INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 425
23/09/2015
Borses de viatge
Termini exhaurit
IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
The International Agency for Research on Cancer (IARC) is the specialized cancer research Agency of the World Health Organization (WHO). Situated in Lyon, France, IARC has both epidemiology and laboratory Groups, allowing it to fulfil its mission: to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, to elucidate the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
The International Agency for Research on Cancer (IARC) is the specialized cancer research Agency of the World Health Organization (WHO). Situated in Lyon, France, IARC has both epidemiology and laboratory Groups, allowing it to fulfil its mission: to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, to elucidate the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ CAIXA D'ENGINYERS
Becar la persona amb un projecte d'investigació o treball amb gran impacte social en l'àmbit de la ciència, la innovació i la tecnologia.
 
 
 
Informació últil
 
 No hi ha novetats
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
FUNDACION SALUD 2000
Aquestes ajudes estan destinades a finançar projectes d'investigació inèdits, presentats per investigadors que puguin portar a terme l'estudi proposat a Espanya.
 
Termini exhaurit
INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE
IMI is a partnership between the European Union and the European pharmaceutical industry, represented by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).
The goal of the Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) is to develop next generation vaccines, medicines and treatments, such as new antibiotics. It will build on the successes and lessons learnt under IMI. Like IMI, it will bring together companies, universities, public laboratories, innovative small and medium-sized enterprises (SMEs), patient groups and regulators in collaborative projects that will pave the way for breakthrough vaccines, medicines and treatments to tackle Europe’s growing health challenges, and secure the future international competitiveness of Europe’s pharmaceutical industry.
 
Termini exhaurit
FIPSE - FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL SIDA EN ESPAÑA
FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb tal propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut el “Programa de suport a la innovació en salut” o el “Programa”, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes de recerca i/o assistencials, amb l'objectiu que tinguin major potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.
 
Termini exhaurit
GEIS - GEIS - GRUPO ESPAÑOL DE INVESTIGACION EN SARCOMAS y GEIGO
Obtenir propostes originals de projectes de recerca que reverteixin en l'avanç de la terapèutica clínica i en la millora del coneixement dels sarcomes.
 
Termini exhaurit
BrightFocus Foundation
BrightFocus Foundation is a nonprofit organization supporting research and providing public education to help eradicate brain and eye diseases, including Alzheimer's disease, macular degeneration, and glaucoma.
 
Termini exhaurit
WORLDWIDE CANCER RESEARCH
The goal of the Worldwide Cancer Research (formerly known as AICR) is to support research that might in future help reduce the incidence of cancer or improve cancer survival. The grants support fundamental or translational research into the causes, mechanisms, diagnosis, treatment or prevention of cancer. This remit is usually interpreted conservatively.
WCR does not support clinical research, including clinical trials, patient care, nursing or healthcare delivery research. It also does not support other types of applied cancer research such as policy, public health or psychosocial research.
Proposals that contain a small clinical element as an essential part of a basic or translational research project are often permitted, but you are advised to contact Grant Round Manager, Lynn Turner (lynnt@worldwidecancerresearch.org) for advice before submitting your proposal.
 
 
Termini exhaurit
WORLD CANCER RESEARCH FUND INTERNATIONAL
The WCRF grant programme accepts applications on the link between diet, nutrition, body composition, physical activity and cancer prevention and survival.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
The European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) was created by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) to provide multiple funding initiatives in all areas of diabetes research. The aims of EFSD are to encourage and support research in the field of diabetes, to rapidly diffuse acquired knowledge and to facilitate its application.

Sanofi, a global and diversified healthcare leader, discovers, develops and distributes therapeutic solutions focused on patients’ needs. Sanofi strives to help people manage the complex challenge of diabetes by delivering innovative, integrated and personalized solutions. Driven by valuable insight that comes from listening to and engaging with people living with diabetes, the company is forming partnerships to offer diagnostics, therapies, services, and devices.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Fundada pel doctor Agustí Pedro i Pons l'any 1971, és una entitat beneficodocent, la finalitat de la qual és l'atorgament d'ajuts per a estudis de postgrau a favor de llicenciats procedents de la Universitat de Barcelona, de les facultats de Biologia, Farmàcia, Filologia, Filosofia, Física, Geologia, Geografia i Història, Matemàtiques, Medicina, Pedagogia, Psicologia i Química.
 
Premis
Termini exhaurit
REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE SEVILLA
Guardó destinat a reconèixer els estudis i treballs que, de manera assenyalada, contribueixin a la millora, perfeccionament, protecció i difusió de la medicina, la salut i la sanitat, així com l'organització de conferències, jornades, trobades, col·loquis, xerrades i debats.
 
Termini exhaurit
EMBO - THE EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION
The FEBS | EMBO Women in Science Award highlights major contributions by female scientists to life sciences research. Winners of the award are inspiring role models for future generations of women in science. The award is a joint initiative of EMBO and the Federation of European Biochemical Societies (FEBS) .
Each year the exceptional achievements of one woman working in the life sciences in Europe will be rewarded.
 
Termini exhaurit
REAL ACADÈMIA NACIONAL DE FARMÀCIA
Convocatòria que premia treballs de recerca originals i inèdits relacionat amb les ciències farmacèutiques. Els treballs presentats s'adequaran al tema concret de cada premi.
 
Termini exhaurit
FCT - FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT
Premiar el millor article sobre trasplantament d’òrgans sòlids, segons criteri del Jurat, publicat en qualsevol revista científica espanyola o estrangera, en el període comprès entre l'1 d’octubre de 2014 i el 30 setembre del 2015. El referit article caldrà que s’hagi efectuat en un grup d’ investigació radicat a Catalunya o a la resta de l’Estat Espanyol de forma exclusiva o en cooperació. Si l'article premiat ha estat redactat per una pluralitat de persones, el premi s' atorgarà al primer sotasignant de l'article.
 
Termini exhaurit
REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA
Es crea el Premi "Federació Farmacèutica", de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC) per premiar aquelles persones individuals, grups o entitats que s'hagin distingit en el servei de la Farmàcia en general i/o en el camp de la distribució farmacèutica en particular, en l'àmbit de Catalunya o a la resta de l'Estat Espanyol.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ MUTUAM
Els premis de Recerca Fundació Mutuam Conviure promouen projectes de recerca o de millora de la pràctica clínica en l’àmbit de la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària.
Per això premien dues categories de premis:
A. Projectes que es porten a terme a Catalunya
B. Projectes que es porten a terme en algun centre o servei del Grup Mutuam.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA
Reconèixer la tasca d'un investigador espanyol dins del camp de la Biologia Molecular
 
Termini exhaurit
DUPONT
Estimular les iniciatives que, en forma d'articles o treballs publicats, contribueixin de forma significativa al progrés de la ciència i de les seves aplicacions.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ SANTIAGO DEXEUS
PREMI concedit a la persona, persones, equip de treball o institució amb una trajectòria professional o línia de recerca continuada la qual representi una contribució rellevant en el camp de les Ciències de la Salut, especialment referides a la dona i particularment en l'àmbit de l'Obstetrícia, la Ginecologia i la Medicina de la Reproducció. Àmbit Internacional.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ URIACH
En el seu desig d'impulsar els estudis sobre el passat de la Ciències de la Salut, La Fundació Uriach 1838 té instituït un premi anual d'àmbit internacional, el qual serà adjudicat al millor treball que, segons el parer d'un jurat designat a aquest efecte, tracti d'un tema sobre Història i Ciències de la Salut.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
FCT - FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT
La present convocatòria es realitza amb l’objecte de fomentar la recerca científica en el trasplantament d’òrgan sòlid, a investigadors que formin part de les àrees de recerca que estan en funcionament en els serveis amb Unitat de Trasplantament de Catalunya.
La finalitat primordial de la present beca serà la de facilitar l’estudi i la formació del becari, sense que comporti cap aportació al centre u organisme ni la incorporació dels resultats aconseguits al patrimoni de la organització.
 
Termini exhaurit
FUNDACION MAPFRE MEDICINA
Es convoquen 25 ajuts a la recerca amb l'objecte de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes d'investigació en les següents àrees: Promoció de la Salut, Prevenció i Seguretat Vial i Assegurança i Previsió Social.

Les àrees i línies temàtiques sobre les que han de versar els projectes d'investigació són les següents:

Àrea de Prevenció i Seguretat Vial:
 • Influència de l'educació en la prevenció d'accidents.
 • Prevenció i accidentabilitat en persones majors: domèstica, per als vianants, conducció,…
 • Influència del factor humà en la conducció.
 • Innovació en seguretat vial: mesures per a col·lectius vulnerables, vies,…
 • Reptes de les noves tecnologies: vehicle connectat i autònom.
 • Drogues i conducció: abast, experiències i estratègies de prevenció.
 • Mesures i plans de seguretat vial en països emergents. Comparatives amb desenvolupats.
 • Accidentabilitat i prevenció d'accidents: domèstics, d'oci, esportius…
 • Prevenció contra incendis i prevenció enfront de riscos naturals.
  Àrea de Promoció de la Salut:
 • Programes de prevenció de l'obesitat.
 • Foment de l'activitat física.
 • Addicció a les noves tecnologies i altres riscos.
 • Noves tecnologies mòbils per a la promoció de la salut.
 • Estratègies per al canvi d'hàbits.
 • Entorn de treball saludables.
 • Educació per a pacients.
 • Programes comunitaris en promoció de la salut.
 • Valoració del dany corporal.
 • Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica.
  Àrea d'Assegurança i Previsió Social:
  Assegurança
 •  
  Termini exhaurit
  FYSSEN FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA
  Donar suport econòmic a aquells metges que vulguin cursar formació de postgrau (màsters, postgraus, cursos d’especialització, etc) en matèries relacionades o aplicables al camp de la cooperació internacional, ja sigui en centres de formació estatals o d’àmbit internacional, públics o privats; així com ajudar econòmicament a aquells metges que vulguin realitzar estades formatives els objectius de les quals estiguin adreçades a l’àmbit de la cooperació.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ SANTIAGO DEXEUS
  Convocatòria nacional de cinc beques d'investigació en els camps de:
 • Ginecologia general
 • Medicina materno fetal
 • Ginecologia oncològica
 • Medicina de la reproducció
 • Investigació bàsica en l'àmbit de l'obstetrícia i la ginecologia.
 •  
  Termini exhaurit
  MINECO - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
  El finançament de projectes de recerca Projectes de R+D+I dirigits per joves investigadors que comptin amb una trajectòria científica rellevant però que manquin de vinculació laboral en la finalització del termini de sol·licitud o tinguin en aquesta data una vinculació temporal inferior a un any.
   
  Termini exhaurit
  CENTRO DE INFORMACIÓN CERVEZA Y SALUD
  Concedir dues beques per a la realització de treballs de recerca experimental sobre el consum moderat de cervesa en relació amb la salut i la nutrició, que no s’hagin difós amb anterioritat a Espanya.
   
   
   
   
  Articles
   
   
   No hi ha articles
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).