INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 751
01/04/2022
Projectes
Termini exhaurit
FEBS - FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES
FEBS Excellence Awards are intended to support research projects in the molecular life sciences from early-career group leaders.
 
Termini exhaurit
FUND. CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III - FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III
Donar suport econòmic a metges especialistes en Cardiologia perquè adquireixin una formació d'excel·lència en recerca a través del desenvolupament d'un projecte científic en l'àrea de Ritme Cardíac en algun dels laboratoris del CNIC.
 
Altres
Termini exhaurit
THE COMPANY OF BIOLOGISTS
Funding for charitable activities including – but not limited to - meetings, workshops and conferences in the fields covered by The Company of Biologists' journals.
 
Premis
Termini exhaurit
CaixaBank S.A.
Guardonar l'excel·lència acadèmica, personal, professional i social de dones estudiants d'àrees STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), especialment en aquells graus en què la presència femenina és reduïda.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
FUND. CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III - FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III
Estades de 6 setmanes en el Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC) per a estudiants de màster i dels últims cursos d'un grau universitari de biomedicina o àrees relacionades amb aquest camp.
 
 
 
Informació últil
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
L'objecte d'aquestes bases és finançar projectes destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generats per equips de recerca de Catalunya. Els projectes, objecte d'aquestes bases, han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l'escala de maduresa tecnològica (les fases de prova de concepte corresponen a les fases 3-7 de l'escala de maduresa tecnològica, technology readiness level, TRL), d'acord amb l'apartat V de les BBRR.
 
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
El finançament de projectes d'innovació que estiguin en les fases 1 i 2 dins l'escala de maduresa tecnològica (technology readiness levels, TRL), veure l'apartat V de les BBRR.
 
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
Donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques,amb l'objectiu d'impulsar la seva activitat i impacte científic, econòmic i social i promoure la projecció internacional.
 
Termini exhaurit
Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer
The aim of the Real-Life Trials in Oncology Programme is to provide competitive funding conditions to clinical researchers to develop their trials in France and Spain.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Funding for transnational consortia of researchers from Europe, Latin-America and the Caribbean countries.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Transnational, collaborative research projects that gain a better understanding of the interactions between nutrition and immunity within the context of its interplay between infectious diseases and diet-related metabolic diseases.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Fomentar la investigació clínica independent, amb medicaments d'ús humà i / o teràpies avançades, mitjançant el finançament de projectes no promoguts per la indústria farmacèutica.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Grants to achieve the proof of principle and validate the scientific basis of breakthrough technology (TRL 1-4).
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking and high-gain/high-risk nature of their scientific proposal.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
The Horizon Europe Health Cluster funds collaborative projects and complementary actions through different topics.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Missions are a novel instrument in Horizon Europe that aim to address some of the greatest challenges facing our society. The Cancer Mission will help deliver key EU policy priorities such as the Europe’s Beating Cancer Plan, through the funding of international collaborative projects.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
The Horizon Europe Health Cluster funds collaborative projects and complementary actions through different topics.
 
Termini exhaurit
CROHN'S AND COLITIS FOUNDATION OF AMERICA
To provide established researchers with funds to generate sufficient preliminary data to become competitive for funds from other sources such as the National Institutes of Health (NIH).
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO - SEQC
Fomentar la recerca en les disciplines de la Medicina de laboratori, entre els/les Professionals Joves socis de la SEQCML especialistes del Laboratori Clínic.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO - SEQC
4 beques post-residencia finançades entre les dues organitzacions, per a aquells professionals joves del Laboratori Clínic que acabin el seu període de residència en 2022 i que vulguin realitzar un projecte de recerca en un Laboratori Clínic d'un hospital d'un centre nacional o internacional de reconegut prestigi.
 
Termini exhaurit
FUND. CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III - FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III
Donar suport econòmic a metges especialistes en Cardiologia perquè adquireixin una formació d'excel·lència en recerca a través del desenvolupament d'un projecte científic en l'àrea de Ritme Cardíac en algun dels laboratoris del CNIC.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
2 beques: una SEOM / BMS i una altra SEOM
 
Termini exhaurit
FUNDACIO SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA
Ajudar en el desenvolupament de projectes de recerca originals i inèdits: “Recerca bàsica i clínica”.
 
Termini exhaurit
SIMONS FOUNDATION
Funding to produce foundational knowledge about the neurobehavioral differences associated with ASD, which will directly inform the development or refinement of tools needed for translational efforts, such as biomarkers and outcome measures.
 
Termini exhaurit
SWISS BRIDGE
Funding for research projects focusing on cancer and infection performed by young investigators.
 
Termini exhaurit
Society for Endocrinology
Early Career Grants provide support to Early Career Members of the Society, for preliminary or small projects.
 
Termini exhaurit
Lung Cancer Research Foundation
Funding for 2-year research projects that facilitate or advance the understanding and characterization of pre-neoplasia or approaches for early detection of lung cancer.
 
Termini exhaurit
Lung Cancer Research Foundation
Funding for 2-year projects focused on characterizing, identifying, treating or overcoming/preventing resistance to therapies in tumors harboring alterations in oncogenic drivers in NSCLC cells, tissues, mouse models, or patients.
 
Termini exhaurit
Lung Cancer Research Foundation
The LCRF pilot grant program funds innovative projects across the full spectrum of basic, translational, clinical, epidemiological, health services, early detection, disparities, and social determinants of health research.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca dos ajuts per a un projecte de recerca de seccions SEOM.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca una beca per a un projecte de recerca en tractaments agnóstic del tumor.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca quatre beques per a projectes de recerca en càncer de pulmó.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca una beca per a un projecte recerca d'oncologia mèdica relacionats amb medicina nuclear.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca una beca per a un projecte de recerca en càncer gàstric.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca dos beques per a projectes de recerca en càncer ginecològic finançades per GSK.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca una beca per a projectes de recerca tractament simptomàtic finançada per KYOWA KIRIN.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca quatre beques per projectes de recerca en càncer de mama.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM concova dues beques: 1 Beca SEOM i 1 Beca SEOM + SUMATE
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Beca per a projectes de recerca originals no finançats. Dirigits a investigadors principals joves, amb grup propi.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
2 beques: una SEOM / BMS i una altra SEOM
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Beca SEOM dirigida a Investigadors Joves que hagin realitzat una estada a l'estranger d'almenys 2 anys i que s'incorporin a realitzar un projecte de recerca en un centre espanyol.
 
Termini exhaurit
SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE FISIOTERÀPIA
Premiar un projecte de recerca dins del camp de les ciències de la salut i específicament relacionat amb la Fisioteràpia.
 
Termini exhaurit
FUNDACION SECOT
La Fundació SECOT convoca Concurs Públic per a un projecte de Recerca i set projectes d'Iniciació a la Recerca.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
Es convoca una Beca, a través de la Fundació Casa del Cor, per fomentar la formació i recerca en l'àmbit de la infermeria cardiològica.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
La Secció de Cardiopaties Familiars i Genètica Cardiovascular concedirà una beca, a través de la Fundació Casa del Cor, per a un projecte d'investigació original i inèdit que tracti sobre qualsevol aspecte relacionat amb el camp de les cardiopaties familiars, mort sobtada i / o genètica cardiovascular.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
L'Associació d'Insuficiència Cardíaca concedirà una beca a través de la Fundació Casa del Cor, per a un projecte d'investigació original i inèdit que tracti sobre qualsevol aspecte relacionat amb el camp del trasplantament cardíac.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
L'Associació d'Insuficiència Cardíaca convoca tres beques a través de la Fundació Casa del Cor, per a projectes de recerca originals i inèdits que versin sobre qualsevol aspecte relacionat amb el camp de la insuficiència cardíaca.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
Es convoquen 3 beques a través de la Fundació Casa del Cor, per a projectes d'investigació clínica. Un dels projectes estarà destinat a un cardiòleg / a menor de 40 anys.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
L'objecte d'aquest projecte és promoure la investigació en cardiologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
Promoure la investigació en cardiologia i hauran de destinar obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ
Promoure el desenvolupament del coneixement a Espanya de la Psiquiatria, Psicologia i / o Neurociències del Nen i l'Adolescent i en Neuropediatria mitjançant el suport a projectes d'investigació originals.
La Fundació Alicia Koplowitz convoca 8 ajuts a la investigació per a projectes.
 
Termini exhaurit
PROSTATE CANCER FOUNDATION
3 years funding for young investigators in the field of prostate cancer, especially on prostate cancer health disparities.
 
Termini exhaurit
GILEAD COLORADO - GILEAD SCIENCES INC
The programme is designed to support basic and clinical research from emerging investigators in the field of liver disease.
 
Termini exhaurit
JDRF - JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION
JDRF’s Strategic Research Agreements provide research funding for single or multiple investigators to address critical gaps and challenges and potential breakthroughs in Type 1 diabetes research.
 
Altres
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBER mitjançant la incorporació de nous grups als programes científics que desenvolupa actualment el CIBER.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca dos borses de viatge per a rotacions de dos o tres mesos en el centre nacional de recerques oncològiques (CNIO).
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO
La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 40 beques per a realitzar treballs de recerca en universitats o centres d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia d'aliments
 •  
  Termini exhaurit
  Australian Academy of Science
  Fellowships for distinguished overseas scientists to visit Australia for public lecture/seminar tours and to visit scientific centres in Australia.
   
  Termini exhaurit
  FEBS - FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES
  FEBS Summer Fellowships are awarded to young promising students in a FEBS country wishing to gain practical scientific experience in an institution located in another country within the FEBS area.
   
  Termini exhaurit
  JSPS - JAPAN SOCIETY FOR PROMOTION OF SCIENCE (JSPS)
  To invite overseas researchers with excellent records of research achievements for short-term visits to Japan and provide them opportunities for discussions, opinion exchanges, lectures and other activities.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  NATURE PUBLISHING GROUP
  Nature Research Awards funds initiatives that support girls or young women to engage with, enjoy and study STEM subjects OR to increase the retention of women in STEM careers
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ CAIXA D'ENGINYERS
  Impulsar el desenvolupament de propostes emprenedores en qualsevol sector d'activitat, sempre que s'enfoquin a millorar la qualitat de vida de les persones, donant prioritat a projectes dels àmbits de l'enginyeria, la sostenibilitat i el medi ambient.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN PFIZER
  La Fundació Pfizer atorga premis a aquells investigadors que dediquen el seu esforç a la recerca de solucions innovadores a favor de la salut, mitjançant el desenvolupament científic, amb la finalitat d'assolir aplicacions beneficioses per al benestar, solucions per a les necessitats mèdiques més apressants, i la millora de la qualitat de vida de les persones, així com el foment de l'avanç del coneixement científic.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA
  El Premi SCB a un treball de recerca de batxillerat pretén promoure i valorar la recerca en ciències biològiques entre els estudiants de secundària i compartir-ho amb la comunitat científica i el públic en general en el marc de la Nit de la Biologia.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA
  S’atorga a la que es consideri la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana, escrita en català, castellà o anglès.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA
  S’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques durant l’any 2021.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA
  S’atorga als autors responsables d’una publicació científica que es consideri que ha contribuït de manera més significativa a l’avenç de l’àmbit de les ciències biològiques, realitzada majoritàriament en els territoris de parla catalana.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE BIOLOGIA
  S’atorga al que es consideri el professional més rellevant en l’estudi de les ciències de la vida que hagi destacat per la seva trajectòria, que es consideri que ha contribuït de manera més destacada al progrés o la difusió de les ciències biològiques en els territoris de parla catalana al llarg de la seva trajectòria professional, en qualsevol dels seus àmbits i que es consideri que representa els valors morals, ètics i d’esforç de la Societat Catalana de Biologia.
   
  Termini exhaurit
  SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
  Premiar la realització de tesis doctorals sobre temes relacionats amb l'oncologia i sobre l'oncologia de precisió, l'excel·lència i l'esforç dedicat a la recerca de residents d'oncologia mèdica i adjunts joves i el de motivar-los a continuar treballant en recerca.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS
  Premi de reconeixement de la tasca científica en l'àrea de les ciències biomèdiques, per un doctor que estigui desenvolupant la seva investigació i que hagi realitzat aportacions rellevants d'investigació biomèdica en els cinc anys anteriors.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACION SECOT
  La Fundació SECOT convoca Concurs Públic per a Premis de Recerca Bàsica o Clínica.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA
  Es premiarà el treball original ja finalitzat o ben publicat en revistes de reconegut prestigi amb posterioritat a l'1 de gener de 2021, i que, segons el jurat, tingui la màxima qualitat entre els premiats.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ALEXANDER VON HUMBOLDT
  The Friedrich Wilhelm Bessel Research Award recognizes scientists and scholars, internationally renowned in their field, who completed their doctorates less than 18 years ago and who in future are expected to continue producing cutting-edge achievements which will have a seminal influence on their discipline beyond their immediate field of work.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  FUND. CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III - FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III
  Estades de 6 setmanes en el Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC) per a estudiants de màster i dels últims cursos d'un grau universitari de biomedicina o àrees relacionades amb aquest camp.
   
  Termini exhaurit
  SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
  Impulsar la carrera investigadora de socis de SEOM, incrementant la seva dedicació a tasques de recerca i innovació a través de l'alliberament del 50% de la seva activitat assistencial mitjançant el finançament parcial de la contractació d'un substitut.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN FRANCISCO COBOS
  Es convoquen dues beques per a donar suport a la continuïtat en la carrera científica d'investigadors postdoctorals destacats en el camp de la biomedicina
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL)
  PhD fellowships in the field of life sciences at the EMBL.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
  El patrocini de projectes de recerca científica i tècnica a Espanya a través de Concursos Nacionals, la formació de joves investigadors, així com el foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura en general.
   
  Termini exhaurit
  JSPS - JAPAN SOCIETY FOR PROMOTION OF SCIENCE (JSPS)
  To provide opportunities for excellent postdoctoral researchers from other countries to conduct, under the guidance of their hosts, cooperative research with leading research groups in universities and other Japanese institutions.
   
   
   
   
  Articles
   
  López Solà M*, Pujol J, Monfort J, Deus J, Blanco-Hinojo L, Harrison BJ, Wager T.D. The neurologic pain signature responds to nonsteroidal anti-inflammatory treatment vs placebo in knee osteoarthritis. Pain Rep . 2022; 7(2): e986.
   
  Blanco J, Lope V*, Fernández de Larrea-Baz N, Gómez-Ariza JL, Dierssen-Sotos T, Fernández-Tardón G, Aragonés Sanz N, Amiano P, Gómez-Acebo I, Tardón A, Grau-Pérez M, García-Barrera T, Kogevinas M, Pollán M, Pérez Gómez B. Levels and determinants of urinary cadmium in general population in Spain: Metal-MCC-Spain study. Environ Res 2022; 210: 112959.
   
  Cucarull B, Tutusaus A, Rider P, Hernáez-Alsina T, Cuño C, García de Frutos P, Colell A, Mari M*, Morales A*. Hepatocellular Carcinoma: Molecular Pathogenesis and Therapeutic Advances. Cancers 2022; 14(3): 621.
   
  Huynh-Le MP, Karunamuni R, Fan CC, Asona L, Thompson WK, Martinez ME, Eeles RA, Kote-Jarai Z, Muir KR, Lophatananon A, Schleutker J, Pashayan N, Batra J, Grönberg H, Neal DE, Nordestgaard BG, Tangen CM, MacInnis RJ, Wolk A, Albanes D, Haiman CA, Travis RC, Blot WJ, Stanford JL, Mucci LA, West CML, Nielsen SF, Kibel AS, Cussenot O, Berndt SI, Koutros S, Sørensen KD, Cybulski C, Grindedal EM, Menegaux F, Park JY, Ingles SA, Maier C, Hamilton RJ, Rosenstein BS, Lu YJ, Watya S, Vega A, Kogevinas M, Wiklund F, Penney KL, Huff CD, Teixeira MR, Multigner L, Leach RJ, Brenner H, John EM, Kaneva R, Logothetis CJ, Neuhausen SL, De Ruyck K, Ost P, Razack A, Newcomb LF, Fowke JH, Gamulin M, Abraham A, Claessens F, Castelao JE, Townsend PA, Crawford DC, Petrovics G, van Schaik, Parent MÉ, Hu JJ, Zheng W, Mills IG, Andreassen OA, Dale AM, Seibert TM*, PRACTICAL Consortium. Prostate cancer risk stratification improvement across multiple ancestries with new polygenic hazard score. Prostate Cancer P D 2022: (en Premsa).
   
  Meza-Valderrama D*, Sanchez-Rodriguez D, Perkisas S, Duran X, Bastijns S, Dávalos-Yerovi N, da Costa E, Marco E. The feasibility and reliability of measuring forearm muscle thickness by ultrasound in a geriatric inpatient setting: a cross-sectional pilot study. BMC Geriatr 2022; 22(1): 137.
   
  Mayneris-Perxachs J*, Castells-Nobau A, Arnoriaga-Rodríguez M, Garre-Olmo J, Puig J, Ramos R, Martínez-Hernández F, Burokas A, Coll C, Moreno-Navarrete JM, Zapata-Tona C, Pedraza S, Pérez-Brocal V, Ramió-Torrentà Ll, Ricart W, Moya A, Martinez M, Maldonado R*, Fernández JM*. Caudovirales bacteriophages are associated with improved executive function and memory in flies, mice, and humans. Cell Host Microbe 2022; 30: 340-356.e8.
   
  Kliest T, Van Eijk, Al-Chalabi A, Albanese A, Andersen PM, Amador MDM, BrÅthen G, Brunaud-Danel V, Brylev L, Camu W, De Carvalho, Cereda C, Cetin H, Chaverri D, Chiò A, Corcia P, Couratier P, De Marchi, Desnuelle C, Van Es, Esteban J, Filosto M, GarcÍa Redondo, Grosskreutz J, Hanemann CO, HolmØy T, HØyer H, Ingre C, Koritnik B, Kuzma-Kozakiewicz M, Lambert T, Leigh PN, Lunetta C, Mandrioli J, Mcdermott CJ, Meyer T, Mora JS, Petri S, Povedano M, Reviers E, Riva N, Roes KCB, Rubio MA, Salachas F, Sarafov S, SorarÙ G, Stevic Z, Svenstrup K, MØller AT, Turner MR, Van Damme, Van Leeuwen, Varona L, VÁzquez Costa, Weber M, Hardiman O, Van Den*. Clinical trials in pediatric ALS: a TRICALS feasibility study. Amyotroph. Lateral Scher. Frontotemp. Degenerat. 2022: 1-8 (en Premsa).
   
  Pinot de, Strandberg-Larsen K, Bishop T, Pedersen M, Avraam D, Cadman T, Calas L, Casas M, de Lauzon, Elhakeem A, Esplugues A, Estarlich M, Foong RE, Haakma S, Harris JR, Huang RC, Inskip H, Lertxundi A, Mensink-Bout SM, Nader JLT, Pizzi C, Popovic M, Salika T, Sunyer J, Van Meel, Swertz MA, Jaddoe VWV, Burton P, Duijts L, Nybo Andersen AM. Associations of early-life pet ownership with asthma and allergic sensitization: A meta-analysis of more than 77,000 children from the EU Child Cohort Network. J Allergy Clin Immunol 2022; 150(1): 82-92.
   
  Ingole V, Dimitrova A, Sampedro J, Sacoor C, Acacio S, Juvekar S, Roy S, Moraga P, Basagaña X, Ballester J, Antó JM, Tonne C*. Local mortality impacts due to future air pollution under climate change scenarios. Sci Total Environ 2022; 823: 153832.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]).