INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 451
01/04/2016
Projectes
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes per a la creació o la consolidació de Xarxes Temàtiques d'Investigació Cooperativa en Salut (RETICS) en àmbits d'actuació específics.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal de que assoleixin una mida òptima per adquirir massa crítica, fomentant la participació d’investigadors amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

- Fomentar el finançament del primer projecte de recerca d’aquells investigadors amb actividad assistencial.

- Com a mínim el 5% dels projectes que es financien s’hauran de destinar a investigadors contractats de la modalidad Miguel Servet, Ramon y Cajal, Juan Rodés o del programa d'estabilització.

- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible:
 • a) Accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica i que evidenciï la interacció entre grups d'investigació bàsica i de biomedicina clínica amb altres d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
 • b) La cooperació público-privada amb projectes en xarxa que potencien la investigació en tecnologia en salut, telemedicina, e-salut i en sistemes d'informació pel SNS

  Com a mínim el 20% dels projectes que es financien hauran de ser dirigits a personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS.
  Es podran vincular a empreses o altres entitats públiques o privades
 •  
  Altres
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBER amb dues mesures: d'una banda, ampliant la seva estructura de R+D+I a través de la creació de noves àrees temàtiques, conformades per grups de recerca que s'incorporen al Consorci CIBER amb la finalitat d'establir programes de recerca conjunts i, per un altre, reforçant les àrees d'activitat ja existents mitjançant la incorporació de nous grups als programes científics que desenvolupa actualment el CIBER.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la mobilitat de personal investigador contractat en el marc de les AES per l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments d'R+D+i tecnològics dins el camp de la biomedicina, mitjançant estades a institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la mobilitat dels professionals del SNS per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments d'R+D+i tecnològics dins el camp de la biomedicina, mitjançant estades a institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Ajudes per a la contractació de doctors d'acreditada trajectòria investigadora, en centres del SNS, complementades amb el finançament d'un projecte d'investigació que ha d'enfocar-se preferentment a la creació de noves línies d'investigació translacional, encara que també pot dirigir-se a la potenciació de les ja existents en els centres en els quals s'incorporin.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquestes ajudes és la contractació en centres de l'àmbit del SNS d'investigadors que hagin obtingut recentment el títol de doctor en el camp de la Biomedicina i Ciències de la Salut, per a perfeccionar la seva formació. Part de l'activitat subvencionada es desenvoluparà a centres diferents dels beneficiaris, estrangers o espanyols, de prestigi internacional.
   
  Termini intern exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la formació en recerca de professionals sanitaris que hagin finalitzat el MIR, mitjançant la seva contractació per al desenvolupament d'un pla de formació en recerca en biomedicina i en ciències de la salut a centres de I+D.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Formació d'investigadors en Biomedicina i Ciències de la Salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.
  Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1971 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

 •  
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Formació d'investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.
  Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1971 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

  En ambdós casos, els grups haurien d'estar dirigits per investigadors principals dels projectes d'investigació finançats en la convocatòria de projectes de l'AES 2014 o 2015, sense finançament en personal i en el cas de projectes coordinats només ho podran demanar els IP's que fan de coordinadors.
 •  
   
   
  Informació últil
   
   No hi ha novetats
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes per a la creació o la consolidació de Xarxes Temàtiques d'Investigació Cooperativa en Salut (RETICS) en àmbits d'actuació específics.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  - Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal de que assoleixin una mida òptima per adquirir massa crítica, fomentant la participació d’investigadors amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

  - Fomentar el finançament del primer projecte de recerca d’aquells investigadors amb actividad assistencial.

  - Com a mínim el 5% dels projectes que es financien s’hauran de destinar a investigadors contractats de la modalidad Miguel Servet, Ramon y Cajal, Juan Rodés o del programa d'estabilització.

  - Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible:
 • a) Accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica i que evidenciï la interacció entre grups d'investigació bàsica i de biomedicina clínica amb altres d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
 • b) La cooperació público-privada amb projectes en xarxa que potencien la investigació en tecnologia en salut, telemedicina, e-salut i en sistemes d'informació pel SNS

  Com a mínim el 20% dels projectes que es financien hauran de ser dirigits a personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS.
  Es podran vincular a empreses o altres entitats públiques o privades
 •  
  Termini exhaurit
  MINECO - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
  Té per finalitat finançar projectes, promoure la generació de coneixement científic sense orientació temàtica prèviament definida i la investigació de qualitat, evidenciada tant per a la seva contribució a la solució de problemes socials, econòmics i tecnològics com per a la publicació dels seus resultats en foros d'alt impacte científic i tecnològic o la internacionalització de les activitats.
   
  Termini exhaurit
  MINECO - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
  El finançament de projectes de recerca que tinguin la consideració d'activitats no econòmiques, consistents en treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu primordial d'adquirir nous coneixements amb orientació específica que permeti un avanç en la resolució d'algun dels vuit grans reptes que té plantejada la societat espanyola, i que estan identificats en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació:
 • (1) Salut, canvi demogràfic i benestar;
 • (2) Seguretat, qualitat alimentària; activitat agrària productiva i sostenible; sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima;
 • (3) Energia segura, sostenible i neta;
 • (4) Transport intel·ligent, sostenible i integrat;
 • (5) Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en l'utilització de recursos i matèries primeres;
 • (6) Canvis i innovacions socials;
 • (7) Economia i societat digital;
 • (8) Seguretat, protecció i defensa.
 •  
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL) has been established to coordinate research in the areas of food, diet, physical activity and health in order to achieve tangible societal and health impact and to strengthen European leadership and competitiveness in this field.

  The call "Biomarkers for Nutrition and Health" (BioNH)l will focus on the identification and validation of biomarkers that are modulated by diet and that indicate a change in health status and/or the risk of developing diet-related diseases. Biomarkers of physical activity may be considered alongside diet.
   
  Termini exhaurit
  DEPARTMENT OF DEFENSE
  The mission of the OCRP is to support patient-centered research to prevent, detect, treat, and cure ovarian cancer. Although not required, investigators are encouraged to address one of the FY16 Areas of Encouragement in their applications:
 • Treatment resistance
 • Optimizing immunotherapies
 • Etiology, epidemiology and prevention
 • Early detection including rare subtypes
 • Understand host-tumor interactions
 • Assessing early physiological changes of the tumor and the microenvironment in response to therapy
 •  
  Termini exhaurit
  KINDNESS FOR KIDS
  Kindness for Kids was founded is a Munich based independent foundation, whose goal is helping children with rare diseases and their families, at a scientific and social level.

  Most rare pediatric diseases are chronic and entail severe impairment to a person’s health. Strong medication of different kinds, frequent visits to varying physicians as well as days or weeks in hospital have become a part of most patients and their families. The few specialists are often far away. Thus appropriate therapies and cures are left wanting. By tertiary prevention, including medical and paramedical therapies, the award aims to minimize side effects and relapses and hence improve the quality of life for children with rare diseases.
   
  Termini exhaurit
  PROSTATE CANCER FOUNDATION
  The Prostate Cancer Foundation (www.pcf.org) champions human capital investment to fast-forward solutions to prostate cancer.

  The PCF Challenge Awards will fund llarge-scale investigations of metastatic, lethal prostate cancer. Team science awards are composed of at least three (3) investigators from non-profit academic research centers, including one young investigator. High risk, currently unfunded projects are most desired.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  L'objecte d'aquest Projecte és promoure la investigació en cardiologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la investigació. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i viabilitat, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del laboratori o servei a les necessitats del projecte.
   
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació en les següents àrees:
  1. Biomedicina:
  Projectes d'investigació altament innovadors de naturalesa clínica o translacional en les àrees preferents següents:
  • Oncologia
  • Cardiologia
  • Patologies neurodegeneratives.

  Sense perjudici del caràcter preferent de les esmentades àrees, també es consideraran projectes altament innovadors d'altres especialitats.
  2. Ecologia i Biologia de la conservació
  3. Socioeconomia
  4. Humanitats
   
  Termini exhaurit
  DPPE - DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA
  Promoure el desenvolupament de la recerca dins l'àmbit de la Distrofia Muscular de Duchenne y la Distrofia Muscular de Becker.
   
  Termini exhaurit
  DEPARTMENT OF DEFENSE
  The Breast Cancer Research Program (BCRP) challenges the scientific community to design research that will address the urgency of ending breast cancer. Specifically, the BCRP seeks to accelerate high-impact research with clinical relevance, encourage innovation and stimulate creativity,and facilitate productive collaborations.
   
  Termini exhaurit
  WORLDWIDE CANCER RESEARCH
  The goal of the Worldwide Cancer Research (formerly known as AICR) is to support research that might in future help reduce the incidence of cancer or improve cancer survival. The grants support fundamental or translational research into the causes, mechanisms, diagnosis, treatment or prevention of cancer. This remit is usually interpreted conservatively.
  WCR does not support clinical research, including clinical trials, patient care, nursing or healthcare delivery research. It also does not support other types of applied cancer research such as policy, public health or psychosocial research.
  Proposals that contain a small clinical element as an essential part of a basic or translational research project are often permitted, but you are advised to contact Grant Round Manager, Lynn Turner (lynnt@worldwidecancerresearch.org) for advice before submitting your proposal.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA
  Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea de l'artrosi.
  S’atorgarà la beca al millor projecte original i inèdit, vinculat a aspectes clínics, epidemiològics o d’investigació bàsica en l'àrea específica de l'artrosi.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  In order to foster progression of women in academic careers, this prize supports the development of research activities undertaken with the active contribution of a female applicant. The specific intent is to provide support for young and talented female physicians/scientists who have the potential to become outstanding independent investigators in the field of intensive care and emergency medicine.

  The research proposal may focus on approaches in topics ranging from basic cellular responses to outcome research, and may include clinical applications as well as translational science.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The Basic Science Award supports a research project to be performed by an investigator in a research laboratory. Approaches may vary topically from basic cellular and molecular physiology, cell biology, molecular biology and genetics to animal physiology and translational science.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The Clinical Research Award supports a research project to be performed by an investigator in a clinical environment. Some aspects of the proposal may involve collaboration with research laboratories. However, applications that lack a clinical component will not be considered.

  Proposals may be based on approaches ranging from physiology, diagnostic procedures, therapeutic interventions, to epidemiologic studies and evaluation of practices.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The ESICM Established Investigator Award will support the research activities of a senior physician/scientist active in clinical or basic research. The specific intent is to provide support for investigators who have already established their independent research program in the field of intensive care and emergency medicine, and who can demonstrate a commitment to facilitate research training of young colleagues.

  The research proposal may rely on approaches on topics ranging from basic cellular responses to outcome research, and may include clinical applications as well as translational science.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The ESICM Young Investigator Award supports the development of research activities undertaken with the active contribution of the applicant. The specific intent is to provide support for young and talented physicians/scientists that have the potential to become outstanding independent investigators in the field of intensive care and emergency medicine.

  Research proposals may rely on approaches ranging from basic cellular responses to outcome research, and may include clinical applications as well as translational science.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The NEXT Start-Up Grant supports the professional development of talented newly board-certified intensivists who have already a background in research and are willing to develop independent research programmes. The specific intent is to provide support for young and talented researchers/scientists who have the potential to become established independent investigators in the field of intensive care and emergency medicine.

  Research programme proposals may rely on approaches ranging from basic cellular responses to outcome research, and may include clinical applications as well as translational science.
   
  Altres
  Termini exhaurit
  COST (COOPERACIÓ EUROPEA EN L'ÀMBIT DE LA RECERCA CIENTIFICA I TÈCNICA)
  COST actions are a Pan-European networking instrument that allows researchers, engineers or scholars from COST Member Countries and Cooperating State to develop jointly their ideas and new initiatives in a field or topic of common interest.
  COST supports the following networking tools: Meetings, Conferences, Workshops, Short-term scientific exchanges, Training schools and Dissemination Activities. COST does not support research
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la mobilitat de personal investigador contractat en el marc de les AES per l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments d'R+D+i tecnològics dins el camp de la biomedicina, mitjançant estades a institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la mobilitat dels professionals del SNS per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments d'R+D+i tecnològics dins el camp de la biomedicina, mitjançant estades a institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa) for the advancement of science and the development of innovation.

  RISE involves organisations from the academic and non-academic sectors (in particular SMEs), based in Europe (EU Member States and Associated Countries) and outside Europe (third countries).

  Support is provided for the development of partnerships in the form of a joint research and innovation project. This is aimed at knowledge sharing via international as well as intersectoral mobility, based on secondments of research and innovation staff (exchanges) with an in-built return mechanism.

  The organisations constituting the partnership contribute directly to the implementation of the joint research and innovation activities by seconding and/or hosting eligible staff members.

  Exchanges can be for both early-stage and experienced researchers' levels and can also include administrative, managerial and technical staff supporting the research and innovation activities of the proposal.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGIA
  Té com objectiu facilitar la realització de rotacions externes en centres internacionals de reconegut prestigi assistencial i investigador, a professionals que es troben desenvolupant la seva Formació Sanitària Especialitzada en Neurocirurgia Vascular, sent el seu objectiu últim el foment de l'activitat investigadora i la formació científica.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU
  Iniciar o reforçar la col·laboració entre grups de recerca biomèdica d'excel·lència a Catalunya amb grups a l’estranger
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO
  La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 40 beques per a realitzar treballs de recerca en una universitat o centre d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia dels aliments
 •  
  Premis
  Termini exhaurit
  AEDV - ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA
  Premiar el millor treball de recerca sobre Psoriasi o Artritis Psoriàsica que sigui original i que no hagi estat prèviament publicat ni acceptat per a publicació.
   
  Termini exhaurit
  Universal Medica Events
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ BANC DE SABADELL
  El premi es concedirà a un investigador amb un currículum destacat en el camp de la recerca en biomedicina i ciències de la salut.
   
  Termini exhaurit
  The Dr. Josef Steiner Cancer Research Foundation
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Ajudes per a la contractació de doctors d'acreditada trajectòria investigadora, en centres del SNS, complementades amb el finançament d'un projecte d'investigació que ha d'enfocar-se preferentment a la creació de noves línies d'investigació translacional, encara que també pot dirigir-se a la potenciació de les ja existents en els centres en els quals s'incorporin.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquestes ajudes és la contractació en centres de l'àmbit del SNS d'investigadors que hagin obtingut recentment el títol de doctor en el camp de la Biomedicina i Ciències de la Salut, per a perfeccionar la seva formació. Part de l'activitat subvencionada es desenvoluparà a centres diferents dels beneficiaris, estrangers o espanyols, de prestigi internacional.
   
  Termini intern exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la formació en recerca de professionals sanitaris que hagin finalitzat el MIR, mitjançant la seva contractació per al desenvolupament d'un pla de formació en recerca en biomedicina i en ciències de la salut a centres de I+D.
   
  Termini exhaurit
  ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS (ICREA)
  ICREA obre 10 posicions de recerca sènior en les àrees de:
 • Humanitats
 • Vida i Ciències Mèdiques
 • Ciències Socials i del Comportament
 •  
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  La convocatòria es dirigeix a investigadors que, trobant-se en un estadi intermedi de la seva carrera o activitat professional (en el cas acadèmic o investigador, des de l'estadi de formació postdocotoral fins al nivell acadèmic de professor titular o equivalent), es caracteritzin per una alta i innovadora producció científica, creativa o professional. S'espera que el rang típic d'edats se situï entre els 30 i els 50 anys, sense excloure amb caràcter excepcional altres edats en alguns àmbits de la creació cultural.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL)
  As Europe’s only intergovernmental research organisation in the life sciences and as a leading laboratory in molecular biology, EMBL is dedicated to promoting excellence in the molecular life sciences throughout Europe. One of the best ways to achieve this goal is by inspiring and fostering talented young scientists to turn them into skilled and creative future leaders.
  The EMBL International PhD Programme provides comprehensive training that promotes scientific excellence, independence and creativity.
   
  Termini exhaurit
  Multiple Myeloma Research Foundation, Inc. (MMRF)
  The goal of the Research Fellow Award is to help support young investigators to begin their studies in the field of multiple myeloma while advancing the understanding of myeloma disease biology, treatment and drug resistance.
   
   
   
   
  Articles
   
  González-Ávila B, Roqueta C*, Farriols C, Álvaro M, Roig A, Cervera AM, Miralles R. Aplicación clínica del test «Detenerse al andar mientras se habla» (Stop walking while talking test). Relación con parámetros funcionales y otras pruebas de marcha y equilibrio. Rev Esp Geriatr Gerontol 2017; 52(2): 61-64.
   
  Madre M, Canales-Rodríguez EJ, Ortiz-Gil J, Murru A, Torrent C, Bramón E, Pérez V, Orth M, Brambilla P, Vieta E, Amann BL*. Neuropsychological and neuroimaging underpinnings of schizoaffective disorder: a systematic review. Acta Psychiatr Scand 2016; 134(1): 16-30.
   
  Pérez-Sáez MJ, Arcos E, Comas J, Crespo M, Lloveras J, Pascual J*, Catalan Renal Registry Committee. Survival benefit from kidney transplantation using kidneys from deceased donors over 75 years - a time dependent analysis. Am J Transplant 2016; 16(9): 2724-2733.
   
  Costas J*, Carrera N, Alonso P, Gurriarán X, Segalàs C, Real E, López-Solà C, Mas S, Gassó P, Domènech L, Morell M, Quintela I, Lázaro L, Menchón JM, Estivill X, Carracedo A. Exon-focused genome-wide association study of obsessive-compulsive disorder and shared polygenic risk with schizophrenia. Transl Psychiatry 2016; 6: e768.
   
  Cooper TJ*, Anker SD, Comín J, Filippatos G, Lainscak M, Lüscher TF, Mori C, Johnson P, Ponikowski P, Dickstein K. Relation of Longitudinal Changes in Quality of Life Assessments to Changes in Functional Capacity in Patients With Heart Failure With and Without Anemia. Am J Cardiol 2016; 117(9): 1482-1487.
   
  González-Barca E*, Canales M, Salar A, Ferreiro-Martínez JJ, Ferrer-Bordes S, García-Marco JA, Sánchez-Blanco JJ, García-Frade J, Peñalver J, Bello-López JL, Sancho JM, Caballero D, on behalf of the GELTAMO group. Central nervous system prophylaxis with intrathecal liposomal cytarabine in a subset of high-risk patients with diffuse large B-cell lymphoma receiving first line systemic therapy in a prospective trial. Ann Hematol 2016; 95(6): 893-899.
   
  NINDS Stroke Genetics Network (SiGN) and International Stroke Genetics Consortium (ISGC) (...,Cuadrado E, Estivill X, Giralt E, Jiménez-Conde J, Mola M, Rodríguez-Campello A, Roquer J, Soriano C,...). Loci associated with ischaemic stroke and its subtypes (SiGN): a genome-wide association study. Lancet Neurology 2016; 15(2): 174-184.
   
  San Molina L*, Arranz B, Grupo de Expertos de la Guía de Práctica Clínica de Patología Dual (...,Tirado-Muñoz J, Torrens M,...). Guía de práctica clínica para el tratamiento de la patología dual en población adulta. Adicciones 2016; 28(1): 3-5.
   
  Miró O*, Escoda R, Martin-Sanchez FJ, Herrero P, Jacob J, Rizzi M, Aguirre A, Andueza JA, Bueno H, Llorens P, en representación del Grupo ICA-SEMES. Evaluación de los conocimientos y la percepción de soporte a la enfermedad en los pacientes con insuficiencia cardiaca. Estudio SOPICA EN ESPAÑA. Rev Clin Esp 2016; 216(5): 237-247.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).