El candidat ha d'estar inscrit en el Simposi anual de GEIS i ser-hi present en el moment de la resolució de les beques.
  El Projecte pot cofinançar-se per altres beques addicionals i / o projectes d'investigació sempre que s'especifiquin les altres fonts de finançament prèvies i quina part del projecte s'espera cobrir amb la beca José Mª Buesa.
 • Dotació
  15.000€ euros + 1.000 euros per a despeses indirectes
  Durada
  2 anys
  Documentació
  1-Títol i resum del projecte (màxim 1 full)
  2-Memòria del projecte (màxim 5 fulls) amb els següents apartats:
 • Introducció (antecedents del projecte de recerca proposat)
 • Objectius del projecte
 • Material i mètode
 • Pla estadístic
 • Utilitat del projecte
 • Cronograma desglossament pressupostari / concepte de despeses
 • Bibliografia
  3-Fotocòpia del DNI
  4-Currículum de l'investigador principal
  5-Experiència del grup investigador en els últims 5 anys (màxim 1 full)
  6-Descripció del centre de recerca on es vol realitzar el projecte i instal·lacions tècniques disponibles (màxim 1 full)
  7-Qualsevol altre informació que es consideri oportuna (màxim 1 full)
 • Arxius

  Arxiu
  Bases_Beca_Buesa_2023.pdf