Horizon Europe – Publicació programes de treball extraordinaris COVID-19 + webinar 13 abril

09/04/2021

La Comissió Europea ha publicat dos programes de treball extraordinaris sobre COVID-19:

Del Clúster 1 Salut:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-4-health_horizon-2021-2022_en.pdf El programa inclou dos topics:

1. Support for the development of large scale, COVID19-related cohorts and networks beyond Europe’s borders, forging links with European initiatives as a global response to the pandemic;
2. Conduct of vaccine & therapeutic trials to boost prevention and further inform public health policy and clinical management

• Del programa d’infraestructures:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-3-research-infrastructures_horizon-2021-2022_en.pdf El programa inclou dos topics:

1. FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases
2. Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

El període de presentació d’expressions d’interès és del 13 d’abril al 6 de maig.

El MICINN i l’ISCIII organitzen un seminari web el 13 d’abril de 10:00 a 12:00 sobre aquestes convocatòries, amb la participació dels NCP espanyols. Agenda, registre i vincle de la reunió: https://eu-isciii.es/webinario-convocatorias-extraordinarias-en-covid-19/