Publicació imminent dels ajuts Beatriu de Pinós

05/12/2019

S’han publicat les bases reguladores dels ajuts Beatriu de Pinós per a la contractació i la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia de l’AGAUR (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=862683&type=01&language=ca_ES), per la qual cosa, és imminent la publicació de la convocatòria.

Us mantindrem informats.