INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 589
21/12/2018
Projectes
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
The ERA-Net E-Rare has successfully implemented ten Joint Transnational Calls for rare disease research projects since 2006. This effort is now continued in the frame of the European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) that has been established to further help in coordinating the research efforts of European, Associated and non-European countries in the field of rare diseases and implement the objectives of the International Rare Disease Research Consortium (IRDiRC).

 
Termini exhaurit
The New York Stem Cell Foundation
The mission of The New York Stem Cell Foundation is to accelerate cures for the major diseases of our time through stem cell research.
 
Termini exhaurit
ALZHEIMER'S DRUG DISCOVERY FOUNDATION
The Alzheimer's Drug Discovery Foundation supports promising, diverse international research projects to develop new drugs for Alzheimer's and related dementias, including vascular, Lewy body, and frontotemporal dementias.
ADDF's goal is to accelerate the development of therapies through four core areas:
 • Drug discovery
 • Clinical trials
 • Biomarkers
 • Prevention
 •  
  Termini exhaurit
  The New York Stem Cell Foundation
  The mission of The New York Stem Cell Foundation is to accelerate cures for the major diseases of our time through stem cell research.
   
  Termini exhaurit
  MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
  Les «Xarxes d'Investigació» pretenen promoure la complementarietat de capacitats i recursos d'investigació existents entre grups de recerca i gestors de diferents institucions i, d'aquesta manera, contribuir a la generació de sinergies i de la creació de xarxes en àmbits estratègics i innovadors per al conjunt del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
  Les Xarxes d'Investigació estan encaminades a la creació de: Xarxes temàtiques i Xarxes estratègiques.
  Les «Xarxes d'Investigació» no han de plantejar objectius propis de la investigació, que correspon a les convocatòries d'ajuts per a projectes d'investigació.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
  Ajut per a estades de dos o més mesos en Hospitals, Institucions o Centres Geriàtrics i / o gerontològics acreditats, incloent-se àrees especialitzades en directa relació amb l'atenció a l'ancià (Recerca, Rehabilitació, Psicogeriatria, Serveis Socials, etc.).
   
  Premis
  Termini exhaurit
  B.I.F. - BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
  This prestigious award honours outstanding research on biologically active molecules and systems in the fields of chemistry, biochemistry, and physiology as well as on their clinical importance.
   
  Termini exhaurit
  FECYT - FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
  El foment de la cultura i l'educació científica resulta fonamental en la societat actual, no només per al foment de les vocacions en l'àrea de les ciències sinó també com a competència fonamental per a tota la societat.
  FOTCIENCIA és una iniciativa organitzada per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) l'objectiu és acostar la ciència als ciutadans mitjançant una visió artística i estètica suggerida a través de fotografies científiques, que són exposades juntament amb una descripció o comentari escrit del fet científic que il·lustren. És també objectiu d'aquesta iniciativa promoure entre la comunitat científica la importància de divulgar la seva feina al conjunt de la societat.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN LILLY
  La FUNDACIÓ LILLY convoca els Premis Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica Preclínica i Clínica 2019, per a investigadors que hagin contribuït de forma significativa al desenvolupament de la Biomedicina i les Ciències de la Salut a Espanya, i mantinguin una activitat de reconegut nivell científic.
  L'objectiu és fomentar la Investigació Biomèdica d'alta qualitat, de caràcter preclínic i clínic, mitjançant la concessió de Premis que reconeguin i donin suport a trajectòries científiques d'excel·lència.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ASOCIACION NACIONAL DE PSICOLOGOS CLINICOS Y RESIDENTES
  La present beca té per objecte promoure la formació d'alta qualitat en Psicologia Clínica dels psicòlegs interns residents mitjançant estades a l'estranger en centres o organismes científic-sanitaris de prestigi internacional per la seva innovació tècnica o investigació clínica.
   
   
   
  Informació últil
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  La Fundació Bancària ”la Caixa” obre la segona edició de la convocatòria oberta per projectes de recerca en biomedicina i salut que té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.
  Es prioritzaran els projectes en les àrees temàtiques següents:
 • Neurociències
 • Oncologia
 • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades
 • Malalties infeccioses
 • Tecnologies facilitadores en les àrees temàtiques anteriors
 •  
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  S’estableix un ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Premiar el desenvolupament de projectes de recerca pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  S’estableixen dos ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca pneumològica sobre tema lliure.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Premiar el desenvolupament de projectes de recerca pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.
   
  Termini exhaurit
  SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
  Fomentar la formació i la cultura de recerca entre els pediatres d'Atenció Primària.
  Contribuir a la millora de la qualitat assistencial en l'àmbit de la Pediatria d'AP a través dels resultats assolits i la posada en pràctica dels coneixements aportats.
   
  Termini exhaurit
  GILEAD COLORADO - GILEAD SCIENCES INC
  Gilead Sciences, Inc. is a research-based biopharmaceutical company that discovers, develops and commercializes innovative medicines in areas of unmet medical need. Gilead's portfolio of products and pipeline of investigational drugs includes treatments for HIV/AIDS, liver diseases, cancer, inflammatory and respiratory diseases, and cardiovascular conditions.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
  Fomentar la formació i la cultura de recerca entre els pediatres d'Atenció Primària.
  Contribuir a la millora de la qualitat assistencial en l'àmbit de la Pediatria d'AP a través dels resultats assolits i la posada en pràctica dels coneixements aportats.
   
  Termini exhaurit
  GRADUATE WOMEN IN SCIENCE
  Graduate Women in Science (GWIS) has been empowering women as individuals and as a community since 1921. For almost 100 years we have worked to advance the participation and recognition of women in scientific fields through grants, awards and fellowships.
  The GWIS National Fellowships Program is proud to offer fellowships in 2019 to help increase knowledge in the natural sciences and to encourage research careers in the sciences by women.
   
  Termini exhaurit
  SIMONS FOUNDATION
  SFARI’s mission is to improve the understanding, diagnosis and treatment of autism spectrum disorders by funding innovative research of the highest quality and relevance.
   
  Termini exhaurit
  AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA
   
  Termini exhaurit
  AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA
   
  Termini exhaurit
  AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA
   
  Altres
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The Innovative Training Networks (ITN) aim to train a new generation of creative, entrepreneurial and innovative early-stage researchers, able to face current and future challenges and to convert knowledge and ideas into products and services for economic and social benefit.

  ITN supports competitively selected joint research training and/or doctoral programmes, implemented by partnerships of universities, research institutions, research infrastructures, businesses, SMEs, and other socio-economic actors from different countries across Europe and beyond.

  Partnerships take the form of collaborative European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) or European Joint Doctorates (EJD).
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  ERS is the leading professional organisation in its field in Europe. It is broad-based, with some 10,000 members and counting in over 100 countries. Its scope covers both basic science and clinical medicine. ERS seeks to alleviate suffering from respiratory disease and promote lung health through research, sharing of knowledge and through medical and public education.
   
  Termini exhaurit
  GEICO - GEICO - Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario
  L'objectiu de la beca és completar la formació d'oncòlegs joves, mitjançant una estada en un centre de reconegut prestigi en aquest terreny, perquè una vegada conclosa, puguin incorporar els coneixements adquirits a la pràctica personal, al centre on treballi i al Grup GEICO.
   
  Termini exhaurit
  SEHH - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
  La Fundació Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia (FEHH) convoca una beca per començar a gaudir al 2019. Aquesta beca va adreçada a socis de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que vulguin fer un projecte de recerca en un centre estranger, a qualsevol de les àrees que conformen l'especialitat d'Hematologia i Hemoteràpia.
  L'estada de l'investigador en el centre estranger es desenvoluparà amb l'objecte d'afavorir i incentivar la mobilitat d'un jove investigador que s'hagi incorporat recentment a la recerca en l'àmbit de l'especialitat de l'Hematologia i Hemoteràpia.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  Albert Renold Travel Fellowships enable scientists and clinicians to travel and stay at other institutions in order to learn specific techniques or clinical skills required for the advancement of their diabetes research project and not available at their home institution.
   
  Termini exhaurit
  SEIMC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLÍNICA
  Finançar estades curtes dels seus membres per a intercanvi de coneixements i experiències entre grups de treball dins del país o a l'estranger en l'àmbit de la Microbiologia Clínica i de les Malalties Infeccioses. Les estades han d'implicar una despesa per canvi en el domicili habitual.
   
  Termini exhaurit
  EMBO - THE EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION
  Les beques d'investigació de curta estada s'atorguen per fer avenços en recerca en Biologia Molecular, ajudant als científics a visitar altres laboratoris amb l'objectiu d'aplicar una tècnica no disponible en el país d'origen. Aquesta beca no finança intercanvis entre dos laboratoris del mateix país.
   
  Termini exhaurit
  CENTRE FOR INTERNATIONAL MOBILITY
   
  Termini exhaurit
  FEBS - FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES
   
  Premis
  Termini exhaurit
  EPPENDORF AG
  The Eppendorf Award for Young European Investigators acknowledges outstanding contributions to biomedical research in Europe based on methods of molecular biology, including novel analytical concepts.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Premiar les tesis doctorals d'un tema directament relacionat amb la Pneumologia.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  S’estableixen dos ajuts per a la realització de projectes de recerca sobre temes lliures en l’àmbit de la pneumologia, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL
  La Fundació Espanyola de Qualitat Assistencial (FECA) concedeix dues beques econòmiques per dur a terme projectes d'investigació relacionats amb la millora de la qualitat i la seguretat dels pacients, així com aquells projectes que suposen un avenç pel coneixement científicomèdic en qualsevol disciplina.
  L'objectiu primordial d'aquestes beques és finançar un investigador o grup que no gaudeixi de qualsevol altra beca o ajut públic o privat, espanyol o estranger. No obstant això, la beca es pot compatibilitzar amb qualsevol de les situacions anteriors amb coneixement de la Comissió Avaluadora que ha de jutjar-la. En aquest cas, i segons les dades aportades per l'interessat, la Comissió Avaluadora podrà reduir la quantia per complementar les altres percepcions econòmiques.
   
  Termini exhaurit
  Swiss Federal Institute of Technology Zurich
  Society in Science – The Branco Weiss Fellowship is a unique postdoc program. It awards young researchers around the world with a generous personal research grant, giving them the freedom to work on whatever topic they choose anywhere in the world, for up to five years.
  Ideally, fellows pursue unconventional projects in new areas of science, engineering and social sciences.
  The fellowship is designed for postdocs at home in sciences, engineering and social sciences who are willing to engage in a dialogue on relevant social, cultural, political or economic issues across the frontiers of their particular discipline.
   
   
   
   
  Articles
   
  Gómez VJ, Carrión-Barberá I, Salman-Monte TC*, Acosta A, Torrente-Segarra V, Monfort J. Efectividad y seguridad de rituximab en el lupus eritematoso sistémico. Serie de casos. Experiencia de 2 centros. Reumatol Clin 2020; 16(5 Pt 2): 391-395.
   
  Evans JP, Smith A, Gibbons C, Alonso J, Valderas JM*. The National Institutes of Health Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS): a view from the UK. Patient Relat Outcome Meas 2018; 9: 345-352.
   
  de Keijzer C, Tonne C, Sabia S, Basagaña X, Valentín A, Singh-Manoux A, Antó JM, Alonso J, Nieuwenhuijsen MJ, Sunyer J, Dadvand P*. Green and blue spaces and physical functioning in older adults: Longitudinal analyses of the Whitehall II study. Environ Int 2019; 122: 346-356.
   
  Peremiquel Trillas P, Benavente Moreno Y, Martín-Bustamante M, Casabonne D, Pérez Gómez B, Gómez-Acebo I, Oliete-Canela A, Diéguez-Rodríguez M, Tusquets I, Amiano P, Mengual L, Ardanaz E, Capelo R, Molina de la Torre AJ, Salas D, Fernández-Tardón G, Lope V, Jimenez-Moleon JJ, Marcos-Gragera R, Dierssen-Sotos T, Azpiri M, Muñoz M, Guevara M, Fernández-Villa T, Molina-Barceló A, Aragonés Sanz N, Pollán M, Castaño-Vinyals G, Alguacil J, Kogevinas M, de Sanjosé S, Costas Caudet L*. Alkylphenolic compounds and risk of breast and prostate cancer in the MCC-Spain study. Environ Int 2019; 122: 389-399.
   
  Burón A*, Román M, Augé JM, Macià F, Grau J, Sala M, Louro J, Martinez-Alonso M, Álvarez C, Andreu M, Bessa X, Zaffalon D, Castells A, Pellisé M, Aldea M, Rivero L, Hernández C, Torá-Rocamora I, Castells X. Changes in FIT values below the threshold of positivity and short-term risk of advanced colorectal neoplasia: Results from a population-based cancer screening program. Eur J Cancer 2019; 107: 53-59.
   
  Sánchez-Rodríguez D*, Marco E, Schott AM*, Rolland Y*, Blain H, Vázquez-Ibar O, Escalada F, Duran X, Muniesa JM, Annweiler C. Malnutrition according to ESPEN definition predicts long-term mortality in general older population: Findings from the EPIDOS study-Toulouse cohort. Clin Nutr 2019; 38(6): 2652-2658.
   
  Xochelli A, Bikos V, Polychronidou E, Galigalidou C, Agathangelidis A, Charlotte F, Moschonas P, Davis Z, Colombo M, Roumelioti M, Sutton LA, Groenen P, van den Brand M, Boudjoghra M, Algara P, Traverse-Glehen A, Ferrer A, Stalika E, Karypidou M, Kanellis G, Kalpadakis C, Mollejo M, Pangalis G, Vlamos P, Amini RM, Pospisilova S, Gonzalez D, Ponzoni M, Anagnostopoulos A, Giudicelli V, Lefranc MP, Espinet B, Panagiotidis P, Piris MA, Du MQ, Rosenquist R, Papadaki T, Belessi C, Ferrarini M, Oscier D, Tzovaras D, Ghia P, Davi F, Hadzidimitriou A, Stamatopoulos K*. Disease-biased and shared characteristics of the immunoglobulin gene repertoires in marginal zone B cell lymphoproliferations. J Pathol 2019; 247(4): 416-421.
   
  Borras-Santos A, Garcia-Aymerich J, Soler-Cataluña JJ, Vigil Gimenez L, Gea J, Rodríguez DA, Pascual S, Marcos Rodriguez PJ, Álvarez Martínez C.J, Casanova Macario C, López-Campos JL, Carrasco-Hernández L, Martínez-González C, Santos-Pérez S, Peces-Barba G, Molina Paris J, Roman Rodriguez M, Barberà JA, Faner R, Agustí A, Cosio BG*, en representación del Grupo Investigador del estudio EARLY COPD. Determinants of the Appearance and Progression of Early-Onset Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Young Adults. A Case-Control Study with Follow-up. Arch Bronconeumol 2019; 55(6): 312-318.
   
  Tojal L, Alonso-Gómez A, Alberich S, Wärnberg J, Sorto C, Portillo MP, Schröder H, Salas Salvadó J, Arós F*. Asociación del consumo máximo de oxígeno con la actividad física y el sedentarismo en el síndrome metabólico. Utilidad de los cuestionarios. Rev Esp Cardiol 2020; 73(2): 145-152.
   
  Hidalgo D, Young AH*. Psychiatry foretold. Aust Nz J Psychiat 2019; 53(4): 365-366.
   
  Subirana I, Fernández-Avilés F, Elosua R, Lidón RM, García-Dorado D, Marrugat J*, investigadores del estudio ATHOS. Variabilidad interhospitalaria del tratamiento del síndrome coronario agudo en el estudio ATHOS. Rev Esp Cardiol 2019; 72(8): 691-693.
   
  Chaffin MD, Cao L, Deik AA, Clish CB, Hu FB, Martínez-González MA, Razquin C, Bullo M, Corella D, Gómez Gracia E, Fiol M, Estruch Riba R, Lapetra J, Fitó Colomer M, Arós F, Serra Majem L, Ros E, Liang L*. MetProc: separating measurement artifacts from true metabolites in an untargeted metabolomics experiment. J. Proteome Res. 2019; 18(3): 1446-1450.
   
  Silvestre J.F*, Mercader P, González-Pérez R, Hervella-Garcés M, Sanz-Sánchez T, Córdoba S, Sánchez Pérez J, Heras-Mendoza F, Giménez-Arnau AM, Gatica-Ortega ME, Pastor-Nieto MA, Zaragoza V, Carrascosa JM, García-Bravo B, Ruiz-González I, Borrego L, Sanchez-Pedreño P, de Frutos JO, Armario-Hita JC, García-Gavín J, Fernández-Redondo V. Sensitization to fragrances in Spain: A 5-year multicentre study (2011-2015). Contact Dermatitis 2019; 80(2): 94-100.
   
  Argente J*, Pérez-Jurado L. Genetic causes of proportionate short stature. Best Pract Res Cl En 2018; 32(4): 499-522.
   
  Fernández-Barres S*, Vrijheid M, Manzano-Salgado CB, Valvi D, Martinez D, Iñiguez C, Jiménez-Zabala A, Riaño-Galán I, Navarrete-Muñoz EM, Santa-Marina L, Tardón A, Vioque López J, Arija V, Sunyer J, Romaguera D, Infancia y Medio Ambiente (INMA) Project. The Association of Mediterranean Diet during Pregnancy with Longitudinal Body Mass Index Trajectories and Cardiometabolic Risk in Early Childhood. J Pediatr 2019; 206: 119-127.e6.
   
   
  Sentenach-Carbo A, Batlle C, Franquesa M, García-Fernandez E, Rico L, Shamirian-Pulido L, Perez M, Deu-Valenzuela E, Ardite E, Funtikova A, Estruch Riba R, Bach-Faig A*. Adherence Of Spanish Primary Physicians And Clinical Practise To The Mediterranean Diet. Eur J Clin Nutrition 2019; 72(Suppl 1): 92-98.
   
  Vilarnau C, Stracker DM, Funtikova A, da Silva, Estruch Riba R, Bach-Faig A*. Worldwide adherence to Mediterranean Diet between 1960 and 2011. Eur J Clin Nutrition 2019; 72(Suppl 1): 83-91.
   
  Vazquez LA, Calvo-Bonacho E*, Reviriego J, García-Margallo T, Caveda E, Goday A. Incidence of Diabetes in the Working Population in Spain: Results from the ICARIA Cohort. Diabetes Ther 2019; 10(1): 57-69.
   
  Barreiro E*, Sancho A, Puig-Vilanova E, Salazar-Degracia A, Pascual S, Casadevall C, Gea J. Differences in microRNA expression profile between vastus lateralis samples and myotubes in COPD cachexia. J Appl Physiol 2019; 126(2): 403-412.
   
  Evangelou E, Warren HR, Mosen-Ansorena D, Mifsud B, Pazoki R, Gao H, Ntritsos G, Dimou N, Cabrera CP, Karaman I, Ng FL, Evangelou M, Witkowska K, Tzanis E, Hellwege JN, Giri A, Velez Edwards, Sun YV, Cho K, Gaziano JM, Wilson PWF, Tsao PS, Kovesdy CP, Esko T, Mägi R, Milani L, Almgren P, Boutin T, Debette S, Ding J, Giulianini F, Holliday EG, Jackson AU, Li-Gao R, Lin WY, Luan J, Mangino M, Oldmeadow C, Prins BP, Qian Y, Sargurupremraj M, Shah N, Surendran P, Thériault S, Verweij N, Willems SM, Zhao JH, Amouyel P, Connell J, de Mutsert R, Doney ASF, Farrall M, Menni C, Morris AD, Noordam R, Paré G, Poulter NR, Shields DC, Stanton A, Thom S, Abecasis G, Amin N, Arking DE, Ayers KL, Barbieri CM, Batini C, Bis JC, Blake T, Bochud M, Boehnke M, Boerwinkle E, Boomsma DI, Bottinger EP, Braund PS, Brumat M, Campbell A, Campbell H, Chakravarti A, Chambers JC, Chauhan G, Ciullo M, Cocca M, Collins F, Cordell HJ, Davies G, de Borst, de Geus EJ, Deary IJ, Deelen J, Del Greco, Demirkale CY, Dörr M, Ehret GB, Elosua R, Enroth S, Erzurumluoglu AM, Ferreira T, Frånberg M, Franco OH, Gandin I, Gasparini P, Giedraitis V, Gieger C, Girotto G, Goel A, Gow AJ, Gudnason V, Guo X, Gyllensten U, Hamsten A, Harris TB, Harris SE, Hartman CA, Havulinna AS, Hicks AA, Hofer E, Hofman A, Hottenga JJ, Huffman JE, Hwang SJ, Ingelsson E, James A, Jansen R, Jarvelin MR, Joehanes R, Johansson Å, Johnson AD, Joshi PK, Jousilahti P, Jukema JW, Jula A, Kähönen M, Kathiresan S, Keavney BD, Khaw KT, Knekt P, Knight J, Kolcic I, Kooner JS, Koskinen S, Kristiansson K, Kutalik Z, Laan M, Larson M, Launer LJ, Lehne B, Lehtimäki T, Liewald DCM, Lin L, Lind L, Lindgren CM, Liu Y, Loos RJF, Lopez LM, Lu Y, Lyytikäinen LP, Mahajan A, Mamasoula C, Marrugat J, Marten J, Milaneschi Y, Morgan A, Morris AP, Morrison AC, Munson PJ, Nalls MA, Nandakumar P, Nelson CP, Niiranen T, Nolte IM, Nutile T, Oldehinkel AJ, Oostra BA, O'Reilly PF, Org E, Padmanabhan S, Palmas W, Palotie A, Pattie A, Penninx BWJH, Perola M, Peters A, Polasek O, Pramstaller PP, Nguyen QT, Raitakari OT, Ren M, Rettig R, Rice K, Ridker PM, Ried JS, Riese H, Ripatti S, Robino A, Rose LM, Rotter JI, Rudan I, Ruggiero D, Saba Y, Sala CF, Salomaa V, Samani NJ, Sarin AP, Schmidt R, Schmidt H, Shrine N, Siscovick D, Smith AV, Snieder H, Sõber S, Sorice R, Starr JM, Stott DJ, Strachan DP, Strawbridge RJ, Sundström J, Swertz MA, Taylor KD, Teumer A, Tobin MD, Tomaszewski M, Toniolo D, Traglia M, Trompet S, Tuomilehto J, Tzourio C, Uitterlinden AG, Vaez A, van der Most PJ, van Duijn CM, Vergnaud AC, Verwoert GC, Vitart V, Völker U, Vollenweider P, Vuckovic D, Watkins H, Wild SH, Willemsen G, Wilson JF, Wright AF, Yao J, Zemunik T, Zhang W, Attia JR, Butterworth AS, Chasman DI, Conen D, Cucca F, Danesh J, Hayward C, Howson JMM, Laakso M, Lakatta EG, Langenberg C, Melander O, Mook-Kanamori DO, Palmer CNA, Risch L, Scott RA, Scott RJ, Sever P, Spector TD, van der Harst P, Wareham NJ, Zeggini E, Levy D, Munroe PB, Newton-Cheh C, Brown MJ, Metspalu A, Hung AM, O'Donnell CJ, Edwards TL, Psaty BM, Tzoulaki I, Barnes MR, Wain LV, Elliott P*, Caulfield MJ*, Million Veteran Program.. Publisher Correction: Genetic analysis of over 1 million people identifies 535 new loci associated with blood pressure traits. Nat Genet 2018; 50(12): 1755.
   
  De-Ugarte L, Balcells S, Nogués X, Grinberg D, Díez-Pérez A, García-Giralt N*. Pro-osteoporotic miR-320a impairs osteoblast function and induces oxidative stress. PLoS ONE 2018; 13(11): e0208131.
   
  Couñago F*, Montemuiño S, Martin M, Taboada B, Calvo-Crespo P, Samper-Ots MP, Alcántara P, Corona J, López-Guerra JL, Murcia-Mejía M, López-Mata M, Jové-Teixidó J, Chust M, Díaz-Díaz V, de Ingunza-Barón L, García-Cañibano T, Couselo ML, Del Cerro, Moradiellos J, Amor S, Varela A, Puertas MM, Thuissard IJ, Sanz-Rosa D, Rodriguez de Dios N. Prognostic factors in neoadjuvant treatment followed by surgery in stage IIIA-N2 non-small cell lung cancer: a multi-institutional study by the Oncologic Group for the Study of Lung Cancer (Spanish Radiation Oncology Society). Clin Transl Oncol 2019; 21(6): 735-744.
   
  Bobes J*, Saiz-Ruiz J, Pérez V, el Grupo de Estudio RECORD. Barriers to complete recovery of major depression: cross-sectional, multi-centre study on clinical practice. RECORD study. Rev Psiquiatr Salud Ment 2019; 12(3): 141-150.
   
   
  Lorenzo I, Fernández-de-Larrea N, Michel A, Romero B, Lope V, Bessa X, Moreno V, Martín V, Amiano P, Castilla J, Tardón A, Dierssen-Sotos T, Peiró R, Díaz-Santos M, Navarro C, Jiménez-Moleón JJ, Butt J, Barricarte A, Ruiz I, Molina-de-la-Torre AJ, Casabonne D, Pérez Gómez B, Kogevinas M, Del Campo R, de Sanjosé S, Pollán M, Waterboer T, Aragonés Sanz N. Helicobacter pylori seroprevalence in Spain: influence of adult and childhood sociodemographic factors. Eur J Cancer Prev 2019; 28(4): 294-303.
   
  van de Velde S*, Boyd A, Vilagut G, Alonso J, Bruffaerts R, de Graaf R, Florescu S, Haro J, Kovess-Masfety V. Gender differences in common mental disorders: a comparison of social risk factors across four European welfare regimes. Eur J Public Health 2019; 29(3): 481-487.
   
  Zaror C*, Atala-Acevedo C, Espinoza-Espinoza G, Muñoz-Millán P, Muñoz S, Martínez-Zapata MJ, Ferrer M*. Cross-cultural adaptation and psychometric evaluation of the early childhood oral health impact scale (ECOHIS) in chilean population. Health Qual Life Outcomes 2018; 16: 232.
   
  Matas-Nadal C*, Malvehy J, Ferreres JR, Boada A, Bodet D, Segura S, Salleras M, Azon A, Bel-Pla S, Bigata X, Campoy A, Curcó N, Dalmau J, Formigon M, Gonzalez A, Just M, Llistosella E, Nogues ME, Pedragosa R, Pujol JA, Sabat M, Smandia JA, Zaballos P, Puig S, Martí RM. Increasing incidence of lentigo maligna and lentigo maligna melanoma in Catalonia. Int J Dermatol 2019; 58(5): 577-581.
   
  Aterido A, Cañete JD*, Tornero J, Ferrándiz C, Pinto JA, Gratacós J, Queiró R, Montilla C, Torre-Alonso JC, Pérez-Venegas JJ, Fernández Nebro, Muñoz-Fernández S, González CM, Roig D, Zarco P, Erra A, Rodríguez J, Castañeda S, Rubio E, Salvador G, Díaz-Torné C, Blanco R, Willisch Domínguez, Mosquera JA, Vela P, Sánchez-Fernández SA, Corominas H, Ramírez J, de la Cueva P, Fonseca E, Fernández E, Puig L, Dauden E, Sánchez-Carazo JL, López-Estebaranz JL, Moreno D, Vanaclocha F, Herrera E, Blanco F, Fernández-Gutiérrez B, González A, Pérez C, Alperi-López M, Olivé Marques, Martínez-Taboada V, González-Álvaro I, Sanmartí R, Tomás Roura, García-Montero AC, Bonàs-Guarch S, Mercader JM, Torrents D, Codó L, Gelpí JL, López-Corbeto M, Pluma A, López-Lasanta M, Tortosa R, Palau N, Absher D, Myers R, Marsal S*, Julià A*. Genetic variation at the glycosaminoglycan metabolism pathway contributes to the risk of psoriatic arthritis but not psoriasis. Ann Rheum Dis 2019; 78(3): e214158.
   
  Muntasell A*, Rojo F, Servitja S, Rubio-Perez C, Cabo M, Tamborero D, Costa-Garcia M, Martínez-García M, Menéndez S, Vazquez I, Lluch A, Gonzalez-Perez A, Rovira A, López-Botet M, Albanell J*. NK cell infiltrates and HLA class I expression in primary HER2+ breast cancer predict and uncouple pathological response and disease-free survival. Clin Cancer Res 2019; 25(5): 1535-1545.
   
  Aguirre U*, García-Gutiérrez S, Romero A, Domingo L, Castells X, Sala M, CAMISS Study Group. External validation of the PREDICT tool in Spanish women with breast cancer participating in population-based screening programmes. J Eval Clin Pract 2019; 25(5): 873-880.
   
  Portolés JM*, Pérez Sáez MJ, López-Sánchez P, Lafuente-Covarrubias O, Juega J, Hernández D, Espí J, Navarro MD, Mazuecos MA, Rodríguez-Ferrero ML, Maruri-Kareaga N, Moreso F, Melilli E, de Souza E, Ruiz JC, Llamas F, Gutiérrez-Dalmau A, Guirado L, Martín-Moreno P, Pérez Flores, Fernández-García A, Jiménez C, Gavela E, Ramos A, Pascual J, en representación del grupo GEODAS. Trasplante renal con órganos procedentes de donación tras parada circulatoria controlada: resultados del estudio multicéntrico GEODAS-3. Nefrología 2019; 39(2): 151-159.
   
  Moreno-Alcazar A, Amann BL, de Dios-Felis M, Pérez V, Valiente-Gómez A*. Clinical improvement of somatic and affective symptoms in a patient with complex trauma through the use of EMDR. Report of a clinical case. Actas Esp Psiquiatr 2018; 46(6): 242-248.
   
  Servitje O, Climent F, Colomo L, Ruiz N, García-Herrera A, Gallardo F, Mercadal S, Pomares H, Muniesa C, Martin-Callizo C, Marcoval J, Rovira R, Estrach T, Pujol RM*. Primary Cutaneous vs Secondary Cutaneous Follicular Lymphomas: A Comparative Study Focused on BCL2, CD10 and t (14;18) Expression. J Cutan Pathol 2019; 46(3): 182-189.
   
  Blay L*, Louro J, Barata T, Baré M, Ferrer J, Abad JM, Castells X, Sala M. Variabilidad en la práctica de la cirugía mamaria en mujeres participantes en el programa de cribado poblacional de cáncer de mama. Cir Esp 2019; 97(2): 89-96.
   
  Valverde S*, Sánchez-Luis JL, Pereira JA, Armengol M, López-Cano M. Cierre de la laparotomía electiva y urgente. Importancia de protocolizar la técnica. Cir Esp 2019; 97(2): 97-102.
   
  Bayés de Luna A*, Escobar-Robledo LA, Aristizabal D, Weir D, Mendieta G, Massó-van Roessel A, Elosua R, Bayés-Genís A, Martínez-Sellés M, Baranchuk A. Atypical advanced interatrial blocks: Definition and electrocardiographic recognition. J Electrocardiol 2018; 51(6): 1091-1093.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]).