INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 752
08/04/2022
Projectes
Termini exhaurit
SOCIETAT CATALANO-BALEAR D'ONCOLOGIA
Ser una nova oportunitat de finançament en recerca i en formació, dirigit a residents i adjunts d'oncologia mèdica, oncologia radioteràpica i psicooncologia, i que siguin membres de la Societat Catalano-Balear d´Oncologia (SCBO).
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO - SEQC
Fomentar la recerca en les disciplines de la Medicina de laboratori, entre els/les Professionals Joves socis de la SEQCML especialistes del Laboratori Clínic.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO - SEQC
4 beques post-residencia finançades entre les dues organitzacions, per a aquells professionals joves del Laboratori Clínic que acabin el seu període de residència en 2022 i que vulguin realitzar un projecte de recerca en un Laboratori Clínic d'un hospital d'un centre nacional o internacional de reconegut prestigi.
 
Termini exhaurit
ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN
Incentivar la recerca bàsica, aplicada i clínica sobre les patologies relacionades amb el consum d'aliments amb glútens i millorar amb això la qualitat de vida de les persones afectades.
 
Termini exhaurit
SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA
L'objectiu d'aquestes beques és impulsar el desenvolupament i la investigació de la reumatologia a Catalunya.
 
Premis
Termini exhaurit
SOCIETAT CATALANO-BALEAR D'ONCOLOGIA
Reconeix una contribució rellevant realitzada per entitats o persones en la promoció de la salut i la millora de la qualitat de vida.
 
Termini exhaurit
Fundación de Investigación HM Hospitales
Reconèixer i posar en valor davant la societat l'impacte dels avenços medico-científics, es premia la tasca d'un científic o científica de prestigi internacional que hagi aconseguit una troballa biomèdica de rellevància mundial i la carrera professional hagi contribuït de manera transcendental a la millora de la salut de les persones.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ CAIXA D'ENGINYERS
Impulsar el desenvolupament de propostes emprenedores en qualsevol sector d'activitat, sempre que s'enfoquin a millorar la qualitat de vida de les persones, donant prioritat a projectes dels àmbits de l'enginyeria, la sostenibilitat i el medi ambient.
 
Termini exhaurit
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE
Apostar per la promoció de la Medicina de l'Esport i donar suport als metges en formació i investigadors joves en Ciències relacionades amb la Medicina de l'Esport i la activitat física. Es convoca QUATRE Premis SEMED a la recerca.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
FUNDACIÓN PRIVADA OLGA TORRES
Aquestes beques consisteixen en un ajut econòmic a investigadors/es amb títol de doctor/a per a desenvolupar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un Centre reconegut de Catalunya i/o d’Espanya.
 
 
 
Informació últil
 
 No hi ha novetats
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
L'objecte d'aquestes bases és finançar projectes destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generats per equips de recerca de Catalunya. Els projectes, objecte d'aquestes bases, han de correspondre a la fase de prova de concepte segons l'escala de maduresa tecnològica (les fases de prova de concepte corresponen a les fases 3-7 de l'escala de maduresa tecnològica, technology readiness level, TRL), d'acord amb l'apartat V de les BBRR.
 
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
El finançament de projectes d'innovació que estiguin en les fases 1 i 2 dins l'escala de maduresa tecnològica (technology readiness levels, TRL), veure l'apartat V de les BBRR.
 
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
Donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques,amb l'objectiu d'impulsar la seva activitat i impacte científic, econòmic i social i promoure la projecció internacional.
 
Termini exhaurit
Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer
The aim of the Real-Life Trials in Oncology Programme is to provide competitive funding conditions to clinical researchers to develop their trials in France and Spain.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Funding for transnational consortia of researchers from Europe, Latin-America and the Caribbean countries.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Fomentar la investigació clínica independent, amb medicaments d'ús humà i / o teràpies avançades, mitjançant el finançament de projectes no promoguts per la indústria farmacèutica.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Grants to achieve the proof of principle and validate the scientific basis of breakthrough technology (TRL 1-4).
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking and high-gain/high-risk nature of their scientific proposal.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Missions are a novel instrument in Horizon Europe that aim to address some of the greatest challenges facing our society. The Cancer Mission will help deliver key EU policy priorities such as the Europe’s Beating Cancer Plan, through the funding of international collaborative projects.
 
Termini exhaurit
THE LYMPH&CO FOUNDATION
Any research project meeting the criteria of sections #1 (Aim of the call) and #2 (Call topic) is eligible for funding.
Applications from individual researchers or research groups are welcome. Investigators (national or international) involved in translational research on lymphoma are invited to submit a research proposal. In particular, collaborative research proposals from various scientific groups (national and/or international) with complementing expertise are encouraged to apply for a research grant. The main applicant must be employed by a university, university hospital or research organization. Commercial parties are not eligible for funding.
 
Termini exhaurit
CROHN'S AND COLITIS FOUNDATION OF AMERICA
To provide established researchers with funds to generate sufficient preliminary data to become competitive for funds from other sources such as the National Institutes of Health (NIH).
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO - SEQC
Fomentar la recerca en les disciplines de la Medicina de laboratori, entre els/les Professionals Joves socis de la SEQCML especialistes del Laboratori Clínic.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO - SEQC
4 beques post-residencia finançades entre les dues organitzacions, per a aquells professionals joves del Laboratori Clínic que acabin el seu període de residència en 2022 i que vulguin realitzar un projecte de recerca en un Laboratori Clínic d'un hospital d'un centre nacional o internacional de reconegut prestigi.
 
Termini exhaurit
SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA
L'objectiu d'aquestes beques és impulsar el desenvolupament i la investigació de la reumatologia a Catalunya.
 
Termini exhaurit
FUND. CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III - FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III
Donar suport econòmic a metges especialistes en Cardiologia perquè adquireixin una formació d'excel·lència en recerca a través del desenvolupament d'un projecte científic en l'àrea de Ritme Cardíac en algun dels laboratoris del CNIC.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
2 beques: una SEOM / BMS i una altra SEOM
 
Termini exhaurit
SIMONS FOUNDATION
Funding to produce foundational knowledge about the neurobehavioral differences associated with ASD, which will directly inform the development or refinement of tools needed for translational efforts, such as biomarkers and outcome measures.
 
Termini exhaurit
SWISS BRIDGE
Funding for research projects focusing on cancer and infection performed by young investigators.
 
Termini exhaurit
Society for Endocrinology
Early Career Grants provide support to Early Career Members of the Society, for preliminary or small projects.
 
Termini exhaurit
Lung Cancer Research Foundation
Funding for 2-year research projects that facilitate or advance the understanding and characterization of pre-neoplasia or approaches for early detection of lung cancer.
 
Termini exhaurit
Lung Cancer Research Foundation
Funding for 2-year projects focused on characterizing, identifying, treating or overcoming/preventing resistance to therapies in tumors harboring alterations in oncogenic drivers in NSCLC cells, tissues, mouse models, or patients.
 
Termini exhaurit
Lung Cancer Research Foundation
The LCRF pilot grant program funds innovative projects across the full spectrum of basic, translational, clinical, epidemiological, health services, early detection, disparities, and social determinants of health research.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca dos ajuts per a un projecte de recerca de seccions SEOM.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca una beca per a un projecte de recerca en tractaments agnóstic del tumor.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca quatre beques per a projectes de recerca en càncer de pulmó.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca una beca per a un projecte recerca d'oncologia mèdica relacionats amb medicina nuclear.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca una beca per a un projecte de recerca en càncer gàstric.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca dos beques per a projectes de recerca en càncer ginecològic finançades per GSK.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca una beca per a projectes de recerca tractament simptomàtic finançada per KYOWA KIRIN.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca quatre beques per projectes de recerca en càncer de mama.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM concova dues beques: 1 Beca SEOM i 1 Beca SEOM + SUMATE
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Beca per a projectes de recerca originals no finançats. Dirigits a investigadors principals joves, amb grup propi.
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
2 beques: una SEOM / BMS i una altra SEOM
 
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
Beca SEOM dirigida a Investigadors Joves que hagin realitzat una estada a l'estranger d'almenys 2 anys i que s'incorporin a realitzar un projecte de recerca en un centre espanyol.
 
Termini exhaurit
FUNDACION ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA
La Fundació Espanyola d'Artroscòpia convoca dos ajudes per a projectes de recerca relacionats amb la cirurgia artroscòpica.
 
Termini exhaurit
THE NESTLE FOUNDATION
Funding for projects dealing with maternal and child nutrition, including breastfeeding and complementary feeding, macro- and micronutrient deficiencies and imbalances,interactions between infection and nutrition and nutrition education and health promotion
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
Es convoca una Beca, a través de la Fundació Casa del Cor, per fomentar la formació i recerca en l'àmbit de la infermeria cardiològica.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
La Secció de Cardiopaties Familiars i Genètica Cardiovascular concedirà una beca, a través de la Fundació Casa del Cor, per a un projecte d'investigació original i inèdit que tracti sobre qualsevol aspecte relacionat amb el camp de les cardiopaties familiars, mort sobtada i / o genètica cardiovascular.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
L'Associació d'Insuficiència Cardíaca concedirà una beca a través de la Fundació Casa del Cor, per a un projecte d'investigació original i inèdit que tracti sobre qualsevol aspecte relacionat amb el camp del trasplantament cardíac.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
L'Associació d'Insuficiència Cardíaca convoca tres beques a través de la Fundació Casa del Cor, per a projectes de recerca originals i inèdits que versin sobre qualsevol aspecte relacionat amb el camp de la insuficiència cardíaca.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
Es convoquen 3 beques a través de la Fundació Casa del Cor, per a projectes d'investigació clínica. Un dels projectes estarà destinat a un cardiòleg / a menor de 40 anys.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
L'objecte d'aquest projecte és promoure la investigació en cardiologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca.
 
Termini exhaurit
SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
Promoure la investigació en cardiologia i hauran de destinar obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN ALICIA KOPLOWITZ
Promoure el desenvolupament del coneixement a Espanya de la Psiquiatria, Psicologia i / o Neurociències del Nen i l'Adolescent i en Neuropediatria mitjançant el suport a projectes d'investigació originals.
La Fundació Alicia Koplowitz convoca 8 ajuts a la investigació per a projectes.
 
Termini exhaurit
PROSTATE CANCER FOUNDATION
3 years funding for young investigators in the field of prostate cancer, especially on prostate cancer health disparities.
 
Termini exhaurit
GILEAD COLORADO - GILEAD SCIENCES INC
The programme is designed to support basic and clinical research from emerging investigators in the field of liver disease.
 
Termini exhaurit
JDRF - JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION
JDRF’s Strategic Research Agreements provide research funding for single or multiple investigators to address critical gaps and challenges and potential breakthroughs in Type 1 diabetes research.
 
Altres
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBER mitjançant la incorporació de nous grups als programes científics que desenvolupa actualment el CIBER.
 
Termini exhaurit
THE LYMPH&CO FOUNDATION
Support for the initiation of multidisciplinary consortia working on (therapeutics of) malignant lymphoma, malignant lymphoid neoplasia and related malignant blood diseases (particularly lymphoid disorders). The grant will cover costs for the organization of an international meeting to initiate the consortium.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
SEOM convoca dos borses de viatge per a rotacions de dos o tres mesos en el centre nacional de recerques oncològiques (CNIO).
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO
La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 40 beques per a realitzar treballs de recerca en universitats o centres d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia d'aliments
 •  
  Termini exhaurit
  Australian Academy of Science
  Fellowships for distinguished overseas scientists to visit Australia for public lecture/seminar tours and to visit scientific centres in Australia.
   
  Termini exhaurit
  FEBS - FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES
  FEBS Summer Fellowships are awarded to young promising students in a FEBS country wishing to gain practical scientific experience in an institution located in another country within the FEBS area.
   
  Termini exhaurit
  European Society for Medical Oncology
  Research Fellowships provide opportunities and support needed to develop high-quality research projects in either translational or clinical research.
   
  Termini exhaurit
  JSPS - JAPAN SOCIETY FOR PROMOTION OF SCIENCE (JSPS)
  To invite overseas researchers with excellent records of research achievements for short-term visits to Japan and provide them opportunities for discussions, opinion exchanges, lectures and other activities.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  NATURE PUBLISHING GROUP
  Nature Research Awards funds initiatives that support girls or young women to engage with, enjoy and study STEM subjects OR to increase the retention of women in STEM careers
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ CAIXA D'ENGINYERS
  Impulsar el desenvolupament de propostes emprenedores en qualsevol sector d'activitat, sempre que s'enfoquin a millorar la qualitat de vida de les persones, donant prioritat a projectes dels àmbits de l'enginyeria, la sostenibilitat i el medi ambient.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN PFIZER
  La Fundació Pfizer atorga premis a aquells investigadors que dediquen el seu esforç a la recerca de solucions innovadores a favor de la salut, mitjançant el desenvolupament científic, amb la finalitat d'assolir aplicacions beneficioses per al benestar, solucions per a les necessitats mèdiques més apressants, i la millora de la qualitat de vida de les persones, així com el foment de l'avanç del coneixement científic.
   
  Termini exhaurit
  SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
  Premiar la realització de tesis doctorals sobre temes relacionats amb l'oncologia i sobre l'oncologia de precisió, l'excel·lència i l'esforç dedicat a la recerca de residents d'oncologia mèdica i adjunts joves i el de motivar-los a continuar treballant en recerca.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ALEXANDER VON HUMBOLDT
  The Friedrich Wilhelm Bessel Research Award recognizes scientists and scholars, internationally renowned in their field, who completed their doctorates less than 18 years ago and who in future are expected to continue producing cutting-edge achievements which will have a seminal influence on their discipline beyond their immediate field of work.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  FUND. CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III - FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III
  Estades de 6 setmanes en el Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars (CNIC) per a estudiants de màster i dels últims cursos d'un grau universitari de biomedicina o àrees relacionades amb aquest camp.
   
  Termini exhaurit
  SEOM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA MÉDICA
  Impulsar la carrera investigadora de socis de SEOM, incrementant la seva dedicació a tasques de recerca i innovació a través de l'alliberament del 50% de la seva activitat assistencial mitjançant el finançament parcial de la contractació d'un substitut.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
  El patrocini de projectes de recerca científica i tècnica a Espanya a través de Concursos Nacionals, la formació de joves investigadors, així com el foment i desenvolupament de l'educació i de la cultura en general.
   
  Termini exhaurit
  JSPS - JAPAN SOCIETY FOR PROMOTION OF SCIENCE (JSPS)
  To provide opportunities for excellent postdoctoral researchers from other countries to conduct, under the guidance of their hosts, cooperative research with leading research groups in universities and other Japanese institutions.
   
  Termini exhaurit
  THE LYMPH&CO FOUNDATION
  Long-term international visits to research groups in the field of Lymphoma for young researchers residing in The Netherlands.
   
   
   
   
  Articles
   
  Lobato A*, Fernández-Figueras MT, Pujol RM. Auricular pseudocysts after prolonged protective mask wearing for SARS-CoV2. Actas Dermosifiliograf 2022: (en Premsa).
   
  Ballester MP*, Mesonero F, Flórez-Diez P, Gómez C, Fuentes-Valenzuela E, Martín N, Senosiain C, Vela M, Fernández-Clotet A, Pérez P, Rubín C, Calviño-Suarez C, Hermida B, Muñoz R, Gonzalez M, Brunet E, Jimenez N, Botella B, Yebra J, Suárez-Ferrer C, Bouhmidi A, López-Serrano A, Ponferrada Á, Dueñas C, Mínguez M, Young Group of AEG and GETECCU. Adherence to endoscopic surveillance for advanced lesions and colorectal cancer in inflammatory bowel disease: an AEG and GETECCU collaborative cohort study. Aliment Pharm Therap 2022; 55(11): 1402-1413.
   
  Jimenez C, Ventura-Cots M, Sala M, Calafat M, García-Retortillo M, Cirera I, Cañete N, Soriano G, Poca M, Simón-Talero M, Altamirano J, Lucey M, Garcia-Tsao G, Brown RS, Schwabe RF, Verna EC, Schnabl B, Bosques-Padilla F, Mathurin P, Caballería J, Louvet A, Shawcross DL, Abraldes JG, Genescà J, Bataller R, Vargas V*. Effect of rifaximin on infections, acute-on-chronic liver failure and mortality in alcoholic hepatitis: A pilot study (RIFA-AH). Liver Int 2022; 42(5): 1109-1120.
   
  Tresserra Rimbau A*, Castro Barquero S, Becerra Tomás N, Babio N, Martínez González M.A, Corella D, Fitó Colomer M, Romaguera D, Vioque López J, Alonso Gómez A.M, Wärnberg J, Martínez J.A, Serra Majem L, Estruch Riba R, Tinahones F.J, Lapetra J, Pintó Sala X, Tur J.A, López Miranda J, Cano Ibáñez N, Delgado Rodríguez M, Matía Martín P, Daimiel L, Martín Sánchez V, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Basterra F.J, Fernández M, Asensio E.M, Castañer O, Bullón Vela V, Tojal Sierra L, Gómez Gracia E, Cases Pérez E, Konieczna J, García Ríos A, Casañas Quintana T, Bernal López M.R, Santos Lozano J.M, Esteve Luque V, Bouzas C, Vázquez Ruiz Z, Palau Galindo A, Barragan R, López Grau M, Razquín C, Goicolea Güemez L, Toledo E, Vila Vergaz M, Lamuela Raventós R.M, Salas Salvadó J. Adopting a High-Polyphenolic Diet Is Associated with an Improved Glucose Profile: Prospective Analysis within the PREDIMED-Plus Trial. Antioxidants 2022; 11(2): 316.
   
  Bento L, Vögler O, Sas Barbeito A, Muncunill J, Ros T, Martínez J, Quintero Duarte A, Ramos R, Asensio V.J, Fernández Rodríguez C, Salar A, Navarro Ponz A, Del Campo R, Ibarra J, Alemany R*, Gutiérrez A*. Screening for Prognostic microRNAs Associated with Treatment Failure in Diffuse Large B Cell Lymphoma. Cancers 2022; 14(4): 1065.
   
  Benitez Amaro A, Martínez-Bosch N, Manero N, Claudi L, La Chica Lhöest M.T, Soler M, Ros Blanco L, Navarro P*, Llorente Cortés V*. Peptides against Low Density Lipoprotein (LDL) Aggregation Inhibit Intracellular Cholesteryl Ester Loading and Proliferation of Pancreatic Tumor Cells. Cancers 2022; 14: 890.
   
  Pantaleón M*, Gimeno-García AZ, Bernad B, García-Rodríguez A, Frago S, Nogales O, Díez-Redondo P, Puig I, Romero C, Romero I, Caballero N, Ibañez I, Hernández D, Bujedo G, Pérez A, Pérez R, Casals G, Seoane A, Riu F, Amorós J, Alvarez-González MA. Prevalence of missed lesions in patients with inadequate bowel preparation through a very early repeat colonoscopy. Dig Endosc . 2022; 34(6): 1176-1184.
   
  Utzet M*, Bacigalupe A, Navarro A. Occupational health, frontline workers and COVID-19 lockdown: new gender-related inequalities. J Epidemiol Community Health 2022; 76(6): 537-543.
   
  Ocaña A*, Chacón JI, Calvo L, Antón A, Mansutti M, Albanell J, Martínez-Larrad MT, Lahuerta A, Bisagni G, Bermejo B, Semiglazov V, Thill M, Chan A, Morales S, Herranz J, Tusquets I, Chiesa M, Caballero R, Valagussa P, Bianchini G, Alba E, Gianni L. Derived Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Predicts Pathological Complete Response to Neoadjuvant Chemotherapy in Breast Cancer. Front Oncol 2022; 11: 827625 (Acceptat).
   
  Giménez-Arnau AM*, Maurer M, Bernstein J, Staubach P, Barbier N, Hua E, Severin T, Joubert Y, Janocha R, Balp MM. Ligelizumab improves sleep interference and disease burden in patients with chronic spontaneous urticaria. Clin Transl Allergy 2022; 12(2): e12121.
   
  Balañá A, Rubio MA, Bertran-Recasens B, Martínez-Llorens JM*. [Telematic adaptation to home mechanical ventilation in patients with amyotrophic lateral sclerosis]. Neurología (Barc) 2022: (en Premsa).
   
  Martínez-Pinteño A, Mezquida G*, Bioque M, López-Ilundain JM, Andreu-Bernabeu Á, Zorrilla I, Mané A, Rodríguez-Jiménez R, Corripio I, Sarró S, Ibáñez Á, Usall J, Rivero O, Gassó P, Leza JC, Cuesta MJ, Parellada M, González Pinto A, Berrocoso E, Mas S*, Bernardo M, 2EPs Group. The role of BDNF and NGF plasma levels in first-episode schizophrenia: A longitudinal study. Eur Neuropsychopharmacol 2022; 57: 105-117.
   
  Costas Caudet L, Frias Gómez J, Benavente Moreno Y, Peremiquel Trillas P, Carmona Á, De Francisco J, Caño V, Paytubi S, Pelegrina B, Martínez J.M, Pineda-Moncusí M, Brunet J, Vidal A, Matías Guiu X, Bosch X, Ponce J, Kogevinas M, de Sanjosé S, Alemany L. Night work, chronotype and risk of endometrial cancer in the Screenwide case-control study. Occup Environ Med 2022: (en Premsa).
   
  Wang X, Villa C, Dobarganes Y, Olveira C, Girón R, García-Clemente MM, Máiz L, Sibila O, Golpe R, Menéndez R, Rodríguez-López J, Prados C, Martinez García M.A, Rodriguez J.L, De la Rosa D, Duran X, García J, Barreiro E*. Systemic Inflammatory Biomarkers Define Specific Clusters in Patients with Bronchiectasis: A Large-Cohort Study. Biomedicines 2022; 10(2): 225.
   
  Wang X, Balañá A, Martínez-Llorens JM, Qin L, Xia Y, Zha J, Maiques J, Barreiro E. Respiratory and Peripheral Muscle Weakness and Body Composition Abnormalities in Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis Patients: Gender Differences. Biomedicines 2022; 10: 334.
   
  Bioque M*, Mezquida G, Amoretti S, Garcia-Rizo C, López-Ilundain JM, Díaz-Caneja CM, Zorrilla I, Mané A, Rodriguez-Jimenez R, Corripio I, Pomarol-Clotet E, Ibáñez Á, Usall J, Contreras F, Mas S, Vázquez-Bourgon J, Cuesta MJ, Parellada M, González Pinto A, Hidalgo-Figueroa M, Bernardo M*, 2EPs GROUP. Clinical and treatment predictors of relapse during a three-year follow-up of a cohort of first episodes of schizophrenia. Schizophr Res 2022; 243: 32-42.
   
  Duarte V*, Zaror C*, Villanueva J, Andreo M, Dallaserra M, Salazar J, Pont A, Ferrer M. Oral Health-Related Quality of Life Changes in Patients with Dentofacial Deformities Class II and III after Orthognathic Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health 2022; 19(4): 1940.
   
  Di Martino M*, Koh YX, Syn N, Min Chin, Burdío F, Sánchez-Velázquez P, Manzoni A, Benedetti A, Prieto M, Lancellotti F, Malleo G, Marchegiani G, Salvia R, Vennarecci G, Abu Hilal M, Ielpo B. It is the lymph node ratio that determines survival and recurrence patterns in resected distal cholangiocarcinoma. A multicenter international study. Eur J Surg Oncol 2022; 48(7): 1576-1584.
   
  Montironi C, Castet F, Haber P.K, Pinyol Agelet R, Torres Martin M, Torrens L, Mesropian A, Wang H, Puigvehí M, Maeda M, Leow Qiang W, Harrod E, Taik P, Chinburen J, Taivanbaatar E, Chinbold E, Solé Arqués M, Donovan M, Thung S, Neely J, Mazzaferro V, Anderson J, Roayaie S, Schwartz M, Villanueva A, Friedman S, Uzilov A, Sia D*, Llovet J.M*. Inflamed and non-inflamed classes of HCC: a revised immunogenomic classification. Gut 2022: (en Premsa).
   
  Eraso A, Sanz J*, Mollà M, Reyes V, Pedro A, Arenas M, Martinez E, Ballester R, Cambra MJ, Garcia V, Prades JL, Borras JM, Algara M. Evidence-based guidelines for hypofractionated radiation in breast cancer: conclusions of the Catalan expert working group. Clin Transl Oncol 2022; 24(8): 1580-1587.
   
  Miralpeix E*, Solé-Sedeño JM, Rodríguez-Cosmen C, Taus A, Muns D, FABREGÓ B, Mancebo G. Impact of prehabilitation during neoadjuvant chemotherapy and interval cytoreductive surgery on ovarian cancer patients: a pilot study. World J Surg Oncol . 2022; 20(1): 46.
   
  Lopez-Castillo D, Descalzo M.A, Olmos F, Armario-Hita JC, Fernández-Redondo V, García-Gavín J, Ruiz-González I, Mercader-García P, Sánchez Pérez J, Silvestre J.F, Giménez-Arnau AM*. Chronic hand eczema: clinical characterization, aetiology, concomitant foot eczema and polysensitization.. Eur J Dermatol 2022; 32(1): 99-106.
   
  Starace M, Orlando G*, Iorizzo M, Alessandrini A, Bruni F, Mandel VD, Awatef K, Cabo H, Fabbrocini G, Hanane B, Lanssens S, Lobato A, Mernissi FZ, Paoli J, Patrí A, Sabban ENC, S?awi?ska M, Sobjanek M, Zaar O, Pellacani G, Piraccini BM. Clinical and Dermoscopic Approaches to Diagnosis of Frontal Fibrosing Alopecia: Results From a Multicenter Study of the International Dermoscopy Society. Dermatol Pract Concept 2022; 12(1): e2022080 (Acceptat).
   
  Gallego Fabrega C, Muiño Acuña E, Cullell Fornés N, Cárcel Márquez J, Lazcano Uxue U, Soriano Tàrrga C, Lledós M, Llucia Carol L, Aguilera Simón A, Marín R, Prats Sánchez L, Camps Renom P, Delgado Mederos R, Martín Campos J.M, Delgado Hito P, Martí Fàbregas J, Montaner J, Krupinski J, Jiménez Conde J, Roquer González J, Fernández-Cadenas I. Biological Age Acceleration Is Lower in Women With Ischemic Stroke Compared to Men. Stroke 2022; 53(7): 2320-2330.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]).