Detall de la convocatòria

Característiques

Característica
Objectiu de la convocatòria
L'objectiu és subvencionar al becari, no al projecte. El centre en el qual es desenvolupi el projecte podrà o no ser el mateix en què es va realitzar la residència, però haurà d'estar dins del territori espanyol.
El becari estarà sota la responsabilitat d'un tutor que supervisarà la formació en epileptologia i l'activitat científica, alhora que es corresponsabilitzarà del compliment dels requisits de la convocatòria.
Característiques principals
Adreçada a socis de l'SEEP que hagin finalitzat en els darrers 5 anys la seva formació clínica com Residents en Neurologia, Neurofisiologia, Neuropediatria o Neurocirurgia i que desitgin formar-se en el camp de la epileptologia alhora que desenvolupen un projecte d'investigació científica.
Lloc de presentació
El personal de l'IMIM i PSMAR que necessiteu més informació adreceu-vos a:
Servei de Recerca. C/ Doctor Aiguader, 88. 08003-Barcelona. Tel.: 93.316.05.76.
Marta López: mlopez4@imim.es Ext.: 1576
Mercedes Bayo: mbayo@imim.es Ext.: 1684
Convocatòria (URL)
https://www.seepnet.es/sites/default/files/Convocatoria%20Beca%20Bial-Eisai-SEEP%202018_0.pdf
Requisits
Per optar a la beca el sol·licitant ha de:
1. Haver acabat l'especialitat en els 5 últims anys.
2. Disposar del títol d'Especialista en Neurologia, Neurofisiologia, Pediatria o Neurocirurgia.
3. No comptar amb una feina remunerada de més de 20 hores setmanals en el moment d'iniciar la beca (compromís per escrit). Aquesta situació laboral no podrà modificar-se durant el temps que duri la beca, havent de renunciar-hi en cas que canviï la seva situació laboral en aquest sentit.
4. Presentar un projecte de recerca que disposi d'autorització per part del Comitè Ètic del centre.
5. Presentar un pla de formació en epileptologia avalat pel tutor.
6. Ser acceptat pel centre en el qual es durà a terme el projecte mitjançant un document signat pel gerent, qui, a més, ha de certificar la viabilitat del projecte en els terminis establerts. Aquest centre pot ser el mateix en què va acabar la residència o, preferentment, un altre diferent (nacional).
Dotació
La beca està dotada amb 30.000 € per subvencionar econòmicament el salari del becari durant l'any 2019.
Documentació
Cal remetre els documents següents:

1. Document de sol·licitud amb els següents apartats:
 • Cognoms i nom del sol·licitant.
 • Data de Llicenciatura o Graduació.
 • Especialitat, data del títol d'especialista i centre de realització del programa MIR.
 • Centre receptor.
 • Cognoms i nom del tutor.
 • Data i signatures del sol·licitant, tutor i gerent del centre receptor, fent constar que el tutor i el gerent es comprometen a acceptar al becari a les condicions d'aquesta convocatòria.
 • Memòria:
  - Memòria científica del Projecte de Recerca.
  - Pla de formació en epileptologia.
  - Adequació del centre per a dur a terme el projecte i la formació.
  - Autorització del Comitè d'Ètica i Investigació Clínica (CEIC).

  Indicacions per elaborar el document de sol·licitud:
  • No utilitzeu una mida de font inferior a 11 (recomanable 12).
  • No utilitzeu un espaiat interlineal inferior a 1.5.

  2. Currículum vitae del sol·licitant.
 • Arxius

  Arxiu
  FORMULARIO BECA BIAL-EISAI SEEP_0.docx
  Convocatoria Beca Bial-Eisai-SEEP 2018_0.pdf
  25382 DIPTICOS DIFUSION.PDF