INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 851
26/04/2024
Projectes
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
Ajuts Llavor: L'objectiu dels ajuts és el finançament de les accions recollides al pla per estudiar i/o validar la seva viabilitat tècnica i comercial i assolir un grau de maduresa suficient que permeti afrontar amb garanties la fase de prova de concepte o validació del servei.
Ajuts Producte: Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat d'acord amb les validacions realitzades.
Ajuts Innovadors: Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat.
 
Termini exhaurit
AJUNTAMENT DE BARCELONA
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar subvencions per dur a terme projectes de recerca científica i transferència de coneixement mitjançant concurrència competitiva.
La finalitat d’aquesta convocatòria és donar suport a la recerca científica emergent.
 
Termini exhaurit
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSIS
La Fundació Espanyola d'Arterioesclerosi, la Societat Espanyola d'Arterioesclerosi i el Comité Organitzador del XXXVI Congrés Nacional de la SEA, en compliment de les funcions científiques contemplades en els seus estatuts i en el seu objectiu de secundar i afavorir la labor dels diferents grups d'investigació, convoquen per a l'any 2024 beques, premis i ajudes.
 
Termini exhaurit
SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA
L'objectiu d'aquestes beques és impulsar el desenvolupament i la investigació de la reumatologia a Catalunya.
 
Termini exhaurit
GILEAD SCIENCES S.L.U.
Les Beques PRO per al desenvolupament d'estratègies que augmentin la difusió i la implementació dels PRO a la pràctica clínica, neixen amb la vocació de servir d'ajuda a investigadors i clínics perquè aquests alhora aprofundeixin en les possibilitats de desenvolupar noves eines (PROM) que permetin a les PVIH reportar els seus símptomes per quantificar el seu estat de salut, o bé, millorar la implementació d'aquestes eines ja existents i la seva aplicabilitat a la pràctica clínica a Espanya.
 
Borses de viatge
24/12/2024
SEIMC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLÍNICA
Finançar estades curtes dels seus membres per a intercanvi de coneixements i experiències entre grups de treball dins del país o a l'estranger a l'àmbit de la Microbiologia Clínica i de les Malalties Infeccioses.
 
Premis
Termini exhaurit
LUNG AMBITION ALLIANCE
Eliminar el càncer de pulmó com a causa de mort a través de la innovació científica i el canvi social. Com a primera meta s'ha marcat duplicar la supervivència a cinc anys en càncer de pulmó per a l'any 2025.
 
25/06/2024
LUNG AMBITION ALLIANCE
Eliminar el càncer de pulmó com a causa de mort a través de la innovació científica i el canvi social. Com a primera meta s'ha marcat duplicar la supervivència a cinc anys en càncer de pulmó per a l'any 2025.
 
24/07/2024
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA
Guardonar aquells projectes que, per les seves característiques, metodologia, àmbit d'actuació i resultats, suposin una aportació de solucions innovadores i beneficioses per al desenvolupament de la Farmàcia Hospitalària i que contribueixin al benestar i qualitat de vida dels pacients.
 
Termini exhaurit
SEEN - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
Conjunt de premis i beques, dirigits a socis de la SEEN, per promoure el desenvolupament de la Endocrinologia i Nutrició en els seus aspectes clínics, docents i d'investigació.
 
 
 
Informació últil
 
 No hi ha novetats
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
Ajuts Llavor: L'objectiu dels ajuts és el finançament de les accions recollides al pla per estudiar i/o validar la seva viabilitat tècnica i comercial i assolir un grau de maduresa suficient que permeti afrontar amb garanties la fase de prova de concepte o validació del servei.
Ajuts Producte: Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat d'acord amb les validacions realitzades.
Ajuts Innovadors: Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i disposen d'una proposta de generació de valor a partir de la tecnologia i/o coneixement proposat.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO - SEQC
Fomentar les activitats de recerca relacionades amb el Laboratori Clínic, es concedirà una beca al millor projecte de recerca relacionat amb: L'Estudi de l'anèmia: Algorismes diagnòstics aplicables a l'estudi de l'anèmia al laboratori clínic.
 
Termini exhaurit
Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer
Un dels pilars de l'estratègia de CRIS contra el càncer consisteix a impulsar els projectes traslacionales i clínics liderats per metges investigadors.
 
Termini exhaurit
AJUNTAMENT DE BARCELONA
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar subvencions per dur a terme projectes de recerca científica i transferència de coneixement mitjançant concurrència competitiva.
La finalitat d’aquesta convocatòria és donar suport a la recerca científica emergent.
 
Termini exhaurit
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSIS
La Fundació Espanyola d'Arterioesclerosi, la Societat Espanyola d'Arterioesclerosi i el Comité Organitzador del XXXVI Congrés Nacional de la SEA, en compliment de les funcions científiques contemplades en els seus estatuts i en el seu objectiu de secundar i afavorir la labor dels diferents grups d'investigació, convoquen per a l'any 2024 beques, premis i ajudes.
 
Termini exhaurit
SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA
L'objectiu d'aquestes beques és impulsar el desenvolupament i la investigació de la reumatologia a Catalunya.
 
Termini exhaurit
GILEAD SCIENCES S.L.U.
Les Beques PRO per al desenvolupament d'estratègies que augmentin la difusió i la implementació dels PRO a la pràctica clínica, neixen amb la vocació de servir d'ajuda a investigadors i clínics perquè aquests alhora aprofundeixin en les possibilitats de desenvolupar noves eines (PROM) que permetin a les PVIH reportar els seus símptomes per quantificar el seu estat de salut, o bé, millorar la implementació d'aquestes eines ja existents i la seva aplicabilitat a la pràctica clínica a Espanya.
 
Termini exhaurit
SOCIETAT CATALANA DE FARMÀCIA CLÍNICA
Finançar un projecte d’avaluació de resultats en el desenvolupament de la Farmàcia Clínica amb aplicació en qualsevol àmbit assistencial.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO - SEQC
4 beques post-residencia finançades entre les dues organitzacions, per a aquells professionals joves del Laboratori Clínic que acabin el seu període de residència en 2024 i que vulguin realitzar un projecte de recerca en un Laboratori Clínic d'un hospital d'un centre nacional o internacional de reconegut prestigi.
 
Termini exhaurit
Society for Endocrinology
Small grants to support all areas of scientific progression
 
Termini exhaurit
ALZHEIMER'S DRUG DISCOVERY FOUNDATION
Support for innovative small molecule and biologic (antibodies, oligonucleotides, peptides, gene therapy etc.) drug development programs for FTD. Drug targets in the areas of inflammation and proteostasis will be considered high priority.
 
Termini exhaurit
EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
Projects aimed at advancing current knowledge in the inter-organ crosstalk and related pathophysiology in Diabetes, Obesity and Cardiometabolic Disease and its complications through innovative basic or clinical research.
 
Termini exhaurit
ALZHEIMER'S DRUG DISCOVERY FOUNDATION
The ADDF provides funding to academic centers and biotechs from around the world that are advancing therapeutic and biomarker development for Alzheimer's and related dementias.
 
Termini exhaurit
ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN
Incentivar la recerca bàsica, aplicada i clínica sobre les patologies relacionades amb el consum d'aliments amb glútens i millorar amb això la qualitat de vida de les persones afectades.
 
Termini exhaurit
FUNDACION ESPAÑOLA DE ONCOLOGIA RADIOTERAPICA
L'objectiu fonamental serà promoure el desenvolupament de recerca a Oncologia Radioteràpica i la formació continuada en investigació científica, per avançar en la prevenció, diagnòstic i tractament de totes les patologies neoplàsiques, amb caràcter altruista i sense ànim de lucre.
 
Termini exhaurit
ALZHEIMER'S DRUG DISCOVERY FOUNDATION
The ADDF provides funding to academic centers and biotechs from around the world that are advancing therapeutic and biomarker development for Alzheimer's and related dementias.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
The Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU) is a partnership between the European Union and industry associations representing the sectors involved in healthcare, namely COCIR (medical imaging, radiotherapy, health ICT and electromedical industries); EFPIA, including Vaccines Europe (pharmaceutical industry and vaccine industry); EuropaBio (biotechnology industry); and MedTech Europe (medical technology industry)
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS
La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca sis beques per dur a terme sis projectes d'investigació amb la finalitat d'incentivar l'estudi en el camp de la Bioètica.
 
Termini exhaurit
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE TERAPIA FAMILIAR (FEATF)
Col·laborar a la promoció, el desenvolupament i al reconeixement d'aquesta disciplina tant per part de la comunitat científica com per part de la societat en general demostrant la seva eficàcia. Per aquesta raó es crea l'Ajut a la Investigació de l'Eficàcia de la Teràpia Familiar (des d'ara AIETF).
 
Altres
Termini exhaurit
THE LYMPH&CO FOUNDATION
Support for the initiation of multidisciplinary consortia working on (therapeutics of) malignant lymphoma, malignant lymphoid neoplasia and related malignant blood diseases (particularly lymphoid disorders). The grant will cover costs for the organization of an international meeting to initiate the consortium.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer
The aim of the CRIS Out-Back Programme is to provide competitive economic conditions and incentives for these doctors to develop their training abroad and establish their career in Spain.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO
La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 30 beques per a realitzar treballs de recerca en universitats o centres d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia d'aliments
 •  
  Termini exhaurit
  Australian Academy of Science
  Fellowships for distinguished overseas scientists to visit Australia for public lecture/seminar tours and to visit scientific centres in Australia.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  B.I.F. - BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
  This prestigious award honours outstanding research on biologically active molecules and systems in the fields of chemistry, biochemistry, and physiology as well as on their clinical importance.
   
  Termini exhaurit
  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
  El propòsit d'aquests premis és incentivar i reconèixer la recerca d'excel·lència entre les dones, donant visibilitat al treball desenvolupat per aquest col·lectiu en l'àmbit Nacional en dues modalitats.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN PFIZER
  La Fundació Pfizer atorga premis a aquells investigadors que dediquen el seu esforç a la recerca de solucions innovadores a favor de la salut, mitjançant el desenvolupament científic, amb la finalitat d'assolir aplicacions beneficioses per al benestar, solucions per a les necessitats mèdiques més apressants, i la millora de la qualitat de vida de les persones, així com el foment de l'avanç del coneixement científic.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACION MAPFRE
  Premiem aquell projecte que hagi generat més impacte a la societat en matèria social, cultural, de seguretat viària i prevenció de lesions, o de salut i promoció d'hàbits saludables.
   
  Termini exhaurit
  Fundación de Investigación HM Hospitales
  Reconèixer i posar en valor davant la societat l'impacte dels avenços medico-científics, es premia la tasca d'un científic o científica de prestigi internacional que hagi aconseguit una troballa biomèdica de rellevància mundial i la carrera professional hagi contribuït de manera transcendental a la millora de la salut de les persones.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ALEXANDER VON HUMBOLDT
  The Friedrich Wilhelm Bessel Research Award recognizes scientists and scholars, internationally renowned in their field, who completed their doctorates less than 18 years ago and who in future are expected to continue producing cutting-edge achievements which will have a seminal influence on their discipline beyond their immediate field of work.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer
  CRIS Contra el Càncer convoca anualment 2 ajuts per a la contractació d'investigadors que desenvolupin la seva activitat en qualsevol hospital i / o centre de recerca d'Espanya.
   
  Termini exhaurit
  Fundación CRIS de investigación para vencer el cáncer
  CRIS Contra el Càncer convoca anualment 2 ajuts per a la contractació d'investigadors que desenvolupin la seva activitat en qualsevol hospital i / o centre de recerca d'Espanya.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ IMIM
  The objective of this call is to promote research training for PSMAR residents who can contribute to strengthening the critical research mass at PSMAR.
   
  Termini exhaurit
  HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAMME
  HFSP postdoctoral fellowships encourage early career scientists to broaden their research skills by moving into new areas of study while working in a new country.
   
  Termini exhaurit
  THE LYMPH&CO FOUNDATION
  Long-term international visits to research groups in the field of Lymphoma for young researchers residing in The Netherlands.
   
   
   
   
  Articles
   
  Grande L*, Gimeno M, Jimeno J, Pera MR, Sancho JJ, Pera M. Continuous monitoring of adverse effects improves surgical outcomes. Cir Espan 2024; 102(4): 209-215.
   
  López-Cano M*, Hernández P, Morales-Conde S, Ríos A, Pereira JA. Abdominal wall surgery units accreditation. The Spanish model. Cir Espan 2024; 102(5): 283-290.
   
  Sanchez-Carro Y, de la Torre-Luque A, Díaz-Marsá M*, Aguayo-Estremera R, Andreo-Jover J, Ayad-Ahmed W, Bobes J, Bobes-Bascarán T, Bravo-Ortiz MF, Canal M, Cebrià AI, Crespo-Facorro B, Elices M, Fernández-Rordigues V, López-Peña P, Grande I, Palao A, Pemau A, Roberto N, Ruiz-Veguilla M, Pérez V, SURVIVE Consortium. Psychiatric profiles in suicidal attempters: Relationships with suicide behaviour features. Span J Psychiatry Ment Health . 2024: (en Premsa).
   
  Deprato A, Maidstone R, Palomar-Cros A, Adan A, Haldar P, Harding BN, Lacy P, Melenka L, Moitra S, Navarro JF, Kogevinas M, Durrington HJ, Moitra S*. Influence of light at night on allergic diseases: a systematic review and meta-analysis. BMC med 2024; 22(1): 67.
   
  Planella-Fontanillas N*, Rial A, Villar-García J, Parra-Navarro L, Santiago P, Pujol RM, Rodríguez-Morera J. Hepatic inflammatory pseudotumours mimicking metastatic disease in a non-HIV patient with secondary syphilis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2024: (en Premsa).
   
  Hullekes F, Uffing A, Verhoeff R, Seeger H, von Moos S, Mansur J, Mastroianni-Kirsztajn G, Tedesco-Silva H, Buxeda A, Pérez Sáez MJ, Arias-Cabrales C, Collins AB, Swett C, Morená L, Loucaidou M, Kousios A, Malvezzi P, Bugnazet M, Sanchez-Russo L, Muhsin SA, Agrawal N, Nissaisorakarn P, Patel H, Al Jurdi A, Akalin E, Neto ED, Agena F, Ventura C, Manfro RC, Bauer AC, Mazzali M, Vinicius M, La Manna G, Bini C, Comai G, Reindl-Schwaighofer R, Berger S, Cravedi P, Riella LV*. Recurrence of membranous nephropathy after kidney transplantation: A multicenter retrospective cohort study. Am J Transplant 2024; 24(6): 1016-1026.
   
  Brahmer JR*, Long GV, Hamid O, Garon EB, Herbst RS, Andre T, Armand P, Bajorin D, Bellmunt J, Burtness B, Choueiri TK, Cohen EEW, Diaz LA, Shitara K, Kulkarni G, McDermott D, Shah M, Tabernero J, Vogel A, Zinzani PL, Jafari N, Bird S, Snyder E, Gause C, Bracco OL, Pietanza MC, Gruber T, Ribas A. Safety profile of pembrolizumab monotherapy based on an aggregate safety evaluation of 8937 patients. Eur J Cancer 2024; 199: 113530.
   
  Romero-Tamarit A, Vallès X, Munar-Garcia M, Espinosa-Pereiro J, Saborit N, Tortola MT, Stojanovic Z, Roure S, Antouri A, Cardona PJ, Soriano-Arandes A, Martín-Nalda A, Espiau M, de Souza-Galvao ML, Jiménez MÁ, Noguera-Julian A, Molina I, Casas X, Domínguez-Alvarez M, Jove N, Gogichadze N, Fonseca KL, Arias L, Millet JP, Sánchez-Montalvá A, Vilaplana C*. A longitudinal prospective study of active tuberculosis in a Western Europe setting: insights and findings. Infection 2024; 52(2): 611-623.
   
  Galassi AR, Vadalà G, Werner GS, Cosyns B, Sianos G, Hill J, Dudek D, Picano E, Novo G, Andreini D, Gerber BLM, Buechel R, Mashayekhi K, Thielmann M, Mcentegart MB, Vaquerizo B, Di Mario C, Stojkovic S, Sandner S, Bonaros N, Lüscher TF. Evaluation and management of patients with coronary chronic total occlusions considered for revascularisation. A clinical consensus statement of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) of the ESC, the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI) of the ESC, and the ESC Working Group on Cardiovascular Surgery. EuroIntervention 2024; 20(3): e174-e184.
   
  Centellas-Pérez FJ, Ortega-Cerrato A*, Vera M, Devesa-Buch RJ, Muñoz-de-Bustillo E, Prats M, Alonso-Valente R, Morais JP, Cara-Espada PJ, Yuste-Lozano C, Montomoli M, González-Rico M, Díez-Ojea B, Barbosa F, Iriarte M, Flores C, Quirós-Ganga PL, Espinel L, Paraiso V, Peña-Ortega M, Manzano D, Cancho B, Perez-Martinez J. Impact of Remote Monitoring on Standardized Outcomes in Nephrology-Peritoneal Dialysis. Kidney Int Rep 2024; 9(2): 266-276 (Acceptat).
   
  Yañez L, Moya M, Rodríguez-Sinovas A, Ruiz-Meana M, Inserte J, Tajes M, Batlle M, Guasch E, Mas-Stachurska A, Miró-Casas E, Rivas N, Ferreira-González I, García-Elias A, Benito B*. TRPV4 Channels Promote Pathological, but Not Physiological, Cardiac Remodeling through the Activation of Calcineurin/NFAT and TRPC6. Int J Mol Sci 2024; 25(3): 1541.
   
  Gatica-Ortega ME*, Pastor-Nieto MA, Giménez-Arnau AM, Mercader-García P, Sanz-Sánchez T, Carrascosa-Carrillo JM, Cordoba-Guijarro S, Sánchez Pérez J, Silvestre JF, Ortiz-de Frutos FJ, Tous-Romero F, Fernández-Redondo V, Serra-Baldrich E, Ruiz-González I, González-Pérez R, Miquel-Miquel J, Sánchez-Pedreño P, Hervella M, Heras-Mendaza F, Gómez-de-la-Fuente E, Zaragoza-Ninet V, Sánchez-Gilo A, Rodríguez-Serna M, Melé Ninot G, Descalzo MÁ, de Vega M, García-Doval I, Borrego L. 2-Hydroxyethyl methacrylate (2-HEMA) sensitization, a global epidemic at its peak in Spain?. Contact Dermatitis 2024; 90(5): 507-513.
   
  Baune BT*, Minelli A, Carpiniello B, Contu M, Domínguez J, Donlo MJ, Ferensztajn-Rochowiak E, Glaser R, Kelch B, Kobelska P, Kolasa G, Kopec D, Martínez de Lagrán M, Martini P, Mayer MA, Menesello V, Paribello P, Perera J, Perusi G, Pinna F, Pinna M, Pisanu C, Sierra C, Stonner I, Wahner VTH, Xicota L, Zang JCS, Gennarelli M, Manchia M, Squassina A, Potier MC, Rybakowski F, Sanz F, Dierssen M. An integrated precision medicine approach in major depressive disorder: a study protocol to create a new algorithm for the prediction of treatment response. Front Psychiatry 2024; 14: 1279688 (Acceptat).
   
  Margaritopoulos GA*, Proklou A, Trachalaki A, Badenes D, Kokosi M, Kouranos V, Chua F, George P, Renzoni EA, Devaraj A, Desai S, Nicholson AG, Antoniou KM, Wells AU. Overnight desaturation in interstitial lung diseases: links to pulmonary vasculopathy and mortality. ERJ Open Res 2024; 10(1): 00740-2023 (Acceptat).
   
  Türk M, Kocatürk E, Ertas R, Ensina LF, Mariel-Ferrucci S, Grattan C, Vestergaard C, Zuberbier T, Maurer M*, Giménez-Arnau AM. A global perspective on stepping down chronic spontaneous urticaria treatment: Results of the Urticaria Centers of Reference and Excellence SDown-CSU study. Clin Transl Allergy 2024; 14(2): e12343.
   
  Hernandez G*, Rodriguez P, Soto J, Caritg O, Castellvi A, Mariblanca B, García AM, Colinas L, Añon JM, Parrilla FJ, Silva-Obregón JA, Masclans JR, Propin A, Cuadra A, Dalorzo MG, Rialp G, Suarez-Sipmann F, Roca O. Effect of aggressive vs conservative screening and confirmatory test on time to extubation among patients at low or intermediate risk: a randomized clinical trial. Int Care Med 2024; 50(2): 258-267.
   
  Guillot-Morales M*, Visa L, Brozos-Vázquez E, Feliu-Batlle J, Khosravi P, Laquente-Sáez B, Lopez de San Vicente V, Macarulla T, Gironés-Sarrió R. Update on the management of older patients with pancreatic adenocarcinoma: a perspective from medical oncology. Clin Transl Oncol 2024: (en Premsa).
   
  Morote J*, Borque-Fernando Á, Esteban LE, Picola N, Muñoz-Rodríguez J, Paesano N, Ruiz-Plazas X, Muñoz-Rivero MV, Celma A, Garcia-de Manuel G, Miró B, Abascal J, Servian P. Reducing the demand for magnetic resonance imaging scans and prostate biopsies during the early detection of clinically significant prostate cancer: Applying the Barcelona risk-stratified pathway in Catalonia. Urol Oncol 2024; 42(4): 1-115.
   
   
  Rovira-López R, Pérez-Jurado L, Pujol RM. Macrocheilia as an Atypical Clinical Presentation of Capillary Malformation-Arteriovenous Malformation Type 2. JAMA Dermatol 2024; 160(4): 474-476.
   
  Ramos-Delgado I, Benítez-Cano A*, Luque S, Sorli L, Adalia R. [Penetration in cerebrospinal fluid and use of ceftaroline in ventriculitis associated with external ventricular drainage]. Rev Esp Quimioter 2024; 37(2): 189-190.
   
  March-Rodriguez A*, Alcalá R, Pujol RM. Eruptive syringomas associated with milia-like idiopathic calcinosis cutis. Pediatr Dermatol 2024: (en Premsa).
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).