INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 580
19/10/2018
Projectes
Termini exhaurit
SEPAR - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGIA Y CIRUGIA TORACICA
Donar suport a un projecte de recerca presentat per un soci de SEPAR sobre qualsevol aspecte rellevant (bàsic, clínic, epidemiològic, etc.), relacionat amb la salut pulmonar i les malalties respiratòries/toràciques.
 
Termini exhaurit
FIPSE-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA
El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials, amb l'objectiu que tinguin més potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.
 
Termini exhaurit
FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
Els ajuts a projectes d'investigació objecte d'aquesta convocatòria responen al compromís de la Fundació BBVA amb l'impuls de la investigació científica i la seva projecció a la societat, com a forma d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives i abordar de manera eficaç els principals reptes del segle XXI.
Les àrees objecte d'aquesta convocatòria són la Biomedicina, l'Ecologia i Biologia de la Conservació, l'Economia i Societat Digital, les Humanitats Digitals i el Big Data.
A l'àrea de Biomedicina, les ajudes aniran destinades a projectes d'investigació altament innovadors en les dues àrees transversals següents: Metabolisme i Malaltia imatge molecular
A l'àrea d'Ecologia i Biologia de la Conservació, les ajudes s'adrecen a projectes de recerca amb un focus explícit en actuacions de conservació d'hàbitats i / o espècies amenaçades a Espanya, preferentment en col·laboració amb organitzacions conservacionistes i / o agències públiques.
A l'àrea d'Economia i Societat Digital, les ajudes es destinaran a projectes d'investigació orientats al coneixement de la societat digital des de la perspectiva de l'economia, la sociologia, la psicologia social i les ciències de l'educació.
A l'àrea d'Humanitats Digitals, els projectes de recerca haurien d'estar orientats a l'ús innovador de les tecnologies de la informació i de tècniques estadístiques avançades per al tractament d'objectes propis de les humanitats, l'abordatge dels nous objectes digitals, així com l'anàlisi dels gamma de projectors Internet en el pla de la cultura.
A l'àrea de Big Data, les ajudes aniran destinades a projectes de recerca bàsica o aplicada per a l'anàlisi de big and complex data, incloent tècniques i algoritmes de machine learning, classificació and regression trees, linear models for wide data, random forest and boosting , support vector machines, nucli methods i pattern recognition o data visualization.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA
Són ajuts per a facilitar l'estada en centres de reconegut prestigi nacional o estranger, amb l'objectiu de fomentar la formació continuada en recerca d'alta qualitat sobre salut i patologies respiratòries (amb independència de la titulació professional del solicitant).
 
Premis
Termini exhaurit
ESH - EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION
The main purpose of the European Society of Hypertension (ESH) is to provide a stable and organised European platform for scientific exchange in hypertension.

The Talal Zein Foundation is presented annually to a distinguished scientist originating from a Mediterranean country in recognition of their outstanding work related to the basic science, epidemiology, pathophysiology or therapy of hypertension and other cardiovascular diseases.
 
Termini exhaurit
THE GRUBER FOUNDATION
 
Termini exhaurit
THE GRUBER FOUNDATION
 
Termini exhaurit
CERCA - FUNDACIÓ INSTITUCIÓ DELS CENTRES DE RECERCA DE CATALUNYA
Els premis volen reconèixer aquells investigadors i investigadores d’un centre CERCA que, durant els mesos transcorreguts des de la publicació de l’anterior convocatòria (11 oct. 2017) fins a la data de publicació de l’actual, hagin presentat una tesi doctoral i que, basant-se en aquesta tesi, facin una proposta per iniciar o enfortir alguna tecnologia o producte que pugui tenir interès industrial o comercial, o bé que contribueixi significativament al desenvolupament de polítiques públiques.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA
Subvencionar econòmicament a socis SEPAR que hagin finalitzat recentment la seva formació clínica com a residents en Pneumologia o Cirurgia Toràcica, Diplomats Universitaris en Infermeria o Diplomats Universitaris en Infermeria o Fisioteràpia que desitgin formar-se en el camp de la recerca respiratòria, desenvolupant un projecte de recerca científic.
 
 
 
Informació últil
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
ERC Synergy Grants are intended to enable minimum two to maximum four Principal Investigators and their teams to bring together complementary skills, knowledge, and resources in new ways, in order to jointly address ambitious research problems.
The aim is to promote substantial advances at the frontiers of knowledge, to cross-fertilize scientific fields, and to encourage new productive lines of enquiry and new methods and techniques, including unconventional approaches and investigations at the interface between established disciplines. This should enable transformative research not only at the forefront of European science but also to become a benchmark on a global scale.
Applicants Principal Investigators must demonstrate the synergies, complementarities and added value that could lead to breakthroughs that would not be possible by the individual Principal Investigators working alone.
 
Termini exhaurit
FIPSE-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA
El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials, amb l'objectiu que tinguin més potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.
 
Termini exhaurit
SEPAR - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGIA Y CIRUGIA TORACICA
Donar suport a un projecte de recerca presentat per un soci de SEPAR sobre qualsevol aspecte rellevant (bàsic, clínic, epidemiològic, etc.), relacionat amb la salut pulmonar i les malalties respiratòries/toràciques.
 
Termini exhaurit
FIPSE-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA
El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials, amb l'objectiu que tinguin més potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.
 
Termini exhaurit
BrightFocus Foundation
BrightFocus Foundation is a nonprofit organization supporting research and providing public education to help eradicate brain and eye diseases, including Alzheimer's disease, macular degeneration, and glaucoma.
 
Altres
Termini exhaurit
EFIS - EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES
EFIS and the European Journal of Immunology (EJI) are proud to offer financial support for immunology-themed meetings, workshops and schools that are organized in Europe and are international in nature.

Specifically, through its support, EFIS aims to enhance interaction between young scientists and established immunologists, providing funding to be used as travel bursaries to award to eligible and deserving junior researchers who, in many cases, would be unable to attend quality immunology-themed events without such support.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA
Són ajuts per a facilitar l'estada en centres de reconegut prestigi nacional o estranger, amb l'objectiu de fomentar la formació continuada en recerca d'alta qualitat sobre salut i patologies respiratòries (amb independència de la titulació professional del solicitant).
 
Premis
Termini exhaurit
FUNDACIÓN LILLY
La càtedra d'Educació Mèdica Fundació Lilly-UCM té com a objectius adquirir, transmetre i aplicar els avenços i coneixements per a la millora de l'ensenyament de la medicina i formació del metge.
Entre les activitats programades per a la consecució d'aquests objectius, es van crear els Premis d'Educació Mèdica en les seves dues categories, corresponents a l'Ensenyament de Grau i Ensenyament de Postgrau i / o Formació d'Especialistes.
Aquests premis pretenen reconèixer els projectes o treballs realitzats en el camp de l'educació mèdica i de la innovació educativa. S'atorgarà especial consideració a aquelles aportacions que redunden en la millora de la alfabetització del metge, del seu acompliment professional i de l'adquisició dels valors considerats propis de la professió mèdica.
 
Termini exhaurit
REAL ACADÈMIA NACIONAL DE FARMÀCIA
Convocatòria que premia treballs de recerca originals i inèdits relacionat amb les ciències farmacèutiques o afins o bé revisions, originals i inèdites, que descriguin l'origen, l'evolució temporal, èxits, publicacions, patents i altres activitats (contractes, desenvolupaments industrials, etc. si n'hi haguessin) així com l'estat actual i futur raonable del tema.
Els treballs presentats s'adequaran al tema específic de cada premi.
 
Termini exhaurit
THE FRANKLIN INSTITUTE
The Franklin Institute is a science museum and center of science education and research in Philadelphia. Founded in 1824, the Franklin Institute is one of the oldest centers of science education and development in the United States.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA TORÁCICA
Subvencionar econòmicament a socis SEPAR que hagin finalitzat recentment la seva formació clínica com a residents en Pneumologia o Cirurgia Toràcica, Diplomats Universitaris en Infermeria o Diplomats Universitaris en Infermeria o Fisioteràpia que desitgin formar-se en el camp de la recerca respiratòria, desenvolupant un projecte de recerca científic.
 
Termini exhaurit
Barcelona Lymphedema Research Group
L'objectiu d'aquesta beca és desenvolupar una ciència bàsica, projecte de recerca translacional o clínica a la zona de linfedema / disfunció limfàtica. El BLRF també connecta altres investigadors internacionals per dur a terme projectes conjunts.
 
 
 
 
Articles
 
Rocha P, Arriola E*. Immunotherapy is Here to Stay: A New Treatment Paradigm in Lung Cancer. Arch Bronconeumol 2019; 55(3): 124-125.
 
Gea J*, Martínez-Llorens JM. Muscle Dysfunction in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: Latest Developments. Arch Bronconeumol 2019; 55(5): 237-238.
 
de la Torre-Hernández JM*, Brugaletta S, Gómez-Hospital JA, Baz JA, Pérez de Prado A, López-Palop R, Cid B, García-Camarero T, Diego A, Gutiérrez H, Fernández-Díaz JA, Sanchis J, Alfonso F, Blanco R, Botas J, Navarro Cuartero j, Moreu J, Bosa F, Vegas-Valle JM, Elízaga J, Arrebola AL, Ruiz-Arroyo JR, Hernández F, Salvatella N, Monteagudo M, Gómez Jaume A, Carrillo X, Martín-Reyes R, Lozano F, Rumoroso JR, Andraka L, Domínguez AJ. Baseline Risk Stratification of Patients Older Than 75 Years With Infarction and Cardiogenic Shock Undergoing Primary Angioplasty. Rev Esp Cardiol 2019; 72(12): 1005-1011.
 
Ereño Artabe A, González-Gago A, Suarez Fernández A, Pitarch Motellón J, Roig-Navarro AF, Pozo O, Rodríguez González P*, García-Alonso JI. Isotope dilution LC-ESI-MS/MS and low resolution selected reaction monitoring as a tool for the accurate quantification of urinary testosterone. J Pharm Biomed Anal 2019; 163: 113-121.
 
Shan M, Carrillo J, Yeste A, Gutzeit C, Segura D, Walland AC, Pybus M, Grasset EK, Yeiser JR, Matthews DB, van de Veen W, Comerma L, He B, Boonpiyathad T, Lee H, Blanco J, Osborne LC, Siracusa MC, Akdis M, Artis D, Mehandru S, Sampson HA, Berin MC, Chen K, Cerutti A*. Secreted IgD Amplifies Humoral T Helper 2 Cell Responses by Binding Basophils via Galectin-9 and CD44. Immunity 2018; 49(4): 709-724.e8.
 
Cole H*, Reed HE, Tannis C, Trinh-Shevrin C, Ravenell JE. Awareness of High Blood Pressure by Nativity Among Black Men: Implications for Interpreting the Immigrant Health Paradox. Prev Chronic Dis. 2018; 15: E121.
 
 
Tel: 93 316 04 00
Doctor Aiguader, 88
08003 Barcelona
Seguiu-nos a:
Twitter
Youtube
En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).