INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 541
12/01/2018
Projectes
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
The Joint Programming of the European Union aims to pool national research efforts in order to make better use of Europe’s public R&D resources and to tackle common European challenges more effectively.
The primary aim of this first joint call of JPIAMR is to combine the resources, infrastructures, and research strengths of multiple countries in order to address the identification and validation of new targets, the development of new therapies, and new tools for new treatments (including new antibiotics).
The call will only cover research tackling the bacterial pathogens and the resistances identified in the Global priority list of antibiotic-resistant bacteria published by the WHO in September 2017 with the addition of multi- and extensively drug resistant Mycobacterium tuberculosis.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
L'objecte de la present actuació és finançar la participació d'entitats espanyoles integrants de consorcis transnacionals que hagin concorregut prèviament a convocatòries transnacionals en què participa l'ISCIII, relacionades en l'Annex 2, sempre que hagin estat prioritzades en l'avaluació duta a terme pel programa europeu corresponent.
Amb aquesta actuació es pretén finançar la contribució d'equips d'investigació espanyols en projectes transnacionals de recerca que demostrin un valor afegit de la col·laboració internacional en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, de manera que assoleixin la mida que els permeti tenir la massa crítica necessària, fomentant la participació d'investigadors principals amb dedicació única en cada modalitat de projecte.
- Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramon i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 5% dels projectes que es financin s'hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.
- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contextes de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
- Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.
- Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures europees constituïdes com ERIC (EATRIS, ECRIN), en què Espanya és membre, representada pel ISCIII.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
The EU Joint Programme on Neurodegenerative Disease Research (JPND) was established in order to better coordinate research efforts across countries and disciplines to more rapidly find causes, develop cures and identify better ways to care for people with neurodegenerative disease. The JPND Research Strategy, published in 2012, identified research priorities and provided a framework for future investment.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
ERA-NETs are projects funded by the European Commission in various research fields. Their goal is to create a European Research Area in which research is conducted and funded across countries, allowing research groups to jointly work on specific problems, exchange ideas, and benefit from cross border expertise.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal de que assoleixin una mida òptima per adquirir massa crítica, fomentant la participació d’investigadors amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

- Com a mínim el 5% dels projectes que es financien s’hauran de destinar a investigadors contractats de la modalidad Miguel Servet, Ramon y Cajal, Juan Rodés o del programa d'estabilització.

- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible: Accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica i que evidenciï la interacció entre grups d'investigació bàsica i de biomedicina clínica amb altres d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.

Com a mínim el 20% dels projectes que es financien hauran d'estar dirigits a personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS.
Es podran vincular a empreses o altres entitats públiques o privades.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ PRIVADA D'ESTUDIS I RECERCA ONCOLÒGICA
La finalitat de la beca és completar la formació de joves investigadors en el camp de l'Oncologia i promoure la ràpida transmissió dels avenços científics en aquest camp als pacients. Per això, es reconeix un projecte científic presentat per professionals novells que treballin en institucions espanyoles involucrades en aquest tipus d'investigació.
S'atorgarà al millor projecte d'investigació oncològica translacional, que es prevegi des de la data de resolució. Els projectes d'investigació han d'estar basats en idees originals.
 
Termini exhaurit
FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
Els ajuts a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seva projecció a la societat, com a forma d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.
L'àrea objecte d'aquesta convocatòria és la Biomedicina i, específicament, projectes de recerca altament innovadors en les dues àrees transversals següents:
 • Metabolisme i malaltia
 • Imatge molecular
  Es concedirà un màxim de 6 ajudes, 3 per metabolisme i malaltia i 3 per imatge molecular.
 •  
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL
  Es concedirà un projecte de recerca sobre leucèmia infantil, que es desenvoluparà sota la supervisió d'un investigador principal (IP) a una institució espanyola.
   
  Altres
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBERNED mitjançant la incorporació de nous grups als programes científics que desenvolupa actualment CIBERNED.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
  Dotar un conjunt de beques per a llicenciats i titulats superiors espanyols destinades a l’ampliació d’estudis en universitats i centres de recerca espanyols o estrangers.
   
  Termini exhaurit
  DAAD - DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
   
  Termini exhaurit
  DAAD - DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
   
  Premis
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  ERS is the leading professional organisation in its field in Europe. It is broad-based, with some 10,000 members and counting in over 100 countries. Its scope covers both basic science and clinical medicine. ERS seeks to alleviate suffering from respiratory disease and promote lung health through research, sharing of knowledge and through medical and public education.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  ERS is the leading professional organisation in its field in Europe. It is broad-based, with some 10,000 members and counting in over 100 countries. Its scope covers both basic science and clinical medicine. ERS seeks to alleviate suffering from respiratory disease and promote lung health through research, sharing of knowledge and through medical and public education.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  ERS is the leading professional organisation in its field in Europe. It is broad-based, with some 10,000 members and counting in over 100 countries. Its scope covers both basic science and clinical medicine. ERS seeks to alleviate suffering from respiratory disease and promote lung health through research, sharing of knowledge and through medical and public education.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de personal facultatiu amb experiència en investigació en ciències i tecnologies de la salut, als centres assistencials del SNS que formen part dels IIS.
  Afavorir la recerca orientada al pacient i a la població a través d'activitats de transferència.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquestes ajudes és la contractació en centres de l'àmbit del SNS d'investigadors que hagin obtingut recentment el títol de doctor en el camp Ciències i Tecnologies de la Salut, per a perfeccionar la seva formació.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de doctors d'acreditada trajectòria investigadora en centres de l'àmbit del SNS.
  Es pretén augmentar el nombre d'investigadors en ciències i tecnologies de la salut a temps complet en les institucions del SNS, per incrementar el potencial de coneixement transferible cap a la pràctica clínica.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de professionals, en entitats sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el SNS, amb activitat assistencial, que hagin superat la FSE, per al desenvolupament d'un pla de formació en investigació en ciències i tecnologies de la salut que simultaniejaran amb activitat assistencial corresponent a la seva especialitat.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la col·laboració público-privada mitjançant el desenvolupament de part dels programes formatius en centres de treball d'entitats empresarials que complementin les activitats del programa de doctorat en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Formació d'investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.
  Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1973 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

  Podran ser beneficiaris de la modalitat Contractes PFIS els centres en què desenvolupin la seva activitat els investigadors que van obtenir finançament com a investigadors principals de projectes individuals o coordinadors de projectes coordinats o multicèntrics en la convocatòria 2017 de l'AES dins de la modalitat de Projectes de recerca en salut. En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d'ells podrà presentar un candidat per al projecte.
 •  
   
   
  Informació últil
   
   No hi ha novetats
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  LABORATORIOS GRIFOLS S.A.
  The SPIN program is particularly interested in innovative ideas in the field of immunoglobulin research in neurology as well as novel immunoglobulin therapies for neurological conditions.

  The SPIN Award aims to:
 • Develop novel concepts in immunoglobulin research in neurology
 • Encourage discovery of beneficial immunoglobulin applications in neurological disorders
 • Promote research of novel therapeutic options for patients with neurological conditions

  Proposals may include, but are not limited to:
 • Efficacy
 • Mechanism of action
 • Safety and tolerability
 • Quality of life
 • Pharmacoeconomics

 •  
  Termini exhaurit
  AGENCIA MUNDIAL ANTIDOPAJE
  Promoure projectes científics en el camp de l'antidopatge.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  TRANSCAN-2 has the goal of coordinating national and regional funding programmes for research in the area of translational cancer research. The specific challenge is to promote a transnational collaborative approach between scientific teams in demanding areas of translational cancer research while avoiding the duplication of efforts and ensuring a more efficient use of available resources, to produce significant results of higher quality and impact, and share data and infrastructures.
  The EC co-funded call of TRANSCAN-2 (JTC 2017) will focus on: “Translational research on rare cancers”
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The aim of the E-Rare Joint Transnational Calls (JTCs) is to enable scientists in different countries to build an effective collaboration on a common interdisciplinary research project based on complementarities and sharing of expertise, with a clear translational research approach.

  Projects shall involve a group of rare diseases or a single rare disease following the European definition i.e. a disease affecting not more than five in 10000 persons in the European Community, EC associated states and Canada.

  The research projects have to focus on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of disease causes and/or on functional validation in the context of rare diseases.

   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Fomentar la investigació clínica avançada en teràpia cel·lular, teràpia gènica i immunoteràpia tumoral no farmacològica mitjançant el finançament de projectes no promoguts per la indústria farmacèutica.
  Seran susceptibles de finançament projectes de qualitat contrastada dirigits al desenvolupament d'assajos clínics, preferentment en fase II o III, que permetin objectivar avenços tangibles per als pacients i que proporcionin evidències a les autoritats sanitàries per a la seva implantació en el SNS els projectes seran multiinstitucionals: presentant una única proposta a desenvolupar per un mínim de dos grups pertanyents a diferents entitats ubicades en dos comunitats autònomes diferents.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca en càncer que accelerin la transferència de resultats en benefici dels pacients i el desenvolupament d'investigacions innovadores que puguin modificar la pràctica clínica desenvolupades per grups coordinats multidisciplinaris.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca en càncer des de la investigació translacional a la pràctica clínica desenvolupades per grups coordinats multidisciplinaris.
  L'AECC ofereix finançament a grups coordinats estables de recerca translacional, mitjançant la formalització d'un conveni amb els hospitals o centres on es vagin a dur a terme les investigacions.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut.
  Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut.
  Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. This action is open to researchers of any nationality who intend to conduct their research activity in any Member State or Associated Country. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
   
  Termini exhaurit
  LABORATORIOS GRIFOLS S.A.
  The Martín Villar Haemostasis Awards aim to support scientific excellence and innovation, and to engage both physicians and scientists who are early in their careers in investigating hemostasis and blood coagulation disorders.
  Beginning with the 2017 edition of the Martin Villar Awards, the Award introduces a new concept by providing 2 grants, for 1 project in Clinical Research and 1 project in Basic Research.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ PRIVADA D'ESTUDIS I RECERCA ONCOLÒGICA
  La finalitat de la beca és completar la formació de joves investigadors en el camp de l'Oncologia i promoure la ràpida transmissió dels avenços científics en aquest camp als pacients. Per això, es reconeix un projecte científic presentat per professionals novells que treballin en institucions espanyoles involucrades en aquest tipus d'investigació.
  S'atorgarà al millor projecte d'investigació oncològica translacional, que es prevegi des de la data de resolució. Els projectes d'investigació han d'estar basats en idees originals.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN UNOENTRECIENMIL
  Es concedirà un projecte de recerca sobre leucèmia infantil, que es desenvoluparà sota la supervisió d'un investigador principal (IP) a una institució espanyola.
   
  Termini exhaurit
  LEUKEMIA RESEARCH FOUNDATION
  The Leukemia Research Foundation is dedicated to conquering all blood cancers by funding research into their causes and cures, and enriching the quality of life of those touched by these diseases.
  The Leukemia Research Foundation exclusively funds New Investigator grants only.
   
  Termini exhaurit
  Kenneth Rainin Foundation
  The Rainin Foundation supports high-risk research and challenge investigators to push boundaries to advance the goal of predicting and preventing Inflammatory Bowel Disease. .
  The Innovator Awards program provides funding for research projects, which due to their ground-breaking nature, may not be suitable for funding from more traditional sources. To date, projects have been funded in the following areas:
 • Bioengineering
 • Diet and Nutrition
 • Epithelial Cell/Molecular Biology
 • Fecal Microbiota Transplant
 • Immunity and Inflammation
 • Microbiome
 • Therapeutic Development and Delivery
 •  
  Termini exhaurit
  ALLIANCE FOR LUPUS RESEARCH
  The Alliance for Lupus Research (ALR) is an independent, voluntary health agency formed to provide a concentrated effort for the prevention, treatment and cure of systemic lupus erythematosus (lupus or SLE).
  The Novel Research Grant program provides early-stage support for high-risk, high-reward, idea-driven investigations into the fundamental mechanisms of lupus and its complications, and the explorations of novel targets, pathways, and technologies. The aim is to stimulate the study of underexplored avenues that can lead to the development of safer and more effective treatments.
   
  Termini exhaurit
  ALLIANCE FOR LUPUS RESEARCH
  The Alliance for Lupus Research (ALR) is an independent, voluntary health agency formed to provide a concentrated effort for the prevention, treatment and cure of systemic lupus erythematosus (lupus or SLE). The purpose of the ALR Target Identification in Lupus (TIL) grants program is to fund highly meritorious and innovative research focused on the identification and scientific and/or clinical advancement of therapeutic targets that will lead to new therapies for the treatment of lupus. This grant program has been established to develop new approaches to treat lupus more effectively and safely.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  The European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) was created by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) to provide funding initiatives in all areas of diabetes research. The aims of EFSD are to encourage and support research in the field of diabetes, to rapidly diffuse acquired knowledge and to facilitate its application.

  Novo Nordisk is a global healthcare company with 90 years of innovation and leadership in diabetes care. The company also has leading positions within haemophilia care, growth hormone therapy and hormone replacement therapy. Headquartered in Denmark, Novo Nordisk employs approximately 35,000 employees in 75 countries, and markets its products in more than 180 countries.
   
  Termini exhaurit
  Sarcoma Foundation of America
   
  Termini exhaurit
  JDRF - JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION
  JDRF is the world’s leading non-profit organization with the mission to cure type 1 diabetes (T1D).
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Afavorir i incentivar la mobilitat de joves doctors per a la realització d'estades de mobilitat a l'estranger, encaminades a l'actualització de coneixements, aprenentatge de noves tècniques i mètodes per a la docència o la investigació; així com a l'establiment de nous vincles acadèmics, o a l'enfortiment dels ja existents, entre docents i investigadors i entre institucions.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN S.E.N - FUNDACION SENEFRO
  La present convocatòria competitiva de beques per a rotació de Metges Interns Residents (MIR) de Nefrologia es realitza en centres estrangers amb l'objectiu d'augmentar l'intercanvi de coneixements i habilitats que repercuteixin de manera directa en la qualitat de la Pràctica Clínica i / o de la generació de nous coneixements en l'àrea de Nefrologia.
   
  Termini exhaurit
  FULBRIGHT ESPAÑA
  Les beques estan destinades a doctors que vulguin investigar en centres d'ensenyament superior als Estats Units d'Amèrica.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL
  La Fundació Espanyola de Psiquiatria i Salut Mental convoca beques per a la rotació a l'estranger de residents de Psiquiatria del programa MIR.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO
  Dotar un conjunt de beques per a llicenciats i titulats superiors espanyols destinades a l’ampliació d’estudis en universitats i centres de recerca espanyols o estrangers.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  La Fundació "La Caixa" convoca 65 beques per cursar estudis de postgrau, durant el curs 2017-2018, en qualsevol universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).
  Els estudis són de màster o doctorat. També s’admeten, segons l’interès del tema i la vàlua del candidat, els projectes predoctorals d’investigació científica i tècnica.
  La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement.
  Els becaris han de començar el programa d’estudis al país de destinació el setembre o l’octubre del curs 2018-2019, llevat que el programa per al qual hagin obtingut la beca únicament s’imparteixi en un altre període del curs acadèmic.
   
  Termini exhaurit
  SEHH - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
  La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) convoca una beca amb data 26 d'octubre de 2017 per començar a gaudir a 2018. Aquesta beca va adreçada a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin fer un projecte de recerca en un centre estranger, a qualsevol de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
  L'estada de l'investigador en el centre estranger es desenvoluparà amb l'objecte d'afavorir i incentivar la mobilitat d'un jove investigador que s'hagi incorporat recentment a la recerca en l'àmbit de l'especialitat de l'Hematologia i Hemoteràpia.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquestes beques (2) estan destinades a premiar la participació d'una estada clínica i una estada de recerca a l’estranger de joves professionals de l’àmbit de les ciències de la salut.
  Per promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica i de recerca a l’estranger, i alhora donar a conèixer també el nostre sistema sanitari i la nostra pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. I així donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l’estranger.
   
  Termini exhaurit
  CENTRE FOR INTERNATIONAL MOBILITY
  The primary target group in the CIMO Fellowship programme are such Doctoral level students who will be doing their Doctorate (or Double Doctorate) at a Finnish university . Visiting Doctoral-level students and researchers who are doing their Doctorate degree at some foreign university can also be considered eligible, provided that the motivation letter of the hosting Finnish university department presents exceptionally good grounds for such an application.

  NB: the CIMO Fellowship is a "start-up" grant rather than a full degree scholarship, so if you for example receive a CIMO Fellowship for 12 months, after that period you should seek other sources of funding for the remaining period of your studies/research.
   
  Termini exhaurit
  B.I.F. - BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
  For junior researchers pursuing experimental projects in basic biomedical research.
  Purpose:
 • to learn clearly-defined methods useful for your ongoing research and the work of your research group at home by visiting another laboratory, or by attending research-orientated courses including practical training (the practical part has to cover at least 50% of the course);
 • to enable graduates from abroad and their potential PhD supervisors to evaluate the scientific and personal prerequisites before embarking on a PhD thesis. To this end, the graduate student shall pursue a short project in his/her potential PhD supervisor’s laboratory for at least 4 weeks.
 •  
  Premis
  Termini exhaurit
  The Lasker Foundation
  Lasker Awards recognize the contributions of researchers, clinician scientists, and public servants who have made major advances in the understanding, diagnosis, treatment, cure, or prevention of disease.
  The Lasker Awards will be offered in three categories in 2018:​
 • Albert Lasker Basic Medical Research Award: For a fundamental discovery that opens up a new area of biomedical science.
 • Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award: For a major advance that improves the lives of many thousands of people.
 • Lasker~Koshland Special Achievement Award in Medical Science: For research accomplishments and scientific statesmanship that engender the deepest feelings of awe and respect.
  The Public Service Award, presented every other year, will next be given in 2019.
 •  
  Termini exhaurit
  AGEING LAB FOUNDATION
  Aquesta convocatòria té com a finalitat el suport i impuls d'iniciatives innovadores que tinguin com a objectiu millorar la qualitat de vida de la gent gran, des d'un enfocament multidisciplinari.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN LILLY
  La FUNDACIÓ LILLY convoca els Premis Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica Preclínica i Clínica 2018, per a investigadors que hagin contribuït de forma significativa al desenvolupament de la Biomedicina i les Ciències de la Salut a Espanya, i mantinguin una activitat de reconegut nivell científic.
  L'objectiu és fomentar la Investigació Biomèdica d'alta qualitat, de caràcter preclínic i clínic, mitjançant la concessió de Premis que reconeguin i donin suport a trajectòries científiques d'excel·lència.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Premiar un projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a premiar l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a premiar l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, l’any 2017 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a premiar la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, almenys una de les quals durant l’any 2017, realitzada a Catalunya, les Balears, València o Andorra, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats d'especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una infermera/er catalana/là o vinculada/at als països catalans.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Està destinat a premiar i fer pública la trajectòria professional i humana d'un metge o un altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  B.I.F. - BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
  Promoure la recerca bàsica en Biomedicina mitjançant el suport integral als millors futurs científics durant els seus estudis de doctorat.
   
  Termini exhaurit
  EMBO - THE EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION
  The EMBO Long-Term Fellowships support post-doctoral research visits to laboratories throughout Europe and the world. International exchange is a key feature in the application process.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL
   
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
  The European Society of Cardiology (ESC) represents over 85 000 cardiology professionals, principally from across Europe and the Mediterranean basin, but also from the rest of the world.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  This initiative replaces the EFSD/Lilly Research Fellowship Programme and is for the same target group of young investigators.
  The objective of the EFSD/Lilly Young Investigator Research Awards is to encourage innovative research in the fields of diabetes and its complications, and to promote excellence in medical education. Applicants should have demonstrated their ability in the field of diabetes research.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  The European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) was created by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) to provide funding initiatives in all areas of diabetes research. The aims of EFSD are to encourage and support research in the field of diabetes, to rapidly diffuse acquired knowledge and to facilitate its application.

  Novo Nordisk is a global healthcare company with 90 years of innovation and leadership in diabetes care. The company also has leading positions within haemophilia care, growth hormone therapy and hormone replacement therapy. Headquartered in Denmark, Novo Nordisk employs approximately 35,000 employees in 75 countries, and markets its products in more than 180 countries.
   
  Termini exhaurit
  ECTRIMS - EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
  The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) is Europe’s and the world’s largest professional organisation dedicated to the understanding and treatment of Multiple Sclerosis (MS). ECTRIMS is an independent representative European-wide organisation whose mission is to facilitate communication, create synergies, and promote and enhance research and learning among professionals for the ultimate benefit of people affected by MS.

  MAGNIMS (Magnetic Resonance Imaging in MS) is a European network of academics that share a common interest in the study of multiple sclerosis using magnetic resonance imaging techniques.
   
  Termini exhaurit
  ECTRIMS - EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
  The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) is Europe’s and the world’s largest professional organisation dedicated to the understanding and treatment of Multiple Sclerosis (MS). ECTRIMS is an independent representative European-wide organisation whose mission is to facilitate communication, create synergies, and promote and enhance research and learning among professionals for the ultimate benefit of people affected by MS.
   
   
   
   
  Articles
   
  de la Torre-Hernández JM*, Gómez-Hospital JA, Baz JA, Brugaletta S, Pérez de Prado A, Linares JA, López-Palop R, Cid B, García-Camarero T, Diego A, Gutierrez H, Fernández-Díaz JA, Sanchis J, Alfonso F, Blanco R, Botas J, Navarro J, Moreu J, Bosa F, Vegas JM, Elizaga J, Arrebola AL, Hernandez F, Salvatella N, Monteagudo M, Gómez Jaume A, Carrillo X, Martín-Reyes R, Lozano F, Rumoroso JR, Andraka L, Dominguez AJ. Multivessel disease in patients over 75years old with ST elevated myocardial infarction. Current management strategies and related clinical outcomes in the ESTROFA MI+75 nation-wide registry. Cardiovasc Revasc Med 2018; 19(5 Pt B): 580-588.
   
  Borque-Fernando Á, Rubio-Briones J, Esteban LM*, Collado-Serra A, Pallás-Costa Y, López-González PÁ, Huguet-Pérez J, Sanz-Vélez JI, Gil-Fabra JM, Gómez-Gómez E, Quicios-Dorado C, Fumadó L, Martínez-Breijo S, Soto-Villalba J, on behalf of the PIEM Active Surveillance Study Group. The management of active surveillance in prostate cancer: validation of the Canary Prostate Active Surveillance Study risk calculator with the Spanish Urological Association Registry. Oncotarget 2017; 8(65): 108451-108462.
   
  El-Radi MA, Marin-Peña OR*, Said HG, Tey M. Basics in hip chondrolabral lesions and state of the art. SICOT J 2017; 3: 73.
   
  Suñol M, Contreras-Rodríguez O, Macià D, Martínez-Vilavella G, Martínez-Zalacaín I, Subirà M, Pujol J, Sunyer J, Soriano-Mas C*. Brain Structural Correlates of Subclinical Obsessive-Compulsive Symptoms in Healthy Children. J Am Acad Child Psy 2018; 57: 41-47.
   
  Martínez-Bosch N, Vinaixa J, Navarro P*. Immune Evasion in Pancreatic Cancer: From Mechanisms to Therapy. Cancers 2018; 10(1): 6.
   
  Faherty SL*, Villanueva-Cañas JL, Blanco MB, Albà MM*, Yoder AD. Transcriptomics in the wild: hibernation physiology in free-ranging dwarf lemurs. Mol Ecol 2018; 27(3): 709-722.
   
  Hardy-Werbin M, Arpí O, Taus A, Rocha P, Joseph-Pietras D, Nolan L, Danson S, Griffiths R, López-Botet M, Rovira A, Albanell J, Ottensmeier CH, Arriola E*. Assessment of neuronal autoantibodies in patients with small cell lung cancer treated with chemotherapy with or without ipilimumab. OncoImmunology 2018; 7(2): e1395125.
   
  Vivanco R*, Wellenius G, Basagaña X, Cirach M, Gómez-González A, de Ceballos P, Zabalza A, Jiménez Conde J, Soriano Tàrrga C, Giralt E, Alastuey A, Querol X, Sunyer J, Roquer-González J. Short-term exposure to traffic-related air pollution and ischemic stroke onset in Barcelona, Spain. Environ Res 2018; 162: 160-165.
   
  Beaumont RN, Warrington NM, Cavadino A, Tyrrell J, Nodzenski M, Horikoshi M, Geller F, Myhre R, Richmond RC, Paternoster L, Bradfield JP, Kreiner-Møller E, Huikari V, Metrustry S, Lunetta KL, Painter JN, Hottenga JJ, Allard C, Barton SJ, Espinosa A, Marsh JA, Potter C, Zhang G, Ang W, Berry DJ, Bouchard L, Das S, Hakonarson H, Heikkinen J, Helgeland Ø, Hocher B, Hofman A, Inskip HM, Jones SE, Kogevinas M, Lind PA, Marullo L, Medland SE, Murray A, Murray JC, Njølstad PR, Nohr EA, Reichetzeder C, Ring SM, Ruth KS, Santa-Marina L, Scholtens DM, Sebert S, Sengpiel V, Tuke MA, Vaudel M, Weedon MN, Willemsen G, Wood AR, Yaghootkar H, Muglia LJ, Bartels M, Relton C.L, Pennell CE, Chatzi L, Estivill X, Holloway JW, Boomsma DI, Montgomery GW, Murabito JM, Spector TD, Power C, Järvelin MR, Bisgaard H, Grant SF, Sørensen TI, Jaddoe VW, Jacobsson B, Melbye M, McCarthy MI, Hattersley AT, Hayes MG, Frayling TM, Hivert M.F, Felix J.F, Hyppönen E, Lowe WL, Evans DM*, Lawlor DA*, Feenstra B*, Freathy RM*, Early Growth Genetics (EGG) Consortium. Genome-wide association study of offspring birth weight in 86,577 women identifies five novel loci and highlights maternal genetic effects that are independent of fetal genetics. Hum Mol Genet 2018; 27(4): 742-756.
   
  Hofmann MA, Giménez-Arnau AM, Aberer W, Bindslev-Jensen C, Zuberbier T*. MI (2-methyl-4-isothiazolin-3-one) contained in detergents is not detectable in machine washed textiles. Clin Transl Allergy 2018; 8: 1.
   
  Corella D*, Ramírez-Sabio JB, Coltell O, Ortega-Azorín C, Estruch Riba R, Martínez-González MA, Salas Salvadó J, Sorlí J, Castañer O, Arós F, Garcia-Corte FJ, Serra Majem Ll, Gómez Gracia E, Fiol M, Pintó X, Saez GT, Toledo E, Basora J, Fitó Colomer M, Cofán M, Ros E, Ordovas JM. Effects of the Ser326Cys Polymorphism in the DNA Repair OGG1 Gene on Cancer, Cardiovascular, and All-Cause Mortality in the PREDIMED Study: Modulation by Diet. J Acad Nutr Diet 2018; 118(4): 589-605.
   
  Pedro-Botet J*, Benaiges D. Neurotensin and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Beyond Obesity. Obesity (Silver Spring) 2018; 26(2): 251.
   
  Papaseit E, Torrens M, Pérez-Mañá C, Muga R, Farré M*. Key interindividual determinants in MDMA pharmacodynamics. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2018; 14(2): 183-195.
   
  Razquin C, Liang L, Toledo E, Clish CB, Ruiz Canela M, Zheng Y, Wang DD, Corella D, Castañer O, Ros E, Aros F, Gomez-Gracia E, Fiol M, Santos Lozano J.M, Guasch-Ferre M, Serra Majem Ll, Sala-Vila A, Buil-Cosiales P, Bullo M, Fitó Colomer M, Portoles O, Estruch Riba R, Salas-Salvado J, Hu FB, Martinez-Gonzalez MA*. Plasma lipidome patterns associated with cardiovascular risk in the PREDIMED trial: A case-cohort study. Int J Cardiol 2018; 253: 126-132.
   
  Córdova H, Argüello L, Loras C, Naranjo A, Riu F, Gornals JB, Nicolás-Pérez D, Andújar X, Hernández L, Santolaria S, Leal C, Pons C, Pérez-Cuadrado-Robles E, García-Bosch O, Papo M, Ulla JL, Sánchez-Montes C, Fernández-Esparrach G*. Rate of adverse events of gastroduodenal snare polypectomy for non-flat polyp is low: A prospective and multicenter study. World J Gastroenterol 2017; 23(47): 8405-8414.
   
  Dwyer DE*, Lynfield R, Losso MH, Davey RT, Cozzi-Lepri A, Wentworth D, Uyeki TM, Gordin F, Angus B, Qvist T, Emery S, Lundgren J, Neaton JD, INSIGHT Influenza Study Group (...,Knobel H,...). Comparison of the Outcomes of Individuals With Medically Attended Influenza A and B Virus Infections Enrolled in 2 International Cohort Studies Over a 6-Year Period: 2009-2015. Open Forum Infect Dis 2017; 4(4): ofx212.
   
  García-Gutierrez S*, Orive M, Sarasqueta C, Legarreta MJ, Gonzalez N, Redondo M, Rivero A, Serrano-Aguilar P, Castells X, Quintana JM, Sala M, REDISSEC-CaMISS group. Health services research in patients with breast cancer (CAMISS-prospective): study protocol for an observational prospective study. BMC Cancer 2018; 18: 54.
   
  Bernardo M, de Dios C, Pérez V, Ignacio E, Serrano M, Vieta E, Mira JJ, Guilabert M, Roca M*. Indicadores de calidad en el tratamiento de pacientes con depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. Estudio de consenso. Rev Psiquiatr Salud Ment 2018; 11(2): 66-75.
   
  Paul T, Salazar-Degracia A, Peinado VI*, Tura-Ceide O, Blanco I, Barreiro E, Barberà JA. Soluble guanylate cyclase stimulation reduces oxidative stress in experimental Chronic Obstructive Pulmonary Disease. PLoS One . 2018; 13(1): e0190628.
   
  Oliveras A*, Armario P, Sans-Atxer L, Clará A, Vázquez S, Molina L, Pareja J, Sierra A, Pascual J. Organ damage changes in patients with resistant hypertension randomized to renal denervation or spironolactone: The DENERVHTA (Denervación en Hipertensión Arterial) study. J Clin Hypertens 2018; 20(1): 69-75.
   
  Kyle-Leinhase I, Köckerling F*, Jørgensen LN, Montgomery A, Gillion JF, Pereira JA, Hope W, Muysoms F. Comparison of hernia registries: the CORE project. Hernia 2018; 22(4): 561-575.
   
  Santos-Barriopedro I, Bosch-Presegué L, Marazuela-Duque A, de la Torre C, Colomer C, Vazquez BN, Fuhrmann T, Martínez-Pastor B, Lu W, Braun T, Bober E, Jenuwein T, Serrano L, Esteller M, Chen Z, Barceló-Batllori S, Mostoslavsky R, Espinosa L, Vaquero A*. SIRT6-dependent cysteine monoubiquitination in the PRE-SET domain of Suv39h1 regulates the NF-?B pathway. Nat Commun 2018; 9(1): 101.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).