INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 824
22/09/2023
Projectes
Termini exhaurit
FUNDACIO LA CAIXA
The fundamental aim of this Call is to foster groundbreaking and relevant research projects that lead to the advancement of knowledge and offer solutions related to some of the most significant health problems of our century.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN DEXEUS MUJER
Convocatòria nacional d'una BECA DE RECERCA al camp de: Obstetrícia, Ginecologia i Medicina de la Reproducció.
 
Termini exhaurit
ASOCIACION ESPAÑOLA DE UROLOGIA
Es persegueix promoure investigació de caràcter clínic, investigació en resultats de salut i investigació traslacional.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN EUGENIO RODRIGUEZ PASCUAL
Aquesta convocatòria té com a objectiu concedir subvencions a equips de recerca estables que treballin a l'àrea de la biomedicina a universitats públiques o privades en altres organismes públics de recerca. Es tindran especialment en consideració aquells projectes que demostrin una clara aplicabilitat pràctica de la investigació que es proposi.
 
Premis
Termini exhaurit
FCRi - FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
El reconeixement d'accions vinculades a la transferència de coneixement considerades com a casos d'èxit del sistema per la seva aportació al desenvolupament econòmic i social d'investigadors o tècnics individuals, juntament amb les institucions a les quals pertanyen.
 
Termini exhaurit
FUNCAS
Tenen com a objectiu reconèixer el treball doctoral excel·lent i rigorós. Amb aquest propòsit, es convoquen els Premis Enrique Fuentes Quintana corresponents al curs acadèmic 2022-2023.
 
Termini exhaurit
MINISTERIO DE CONSUMO
La concessió d'aquests premis s'inclou en el marc de l'Estratègia NAOS que, des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició pretén impulsar les iniciatives que entre els seus objectius bàsics impulsin la prevenció de l'obesitat i altres malalties no transmissibles derivades, a través d'una alimentació saludable i la pràctica regular d'activitat física.
 
Termini exhaurit
Fundación Real Academia de Ciencias de España
Ajudar les joves espanyoles a llançar i consolidar les seves carreres a nivell científic i tecnològic.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació que desenvolupi els seus estudis de doctorat dins del sistema universitari de Catalunya. Aquests ajuts han de contribuir a promoure l'activitat formativa i de recerca del personal investigador contractat i a incrementar-ne la qualificació i professionalització en les fases inicials de la carrera investigadora, enfortint la generació de coneixement fronterer en la recerca i en la seva transferència.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
Té com a objectiu fonamental el foment de la investigació científica i tècnica d'excel·lència a Espanya mitjançant ajudes de recerca, la formació de joves investigadors, així com en la difusió, el foment i el desenvolupament de l'educació i de la cultura científica en general.
 
 
 
Informació últil
 
 No hi ha novetats
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
Ajuts Llavor: L'objectiu dels ajuts és el finançament de les accions recollides al pla per estudiar i/o validar la seva viabilitat tècnica i comercial i assolir un grau de maduresa suficient que permeti afrontar amb garanties la fase de prova de concepte o validació del servei.
Ajuts Producte: Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat d'acord amb les validacions realitzades.
Ajuts Innovadors: Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
The ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Grants to achieve the proof of principle and validate the scientific basis of breakthrough technology (TRL 1-4).
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN FRANCISCO SORIA MELGUIZO
Té com a fi promoure i ajudar al desenvolupament de la investigació biomèdica.
Es pretén impulsar l'avenç del coneixement biomèdic mitjançant investigacions innovadores que puguin contribuir a la lluita contra problemes de salut de la màxima rellevància i que tinguin alt impacte social.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN DEXEUS MUJER
Convocatòria nacional d'una BECA DE RECERCA al camp de: Obstetrícia, Ginecologia i Medicina de la Reproducció.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN EUGENIO RODRIGUEZ PASCUAL
Aquesta convocatòria té com a objectiu concedir subvencions a equips de recerca estables que treballin a l'àrea de la biomedicina a universitats públiques o privades en altres organismes públics de recerca. Es tindran especialment en consideració aquells projectes que demostrin una clara aplicabilitat pràctica de la investigació que es proposi.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT
Aquesta convocatòria esta orientada a fomentar i impulsar la recerca en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals des del vessant científic i d'aplicació pràctica en la prevenció de riscos laborals.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD ASISTENCIAL
Dues beques econòmiques per dur a terme projectes de recerca relacionats amb la millora de la qualitat assistencial i la seguretat del pacient, així com projectes que suposin un avenç per al coneixement científicosanitari en qualsevol de les seves disciplines.
 
Termini exhaurit
CONCERN FOUNDATION
Funding to clinical investigators, who have received their initial faculty appointment, as they work to establish an independent clinical cancer research program under the guidance of a scientific mentor.
 
Termini exhaurit
FUNDACION MAPFRE
Fundació MAPFRE convoca en 2023 ajudes a la recerca a fi de facilitar suport econòmic per a la realització de projectes de recerca en Promoció de la Salut.
 
Altres
Termini exhaurit
COST (COOPERACIÓ EUROPEA EN L'ÀMBIT DE LA RECERCA CIENTIFICA I TÈCNICA)
COST actions are a Pan-European networking instrument that allows researchers to develop jointly their ideas and new initiatives in a field or topic of common interest. It supports Meetings, Conferences, Workshops, Short-term scientific exchanges, Training schools and Dissemination Activities.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
1-3 months fellowships for scientists, physicians or qualified allied health professionals, in the early stage of their career, going to another European or overseas country.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
ERS Clinical Training Fellowships enable members in the early stages of their careers in respiratory medicine to visit a host institution in a European country other than their own to learn a skill or procedure not available at their home institution.
 
Premis
Termini exhaurit
FUNDACIÓN COLEGIO DE MÉDICOS DE CÓRDOBA
El premi tindrà caràcter nacional i podran concórrer a ell tots els metges col·legiats a Espanya. S'admetran treballs multicèntrics nacionals o internacionals, sempre que un dels signants sigui metge col·legiat a Espanya i aquest es trobi entre els tres primers o l'últim signants.
 
Termini exhaurit
FCRi - FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
El reconeixement d'accions vinculades a la transferència de coneixement considerades com a casos d'èxit del sistema per la seva aportació al desenvolupament econòmic i social d'investigadors o tècnics individuals, juntament amb les institucions a les quals pertanyen.
 
Termini exhaurit
EMBO - THE EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION
The Women in Science Award recognizes an individual woman working in the life sciences for her exceptional achievements.
 
Termini exhaurit
ESCMID - EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES
ESCMID has evolved to become Europe’s leading society in clinical microbiology and infectious diseases with members from all European countries and all continents. For 40 years, ESCMID has been an influential component in the professional lives of microbiologists and infectious disease specialists.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ MUTUAM
El Premi de Recerca d’Atenció Sociosanitària de la Fundació Mutuam Conviure està destinat a promoure projectes de recerca o de millora de la pràctica clínica en l’àmbit de la gerontologia clínica i l’atenció sociosanitària.
 
Termini exhaurit
RAMSE - REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE SEVILLA
Guardó destinat a reconèixer els estudis i treballs que, de manera assenyalada, contribueixin a la millora, perfeccionament, protecció i difusió de la medicina, la salut i la sanitat, així com l'organització de conferències, jornades, trobades, col·loquis, xerrades i debats.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajudes financeres a professionals metges per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer a Espanya, i per consolidar la recerca en especialistes mèdics, contribuint així al foment de la recerca en l'entorn clínic.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió dajuts financers a especialistes metges per desenvolupar un projecte de recerca en càncer a Espanya, amb l'objectiu de promoure la vocació investigadora entre els professionals clínics i contribuir així al foment de la investigació a l'entorn clínic.
L'ajut concedit podrà ser destinat a la realització de la tesi doctoral o per cobrir un primer període postdoctoral.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, per donar suport a aquests investigadors en la carrera científica cap a la creació de les seves pròpies línies de investigació dins un laboratori o liderant un grup de recerca en un futur proper.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la present convocatòria és la concessió d'Ajuts a investigadors recentment doctorats per al desenvolupament d'un projecte de recerca en càncer en un centre espanyol, amb possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional, per promoure el talent i la mobilitat dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat d'aquests ajuts és promoure la formació d'investigadors a través de la realització d'una tesi doctoral en càncer amb suport d'un grup receptor amb acreditada trajectòria científica. El projecte de recerca s'ha de fer en un centre de recerca (centre receptor) a la zona d'influència de la Seu Provincial de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (d'ara endavant la “SP de l'Associació”) que el convoca.
 
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
Aquestes bases tenen per objecte regular els ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació que desenvolupi els seus estudis de doctorat dins del sistema universitari de Catalunya. Aquests ajuts han de contribuir a promoure l'activitat formativa i de recerca del personal investigador contractat i a incrementar-ne la qualificació i professionalització en les fases inicials de la carrera investigadora, enfortint la generació de coneixement fronterer en la recerca i en la seva transferència.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES
Té com a objectiu fonamental el foment de la investigació científica i tècnica d'excel·lència a Espanya mitjançant ajudes de recerca, la formació de joves investigadors, així com en la difusió, el foment i el desenvolupament de l'educació i de la cultura científica en general.
 
 
 
 
Articles
 
El-Hussuna A*, Steenholdt C, Merrild-Karer ML, Nyggard-Uldall N, Mujukian A, Fleshner PR, Iesalnieks I, Horesh N, Kopylov U, Jacoby H, Al-Qaisi HM, Colombo F, Sampietro GM, Marino MV, Ellebæk M, Sørensen N, Celentano V, Ladwa N, Warusavitarne J, Pellino G, Zeb A, di Candido F, Hurtado-Pardo L, Frasson M, Kunovsky L, Yalcinkaya A, Alonso S, Pera M, Anton-Rodríguez C, Bravo AM, García-Granero Á, Can Tatar O, Spinelli A, Qvist N. Watchful Waiting After Radiological Guided Drainage of Intra-abdominal Abscess in Patients With Crohn's Disease Might Be Associated With Increased Rates of Stoma Construction. Crohns Colitis 360 2023; 5(3): otad038 (Acceptat).
 
de Miguel M*, Gonzalez-Castillo AM, Membrilla E, Pons-Fragero MJ, Pelegrina A, Grande L, Morera-Casaponsa R, Sancho JJ. Impact of empiric antibiotic therapy on the clinical outcome of acute calculous cholecystitis. Langenbecks Arch Surg . 2023; 408(1): 345.
 
Ras-Jiménez MDM, Ramos-Polo R, Francesch J, Corbella-Santano M, Morillas-Climent H, José-Bazán N, Jimenez-Marrero S, Garcimartín P, Yun-Viladomat S, Moliner P, Torres-Cardús B, Verdú-Rotellar JM, Díez-López C, González-Costello J, García-Romero E, de Frutos-Seminario F, Triguero-Llonch L, Enjuanes C, Tajes M*, Comín J*. Soluble Transferrin Receptor as Iron Deficiency Biomarker: Impact on Exercise Capacity in Heart Failure Patients. J Pers Med . 2023; 13(8): 1282.
 
Berenguer-Ruiz S, Aparicio-Domínguez M, Herranz-Pinto P, Ruíz-Villaverde R, López-Ferrer A, Santos-Juanes J, Rodriguez L, Hospital-Gil M, Arias-Santiago S, Carretero-Hernández G, Mateu-Puchades A, Ferran M, Del Alcázar E, Santos-Alarcón S, Garcia-Latasa FJ, Belinchón-Romero I, González-Cantero Á, Ruiz-Genao D, Eiris-Salvado N, Rocamora-Durán V, Rivera-Diaz R, de la Cueva P, Daudén E, Salgado-Boquete L, Llamas-Velasco M*, Spanish Psoriasis Group of the Spanish Academy of Dermatology and Venereology. Effectiveness and safety of tildrakizumab for the treatment of psoriasis in real-world settings at 24 weeks: A retrospective, observational, multicentre study by the Spanish Psoriasis Group. J Eur Acad Dermatol Venereol 2023: (en Premsa).
 
Shyam S*, Gómez-Martínez C, Paz-Graniel I, Gaforio JJ, Martínez-González MA, Corella D, Fitó Colomer M, Martinez JA, Alonso Gómez A.M, Wärnberg J, Vioque López J, Romaguera D, López Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Santos-Lozano JM, Serra-Majem JL, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Martín Sánchez V, Pintó X, Ortíz-Ramos M, Vidal J, Alcarria MM, Daimiel L, Ros E, Fernández-Aranda F, Nishi SK, García-Regata O, Toledo E, Sorli JV, Castañer O, García Ríos A, Valls-Enguix R, Pérez-Farinós N, Zulet MA, Rayó-Gago E, Casas R, Rivera-Izquierdo M, Tojal Sierra L, Damas-Fuentes M, Buil-Cosiales P, Fernández-Carrion R, Goday A, Peña-Orihuela PJ, Compañ L, Díez-Espino J, Tello S, González-Pinto A, de la O V, Delgado Rodríguez M, Babio N*, Salas Salvadó J. Coronavirus disease 2019 is associated with long-term depressive symptoms in Spanish older adults with overweight/obesity and metabolic syndrome. Psychol Med 2023: 1-11 (en Premsa).
 
Monserrat-Mesquida M, Ródenas-Munar M, Gómez SF, Wärnberg J, Medrano M, González Gross M, Gusi N, Aznar S, Marín Cascales E, González Valeiro M.A, Serra Majem LL, Pulgar S, Segu M, Fitó Colomer M, Según G, Benavente Marín J.C, Labayen I, Zapico AG, Sánchez Gómez J, Jiménez Zazo F, Alcaraz PE, Sevilla Sánchez M, Herrera Ramos E, Schröder H, Tur JA*, Bouzas C. Parents' Diet Quality and Physical Activity Are Associated with Lifestyle in Spanish Children and Adolescents: The PASOS Study. Nutrients 2023; 15(16): 3617.
 
Béquignon OJM, Gomez-Tamayo JC, Lenselink EB, Wink S, Hiemstra S, Lam CC, Gadaleta D, Roncaglioni A, Norinder U, van de Water B, Pastor M, van Westen GJP*. Collaborative SAR Modeling and Prospective In Vitro Validation of Oxidative Stress Activation in Human HepG2 Cells. J Chem Inf Model 2023; 63(17): 5433-5445.
 
 
Vachon A, Seo GE, Patel NH, Coffin CS, Marinier E, Eyras E, Osiowy C*. Hepatitis B virus serum RNA transcript isoform composition and proportion in chronic hepatitis B patients by nanopore long-read sequencing. Front Microbiol 2023; 14: 1233178 (Acceptat).
 
Montesdeoca S, Garcia N, Calvo X, Arenillas L, Roman-Bravo D, Fernández-Rodríguez MC, Navarro R, Costan-Medina B, Vela MC, Camacho L, Abella E, Colomo L, Salido M, Puiggros A, Florensa L, Espinet B, Bellosillo B, Ferrer A*. Leukemic Involvement Is a Common Feature in Waldenström Macroglobulinemia at Diagnosis. Cancers 2023; 15(16): 4152.
 
Pesqué D, Curto-Barredo L, Pastor-Nieto MA, Pujol RM, Giménez-Arnau AM*. Allergic Contact Dermatitis due to Over-the-Counter Antifungal Nail Brush: Is Resacetophenone an Under-Recognized Allergen?. Dermatitis 2023: (en Premsa).
 
Gall L, Jardi F, Lammens L, Piñero J, Souza TM, Rodrigues D, Jennen DGJ, de Kok TM, Coyle L, Chung SW, Ferreira S, Jo H, Beattie KA, Kelly C, Duckworth CA, Pritchard DM, Pin C*. A dynamic model of the intestinal epithelium integrates multiple sources of preclinical data and enables clinical translation of drug-induced toxicity. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol .CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol . 2023: (en Premsa).
 
Villanueva V*, Rodriguez-Osorio X, Juiz-Fernández Á, Sayas D, Hampel K, Castillo A, Montoya J, Garcés M, Campos D, Rubio-Nazábal E, Fernández-Cabrera A, Gifreu A, Santamarina E, Hernández-Pérez G, Falip M, Parejo-Carbonell B, García-Morales I, Martínez AB, Massot M, Asensio M, Gimenez J, Guillen V, Ruiz-Giménez J, Chavarria-Cano B, Rocamora R, Escalza I. Real-life evidence about the use of intravenous brivaracetam in urgent seizures: The BRIV-IV study. Epilepsy Behav 2023; 147: (en Premsa).
 
Bodilsen J*, D'Alessandris QG, Humphreys H, Iro MA, Klein M, Last K, Lopez Montesinos I, Pagliano P, Sipahi OR, San-Juan R, Tattevin P, Thurnher M, de J Treviño R, Brouwer MC, ESCMID Study Group for Infections of the Brain (ESGIB). European society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases guidelines on diagnosis and treatment of brain abscess in children and adults. Clin Microbiol Infec 2023: (en Premsa).
 
Tazzeo C, Zucchelli A*, Vetrano DL, Demurtas J, Smith L, Schoene D, Sánchez-Rodríguez D, Onder G, Balci C, Bonetti S, Grande G, Torbahn G, Veronese N, Marengoni A. Risk factors for multimorbidity in adulthood: A systematic review. Ageing Res. Rev. 2023; 91: (en Premsa).
 
 
Tel: 93 316 04 00
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona
Seguiu-nos a:
Twitter
Youtube
En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).