Trenta milions d’euros de la Unió Europea per a quatre projectes de recerca amb participació de l’IMIM-Hospital del Mar (Cat/Cast/Eng)

07/02/2023

202302070833_ue_300

L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar) participarà en quatre projectes que rebran finançament del programa Horizon Europe de la Unió Europea. En total, prop de 30 milions d'euros es destinaran a la recerca en els camps de la cirurgia oncològica, l'oncologia, l'obesitat i la salut mental. D'aquests, gairebé 2,5 milions es destinaran directament a la recerca portada a terme a l'IMIM-Hospital del Mar.

LIVERATION: reduir la recurrència en els tumors de fetge

L'IMIM-Hospital del Mar encapçala l'estudi LIVERATION que, amb un finançament de 6,5 milions d'euros, avaluarà si els instruments de radiofreqüència d'última generació de què disposen els cirurgians per a la resecció dels tumors de fetge són més efectius que les tècniques tradicionals a l'hora de reduir la recurrència del càncer. El càncer en aquest òrgan és el segon en mortalitat a tot el món. A més, entre el 20 i el 30% de les persones que pateixen càncer de còlon i recte avançat presenten metàstasis de fetge.

El projecte es basa en un assaig clínic multicèntric, en el qual participaran 24 hospitals europeus d'una desena de països, amb 720 pacients amb metàstasis de càncer de còlon i recte i carcinoma hepatocel·lular. El seu objectiu és validar les dades que apunten estudis anteriors de la Unitat de Cirurgia Hepato-bilio-pancreàtica del Servei de Cirurgia de l'Hospital del Mar, en el sentit que la utilització de radiofreqüència per ampliar els marges de la resecció en aquest tipus d'intervencions redueix la possibilitat de recurrència dels tumors.

Els doctors Fernando Burdío i Patricia Sánchez Velázquez, que lideren l'estudi, destaquen que "si es demostra la hipòtesi, l'impacte oncològic seria molt important, ja que la recurrència després de la resecció hepàtica és freqüent i l'afectació dels marges de resecció representa el factor pronòstic més important". Per aquest motiu, es compararan els resultats dels pacients als quals es practiqui una ablació addicional dels marges de la resecció hepàtica amb un dispositiu de radiofreqüència, amb els dels tractats amb les tècniques tradicionals.

La part de la recerca que es portarà a terme a l'IMIM-Hospital del Mar i a l'Hospital del Mar rebrà un finançament europeu de més de 400.000 euros. L'European Liver Patient's Association (ELPA) és una de les entitats que col·laboraran en aquest treball.

Texto alternativo

D'esquerra a dreta, Dr. Fernando Burdío, Dra Patricia Sánchez i Dr. Benedetto Lelpo.Sagittarius: assaig clínic europeu per personalitzar el tractament després de la cirurgia en càncer de còlon localitzat

La Dra. Clara Montagut, cap de secció d'Oncologia Digestiva del Servei d'Oncologia Mèdica, és la investigadora principal del projecte Sagittarius, impulsat per l'Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare ETS (IFOM) d'Itàlia. Hi participen onze centres espanyols i dos d'italians. Es tracta d'un assaig clínic en càncer de còlon localitzat, que mirarà de validar si la biòpsia líquida és una eina útil per decidir el millor tractament després de la cirurgia potencialment curativa en pacients amb un càncer de colon localitzat.

"Actualment, tots aquests pacients es tracten amb el mateix esquema de quimioteràpia després de la cirurgia. Sabem, però, que aproximadament a la meitat dels casos el tumor es torna a reproduir a causa de l'anomenada malaltia residual micrometastàtica. D'altra banda, el 20% dels pacients ja estan curats amb la cirurgia i es podrien estalviar la quimioteràpia, que comporta diversos efectes secundaris, alguns irreversibles", explica la Dra. Montagut. Treballs previs d'aquest grup i altres, han demostrat que la biòpsia líquida (detecció d'ADN tumoral circulant en la sang del pacient) permet detectar la malaltia residual micrometastàtica i és el marcador que prediu amb més precisió la reaparició del tumor, de manera que tots els pacients que tenen una biòpsia líquida positiva després de la cirurgia recauran del tumor.

L'objectiu del projecte és demostrar que un tractament personalitzat d'acord amb els resultats de la biòpsia líquida realitzada després de la cirurgia és millor que l'administració del mateix esquema de quimioteràpia a tots els pacients. El tractament personalitzat es decidirà partint de la presència o no d'ADN del tumor a la sang i podrà incloure quimioteràpia, teràpies dirigides o seguiment sense tractament, segons els resultats moleculars concrets de la biòpsia líquida. S'espera disminuir el risc de reaparició del tumor així com evitar l'administració de quimioteràpia innecessària.

L'Hospital del Mar serà l'encarregat de coordinar l'assaig clínic i reclutar pacients i tindrà un finançament d'un milió d'euros.

Texto alternativo

De davant a darrera les Dres. Clara Montagut, Mar Iglesias i Joana Vidal.OBELISK: objectiu reduir l'obesitat infantil

El projecte OBELISK, liderat per l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale de França, busca tallar les arrels de l'epidèmia d'obesitat a Europa, començant pels infants. Al continent s'ha passat d'una taxa d'obesitat a l'adolescència tardana del 6% l'any 1980 a una del 32%. Això comporta efectes duradors en la prevalença de l'obesitat greu, diabetis i malalties cardiovasculars, així com de mort prematura i discapacitat. L'IMIM-Hospital del Mar és un dels centres que participarà en l'estudi, i l'únic procedent de l'Estat.

OBELISK rebrà 10 milions d'euros per al seu desenvolupament. El seu objectiu és reduir en un 35% el nombre d'infants amb obesitat que acaben sent obesos a l'edat adulta. Per fer-ho, es marca un seguit d'objectius específics. Entre ells, identificar els gens vinculats a l'obesitat infantil per poder disposar de dianes farmacològiques addicionals.

També es treballarà per generar avenços en els mecanismes moleculars vinculats a aquesta patologia i desenvolupar i explotar eines que facilitin la seva prevenció i tractament precoç. Es portarà a terme un estudi clínic de la vida real d'un fàrmac ja existent per a revertir l'obesitat en persones amb mutacions que predisposen a patir-la de forma greu i precoç. Finalment, s'explotaran els resultats obtinguts i es farà difusió de les millors pràctiques per a la prevenció i tractament amb la implementació de programes educatius i fent propostes als legisladors.

L'IMIM-Hospital del Mar participa en el projecte a través del Grup de recerca en descobriment de fàrmacs basats en receptors acoblats a proteïnes G (GPCR drug discovery Group), coordinat per la Dra. Jana Selent, que estudiarà les variacions genètiques relacionades amb l'obesitat en infants. "L'objectiu és contribuir a una millor comprensió del mecanisme molecular que hi intervé i el seu impacte funcional. Per a fer-ho, utilitzarem simulacions computacionals que generaran dades útils per a generar estratègies innovadores per al tractament de l'obesitat", apunta la Dra. Selent. El finançament del programa Horizon Europe serà de prop de 200.000 euros.Dra. Jana Selent.


MENTBEST: Protegir la salut mental en temps de canvi

Els canvis accelerats que viu Europa tant a l'àmbit econòmic, com la crisi climàtica o la guerra d'Ucraïna, entre altres, suposen una forta pressió per adaptar-s'hi. En aquest context, hi ha grups de població particularment vulnerables i en risc de quedar enrere i patir un estrès significatiu que pot tenir efectes sobre la salut en general, i sobre la seva salut mental en particular. Per fer-hi front, el projecte MENTBEST treballarà a partir d'intervencions comunitàries i tecnologies innovadores per prevenir i mitigar aquests efectes. La iniciativa rebrà un finançament de prop de set milions d'euros.

L'IMIM-Hospital del Mar, amb el Dr. Benedikt Amann com a investigador principal, és un dels catorze centres de nou països diferents que formen part del projecte. El lidera des d'Alemanya l'Aliança Europea contra la Depressió (EAAD en les seves sigles en anglès) i només dos centres de l'Estat hi participen. "Treballarem per oferir eines que permetin a determinats grups vulnerables (immigrants, gent jove, gent d'edat avançada, persones en situació d'atur de llarga durada i persones amb trastorn mental greu), adaptar-se i evitar efectes negatius dels canvis en la seva salut mental", explica el Dr. Amann.

En aquest sentit, s'adaptarà l'exitós programa per combatre la depressió que va posar en marxa l'EAAD, ampliant el seu abast més enllà de la depressió clínica i la prevenció del suïcidi, per a crear un programa d'intervenció per a problemes de salut mental infradiagnosticats, com ara, símptomes depressius i angoixa mental, i per a millorar la capacitat de resiliència. Per a fer-ho, s'inclouran intervencions basades en l'evidència, centrades en els grups vulnerables.

El projecte oferirà un programa de suport a la salut mental basat en la comunitat (COMBINA), amb una cartera de materials per a l'avaluació i intervenció en diferents idiomes de fàcil aplicació a diferents països. També s'utilitzaran noves tecnologies, amb la creació d'una aplicació per a telèfons intel·ligents per a la seva autogestió. Aquesta eina facilitarà incrementar la seva competència en salut mental gràcies a les dades generades.

L'IMIM-Hospital del Mar realitzarà, entre altres tasques, la validació durant dos anys del programa COMBINA, establint aliances regionals per la salut mental a les cinc regions on es portarà a terme la intervenció. Així es garantirà l'objectiu que sigui accessible a les poblacions vulnerables. Per a fer-ho, disposarà d'un pressupost de prop de 900.000 euros.


Dr. Benedikt Amann.Versión en castellano
English version