Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu d'aquesta convocatòria és impulsar una línia de recerca en càncer dirigida per un Investigador independent en vies de consolidació.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Reseach Grants andcontracts Office. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.aseica.es/investigacion/ayudas
https://www.aseica.es/wp-content/uploads/2023/07/Convocatoria-V-Ayuda-ASEICA-QUEUNTRAIL-1.pdf
https://docs.google.com/document/d/155sCvG2zd6__RuCQevlcQ5ovmHkaaJPH/edit
Presentació formulari: https://form.jotform.com/231842606759363
Requisits
 • Ser soci / a ASEICA i estar al corrent en el pagament de la quota.
 • Investigador / a principal jove que hagi iniciat la seva línia d'investigació independent en els últims dos anys i que posseeixi un contracte de recerca vigent tipus Miguel Servet, Ramon i Cajal. Alternativament, pot ser un investigador / a jove que tingui un primer projecte d'investigació obtingut en convocatòries competitives recents del Pla Nacional o FIS.
 • No tenir actiu o no haver gaudit de cap altre ajut ASEICA.
 • Que el projecte compti amb l'aprovació o que estigui en fase revisió pels comitès ètics que procedeixin (experimentació animal, amb pacients, consentiment informat, etc.)
 • Aquesta ajuda no és una dotació personal. Es tracta d'una aportació dirigida a impulsar un projecte de recerca.
 • La dotació podrà usar-se per a sufragar despeses de material fungible i/o inventariable, aquesta ajuda no contempla costos indirectes.
 • Els objectius i l'impacte han d'estar englobats a la investigació en càncer.
 • El projecte de recerca ha de ser realitzat a Espanya.
 • Dotació
  22.000€
  Durada
  1 any, prorrogable a 2 anys sota prèvia justificació.
  Documentació
 • Resum del candidat / a (no excedir 2 pàgines, amb un mínim de Arial 10 / Times 11):
  - Nom, cognoms, DNI, telèfon, email, ciutat de residència, centre de treball, departament i data de naixement.
  - Posició actual i data d'inici.
  - 5 publicacions destacades en els darrers 5 anys (referència i PMID). incloure, preferentment, només publicacions en on el sol·licitant consti com a primer o últim autors.
  - 5 èxits més destacats durant la seva carrera científica.
  - Títol del projecte.
  - Resum del projecte en 300 paraules.
 • Memòria del Projecte (no excedir 5 pàgines, amb un mínim de Arial 10 / Times 11):
  - Introducció
  - Hipòtesi i objectius
  - Metodologia i pla de treball
  - Mitjans disponibles
  - Adequació a la prioritat de la convocatòria
  - Pressupost (partides incloses: material fungible o inventariable)
  - Cronograma. 1 any
  - Referències bibliogràfiques (màxim 25)
 • Ha d'acreditar que el projecte compta amb la carta dels comitès ètics que procedeixin (Comitè ètic d'investigació clínic i / o d'experimentació animal) o es troba en fase d'aprovació.
 • S'ha de presentar el CV del investigador principal en el model usat a les convocatòries del Pla Nacional.
 • S'ha de presentar la documentació que acrediti els requisits de l'ajut. Aquesta ha d'incloure el document acreditatiu del moment en què ha començat el seu contracte com a investigador principal.
 • Arxius

  Arxiu
  Convocatoria-V-Ayuda-ASEICA-QUEUNTRAIL-1.pdf
  Formulario _ASEICA_+QUEUNTRAIL 2023 .docx.pdf