INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 450
23/03/2016
Projectes
Termini exhaurit
KINDNESS FOR KIDS
Kindness for Kids was founded is a Munich based independent foundation, whose goal is helping children with rare diseases and their families, at a scientific and social level.

Most rare pediatric diseases are chronic and entail severe impairment to a person’s health. Strong medication of different kinds, frequent visits to varying physicians as well as days or weeks in hospital have become a part of most patients and their families. The few specialists are often far away. Thus appropriate therapies and cures are left wanting. By tertiary prevention, including medical and paramedical therapies, the award aims to minimize side effects and relapses and hence improve the quality of life for children with rare diseases.
 
Premis
Termini exhaurit
FUNDACIO AGRUPACIO MUTUA
Premiar un projecte de recerca de base científica sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la infància.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ URIACH
En el seu desig d'impulsar els estudis sobre el passat de les Ciències de la Salut, la Fundació Uriach 1838 té instituït un premi anual d'àmbit internacional, el qual serà adjudicat al millor treball que, segons el parer d'un jurat designat a aquest efecte, tracti d'un tema sobre Història i Ciències de la Salut.
 
Recursos Humans
Termini exhaurit
FUNDACIÓN PRIVADA OLGA TORRES
Aquestes beques consisteixen en una ajuda a postgraduats amb el títol de doctor, per a desenvolupar treballs d'investigació en el camp de l'estudi del càncer colorrectal, dirigits per un doctor en Ciències de la Salut, en un centre reconegut a Catalunya i/o Espanya.
 
Termini exhaurit
ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS (ICREA)
ICREA obre 10 posicions de recerca sènior en les àrees de:
 • Humanitats
 • Vida i Ciències Mèdiques
 • Ciències Socials i del Comportament
 •  
   
   
  Informació últil
   
   No hi ha novetats
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  - Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal de que assoleixin una mida òptima per adquirir massa crítica, fomentant la participació d’investigadors amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

  - Fomentar el finançament del primer projecte de recerca d’aquells investigadors amb actividad assistencial.

  - Com a mínim el 5% dels projectes que es financien s’hauran de destinar a investigadors contractats de la modalidad Miguel Servet, Ramon y Cajal, Juan Rodés o del programa d'estabilització.

  - Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible:
 • a) Accelerar la transferència de resultats a la pràctica clínica i que evidenciï la interacció entre grups d'investigació bàsica i de biomedicina clínica amb altres d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.
 • b) La cooperació público-privada amb projectes en xarxa que potencien la investigació en tecnologia en salut, telemedicina, e-salut i en sistemes d'informació pel SNS

  Com a mínim el 20% dels projectes que es financien hauran de ser dirigits a personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS.
  Es podran vincular a empreses o altres entitats públiques o privades
 •  
  Termini exhaurit
  MINECO - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
  Té per finalitat finançar projectes, promoure la generació de coneixement científic sense orientació temàtica prèviament definida i la investigació de qualitat, evidenciada tant per a la seva contribució a la solució de problemes socials, econòmics i tecnològics com per a la publicació dels seus resultats en foros d'alt impacte científic i tecnològic o la internacionalització de les activitats.
   
  Termini exhaurit
  MINECO - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
  El finançament de projectes de recerca que tinguin la consideració d'activitats no econòmiques, consistents en treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu primordial d'adquirir nous coneixements amb orientació específica que permeti un avanç en la resolució d'algun dels vuit grans reptes que té plantejada la societat espanyola, i que estan identificats en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació:
 • (1) Salut, canvi demogràfic i benestar;
 • (2) Seguretat, qualitat alimentària; activitat agrària productiva i sostenible; sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima;
 • (3) Energia segura, sostenible i neta;
 • (4) Transport intel·ligent, sostenible i integrat;
 • (5) Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en l'utilització de recursos i matèries primeres;
 • (6) Canvis i innovacions socials;
 • (7) Economia i societat digital;
 • (8) Seguretat, protecció i defensa.
 •  
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL) has been established to coordinate research in the areas of food, diet, physical activity and health in order to achieve tangible societal and health impact and to strengthen European leadership and competitiveness in this field.

  The call "Biomarkers for Nutrition and Health" (BioNH)l will focus on the identification and validation of biomarkers that are modulated by diet and that indicate a change in health status and/or the risk of developing diet-related diseases. Biomarkers of physical activity may be considered alongside diet.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The Joint Programming Initiative (JPI) “More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change” seeks to enhance coordination and collaboration between European and national research programmes related to demographic change.

  Areas affected by demographic change cover a wide range of research fields and policy topics ranging from health to social welfare, education & learning, work & productivity to housing, urban & rural development and mobility. The JPI “More Years, Better Lives” therefore follows a transnational, multi-disciplinary approach.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  Horizon 2020 is the new EU funding programme for research and innovation running from 2014 to 2020. The Horizon 2020 societal challenge of ‘health, demographic change and wellbeing’ (SC1) for the years 2016 and 2017 is strategically orientated to 'promoting healthy ageing and personalised healthcare'.
   
  Termini exhaurit
  DEPARTMENT OF DEFENSE
  The mission of the OCRP is to support patient-centered research to prevent, detect, treat, and cure ovarian cancer. Although not required, investigators are encouraged to address one of the FY16 Areas of Encouragement in their applications:
 • Treatment resistance
 • Optimizing immunotherapies
 • Etiology, epidemiology and prevention
 • Early detection including rare subtypes
 • Understand host-tumor interactions
 • Assessing early physiological changes of the tumor and the microenvironment in response to therapy
 •  
  Termini exhaurit
  PROSTATE CANCER FOUNDATION
  The Prostate Cancer Foundation (www.pcf.org) champions human capital investment to fast-forward solutions to prostate cancer.

  The PCF Challenge Awards will fund llarge-scale investigations of metastatic, lethal prostate cancer. Team science awards are composed of at least three (3) investigators from non-profit academic research centers, including one young investigator. High risk, currently unfunded projects are most desired.
   
  Termini exhaurit
  SEC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGIA
  L'objecte d'aquest Projecte és promoure la investigació en cardiologia i haurà de destinar-se obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la investigació. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i viabilitat, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del laboratori o servei a les necessitats del projecte.
   
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació en les següents àrees:
  1. Biomedicina:
  Projectes d'investigació altament innovadors de naturalesa clínica o translacional en les àrees preferents següents:
  • Oncologia
  • Cardiologia
  • Patologies neurodegeneratives.

  Sense perjudici del caràcter preferent de les esmentades àrees, també es consideraran projectes altament innovadors d'altres especialitats.
  2. Ecologia i Biologia de la conservació
  3. Socioeconomia
  4. Humanitats
   
  Termini exhaurit
  DPPE - DUCHENNE PARENT PROJECT ESPAÑA
  Promoure el desenvolupament de la recerca dins l'àmbit de la Distrofia Muscular de Duchenne y la Distrofia Muscular de Becker.
   
  Termini exhaurit
  DEPARTMENT OF DEFENSE
  The Breast Cancer Research Program (BCRP) challenges the scientific community to design research that will address the urgency of ending breast cancer. Specifically, the BCRP seeks to accelerate high-impact research with clinical relevance, encourage innovation and stimulate creativity,and facilitate productive collaborations.
   
  Termini exhaurit
  WORLDWIDE CANCER RESEARCH
  The goal of the Worldwide Cancer Research (formerly known as AICR) is to support research that might in future help reduce the incidence of cancer or improve cancer survival. The grants support fundamental or translational research into the causes, mechanisms, diagnosis, treatment or prevention of cancer. This remit is usually interpreted conservatively.
  WCR does not support clinical research, including clinical trials, patient care, nursing or healthcare delivery research. It also does not support other types of applied cancer research such as policy, public health or psychosocial research.
  Proposals that contain a small clinical element as an essential part of a basic or translational research project are often permitted, but you are advised to contact Grant Round Manager, Lynn Turner (lynnt@worldwidecancerresearch.org) for advice before submitting your proposal.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ORDESA
  L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), amb el patrocini dels Laboratoris Ordesa, amb el propòsit de promocionar la investigació en el camp de la pediatria, convoca una ajuda econòmica per un projecte d'investigació en prevenció de l'obesitat en l'edat pediàtrica.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
  Recerca lliure sobre un tema de Pediatria.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA
  Impulsar el desenvolupament i la investigació de la Reumatologia a Catalunya en l'àrea de l'artrosi.
  S’atorgarà la beca al millor projecte original i inèdit, vinculat a aspectes clínics, epidemiològics o d’investigació bàsica en l'àrea específica de l'artrosi.
   
  Termini exhaurit
  THE EUROPEAN FOUNDATION FOR ALCOHOL RESEARCH
  The European Foundation for Alcohol Research is an independent European alcohol research foundation. ERAB was established to fund biomedical and psychosocial research into beer and other alcoholic drinks.
  ERAB has invited applications for funding of any aspect of biomedical or psychosocial research into beer or alcohol from researchers from an established European research institution or university every year since 2003.
   
  Altres
  Termini exhaurit
  COST (COOPERACIÓ EUROPEA EN L'ÀMBIT DE LA RECERCA CIENTIFICA I TÈCNICA)
  COST actions are a Pan-European networking instrument that allows researchers, engineers or scholars from COST Member Countries and Cooperating State to develop jointly their ideas and new initiatives in a field or topic of common interest.
  COST supports the following networking tools: Meetings, Conferences, Workshops, Short-term scientific exchanges, Training schools and Dissemination Activities. COST does not support research
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la mobilitat de personal investigador contractat en el marc de les AES per l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments d'R+D+i tecnològics dins el camp de la biomedicina, mitjançant estades a institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Promoure la mobilitat dels professionals del SNS per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments d'R+D+i tecnològics dins el camp de la biomedicina, mitjançant estades a institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa) for the advancement of science and the development of innovation.

  RISE involves organisations from the academic and non-academic sectors (in particular SMEs), based in Europe (EU Member States and Associated Countries) and outside Europe (third countries).

  Support is provided for the development of partnerships in the form of a joint research and innovation project. This is aimed at knowledge sharing via international as well as intersectoral mobility, based on secondments of research and innovation staff (exchanges) with an in-built return mechanism.

  The organisations constituting the partnership contribute directly to the implementation of the joint research and innovation activities by seconding and/or hosting eligible staff members.

  Exchanges can be for both early-stage and experienced researchers' levels and can also include administrative, managerial and technical staff supporting the research and innovation activities of the proposal.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROCIRUGIA
  Té com objectiu facilitar la realització de rotacions externes en centres internacionals de reconegut prestigi assistencial i investigador, a professionals que es troben desenvolupant la seva Formació Sanitària Especialitzada en Neurocirurgia Vascular, sent el seu objectiu últim el foment de l'activitat investigadora i la formació científica.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ PRIVADA DANIEL BRAVO ANDREU
  Iniciar o reforçar la col·laboració entre grups de recerca biomèdica d'excel·lència a Catalunya amb grups a l’estranger
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO
  La Fundació Alfonso Martín Escudero convoca 40 beques per a realitzar treballs de recerca en una universitat o centre d´investigació a l´estranger, dins les següents temàtiques:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia dels aliments
 •  
  Termini exhaurit
  THE EUROPEAN FOUNDATION FOR ALCOHOL RESEARCH
  The European Foundation for Alcohol Research is an independent European alcohol research foundation, established in Brussels in 2003. ERAB was established to fund biomedical and psychosocial research into beer and other alcoholic drinks.
  This initiative is supported by The Brewers of Europe, the voice of the brewing industry in Europe, whose members are the national brewing trade associations, representing more than 90% of European beer production.
   
  Termini exhaurit
  THE EUROPEAN FOUNDATION FOR ALCOHOL RESEARCH
  The European Foundation for Alcohol Research is an independent European alcohol research foundation, established in Brussels in 2003. ERAB was established to fund biomedical and psychosocial research into beer and other alcoholic drinks.
  This initiative is supported by The Brewers of Europe, the voice of the brewing industry in Europe, whose members are the national brewing trade associations, representing more than 90% of European beer production.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  AEDV - ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA
  Premiar el millor treball de recerca sobre Psoriasi o Artritis Psoriàsica que sigui original i que no hagi estat prèviament publicat ni acceptat per a publicació.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ BANC DE SABADELL
  El premi es concedirà a un investigador amb un currículum destacat en el camp de la recerca en biomedicina i ciències de la salut.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN CAJA RURAL DE GRANADA
  S'estableix una àmplia temàtica coincident amb les línies prioritàries d'investigació en el Parc Tecnològic de Ciències de la Salut
 • Medicina regenerativa i teràpia gènica
 • Oncologia molecular i genòmica del càncer
 • Genòmica, proteòmica i farmacogenòmica
 • Immunologia i Immunopatologia
 • Parasitologia molecular
 • Neurociències
 • Nutrició, nutrigenòmica i endocrinologia molecular
 • Biotecnologia i noves dianes terapèutiques
 • Patologies cardiovasculars
 •  
  Termini exhaurit
  DKV SEGUROS MÉDICO
  Reconèixer a les entitats i persones que hagin demostrat la seva capacitat solidària en l'àmbit de la salut i el benestar. La convocatòria persegueix premiar a aquelles iniciatives ja realitzades o en curs que tinguin un fort component social i/o mediambiental en el sector soci-sanitari.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquestes ajudes és la contractació en centres de l'àmbit del SNS d'investigadors que hagin obtingut recentment el títol de doctor en el camp de la Biomedicina i Ciències de la Salut, per a perfeccionar la seva formació. Part de l'activitat subvencionada es desenvoluparà a centres diferents dels beneficiaris, estrangers o espanyols, de prestigi internacional.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ IMIM
  L’objectiu de la convocatòria és promoure la formació, en l’àmbit de la recerca, de residents que puguin contribuir a reforçar la massa crítica investigadora del PSMAR.
   
  Termini exhaurit
  ICREA - INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS (ICREA)
  ICREA obre 10 posicions de recerca sènior en les àrees de:
 • Humanitats
 • Vida i Ciències Mèdiques
 • Ciències Socials i del Comportament
 •  
  Termini exhaurit
  FBBVA - FUNDACIÓN BBVA
  La convocatòria es dirigeix a investigadors que, trobant-se en un estadi intermedi de la seva carrera o activitat professional (en el cas acadèmic o investigador, des de l'estadi de formació postdocotoral fins al nivell acadèmic de professor titular o equivalent), es caracteritzin per una alta i innovadora producció científica, creativa o professional. S'espera que el rang típic d'edats se situï entre els 30 i els 50 anys, sense excloure amb caràcter excepcional altres edats en alguns àmbits de la creació cultural.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN JOSÉ LUIS CASTAÑO
  La Societat Espanyola de Bioquímica Clínica i Patologia Molecular (SEQC) i la Fundació José Luis Castany, per al desenvolupament del Laboratori Clínic, anuncien la convocatòria de 7 beques post-residència, (3 finançades per la SEQC i 4 per la Fundació José Luis Castany) per a aquells facultatius especialistes del Laboratori Clínic que acabin el seu període de residència en el 2016, i que vulguin realitzar un projecte de recerca en un Laboratori Clínic d'un hospital o d'un centre nacional o internacional de reconegut prestigi.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL)
  As Europe’s only intergovernmental research organisation in the life sciences and as a leading laboratory in molecular biology, EMBL is dedicated to promoting excellence in the molecular life sciences throughout Europe. One of the best ways to achieve this goal is by inspiring and fostering talented young scientists to turn them into skilled and creative future leaders.
  The EMBL International PhD Programme provides comprehensive training that promotes scientific excellence, independence and creativity.
   
  Termini exhaurit
  Multiple Myeloma Research Foundation, Inc. (MMRF)
  The goal of the Research Fellow Award is to help support young investigators to begin their studies in the field of multiple myeloma while advancing the understanding of myeloma disease biology, treatment and drug resistance.
   
   
   
   
  Articles
   
  Beltrán M, García de Herreros A*. Antisense non-coding RNAs and regulation of gene transcription. Transcription 2016; 7(2): 39-43.
   
  Magerl M, Altrichter S, Borzova E, Giménez-Arnau AM, Grattan CE, Lawlor F, Mathelier-Fusade P, Meshkova RY, Zuberbier T, Metz M, Maurer M*. The definition, diagnostic testing and management of chronic inducible urticarias - update and revision of the EAACI/GA2 LEN/EDF/UNEV 2009 consensus panel recommendations. Allergy 2016; 71(6): 780-802.
   
  Navarro A, Pairet S, Álvarez-Larran A, Pons A, Ferrer G, Longarón R, Fernández-Rodríguez MC, Camacho L, Monzó M, Besses C*, Bellosillo B. miR-203 and miR-221 regulate SOCS1 and SOCS3 in essential thrombocythemia. Blood Cancer J 2016; 6: e406.
   
  Muntasell A*, Pupuleku A, Cisneros E, Vera A, Moraru M, Vilches C, López-Botet M*. Relationship of NKG2C Copy Number with the Distribution of Distinct Cytomegalovirus-Induced Adaptive NK Cell Subsets. J Immunol 2016; 196(9): 3818-3827.
   
  Karachaliou M*, Waterboer T, Casabonne D, Chalkiadaki G, Roumeliotaki T, Michel A, Stiakaki E, Chatzi L, Pawlita M, Kogevinas M, de Sanjosé S. The Natural History of Human Polyomaviruses and Herpesviruses in Early Life-The Rhea Birth Cohort in Greece. Am J Epidemiol 2016; 183(7): 671-679.
   
  Juliá A, González I, Fernandez-Nebro A, Blanco F, Rodríguez L, González A, Cañete JD, Maymó J, Alperi-López M, Olivé A, Corominas H, Martínez-Taboada V, Erra A, Sánchez-Fernández S, Alonso A, López-Lasanta M, Tortosa R, Codó L, Gelpí JL, García-Montero AC, Bertranpetit J, Absher D, Bridges SL, Myers RM, Tornero J, Marsal S*. A genome-wide association study identifies SLC8A3 as a susceptibility locus for ACPA-positive rheumatoid arthritis. Rheumatology 2016; 55(6): 1106-1111.
   
  Parmar PG*, Taal HR, Timpson NJ, Thiering E, Lehtimäki T, Marinelli M, Lind PA, Howe LD, Verwoert G, Aalto V, Uitterlinden AG, Briollais L, Evans DM, Wright MJ, Newnham JP, Whitfield JB, Lyytikäinen LP, Rivadeneira F, Boomsma DI, Viikari J, Gillman MW, St Pourcain B, Hottenga JJ, Montgomery GW, Hofman A, Kähönen M, Martin NG, Tobin MD, Raitakari O, Vioque J, Jaddoe VW, Jarvelin MR, Beilin LJ, Heinrich J, van Duijn CM, Pennell CE, Lawlor DA, Palmer LJ, EArly Genetics and Lifecourse Epidemiology Consortium. International GWAS Consortium Identifies Novel Loci Associated with Blood Pressure in Children and Adolescents. Circ Cardiovasc Genet 2016; 9(3): 266-278.
   
  García-Martínez P*, Lopez-Aventin D, Segura S, Gómez-Martin I, Lloreta J, Ibañez J, Elvira JJ, Pujol RM. In vivo reflectance confocal microscopy characterization of silver deposits in localized cutaneous argyria. Br J Dermatol 2016; 175(5): 1052-1055.
   
  Abulí A, Boada M, Rodríguez-Santiago B, Coroleu B, Veiga A, Armengol L, Barri PN, Pérez-Jurado L, Estivill X*. NGS-Based Assay for the Identification of Individuals Carrying Recessive Genetic Mutations in Reproductive Medicine. Hum Mutat 2016; 37(6): 516-523.
   
  Menéndez E*, Delgado E, Fernández-Vega F, Prieto MA, Bordiu E, Calle A, Carmena R, Castaño L, Català M, Franch J, Gaztambide S, Girbés J, Goday A, Gomis R, López-Alba A, Martínez-Larrad MT, Mora-Peces I, Ortega E, Rojo-Martínez G, Serrano-Ríos M, Urrutia I, Valdés S, Vázquez JA, Vendrell J, Soriguer F. Prevalencia, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial en España. Resultados del estudio Di@bet.es. Rev Esp Cardiol 2016; 69(6): 572-578 (en Premsa).
   
  Fernández-Castillejo S, Valls RM, Castañer O, Rubio L, Catalan U, Pedret A, Macià A, Sampson ML, Covas MI, Fitó M, Motilva MJ, Remaley AT*, Solà R*. Polyphenol rich olive oils improve lipoprotein particle atherogenic ratios and subclasses profile: a randomized, crossover, controlled trial. Mol Nutr Food Res 2016; 60(7): 1544-1554.
   
  Tresserra-Rimbau A, Guasch-Ferré M, Salas-Salvadó J, Toledo E, Corella D, Castañer O, Guo X, Gómez-Gracia E, Lapetra J, Arós F, Fiol M, Ros E, Serra-Majem L, Pintó X, Fitó M, Babio N, Martínez-González MA, Sorli JV, López-Sabater MC, Estruch R, Lamuela-Raventós RM*, on behalf of the PREDIMED study investigators. Intake of Total Polyphenols and Some Classes of Polyphenols Is Inversely Associated with Diabetes in Elderly People at High Cardiovascular Disease Risk. J Nutr 2016; 146(4): 767-777.
   
  Campos-Fumero A*, Delclòs GL, Douphrate DI, Felknor SA, Vargas-Prada S, Serra C, Coggon D, Gimeno D. Upper extremity musculoskeletal pain among office workers in three Spanish-speaking countries: findings from the CUPID study. Occup Environ Med 2016; 73(6): 394-400.
   
  Santiago S, Sayón-Orea C, Babio N, Ruiz-Canela M, Martí A, Corella D, Estruch R, Fitó M, Arós F, Ros E, Gómez-García E, Fiol M, Lapetra J, Serra-Majem L, Becerra-Tomás N, Salas-Salvadó J, Pintó X, Schröder H, Martínez JM*. Yogurt consumption and abdominal obesity reversion in the PREDIMED study. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2016; 26(6): 468-475.
   
  Clotet S, Riera M, Pascual J, Soler MJ*. RAS and sex differences in diabetic nephropathy. Am J Physiol-Renal 2016; 310(10): F945-F957.
   
  Petty R, Anthoney A, Metges JP, Alsina M, Gonçalves A, Brown J, Montagut C, Gunzer K, Laus G, Iglesias-Dios JL, Miguel-Lillo B, Bohan P, Salazar R*. Phase Ib/II study of elisidepsin in metastatic or advanced gastroesophageal cancer (IMAGE trial). Cancer Chemoth Pharm 2016; 77(4): 819-827.
   
  Vardavas CI, Hohmann C, Patelarou E, Martínez D, Henderson AJ, Granell R, Sunyer J, Torrent M, Fantini MP, Gori D, Annesi-Maesano I, Slama R, Duijts L, de Jongste JC, Aurrekoetxea JJ, Basterrechea M, Morales E, Ballester F, Murcia M, Thijs C, Mommers M, Kuehni CE, Gaillard EA, Tischer C, Heinrich J, Pizzi C, Zugna D, Gehring U, Wijga A, Chatzi L, Vassilaki M, Bergström A, Eller E, Lau S, Keil T, Nieuwenhuijsen M, Kogevinas M*. The independent role of prenatal and postnatal exposure to active and passive smoking on the development of early wheeze in children. Eur Respir J 2016; 48(1): 115-124.
   
  Toll A, Gimeno J, Baró T, Hernández-Muñoz I, Pujol RM. Study of Epithelial to Mesenchymal Transition in Atypical Fibroxanthoma and Undifferentiated Pleomorphic Sarcoma to Discern an Epithelial Origin. Am J Dermatopathol 2016; 38(4): 270-277.
   
  Sebastián-Valverde E*, Poves I, Radosevic A, Burdío F. Fístula biliar entre vesícula y necrosis hepática posradiofrecuencia. Cir Esp 2017; 95(2): 109.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).