Apertura imminent de la convocatòria predoctoral FPU

17/10/2019

En el següent link trobareu la informació que en aquest moment consta a la web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sobre la convocatòria d’ajut predoctoral FPU http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998758/ficha/998758-2019.html?utm_source=InfoRecerca&utm_campaign=ab6aa0e5a8-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_02_03_39_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7cecbe9afe-ab6aa0e5a8-277581233 . Les sol·licituds es presentaran entre el 24 d’octubre i el 14 de novembre