INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 581
26/10/2018
Projectes
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. This action is open to researchers of any nationality who intend to conduct their research activity in any Member State or Associated Country. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
 
Termini exhaurit
FIPSE-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA
El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials, amb l'objectiu que tinguin més potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.
 
Termini exhaurit
ESCRH - THE EUROPEAN SOCIETY FOR CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH
The European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) was founded on December 26, 1988 in Paris, France.
The aims of the Society are as follows:
 • To improve and facilitate knowledge and use of contraception, abortion, sexually transmitted infections and reproductive health care in the countries of Europe.
 • To promote the harmonisation of different policies concerning contraception and reproductive health care in the countries of Europe.
 • To promote availability of all methods of contraception in the countries of Europe.
 • To carry out epidemiological and sociological studies and other types of research on contraception and reproductive health care in the countries of Europe.
 • To encourage relations between the European Society of Contraception and Reproductive Health and other appropriate organisations in Europe and throughout the world.
 • To share knowledge and experience of contraception with countries outside Europe.
 •  
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  Swiss Federal Institute of Technology Zurich
  Society in Science – The Branco Weiss Fellowship is a unique postdoc program. It awards young researchers around the world with a generous personal research grant, giving them the freedom to work on whatever topic they choose anywhere in the world, for up to five years.
  Ideally, fellows pursue unconventional projects in new areas of science, engineering and social sciences.
  The fellowship is designed for postdocs at home in sciences, engineering and social sciences who are willing to engage in a dialogue on relevant social, cultural, political or economic issues across the frontiers of their particular discipline.
   
  Termini exhaurit
  ECTRIMS - EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
  The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) is Europe’s and the world’s largest professional organisation dedicated to the understanding and treatment of Multiple Sclerosis (MS). ECTRIMS is an independent representative European-wide organisation whose mission is to facilitate communication, create synergies, and promote and enhance research and learning among professionals for the ultimate benefit of people affected by MS.

  MAGNIMS (Magnetic Resonance Imaging in MS) is a European network of academics that share a common interest in the study of multiple sclerosis using magnetic resonance imaging techniques.
   
   
   
  Informació últil
   
   No hi ha novetats
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Donar l'oportunitat als investigadors dels Instituts d'Investigació Sanitària (IIS), CIBER i RETICS de realitzar un estudi pilot de proteòmica que permeti obtenir resultats preliminars que serveixin de base per a futurs projectes de major envergadura.
   
  Termini exhaurit
  AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
  La finalitat de la present convocatòria és finançar la generació de noves oportunitats innovadores de recerca en càncer que, en cas d'èxit, podran concretar-se en projectes sòlids d'investigació.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  The European Association for the Study of the Liver is a major European Association with international influence dedicated to the liver and liver disease. EASL has over 4,000 members from all over the world and provides an annual platform, The International Liver Congress™, for 11,000 liver experts to meet and discuss latest scientific research.

  The purpose of this fellowship is to encourage biomedical research in the field of paediatric and adult genetic cholestatic diseases sharing mutual disease-causing mechanisms.
   
  Termini exhaurit
  FIPSE-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA
  El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
  Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials, amb l'objectiu que tinguin més potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.
   
  Termini exhaurit
  FIPSE-FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y PROSPECTIVA EN SALUD EN ESPAÑA
  El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
  Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials, amb l'objectiu que tinguin més potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.
   
   
   
  Termini exhaurit
  SEEP - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA
  Desenvolupar a Espanya durant l'any 2019 un projecte de recerca en Epilèpsia que generi un valor afegit per als pacients que viuen amb aquesta malaltia.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS DE LA SALUD
  Aquesta beca buscarà premiar el sol·licitant que vulgui desenvolupar en la seva organització sanitària una idea de projecte innovador que millori la gestió.
  Aquesta millora de gestió podrà ser tant de recursos humans, materials, medicaments, protocols o qualsevol altre àmbit; i per organització s'entendran centres d'atenció primària, hospitals o altres complexos assistencials sanitaris, tant públics com privats.
  L'execució del projecte innovador, podrà fer-se tant de manera individualitzada com col·lectiva, en un mateix servei o comptant amb la col·laboració de diversos serveis dins o fora de la pròpia organització.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN LUCHA CONTRA LA CEGUERA (FUNDALUCE)
  L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar les activitats de recerca de qualitat en entitats públiques i privades sense finalitat de lucre, en les àrees de recerca de possibles estratègies terapèutiques concretes en el camp de les Distròfies Hereditàries de la Retina.
  Es pretén estimular la presentació de projectes coordinats en què participen dos o més grups de recerca, pertanyents a diferents institucions, que col·laborin tant en els mitjans i infraestructures com en els fins.
  Es valorarà positivament la constitució de grups de recerca amplis, sempre en coherència amb els objectius del projecte.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  The European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) was created by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) to provide funding initiatives in all areas of diabetes research. The aims of EFSD are to encourage and support research in the field of diabetes, to rapidly diffuse acquired knowledge and to facilitate its application.

  Merck & Co., Inc is a global, research-driven pharmaceutical company. Merck discovers, develops, manufactures and markets a broad range of innovative products to improve human and animal health, directly and through its joint ventures. Merck Sharpe & Dohme, or MSD, is the name Merck uses for conducting its business in all other countries outside the United States and Canada.
   
  Altres
  Termini exhaurit
  COST (COOPERACIÓ EUROPEA EN L'ÀMBIT DE LA RECERCA CIENTIFICA I TÈCNICA)
  COST actions are a Pan-European networking instrument that allows researchers, engineers or scholars from COST Member Countries and Cooperating State to develop jointly their ideas and new initiatives in a field or topic of common interest.
  COST supports the following networking tools: Meetings, Conferences, Workshops, Short-term scientific exchanges, Training schools and Dissemination Activities. COST does not support research
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
  The International Agency for Research on Cancer (IARC) is the specialized cancer research Agency of the World Health Organization (WHO). Situated in Lyon, France, IARC has both epidemiology and laboratory Groups, allowing it to fulfil its mission: to coordinate and conduct research on the causes of human cancer, to elucidate the mechanisms of carcinogenesis, and to develop scientific strategies for cancer prevention and control.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROLOGIA
  La Societat Espanyola de Neurologia convoca cada any els Premis SEN, que suposen el reconeixement a persones i entitats que han realitzat activitats de promoció de la Neurologia en l'àmbit científic o social.
   
  Termini exhaurit
  FUNCAS
  Tenen com a objectiu reconèixer el treball doctoral excel·lent i rigorós. Amb aquest propòsit, es convoca, en la seva categoria de Ciències de la Salut.
   
  Termini exhaurit
  PAUL MARTINI FOUNDATION
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN GRÜNENTHAL
  Aquests treballs haurien de versar sobre el dolor, tant en l'àmbit epidemiològic, com experimental, farmacològic o clínic.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  CNIO - CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS
  S'ofereix a doctors de qualsevol nacionalitat l'oportunitat de realitzar una estada postdoctoral en el CNIO. En aquesta tercera convocatòria, s'ofereixen tres contractes postdoctorals.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  Es becarà un investigador espanyol excel·lent per a dur a terme la seva investigació a la Icahn School of Medicine de Mount Sinai sobre promoció de la salut i hàbits de vida saludables relacionats amb les malalties cardiovasculars, sota responsabilitat directa del Dr. Valentí Fuster, Physician-in-Chief at The Mount Sinai Medical Hospital i Director of Mount Sinai Heart. L’investigador postdoctoral es beneficiarà de l’experiència de professionals de primer nivell i de l’atmosfera multidisciplinària de la Icahn School of Medicine de Mount Sinai.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL VIROLOGY
  The European Society for Clinical Virology (ESCV) is the successor of the European Group for Rapid Viral Diagnosis (EGRVD) and the European Association against viral diseases (ESAVD). The ESCV is open to anyone interested in viruses as causes of disease in humans and animals, either as a (general) physician, pediatrician, veterinarian, infectious diseases specialist, (clinical) virologist or microbiologists, pure or applied, or just out of curiosity.
   
  Termini exhaurit
  ESPID - EUROPEAN SOCIETY FOR PAEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES
  The goal of the fellowship award is to stimulate basic or clinical research that utilizes advanced techniques and methods to improve the health of children by prevention or management of infectious diseases.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
  The European Society of Cardiology (ESC) represents over 85 000 cardiology professionals, principally from across Europe and the Mediterranean basin, but also from the rest of the world.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  The European Association for the Study of the Liver is a major European Association with international influence dedicated to the liver and liver disease. EASL has over 4,000 members from all over the world and provides an annual platform, The International Liver Congress™, for 11,000 liver experts to meet and discuss latest scientific research.

  This competitive PhD student Research Fellowship programme is directed at young graduates who want to achieve a PhD degree in the field of basic, translational or clinical Hepatology. The programme is open to Europeans and Non-Europeans who wish to conduct a PhD thesis at a European center. Applicants must hold a M.Sc. or M.D. or equivalent degree of eligibility to access a PhD studentship or be expected to receive this within the next 6 months.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
  The European Association for the Study of the Liver is a major European Association with international influence dedicated to the liver and liver disease. EASL has over 4,000 members from all over the world and provides an annual platform, The International Liver Congress™, for 11,000 liver experts to meet and discuss latest scientific research.

  The program is open to Europeans and non-Europeans who wish to conduct post-graduate research at a European center. Applicants must hold a PhD and /or a MD degree and have no more than two years of postgraduate research experience.
   
   
  Termini exhaurit
  ECTRIMS - EUROPEAN COMMITTEE FOR TREATMENT AND RESEARCH IN MULTIPLE SCLEROSIS
  The European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) is Europe’s and the world’s largest professional organisation dedicated to the understanding and treatment of Multiple Sclerosis (MS). ECTRIMS is an independent representative European-wide organisation whose mission is to facilitate communication, create synergies, and promote and enhance research and learning among professionals for the ultimate benefit of people affected by MS.
   
  Termini exhaurit
  SEEP - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPILEPSIA
  L'objectiu és subvencionar al becari, no al projecte. El centre en el qual es desenvolupi el projecte podrà o no ser el mateix en què es va realitzar la residència, però haurà d'estar dins del territori espanyol.
  El becari estarà sota la responsabilitat d'un tutor que supervisarà la formació en epileptologia i l'activitat científica, alhora que es corresponsabilitzarà del compliment dels requisits de la convocatòria.
   
  Termini exhaurit
  Barcelona Lymphedema Research Group
  L'objectiu d'aquesta beca és desenvolupar una ciència bàsica, projecte de recerca translacional o clínica a la zona de linfedema / disfunció limfàtica. El BLRF també connecta altres investigadors internacionals per dur a terme projectes conjunts.
   
   
   
   
  Articles
   
  Álvarez-Álvarez I, Martínez González M.A*, Sánchez-Tainta A, Corella D, Díaz-López A, Fitó Colomer M, Vioque López J, Romaguera D, Martínez J.A, Wärnberg J, López Miranda J, Estruch Riba R, Bueno-Cavanillas A, Arós F, Tur J.A, Tinahones F.J, Serra Majem L, Martín V, Lapetra J, Más Fontao Fontao, Pintó Sala X, Vidal J, Daimiel L, Gaforio JJ, Matia P, Ros E, Ruiz-Canela M, Sorli JV, Becerra Tomás N, Castañer O, Schröder H, Navarrete-Muñoz EM, Zulet MÁ, García Ríos A, Salas Salvadó J, Díez-Espino J, Toledo E. Adherence to an Energy-restricted Mediterranean Diet Score and Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in the PREDIMED-Plus: A Cross-sectional Study. Rev Esp Cardiol 2019; 72(11): 925-934.
   
  Rosique-Esteban N, Papandreou C, Romaguera D, Wärnberg J, Corella D, Martínez González M.A, Díaz-López A, Estruch Riba R, Vioque López J, Arós F, García Ríos A, Bueno-Cavanillas A, Vidal J, Serra Majem L, Sibai AA, Tinahones F.J, Martínez J.A, Ordovás JM, Tur J.A, Ellacuría MT, Sanllorente A, Pintó Sala X, Buil-Cosiales P, Fernández-Carrion R, Castañer O, Bulló M, Ruiz Canela M, García-de la Hera M, Pérez-Farinós N, Barón-López FJ, Colom A, Abete I, Ros E, Salas Salvadó J*. Cross-sectional associations of objectively-measured sleep characteristics with obesity and type 2 diabetes in the PREDIMED-Plus trial. Sleep 2018; 41(12): zsy190.
   
  Sánchez-Font A*, Chalela R, Martín-Ontiyuelo C, Albero-González R, Dalmases A, Longarón R, Alonso-Espinaco V, Curull V, Bellosillo B, Pijuan L. Molecular analysis of peripheral lung adenocarcinoma in brush cytology obtained by EBUS plus fluoroscopy-guided bronchoscopy. Cancer Cytophatol 2018; 126(10): 860-871.
   
  Aguilera L, Gallart L*, Álvarez-García JC, Vallés-Esteve J, Gea J. Rectal, central venous, gastric and bladder pressures versus esophageal pressure for the measurement of cough strength: a prospective clinical comparison. Respir Res 2018; 19(1): 191.
   
  Abacan M, Alsubaie L, Barlow-Stewart K, Caanen B, Cordier C, Courtney E, Davoine E, Edwards J, Elackatt NJ, Gardiner K, Guan Y, Huang LH, Malmgren CI, Kejriwal S, Kim HJ, Lambert D, Lantigua-Cruz PA, Lee JMH, Lodahl M, Lunde Å, Macaulay S, Macciocca I, Margarit S, Middleton A, Moldovan R, Ngeow J, Obregon-Tito AJ, Ormond KE*, Paneque M, Powell K, Sanghavi K, Scotcher D, Scott J, Serra-Juhé C, Shkedi-Rafid S, Wessels TM, Yoon SY, Wicklund C. The Global State of the Genetic Counseling Profession. Eur J Hum Genet 2019; 27(2): 183-197.
   
  Ewertowska E*, Quesada R, Radosevic A, Andaluz A, MOLL X, Garcia-Arnas FA, Berjano E, Burdío F, Trujillo M. A clinically oriented computer model for radiofrequency ablation of hepatic tissue with internally cooled wet electrode. Int J Hyperther 2019; 35(1): 194-204.
   
  Espinoza F, Cecchini L, Morote J, Marcos R*, Pastor S*. Micronuclei frequency in urothelial cells of bladder cancer patients, as a biomarker of prognosis. Environ Mol Mutagen 2019; 60(2): 168-173.
   
   
  Blancas I*, Aguirre E, Morales S, Gonzálvez ML, Servitja S, Díaz N, Del Barco S, Barnadas A, Margelí M, García-Carbonero I, Llombart A. Real-world data on the efficacy and safety of weekly oral vinorelbine in breast cancer patients previously treated with anthracycline or taxane-based regimens. Clin Transl Oncol 2019; 21(4): 459-466.
   
  Puig I*, López-Cerón M, Arnau A, Rosiñol Ò, Cuatrecasas M, Herreros-de-Tejada A, Ferrández Á, Serra-Burriel M, Nogales Ó, Vida F, de Castro L, López-Vicente J, Vega P, Alvarez-González MA, González-Santiago J, Hernández-Conde M, Díez-Redondo P, Sánchez LR, Gimeno-García AZ, Burgos A, García-Alonso FJ, Bustamante-Balén M, Martínez-Bauer E, Peñas B, Pellise M, EndoCAR group, Spanish Gastroenterological Association and the Spanish Digestive Endoscopy Society. Collaborators. Accuracy of the Narrow-band Imaging International Colorectal Endoscopic Classification System in Identification of Deep Invasion in Colorectal Polyps. Gastroenterology 2019; 156(1): 75-87.
   
  Rius Ruiz I, Vicario R, Morancho B, Morales CB, Arenas EJ, Herter S, Freimoser-Grundschober A, Somandin J, Sam J, Ast O, Barriocanal AM, Luque A, Escorihuela M, Varela I, Cuartas I, Nuciforo P, Fasani R, Peg V, Rubio I, Cortés J, Serra V, Escriva-de-Romani S, Sperinde J, Chenna A, Huang W, Winslow J, Albanell J, Seoane J, Scaltriti M, Baselga J, Tabernero J, Umana P, Bacac M, Saura C, Klein C, Arribas J*. p95HER2-T cell bispecific antibody for breast cancer treatment. Sci Transl Med 2018; 10(461): eaat1445.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).