INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 452
08/04/2016
Projectes
Termini exhaurit
FUNDACIO LA CAIXA
L'objecte de la present convocatòria és la tutoria de projectes de valorització dels actius resultants de la investigació, per al seu trasllat al mercat, ja sigui com un spin-off o com un acord de transferència, que requereixen la validació i desenvolupament de la seva proposta de generació de valor.
Més específicament, el programa donarà suport a projectes de les àrees de la Vida, Medicina i Ciències de la Salut proposades pels centres, basats en actius per als quals s'ha sol·licitat o serà sol·licitada una patent o model d'utilitat, i destinats a afegir valor per a la seva transferència al mercat.
Dins les àrees de la Vida, Medicina i Ciències de la Salut, es tindran en compte els projectes dels següents camps:
 • Ciències de la Vida: Biomatemàtica, Biologia Cel·lular, Biologia Humana, Bioquímica i Biologia Molecular, Fisiologia Humana, Genètica, Immunologia, Microbiologia i Neurociències.
 • Ciències Mèdiques i de la Salut: Ciències Clíniques, Epidemiologia, Medicina Forense, Medicina del treball, Medicina Interna, Ciències de la nutrició, Patologia, Farmacodinàmica, Farmacologia, Medicina Preventiva, Psiquiatria, Salut Pública, Cirurgia i Toxicologia.
 •  
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGIA
  Té com objectiu facilitar la realització de rotacions externes en centres internacionals de reconegut prestigi assistencial i investigador, a professionals que es troben desenvolupant la seva Formació Sanitària Especialitzada en Neurocirurgia Vascular, sent el seu objectiu últim el foment de l'activitat investigadora i la formació científica.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  AEDV - ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA
  Premiar el millor treball de recerca sobre Psoriasi o Artritis Psoriàsica que sigui original i que no hagi estat prèviament publicat ni acceptat per a publicació.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN RENAL IÑIGO ÁLVAREZ TOLEDO
  Podran optar al premi els treballs que resumeixin investigacions bàsiques o experimentals per al millor coneixement de la morfologia i fisiologia normal del ronyó, i sobre l'etiologia, patogènia, fisiopatologia o tractament de les seves alteraciones patològiques. No haurien d'haver estat presentats amb anterioritat al premi al que concorren i l'activitat investigadora que descriguin haurà d'haver-se desenvolupat amb anterioritat a la data de publicació de la convocatòria.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  FUNDACIO AGRUPACIO MUTUA
  Atorgar beques a clients o fills de clients d’Agrupació, que una vegada finalitzats els estudis de grau universitari, una diplomatura o llicenciatura, vulguin realitzar estudis de postgrau i màsters durant el curs 2016/2017.
   
   
   
  Informació últil
   
   No hi ha novetats
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes per a la creació o la consolidació de Xarxes Temàtiques d'Investigació Cooperativa en Salut (RETICS) en àmbits d'actuació específics.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  - Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal de que assoleixin una mida òptima per adquirir massa crítica, fomentant la participació d’investigadors amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

  - Fomentar el finançament del primer projecte de recerca d’aquells investigadors amb actividad assistencial.

  - Com a mínim el 5% dels projectes que es financien s’hauran de destinar a investigadors contractats de la modalidad Miguel Servet, Ramon y Cajal, Juan Rodés o del programa d'estabilització.

  - Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible:
 • a) Accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica i que evidenciï la interacció entre grups d'investigació bàsica i de biomedicina clínica amb altres d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
 • b) La cooperació público-privada amb projectes en xarxa que potencien la investigació en tecnologia en salut, telemedicina, e-salut i en sistemes d'informació pel SNS

  Com a mínim el 20% dels projectes que es financien hauran de ser dirigits a personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS.
  Es podran vincular a empreses o altres entitats públiques o privades
 •  
  Termini exhaurit
  BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  THE NESTLE FOUNDATION
  The Nestlé Foundation supports asic and applied research in nutrition.
  At present the Foundation's work is primarily concerned with human nutrition research issues dealing with:
 • maternal and child nutrition, including breastfeeding and complementary feeding,
 • macro- and micronutrient deficiencies and imbalances,
 • interactions between infection and nutrition, and
 • nutrition education and health promotion
 •  
  Termini exhaurit
  DEPARTMENT OF DEFENSE
  The mission of the OCRP is to support patient-centered research to prevent, detect, treat, and cure ovarian cancer. Although not required, investigators are encouraged to address one of the FY16 Areas of Encouragement in their applications:
 • Treatment resistance
 • Optimizing immunotherapies
 • Etiology, epidemiology and prevention
 • Early detection including rare subtypes
 • Understand host-tumor interactions
 • Assessing early physiological changes of the tumor and the microenvironment in response to therapy
 •  
  Termini exhaurit
  L'ORÉAL CORPORATE FOUNDATION
  Estan dirigides a joves científiques dedicades a Ciències de la Vida que desenvolupin al llarg de l'any 2017 un projecte d'investigació en un laboratori.
   
  Termini exhaurit
  KINDNESS FOR KIDS
  Kindness for Kids was founded is a Munich based independent foundation, whose goal is helping children with rare diseases and their families, at a scientific and social level.

  Most rare pediatric diseases are chronic and entail severe impairment to a person’s health. Strong medication of different kinds, frequent visits to varying physicians as well as days or weeks in hospital have become a part of most patients and their families. The few specialists are often far away. Thus appropriate therapies and cures are left wanting. By tertiary prevention, including medical and paramedical therapies, the award aims to minimize side effects and relapses and hence improve the quality of life for children with rare diseases.
   
  Termini exhaurit
  PROSTATE CANCER FOUNDATION
  The Prostate Cancer Foundation (www.pcf.org) champions human capital investment to fast-forward solutions to prostate cancer.

  The PCF Challenge Awards will fund llarge-scale investigations of metastatic, lethal prostate cancer. Team science awards are composed of at least three (3) investigators from non-profit academic research centers, including one young investigator. High risk, currently unfunded projects are most desired.
   
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació en les següents àrees:
  1. Biomedicina:
  Projectes d'investigació altament innovadors de naturalesa clínica o translacional en les àrees preferents següents:
  • Oncologia
  • Cardiologia
  • Patologies neurodegeneratives.

  Sense perjudici del caràcter preferent de les esmentades àrees, també es consideraran projectes altament innovadors d'altres especialitats.
  2. Ecologia i Biologia de la conservació
  3. Socioeconomia
  4. Humanitats
   
  Termini exhaurit
  DPPE - DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA
  Promoure el desenvolupament de la recerca dins l'àmbit de la Distrofia Muscular de Duchenne y la Distrofia Muscular de Becker.
   
  Termini exhaurit
  DEPARTMENT OF DEFENSE
  The Breast Cancer Research Program (BCRP) challenges the scientific community to design research that will address the urgency of ending breast cancer. Specifically, the BCRP seeks to accelerate high-impact research with clinical relevance, encourage innovation and stimulate creativity,and facilitate productive collaborations.
   
  Termini exhaurit
  WORLDWIDE CANCER RESEARCH
  The goal of the Worldwide Cancer Research (formerly known as AICR) is to support research that might in future help reduce the incidence of cancer or improve cancer survival. The grants support fundamental or translational research into the causes, mechanisms, diagnosis, treatment or prevention of cancer. This remit is usually interpreted conservatively.
  WCR does not support clinical research, including clinical trials, patient care, nursing or healthcare delivery research. It also does not support other types of applied cancer research such as policy, public health or psychosocial research.
  Proposals that contain a small clinical element as an essential part of a basic or translational research project are often permitted, but you are advised to contact Grant Round Manager, Lynn Turner (lynnt@worldwidecancerresearch.org) for advice before submitting your proposal.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA
  Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea de l'artrosi.
  S’atorgarà la beca al millor projecte original i inèdit, vinculat a aspectes clínics, epidemiològics o d’investigació bàsica en l'àrea específica de l'artrosi.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  In order to foster progression of women in academic careers, this prize supports the development of research activities undertaken with the active contribution of a female applicant. The specific intent is to provide support for young and talented female physicians/scientists who have the potential to become outstanding independent investigators in the field of intensive care and emergency medicine.

  The research proposal may focus on approaches in topics ranging from basic cellular responses to outcome research, and may include clinical applications as well as translational science.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The Basic Science Award supports a research project to be performed by an investigator in a research laboratory. Approaches may vary topically from basic cellular and molecular physiology, cell biology, molecular biology and genetics to animal physiology and translational science.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The Clinical Research Award supports a research project to be performed by an investigator in a clinical environment. Some aspects of the proposal may involve collaboration with research laboratories. However, applications that lack a clinical component will not be considered.

  Proposals may be based on approaches ranging from physiology, diagnostic procedures, therapeutic interventions, to epidemiologic studies and evaluation of practices.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The ESICM Established Investigator Award will support the research activities of a senior physician/scientist active in clinical or basic research. The specific intent is to provide support for investigators who have already established their independent research program in the field of intensive care and emergency medicine, and who can demonstrate a commitment to facilitate research training of young colleagues.

  The research proposal may rely on approaches on topics ranging from basic cellular responses to outcome research, and may include clinical applications as well as translational science.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The ESICM Young Investigator Award supports the development of research activities undertaken with the active contribution of the applicant. The specific intent is to provide support for young and talented physicians/scientists that have the potential to become outstanding independent investigators in the field of intensive care and emergency medicine.

  Research proposals may rely on approaches ranging from basic cellular responses to outcome research, and may include clinical applications as well as translational science.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE
  The European Society of Intensive Care Medicine is an Association of individual persons. It supports and promotes the advancement of knowledge in intensive care medicine, in particular the promotion of the highest standards of multidisciplinary care of critically ill patients and their families through education, research and professional development.

  The NEXT Start-Up Grant supports the professional development of talented newly board-certified intensivists who have already a background in research and are willing to develop independent research programmes. The specific intent is to provide support for young and talented researchers/scientists who have the potential to become established independent investigators in the field of intensive care and emergency medicine.

  Research programme proposals may rely on approaches ranging from basic cellular responses to outcome research, and may include clinical applications as well as translational science.
   
  Altres
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Amb aquesta actuació es pretén potenciar i enfortir el Consorci CIBER amb dues mesures: d'una banda, ampliant la seva estructura de R+D+I a través de la creació de noves àrees temàtiques, conformades per grups de recerca que s'incorporen al Consorci CIBER amb la finalitat d'establir programes de recerca conjunts i, per un altre, reforçant les àrees d'activitat ja existents mitjançant la incorporació de nous grups als programes científics que desenvolupa actualment el CIBER.
   
  Termini exhaurit
  COST (COOPERACIÓ EUROPEA EN L'ÀMBIT DE LA RECERCA CIENTIFICA I TÈCNICA)
  COST actions are a Pan-European networking instrument that allows researchers, engineers or scholars from COST Member Countries and Cooperating State to develop jointly their ideas and new initiatives in a field or topic of common interest.
  COST supports the following networking tools: Meetings, Conferences, Workshops, Short-term scientific exchanges, Training schools and Dissemination Activities. COST does not support research
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la mobilitat de personal investigador contractat en el marc de les AES per l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments d'R+D+i tecnològics dins el camp de la biomedicina, mitjançant estades a institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la mobilitat dels professionals del SNS per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments d'R+D+i tecnològics dins el camp de la biomedicina, mitjançant estades a institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa) for the advancement of science and the development of innovation.

  RISE involves organisations from the academic and non-academic sectors (in particular SMEs), based in Europe (EU Member States and Associated Countries) and outside Europe (third countries).

  Support is provided for the development of partnerships in the form of a joint research and innovation project. This is aimed at knowledge sharing via international as well as intersectoral mobility, based on secondments of research and innovation staff (exchanges) with an in-built return mechanism.

  The organisations constituting the partnership contribute directly to the implementation of the joint research and innovation activities by seconding and/or hosting eligible staff members.

  Exchanges can be for both early-stage and experienced researchers' levels and can also include administrative, managerial and technical staff supporting the research and innovation activities of the proposal.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGIA
  Té com objectiu facilitar la realització de rotacions externes en centres internacionals de reconegut prestigi assistencial i investigador, a professionals que es troben desenvolupant la seva Formació Sanitària Especialitzada en Neurocirurgia Vascular, sent el seu objectiu últim el foment de l'activitat investigadora i la formació científica.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU
  Iniciar o reforçar la col·laboració entre grups de recerca biomèdica d'excel·lència a Catalunya amb grups a l’estranger
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO
  La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 40 beques per a realitzar treballs de recerca en una universitat o centre d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia dels aliments
 •  
  Premis
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN LAIR
  La Fundació LAIR concedeix un premi al millor article original de recerca en el camp de la Immunologia tumoral, publicat en una revista indexada durant els anys 2014-2015.
   
  Termini exhaurit
  SEE - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA
   
  Termini exhaurit
  AEDV - ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA
  Premiar el millor treball de recerca sobre Psoriasi o Artritis Psoriàsica que sigui original i que no hagi estat prèviament publicat ni acceptat per a publicació.
   
  Termini exhaurit
  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA/GAS NATURAL SDG, S.A.
  Té com a finalitat incentivar l'excel·lència investigadora mitjançant el reconeixement de la qualitat d'un treball de recerca dut a terme en el camp de la tecnologia durant els darrers tres anys.
   
  Termini exhaurit
  Universal Medica Events
   
  Termini exhaurit
  The Dr. Josef Steiner Cancer Research Foundation
   
  Termini exhaurit
  MINISTERIO DE DEFENSA
  Premiar un treball original en Ciències de la Salut, amb especial exigència a la metodologia científica d'investigació, es valorarà la seva relació o utilitat per a la Sanitat Militar, o un treball original en Ciència Històrica de la Sanitat Militar amb igual exigència metodològica i que es basi en la seva major part en fonts primàries.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Ajudes per a la contractació de doctors d'acreditada trajectòria investigadora, en centres del SNS, complementades amb el finançament d'un projecte d'investigació que ha d'enfocar-se preferentment a la creació de noves línies d'investigació translacional, encara que també pot dirigir-se a la potenciació de les ja existents en els centres en els quals s'incorporin.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquestes ajudes és la contractació en centres de l'àmbit del SNS d'investigadors que hagin obtingut recentment el títol de doctor en el camp de la Biomedicina i Ciències de la Salut, per a perfeccionar la seva formació. Part de l'activitat subvencionada es desenvoluparà a centres diferents dels beneficiaris, estrangers o espanyols, de prestigi internacional.
   
  Termini intern exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la formació en recerca de professionals sanitaris que hagin finalitzat el MIR, mitjançant la seva contractació per al desenvolupament d'un pla de formació en recerca en biomedicina i en ciències de la salut a centres de I+D.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Formació d'investigadors en Biomedicina i Ciències de la Salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.
  Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1971 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

 •  
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Formació d'investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la realització d'una tesi doctoral en centres de recerca I+D.
  Hi ha dues categories dels grups de recerca:
 • Grups dirigits per joves investigadors, nascuts al 1971 o amb data posterior.
 • Grups de recerca habituals d'aquesta modalitat.

  En ambdós casos, els grups haurien d'estar dirigits per investigadors principals dels projectes d'investigació finançats en la convocatòria de projectes de l'AES 2014 o 2015, sense finançament en personal i en el cas de projectes coordinats només ho podran demanar els IP's que fan de coordinadors.
 •  
  Termini exhaurit
  SEE - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA
   
  Termini exhaurit
  ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS (ICREA)
  ICREA obre 10 posicions de recerca sènior en les àrees de:
 • Humanitats
 • Vida i Ciències Mèdiques
 • Ciències Socials i del Comportament
 •  
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  La convocatòria es dirigeix a investigadors que, trobant-se en un estadi intermedi de la seva carrera o activitat professional (en el cas acadèmic o investigador, des de l'estadi de formació postdocotoral fins al nivell acadèmic de professor titular o equivalent), es caracteritzin per una alta i innovadora producció científica, creativa o professional. S'espera que el rang típic d'edats se situï entre els 30 i els 50 anys, sense excloure amb caràcter excepcional altres edats en alguns àmbits de la creació cultural.
   
  Termini exhaurit
  European Society for Medical Oncology
  Les beques de recerca translacional estan dissenyades per a:
 • Proporcionar formació en recerca translacional en centres europeus de renom en el camp del càncer.
 • Millorar el desenvolupament de la carrera a través de la col·laboració amb institucions europees d'excel·lència.
 • Proporcionar el suport necessari per a desenvolupar projectes de recerca translacional d'alta qualitat en el camp de l'Oncologia.
 •  
  Termini exhaurit
  European Society for Medical Oncology
  Les beques de recerca clínica estan dissenyades per a:
 • Proporcionar formació en recerca clínica en centres europeus de renom en càncer.
 • Donar suport a l'expansió de xarxes professionals a través de la col·laboració amb institucions d'excel·lència.
 • Proporcionar el suport necessari per a desenvolupar projectes clínics de recerca en el camp de l'Oncologia.
 •  
  Termini exhaurit
  European Society for Medical Oncology
  This Fellowship provides intuitive medical oncology researchers the opportunity to receive training in translational research in an European centre of excellence in medicine and therapeutic innovation in the field of oncology and cancer immunology.
   
  Termini exhaurit
  Multiple Myeloma Research Foundation, Inc. (MMRF)
  The goal of the Research Fellow Award is to help support young investigators to begin their studies in the field of multiple myeloma while advancing the understanding of myeloma disease biology, treatment and drug resistance.
   
   
   
   
  Articles
   
   
  Joubert BR, Felix JF, Yousefi P, Bakulski KM, Just AC, Breton C, Reese SE, Markunas CA, Richmond RC, Xu CJ, Küpers LK, Oh SS, Hoyo C, Gruzieva O, Söderhäll C, Salas LA, Baïz N, Zhang H, Lepeule J, Ruiz C, Ligthart S, Wang T, Taylor JA, Duijts L, Sharp GC, Jankipersadsing SA, Nilsen RM, Vaez A, Fallin MD, Hu D, Litonjua AA, Fuemmeler BF, Huen K, Kere J, Kull I, Munthe-Kaas MC, Gehring U, Bustamante M, Saurel-Coubizolles MJ, Quraishi BM, Ren J, Tost J, González JR, Peters MJ, Håberg SE, Xu Z, van Meurs JB, Gaunt TR, Kerkhof M, Corpeleijn E, Feinberg AP, Eng C, Baccarelli AA, Benjamin Neelon, Bradman A, Merid SK, Bergström A, Herceg Z, Hernandez-Vargas H, Brunekreef B, Pinart M, Heude B, Ewart S, Yao J, Lemonnier N, Franco OH, Wu MC, Hofman A, McArdle W, Van der, Falahi F, Gillman MW, Barcellos LF, Kumar A, Wickman M, Guerra S, Charles MA, Holloway J, Auffray C, Tiemeier HW, Smith GD, Postma D, Hivert MF, Eskenazi B, Vrijheid M, Arshad H, Antó JM, Dehghan A, Karmaus W, Annesi-Maesano I, Sunyer J, Ghantous A, Pershagen G, Holland N, Murphy SK, DeMeo DL, Burchard EG, Ladd-Acosta C, Snieder H, Nystad W, Koppelman GH, Relton CL, Jaddoe VW, Wilcox A, Melen E, London SJ*. DNA Methylation in Newborns and Maternal Smoking in Pregnancy: Genome-wide Consortium Meta-analysis. Am J Hum Genet 2016; 98(4): 680-696.
   
  McGrath JJ*, Saha S, Al-Hamzawi AO, Alonso J, Andrade L, Borges G, Bromet EJ, Oakley Browne MA , Bruffaerts R, Caldas de Almeida JM, Fayyad J, Florescu S, de Girolamo G, Gureje O, Hu C, De Jonge P, Kovess-Masféty V, Lépine JP, Lim CC, Navarro-Mateu F, Piazza M, Sampson N, Posada-Villa J, Kendler KS, Kessler RC. Age of Onset and Lifetime Projected Risk of Psychotic Experiences: Cross-National Data From the World Mental Health Survey. Schizophrenia Bull 2016; 42(4): 933-941.
   
  Albéniz E*, Fraile M, Ibáñez B, Alonso-Aguirre P, Martínez-Ares D, Soto S, Gargallo CJ, Ramos-Zabala F, Alvarez-González MA, Rodríguez-Sánchez J, Múgica F, Nogales Ó, Herreros-de-Tejada A, Redondo E, Guarner-Argente C, EMR Endoscopic Spanish Society Group. A Scoring System to Determine Risk of Delayed Bleeding after Endoscopic Mucosal Resection of Large Colorectal Lesions. Clin Gastroenterol Hepatol 2016; 14(8): 1140-1147.
   
  Maurer M, Metz M, Bindslev-Jensen C, Bousquet J, Canonica GW, Church MK, Godse KV, Grattan CE, Hide M, Kocatürk E, Magerl M, Makris M, Meshkova R, Saini SS, Sussman G, Toubi E, Zhao Z, Zuberbier T*, Giménez-Arnau AM. Definition, aims, and implementation of GA²LEN Urticaria Centers of Reference and Excellence. Allergy 2016; 71(8): 1210-1218.
   
  Núñez J*, Comín J, Miñana G, Núñez E, Santas E, Mollar A, Valero E, García-Blas S, Cardells I, Bodí V, Chorro FJ, Sanchis J. Iron deficiency and risk of early readmission following a hospitalization for acute heart failure. Eur J Heart Failure 2016; 18(7): 798-802.
   
  Prasad A, Rabionet R, Espinet B, Zapata L, Puiggros A, Melero C, Puig A, Sarria-Trujillo Y, Ossowski S, García-Muret MP, Estrach T, Servitje O, Lopez-Lerma I, Gallardo F, Pujol RM, Estivill X*. Identification of gene mutations and fusion genes in patients with Sézary Syndrome. J Invest Dermatol 2016; 136(7): 1490-1499.
   
  Pérez de la Ossa N*, Abilleira S, Dorado L, Urra X, Ribó M, Cardona P, Giralt E, Martí-Fàbregas J, Purroy F, Serena J, Cánovas D, Garcés M, Krupinski J, Pellisé A, Saura J, Molina C, Dávalos A, Gallofré M, Catalan Stroke Code and Reperfusion Consortium (...,Roquer J, Rodríguez-Campello A, Ois A, Jiménez-Conde J,...). Access to Endovascular Treatment in Remote Areas: Analysis of the Reperfusion Treatment Registry of Catalonia. Stroke 2016; 47(5): 1381-1384.
   
  Azuara D, Santos C, López-Doriga A, Grasselli J, Nadal M, Sanjuan X, Marín F, Vidal J, Montal R, Moreno V, Bellosillo B, Argiles G, Elez E, Dienstmann R, Montagut C, Tabernero J, Capellà G*, Salazar R*. Nanofluidic digital PCR and extended genotyping of RAS and BRAF for improved selection of metastatic colorectal cancer patients to anti-EGFR therapies. Mol Cancer Ther 2016; 15(5): 1106-1112.
   
  Pegueroles C*, Ferrés-Coy A, Martí-Solano M, Aquadro CF, Pascual M, Mestres F. Inversions and adaptation to the plant toxin ouabain shape DNA sequence variation within and between chromosomal inversions of Drosophila subobscura. Sci Rep 2016; 6: 23754.
   
  Sánchez-Velázquez P, Castellvi Q, Villanueva A, Quesada R, Pañella-Vilamú C, Cáceres M, Dorcaratto D, Andaluz A, Moll X, Trujillo M, Burdío JM, Berjano E, Grande L, Ivorra A, Burdío F*. Irreversible electroporation of the liver: is there a safe limit to the ablation volume?. Sci Rep 2016; 6: 23781.
   
  Rovira-López R, Pujol RM, Toll A. Repair of a Defect of the Lateral Suprabrow. Dermatol Surg 2016; 42(4): 543-546.
   
  Goday A*, Calvo E, Vázquez LA, Caveda E, Margallo T, Catalina-Romero C, Reviriego J. Prevalence and clinical characteristics of metabolically healthy obese individuals and other obese/non-obese metabolic phenotypes in a working population: results from the Icaria study. Bmc Public Health 2016; 16(1): 248.
   
  Walter A, Wendl B, Ploder O, Mojal S, Puigdollers A*. Stability determinants of bone-borne force-transmitting components in three RME hybrid expanders-an in vitro study. Eur J Orthodont 2017; 39(1): 76-84.
   
  Slebe F, Rojo F, Vinaixa M, García-Rocha M, Testoni G, Guiu M, Planet E, Samino S, Arenas EJ, Beltran A, Rovira A, Lluch A, Salvatella X, Yanes O, Albanell J, Guinovart JJ*, Gomis RR*. FoxA and LIPG endothelial lipase control the uptake of extracellular lipids for breast cancer growth. Nat Commun 2016; 7: 11199.
   
  Serra J*, Mascort-Roca J, Marzo-Castillejo M, Delgado S, Ferrandiz-Santos J, Díaz-Rubio E, Mearin F. Guía de práctica clínica sobre el manejo del estreñimiento crónico en el paciente adulto. Parte 1: Definición, etiología y manifestaciones clínicas. Gastroenterol Hepatol 2017; 40(3): 132-141.
   
  Serra J*, Mascort-Roca J, Marzo-Castillejo M, Delgado S, Ferrándiz Santos, Rey Diaz, Mearin Manrique. Guía de práctica clínica sobre el manejo del estreñimiento crónico en el paciente adulto. Parte 2: Diagnóstico y tratamiento. Gastroenterol Hepatol 2017; 40(4): 303-316.
   
  Guevara-Noriega KA*, Velescu A, Zaffalon-Espinal DT, Mateos-Torres E, Roig L, Clará A. Infección de injerto aortobifemoral por Candida parapsilosis. Un germen inhabitual. Cir cir 2017; 85(3): 234-239.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).