Nou candidat per a la vacant Tècnic/a de recerca (Grau en enginyeria informàtica o titulació equivalent).

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya, a excepció de les ofertes per posicions predoctorals.
Si et demanen o vols enviar més d'una titulació, fes un arxiu comprimit (.ZIP, etc..) amb tots els fitxers que volguis i posa'ls al camp títol!!
Ha sigut informat que la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques, responsable del tractament, tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva inclusió en el procés de selecció vinculat a un lloc de treball de l’entitat, així com la recepció d’avisos i altres comunicacions en relació a aquest procés. Les seves dades no seran comunicades a tercers.


Vostè té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a sol·licitar-ne la seva rectificació o supressió, a sol·licitar que es limiti el tractament, a oposar-se al tractament de les seves dades i a sol·licitar-ne la portabilitat, en la manera en la que s’indica a la informació addicional disponible a https://www.imim.es/ofertes/politica-privacitat.html.