Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
Els Premis Luis Noé Femández tenen com a objecte reconèixer expe­riències rellevants tant en matèria de nutrició com de lluita contra la gana. Per això podran presentar les seves candidatures aquelles entitats que hagin aconseguit resultats positius en algun d'aquests dos àmbits, i les experiències dels quals puguin generalitzar-se o ser referent per a altres entitats.

Es tracta de dos premis diferents per subratllar la paradoxa de l'alimentació en la societat contemporània: d'un costat es reconeixen iniciatives exemplars en el camp de la Nutrició o la Ciència i Tecnologia dels Aliments i, per altra banda, es premien experiències innovadores a l'àmbit de la lluita contra la fam i la malnutrició.
Nutrició: reconeixement a l'entitat o grup d'entitats que desenvolupin programes de recerca científica, d'intervenció o d'educació en l'àmbit de la nutrició i la salut.
Lluita contra la gana: reconeixement a l'entitat o grup d'entitats que desenvolupin programes d'intervenció directa en materia de lluita contra la gana o la malnutrició, tant en països en desenvolupament com amb col·lectius vulnerables del nostre entorn.
Característiques principals
Podran presentar les seves candidatures, en la modalitat corresponent, les entitats que compleixin els següents requisits:
• Ser una entitat no lucrativa, legalment constituïda com a associació o fundació, o bé una entitat o organisme públic.
• Haver desenvolupat el projecte presentat almenys durant els dos últims anys.
• Solament podran presentar-se projectes que acreditin resultats contrastats i generalizables.
• Cada candidat solament podrà presentar el seu projecte a una modalitat.
• Els membres del jurat podran, dins del termini aprovat per a presentació de sol·licituds, proposar les seves pròpies candidatures, respectant en tot moment els requisits i bases de la present convocatòria.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://premiosluisnoefernandez.org/2018/07/04/bases-de-la-convocatoria-ix-premios-luis-noe-fernandez/
Informació addicional
El termini de sol·licitud de candidatures serà del 3 al 20 de setembre de 2018
Dotació
12.000 euros
Documentació
 • Les candidatures hauran de presentar-se en format Word, lletra Arial, grandària 11, interlineat 1,5 i marges esquerra – dreta de 3 cm., superior – inferior de 2,5 cm.
 • Es podran presentar propostes en llengua castellana o en anglès.
 • Totes les candidatures hauran de respectar un format estàndard i incloure els mateixos epígrafs.
 • Podrà ser motiu d'exclusió de candidatures el fet de presentar un format lliure o una informació que no es correspongui amb la sol·licitada.
 • Les candidatures hauran d'incloure la següent informació:
  - Modalitat de Nutrició:
  1. Títol del projecte.
  2. Dades de la persona i entitat que presenta la candidatura.
  3. Breu explicació dels objectius de l'estudi o de la problemàtica abordada en el projecte (màxim 500 paraules)
  4. Resum d'activitat:
  I. En el cas de projectes d'investigació: resum de la línia d'investigació i trajectòria de l'equip (màxim 500 paraules).
  ll. En el cas de projectes d'innovació social, sensibilització o educació nutricional: resum de les aportacions socials realitzades (màxim 500 paraules).
  5. Descripció de la metodologia de treball desenvolupada (màxim 500 paraules).
  6. Descripció dels resultats assolits (màxim 500 paraules).
  7. Activitats de sensibilització i difusió a l'opinió pública dels avenços aconseguits (màxim 500 paraules).
  8. Sostenibilitat o capacitat per mantenir el projecte al llarg del temps (màxim 500 paraules).
  9. Cartes de suport (enviament opcional de cartes escanejades).
  - Modalitat de Lluita contra la gana:
  1. Títol del projecte.
  2. Dades de la persona i entitat que presenta la candidatura.
  3. Breu explicació de la problemàtica que es pretén solucionar (màxim 500 paraules).
  4. Objectiu general (màxim 100 paraules).
  5. Principals activitats desenvolupades en els dos últims anys (màxim 500 paraules).
  6. Resultats assolits (màxim 500 paraules).
  7. Breu descripció del caràcter innovador o la metodologia (màxim 500 paraules).
  8. Sostenibilitat o capacitat per mantenir el projecte al llarg del temps (màxim 500 paraules).
  9. Comunicació i difusió realitzada del projecte (màxim 500 paraules).
  10. Cartes de suport (enviament opcional de cartes escanejades).
 • Arxius

  Arxiu
  Bases Luis Noé Fernandez 2018.pdf