INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 587
05/12/2018
Projectes
Termini exhaurit
GILEAD SCIENCES S.L.U.
Considerant que la generació de coneixement científic a l'àmbit de les ciències de la salut, la seva difusió i aplicació a l'activitat assistencial constitueix un element clau per aconseguir el progrés i la millora de les condicions de vida dels ciutadans, GILEAD SCIENCES desenvolupa activament una política de promoció i suport a la realització de programes educatius dirigits a la formació de professionals sanitaris en les àrees terapèutiques en què està present la Companyia.
Per a això i mitjançant la concessió d'aportacions dineràries de caràcter no reemborsable destinades a la seva execució, GILEAD SCIENCES pretén impulsar la realització de programes o activitats que redunden en la formació del professional sanitari en considerar que la formació contínua i la inversió en educació resulten beneficioses per als pacients, per a la comunitat mèdica i per a la societat, en general.
 
Borses de viatge
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
The RISE scheme will promote international and inter-sector collaboration through research and innovation staff exchanges, and sharing of knowledge and ideas from research to market (and vice-versa).

RISE involves organisations from the academic and non-academic sectors (in particular SMEs), based in Europe (EU Member States and Associated Countries) and outside Europe (third countries).

Support is provided for the development of partnerships in the form of a joint research and innovation project. This is aimed at knowledge sharing via international as well as intersectoral mobility, based on secondments of research and innovation staff (exchanges) with an in-built return mechanism.

The organisations constituting the partnership contribute directly to the implementation of the joint research and innovation activities by seconding and/or hosting eligible staff members.

Exchanges can be for both early-stage and experienced researchers' levels and can also include administrative, managerial and technical staff supporting the research and innovation activities of the proposal.
 
Termini exhaurit
GEICO - GEICO - Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario
L'objectiu de la beca és completar la formació d'oncòlegs joves, mitjançant una estada en un centre de reconegut prestigi en aquest terreny, perquè una vegada conclosa, puguin incorporar els coneixements adquirits a la pràctica personal, al centre on treballi i al Grup GEICO.
 
Premis
Termini exhaurit
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
La "Càtedra Celgene d'Innovació en Salut" pretén transmetre a través de l'entorn docent el valor real de la innovació no només en funció de criteris econòmics, sinó atenent també al seu impacte social i la gravetat de la patologia a tractar, organitzant i desenvolupant activitats acadèmiques i científiques que despertin l'interès general i potenciïn al seu torn el desenvolupament de projectes d'investigació.
La "Càtedra Celgene d'Innovació en Salut "llança la seva tercera convocatòria de premis per identificar i difondre els millors projectes d'innovació en l'àmbit sanitari nacional que demostrin un valor afegit a la qualitat de vida dels pacients i / o en l'eficiència del sistema sanitari en diferents àmbits:
 • Oncologia (Càncer de Mama i Càncer de Pàncrees)
 • Hematologia (Mieloma Múltiple, Síndromes mielodisplàstiques i Leucèmia mieloide aguda)
 • Dermatologia (Psoriasi)
 • Reumatologia (Artritis Psoriàsica)
 • Gestió Sanitària
 • Farmàcia Hospitalària
 • Pacients (Oncologia, Hematologia, Dermatologia i Reumatologia)
 •  
   
   
  Informació últil
   
   No hi ha novetats
   
   
  Banner-convocatories-tancament-02
  Projectes
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  S’estableix un ajut per a la realització de projectes de recerca sobre tema lliure en infermeria i/o fisioteràpia respiratòria.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Premiar el desenvolupament de projectes de recerca pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries i Cronicitat.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  S’estableixen dos ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca pneumològica sobre tema lliure.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Premiar el desenvolupament de projectes de recerca pneumològica sobre Teràpies Respiratòries Domiciliàries.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
  Fomentar la formació i la cultura de recerca entre els pediatres d'Atenció Primària.
  Contribuir a la millora de la qualitat assistencial en l'àmbit de la Pediatria d'AP a través dels resultats assolits i la posada en pràctica dels coneixements aportats.
   
  Termini exhaurit
  ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA
  Fomentar la formació i la cultura de recerca entre els pediatres d'Atenció Primària.
  Contribuir a la millora de la qualitat assistencial en l'àmbit de la Pediatria d'AP a través dels resultats assolits i la posada en pràctica dels coneixements aportats.
   
  Termini exhaurit
  THE WELLCOME TRUST
  Innovator Awards are open to researchers who are developing healthcare innovations that could have a major and measurable impact on human health.
  You can work in any scientific discipline, including a discipline outside life sciences. You can work on any type of technology. Examples of technologies include:
 • therapeutics (small molecules or biologics)
 • vaccines
 • devices
 • diagnostics
 • regenerative medicine.
  The work that you propose must be essential for developing your healthcare innovation.
 •  
  Termini exhaurit
  GRADUATE WOMEN IN SCIENCE
  Graduate Women in Science (GWIS) has been empowering women as individuals and as a community since 1921. For almost 100 years we have worked to advance the participation and recognition of women in scientific fields through grants, awards and fellowships.
  The GWIS National Fellowships Program is proud to offer fellowships in 2019 to help increase knowledge in the natural sciences and to encourage research careers in the sciences by women.
   
  Termini exhaurit
  SIMONS FOUNDATION
  SFARI’s mission is to improve the understanding, diagnosis and treatment of autism spectrum disorders by funding innovative research of the highest quality and relevance.
   
  Termini exhaurit
  AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA
   
  Termini exhaurit
  AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA
   
  Termini exhaurit
  AEG - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GASTROENEROLOGÍA
   
  Termini exhaurit
  FUNDACION GEICAM
  La present convocatòria està dirigida a investigadors oncòlegs i altres professionals de les Ciències de la Salut relacionats amb el càncer de mama, per a que durant un període de dos anys puguin desenvolupar un projecte d'investigació clínica sobre aquesta patologia en hospitals (segons els requisits abans esmentats) adscrits a GEICAM localitzats a tot el territori nacional.
   
  Termini exhaurit
  APRO - Associació per a la Recerca Oncològica (APRO)
  Aquesta convocatòria està dirigida a finançar un projecte d'investigació liderat per un oncòleg mèdic amb interès en l'estudi de immunoteràpia en tumors genitourinaris i ginecològics.
   
  Termini exhaurit
  ESCRH - THE EUROPEAN SOCIETY FOR CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH
  The European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) was founded on December 26, 1988 in Paris, France.
  The aims of the Society are as follows:
 • To improve and facilitate knowledge and use of contraception, abortion, sexually transmitted infections and reproductive health care in the countries of Europe.
 • To promote the harmonisation of different policies concerning contraception and reproductive health care in the countries of Europe.
 • To promote availability of all methods of contraception in the countries of Europe.
 • To carry out epidemiological and sociological studies and other types of research on contraception and reproductive health care in the countries of Europe.
 • To encourage relations between the European Society of Contraception and Reproductive Health and other appropriate organisations in Europe and throughout the world.
 • To share knowledge and experience of contraception with countries outside Europe.
 •  
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEONATOLOGÍA
  Aquesta beca de la Societat Espanyola de Neonatologia (SENeo) té com a objectiu facilitar la formació clínica o experimental dels pediatres que desenvolupen la seva activitat professional a unitats neonatals del nostre país.
   
  Termini exhaurit
  EFIC- EUROPEAN FEDERATION OF CHAPTERS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF PAIN
  The EFIC biennial grants from Grünenthal GmbH are supporting young scientists early in their career to carry out innovative clinical pain research in any member country of the European Pain Federation EFIC® (see: http://www.EFIC.org )
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  The ‘CONCERT-European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research’ under Horizon 2020 is operating as an umbrella structure for the research initiatives jointly launched by the radiation protection research platforms MELODI, ALLIANCE, NERIS and EURADOS. Based on the platform SRAs and joint programming, CONCERT will develop research priorities, align them with priorities from participating Member States and will seek further input from society and stakeholders.
   
  Termini exhaurit
  EAACI - EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
  The aims of the Clinical Fellowships are to spread the medical specialty of Allergy and Clinical Immunology throughout Europe and to promote fellowships in allergy and clinical immunology in order to support highly skilled specialists in this field in Europe. The Fellowships are for EAACI members in training for allergy and clinical immunology early in their careers and are not intended for well-established specialists.
  These fellowships intend to fund a 3 month clinical fellowship in a foreign European hospital.
   
  Termini exhaurit
  EAACI - EUROPEAN ACADEMY OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY
  The EAACI Research Fellowships supports research and training of EAACI Junior Members (JMs) in another European country, fosters the exchange of knowledge and techniques and the implementation of new techniques throughout European laboratories. The work of EAACI JMs will be highlighted through an increased publication activity and a dedicated event during the EAACI annual congress.

  Available fellowship types:
 • Long-term Fellowships at EUR 20,000 each – 12 month period
 • Medium-term Fellowships at EUR 10,000 each – 6 month period
  Long- and Medium-term Fellowships are intended to fund travel and living expenses for up to 6 or 12 months in a foreign European laboratory.
 • Short-term Fellowships at EUR 5,000 each. These fellowships intend to fund a 3 month research fellowships in a laboratory in another European country. Preference is given to specified acquirements of new techniques and establishment of collaborations.
 •  
  Termini exhaurit
  SEIMC - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGIA CLÍNICA
  Finançar estades curtes dels seus membres per a intercanvi de coneixements i experiències entre grups de treball dins del país o a l'estranger en l'àmbit de la Microbiologia Clínica i de les Malalties Infeccioses. Les estades han d'implicar una despesa per canvi en el domicili habitual.
   
  Termini exhaurit
  EMBO - THE EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION
  Les beques d'investigació de curta estada s'atorguen per fer avenços en recerca en Biologia Molecular, ajudant als científics a visitar altres laboratoris amb l'objectiu d'aplicar una tècnica no disponible en el país d'origen. Aquesta beca no finança intercanvis entre dos laboratoris del mateix país.
   
  Termini exhaurit
  CENTRE FOR INTERNATIONAL MOBILITY
   
  Termini exhaurit
  FEBS - FEDERATION OF EUROPEAN BIOCHEMICAL SOCIETIES
   
  Premis
  Termini exhaurit
  AEESME - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
  El projecte ha d'estar basat en el camp o àrea de les cures infermeres en salut mental.
   
  Termini exhaurit
  FENS - FEDERATION OF EUROPEAN NEUROSCIENCE SOCIETIES
  The Federation of European Neuroscience Societies (FENS) is the main organisation for neuroscience in Europe. FENS currently represents 42 European national and mono-disciplinary neuroscience societies with close to 23.000 member scientists from 32 European countries.
  FENS aims to promote neuroscience research to policymakers, funding bodies and the general public, both regionally and internationally. Hence, FENS promotes excellence in neuroscience research and facilitates the exchange and networking between neuroscientists within the European Research Area and beyond.
   
  Termini exhaurit
  CHAMPALIMAUD FOUNDATION
  The annual António Champalimaud Vision Award will be presented in 2019 to groups with outstanding contributions towards the prevention and alleviation of blindness and visual impairment, primarily in developing countries. The award is directed to groups actively involved in fighting blindness and visual impairment in the field, and is based on the candidate’s accomplishments.
   
  Termini exhaurit
  MSCBS - MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
  Es poden presentar projectes que tinguin entre els seus objectius bàsics la prevenció de l’obesitat i d’altres malalties cròniques derivades, que fomentin l’alimentació saludable i la pràctica regular d’activitat física i que es desenvolupin en el marc dels objectius de l’Estratègia NAOS.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  Premiar les tesis doctorals d'un tema directament relacionat amb la Pneumologia.
   
  Termini exhaurit
  SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA
  S’estableixen dos ajuts per a la realització de projectes de recerca sobre temes lliures en l’àmbit de la pneumologia, per associats titulats en els darrers 2 anys, sense contracte laboral de més de 20 hores setmanals.
   
  Termini exhaurit
  GLOBAL BRAIN HEALTH INSTITUTE
  The Global Brain Health Institute (GBHI) works to reduce the scale and impact of dementia around the world by training and supporting a new generation of leaders to translate research evidence into effective policy and practice.

  The Atlantic Fellows program at GBHI provides innovative training in brain health, leadership, and dementia prevention to a broad array of promising leaders from various professions, including medicine, science, business, law, journalism, social science, and the arts. Through their work, Fellows are expected to emphasize local and global health inequities that need to be addressed by practitioners and policymakers, with the goal of transforming local communities around the world.

  Atlantic Fellows will join the program for 12 months* and have a base at the University of California, San Francisco or Trinity College Dublin. A core curriculum of weekly courses in economics, epidemiology, law and ethics, leadership, neuroscience, public policy, and statistics constitutes part of the experience. Fellows also engage in projects aimed at advancing brain health and have opportunities to work with individuals with cognitive disorders. Through intensive mentoring, Fellows are guided in the development of their projects, careers, leadership, policy change, and impact on brain health.

  After their training, Fellows return to their home communities to implement their projects and newly acquired knowledge. They continue to have access to career-duration mentoring, pilot funds, and an international network of colleagues collaborating to drive a common mission.
   
  Termini exhaurit
  IBSA FOUNDATION FOR SCIENTIFIC RESEARCH
  The IBSA Foundation is to be a recognised leader in science and scientific education for researchers, medical professionals, students and enthusiasts, patients and their families, as well as the broader public. It promotes science and a science culture worldwide through meetings, lectures, workshops, books, articles, communicating science innovatively, engaging audiences in interactive discussions that cut across disciplines and transcend borders.
   
  Termini exhaurit
  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SUEÑO
  Investigació epidemiològica, mètodes diagnòstics, fisiopatologia, clínica i tractament del Insomni.
   
  Termini exhaurit
  AXOL BIOSCIENCE
  These awards support researchers who are transforming great ideas into healthcare innovations that could have a significant impact on human health.
   
   
   
   
  Articles
   
  Bavaresco DV*, Colonetti T, Grande AJ, Colom F, Valvassori SS, Quevedo J, da Rosa MI. Efficacy of Celecoxib adjunct treatment on bipolar disorder: systematic review and meta-analysis. CNS Neurol Disord Drug Targets 2019; 18(1): 19-28.
   
  Wirz OF, Głobińska A, Ochsner U, van de Veen W, Eller E, Christiansen ES, Halken S, Nielsen C, Bindslev-Jensen C, Antó JM, Bousquet J, Akdis CA, Akdis M. Comparison of regulatory B cells in asthma and allergic rhinitis. Allergy 2019; 74(4): 815-818.
   
  Cabello I, Alia P, Pintó Sala X, Muniesa C, Fernandez de Misa R, Peñate Y, Morillo M, Perez-Farriols A, Estrach T, Izu R, Gallardo F, Román C, Cervigón I, Ortiz-Brugués A, Ortiz Romero P.L, Servitje O. Association of APOA5 and APOC3 Genetic Polymorphisms With Severity of Hypertriglyceridemia in Patients With Cutaneous T-Cell Lymphoma Treated With Bexarotene. JAMA Dermatol 2018; 154(12): 1424-1431.
   
  Emdin CA, Khera AV, Aragam K, Haas M, Chaffin M, Klarin D, Natarajan P, Bick A, Zekavat SM, Nomura A, Ardissino D, Wilson JG, Schunkert H, McPherson R, Watkins H, Elosua R, Bown MJ, Samani NJ, Baber U, Erdmann J, Gupta N, Danesh J, Saleheen D, Gabriel S, Kathiresan S. DNA Sequence Variation in ACVR1C Encoding the Activin-Receptor Like Kinase 7 Influences Body Fat Distribution and Protects Against Type 2 Diabetes. Diabetes 2019; 68(1): 226-234.
   
  Martínez-González MA*, Buil-Cosiales P, Corella D, Bulló M, Fitó Colomer M, Vioque López J, Romaguera D, Martínez J.A, Wärnberg J, López Miranda J, Estruch Riba R, Bueno-Cavanillas A, Arós F, Tur J.A, Tinahones F, Serra Majem L, Martín V, Lapetra J, Vázquez C, Pintó Sala X, Vidal J, Daimiel L, Delgado Rodríguez M, Matía P, Ros E, Fernández-Aranda F, Botella C, Portillo-Baquedano MP, Lamuela Raventós R.M, Marcos A, Sáez G, Gómez Gracia E, Ruiz-Canela M, Toledo E, Alvarez-Alvarez I, Díez-Espino J, Sorlí JV, Basora J, Castañer O, Schröder H, Navarrete-Muñoz EM, Zulet MA, García-Rios A, Salas Salvadó J, PREDIMED-Plus Investigators. Cohort Profile: Design and methods of the PREDIMED-Plus randomized trial. Int J Epidemiol 2019; 48(2): 387-388o.
   
  Wang DD, Zheng Y, Toledo E, Razquin C, Ruiz-Canela M, Guasch-Ferré M, Yu E, Corella D, Gómez Gracia E, Fiol M, Estruch Riba R, Ros E, Lapetra J, Fitó Colomer M, Arós F, Serra Majem L, Clish CB, Salas Salvadó J, Liang L, Martínez-González MA, Hu FB*. Lipid metabolic networks, Mediterranean diet and cardiovascular disease in the PREDIMED trial.. Int J Epidemiol 2018; 47(6): 1830-1845.
   
  Fernandez-Juarez G, Perez JV, Caravaca-Fontán F, Quintana L, Shabaka A, Rodríguez-García E, Gadola L, de Lorenzo A, Cobo MA, Oliet A, Sierra M, Cobelo C, Iglesias E, Blasco M, Galeano C, Cordon A, Oliva J, Praga M, Spanish Group for the Study of Glomerular Diseases (GLOSEN).. Duration of Treatment with Corticosteroids and Recovery of Kidney Function in Acute Interstitial Nephritis. Clin J Am Soc Nephrol 2018; 13(12): 1851-1858.
   
  Schröder H*, Cárdenas-Fuentes G, Martínez-González MA, Corella D, Vioque J, Romaguera D, Alfredo Martinez J, Tinahones FJ, López-Miranda J, Estruch R, Bueno-Cavanillas A, Arós F, Marcos A, Tur JA, Warnberg J, Serra-Majem L, Martín V, Vázquez C, Lapetra J, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Ros E, Castañer O, Lassale C, Ruiz-Canela M, Asensio EM, Basora J, Torres-Collado L, García-Ríos A, Abete I, Toledo E, Buil-Cosiales P, Bulló M, Goday A, Fitó M, Salas-Salvadó J, PREDIMED-Plus investigators.. Effectiveness of the physical activity intervention program in the PREDIMED-Plus study: a randomized controlled trial. Int J Behav Nutr Phys Act 2018; 15(1): 110.
   
   
  Guasch-Ferré M*, Ruiz-Canela M, Li J, Zheng Y, Bulló M, Wang DD, Toledo E, Clish CB, Corella D, Estruch Riba R, Ros E, Fitó Colomer M, Arós F, Fiol M, Lapetra J, Serra Majem L, Liang L, Papandreou C, Dennis C, Martínez-González MA, Hu FB, Salas Salvadó J*. Plasma acylcarnitines and risk of type 2 diabetes in a Mediterranean population at high cardiovascular risk. J Clin Endocr Metab 2020: (en Premsa).
   
  Casabonne D*, Benavente Moreno Y, Costas Caudet L, Robles C, González-Barca E, De la Banda E, Alonso E, Aymerich M, Campo E, Marcos-Gragera R, Tardón A, Olmedo-Requena R, Gimeno E, Martínez-López A, Casanovas O, Castaño-Vinyals G, Aragonés Sanz N, Pollán M, Kogevinas M, de Sanjosé S. Insulin-like growth factor levels and chronic lymphocytic leukaemia: results from the MCC-Spain and EpiLymph-Spain studies.. Br J Haematol 2019; 185(3): 608-612.
   
  Romero R, Gaytán JM, Aguirre A, Llorens P, Gil V, Herrero P, Jacob J, Martin-Sanchez FJ, Pérez-Durá MJ, Alquézar A, López ML, Roset À, Peacock WF, Hollander JE, Coll-Vinent B, Miró Ò*, ICA-SEMES Research Group. The role of atrial fibrillation in the short-term outcomes of patients with acute heart failure. Clin Res Cardiol 2020: (en Premsa).
   
  García-Foncillas J*, Tabernero J, Élez E, Aranda E, Benavides M, Camps C, Jantus-Lewintre E, López R, Muinelo-Romay L, Montagut C, Anton A, López G, Díaz-Rubio E, Rojo F, Vivancos A. Prospective multicenter real-world RAS mutation comparison between OncoBEAM-based liquid biopsy and tissue analysis in metastatic colorectal cancer. Br J Cancer 2018; 119(12): 1464-1470.
   
  Doxtader EE*, Pijuan L, Lepe M, Alex D, Canepa M, Deeken AH, Gibier JB, Jain D, Janaki N, Jelinek A, Kumar S, Labiano T, L'Imperio V, Michael C, Pagni F, Panizo A, Quintana LM, Roy-Chowdhuri S, Sánchez-Font A, Skipper DC, Spruill LS, Torous V, Wu RI, Sauter JL, Mukhopadhyay S. Displaced Cartilage Within Lymph Node Parenchyma is a Novel Biopsy Site Change in Resected Mediastinal Lymph Nodes Following EBUS-TBNA. Am J Surg Pathol 2019; 43(4): 497-503.
   
  Hernáez Á, Zomeño MD, Dégano IR, Pérez-Fernández S, Goday A, Vila JS, Civeira F, Moure R, Marrugat J*. Exceso de peso en España: situación actual, proyecciones para 2030 y sobrecoste directo estimado para el Sistema Nacional de Salud. Rev Esp Cardiol 2019; 72(11): 916-924.
   
  Beraldi GH, Prado KS, Amann BL, Radua J, Friedman L, Elkis H*. Meta-analyses of cavum septum pellucidum in mood disorders in comparison with healthy controls or schizophrenia. Eur Neuropsychopharmacol 2018; 28(12): 1325-1338.
   
  Grebely J*, Drolet M, Nwankwo C, Torrens M, Kastelic A, Walcher S, Somaini L, Mulvihill E, Ertl J, Liebert R, Litwin AH. Perceptions and self-reported competency related to testing, management and treatment of hepatitis C virus infection among physicians prescribing opioid agonist treatment: The C-SCOPE study. Int J Drug Policy 2019; 63: 29-38.
   
  Ferrer-Pérez C, Castro-Zavala A, Luján MÁ, Filarowska J, Ballestín R, Miñarro J, Valverde O, Rodríguez-Arias M*. Oxytocin prevents the increase of cocaine-related responses produced by social defeat. Neuropharmacology 2018; 146: 50-64.
   
  Cano-Ibáñez N*, Bueno-Cavanillas A, Martínez-González MA, Corella D, Salas-Salvadó J, Zomeño MD, García-de la Hera M, Romaguera D, Martínez JA, Barón-López FJ, García-Ríos A, Estruch R, García-Molina L, Alonso-Gómez A, Tur JA, Tinahones F, Serra-Majem L, Cubelos-Fernández N, Lapetra J, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Gaforio JJ, Matia P, Ros E, Díez-Espino J, Fernández-Carrion R, Basora J, Fitó M, Zazo JM, Colom A, Toledo E, Díaz-López A, Muñoz-Pérez MA, Ruiz-Canela M, Gea A. Dietary Intake in Population with Metabolic Syndrome: Is the Prevalence of Inadequate Intake Influenced by Geographical Area? Cross-Sectional Analysis from PREDIMED-Plus Study. Nutrients 2018; 10(11): E1661.
   
  Hurtado-Barroso S, Quifer-Rada P, Rinaldi de Alvarenga JF, Pérez-Fernández S, Tresserra-Rimbau A, Lamuela-Raventos RM*. Changing to a Low-Polyphenol Diet Alters Vascular Biomarkers in Healthy Men after Only Two Weeks. Nutrients 2018; 10(11): E1766.
   
  Mallorquí-Bagué N, Lozano-Madrid M, Toledo E, Corella D, Salas Salvadó J, Cuenca A, Vioque López J, Romaguera D, Martínez J.A, Wärnberg J, López Miranda J, Estruch Riba R, Bueno-Cavanillas A, Alonso-Gómez A, Tur J.A, Tinahones F.J, Serra Majem L, Martín V, Lapetra J, Vázquez C, Pintó Sala X, Vidal J, Daimiel L, Gaforio JJ, Matia P, Ros E, Granero R, Buil-Cosiales P, Barragán R, Bulló M, Castañer O, García-de la Hera M, Yañez A, Abete I, García Ríos A, Ruiz-Canela M, Díaz-López A, Jiménez-Murcia S, Martínez-González MA, de la Torre R*, Fernández-Aranda F*. Type 2 diabetes and cognitive impairment in an older population with overweight or obesity and metabolic syndrome: baseline cross-sectional analysis of the PREDIMED-plus study. Sci Rep 2018; 8(1): 16128.
   
  Wilkinson M*, Gonçalo M, Aerts O, Badulici S, Bennike NH, Bruynzeel D, Dickel H, Garcia-Abujeta JL, Giménez-Arnau AM, Hamman C, Isaksson M, Johansen JD, Mahler V, Niklasson B, Orton D, Pigatto P, Ponyai G, Rustemeyer T, Schuttelaar MLA, Spiewak R, Thyssen JP, Uter W. The European baseline series and recommended additions: 2019. Contact Dermatitis 2019; 80(1): 1-4.
   
  Gili M*, Castellví P, Vives M, de la Torre-Luque A, Almenara J, Blasco-Cubedo MJ, Cebria AI, Gabilondo A, Pérez-Ara MA, Miranda-Mendizábal A, Lagares C, Parés O, Piqueras JA, Rodríguez-Jiménez T, Rodriguez-Marin J, Soto-Sanz V, Alonso J, Roca M. Mental disorders as risk factors for suicidal behavior in young people: A meta-analysis and systematic review of longitudinal studies. J Affect Disorders 2019; 245: 152-162.
   
  Puig-Gay N, Jacobs-Cacha C, Sellarès J, Guirado L, González-Roncero F, Jiménez C, Zárraga S, Paul J, Lauzurica R, Alonso A, Fernández A, Beneyto I, Mazuecos A, Hernández D, Rodriguez-Benot A, Franco A, Jimeno L, Crespo M, Meseguer A, Moreso F, Serón D, Lopez-Hellin J, Cantarell C. Apolipoprotein A-Ib as a biomarker of focal segmental glomerulosclerosis recurrence after kidney transplantation: diagnostic performance and assessment of its prognostic value - a multi-centre cohort study. Transpl Int 2020: (en Premsa).
   
  Maurer M*, Houghton K, Costa C, Dabove F, Ensina LF, Giménez-Arnau AM, Guillet G, Konstantinou GN, Labrador-Horrillo M, Lapeere H, Meshkova R, Pastorello EA, Velásquez-Lopera M, Tamayo Quijano, Vestergaard C, Chapman-Rothe N. Differences in chronic spontaneous urticaria between Europe and Central/South America: results of the multi-center real world AWARE study. World Allergy Organ J 2018; 11: 32.
   
  Sanz AB, Ramos AM, Soler MJ, Sánchez-Niño MD, Fernandez-Fernandez B, Perez-Gomez MV, Ruiz-Ortega M, Alvarez-Llamas G, Ortiz A*. Advances in understanding the role of angiotensin-regulated proteins in kidney diseases. Expert Rev Proteomics. 2019; 16(1): 77-92.
   
  Montero M*, Mir M, Sulleiro E, Avalos Esquivel Esquivel, García López López, Molina D, Lopez Montesinos I, Sorli L, Veliz Espinosa G, Mounteis Oliva E, Crespo M, Monge I, Horcajada JP, Grau S, Pascual J. High-dose benznidazole in a 62-year-old Bolivian kidney transplant recipient with Chagas central nervous system involvement. Int J Infect Dis 2018; 78: 103-106.
   
  Faini D, Kalinjuma AV, Katende A, Mbwaji G, Mnzava D, Nyuri A, Glass TR, Furrer H, Hatz C, Boulware DR, Letang E, KIULARCO Study Group.. Laboratory-reflex cryptococcal antigen screening is associated with a survival benefit in Tanzania. JAIDS-J Acq Immun Def Synd 2019; 80(2): 205-213.
   
  García-Díez I, Hernández-Muñoz I*, Hernández-Ruiz E, Nonell L, Puigdecanet E, Bódalo-Torruella M, Andrades E, Pujol RM, Toll A*. Transcriptome and cytogenetic profiling analysis of matched in situ/invasive cutaneous squamous cell carcinomas from immunocompetent patients. Genes Chromosome Canc 2019; 58(3): 164-174.
   
  Miñambres I*, Rubio MA, de Hollanda A*, Breton I, Vilarrasa N, Pellitero S, Bueno M, Lecube A, Marcuello C, Goday A, Ballesteros MD, Soriano G, Caixas A. Outcomes of Bariatric Surgery in Patients with Cirrhosis. Obes Surg 2019; 29(2): 585-592.
   
  Herrera-Gómez F*, Del Aguila W, Tejero-Pedregosa A, Adler M, Padilla-Berdugo R, Maurtua-Briseño-Meiggs Á, Pascual J, Pascual M*, San Segundo D*, Heidt S, Álvarez FJ*, Ochoa-Sangrador C, Lambert C. The number of FoxP3 regulatory T cells in the circulation may be a predictive biomarker for kidney transplant recipients: A multistage systematic review. Int Immunopharmacol 2018; 65: 483-492.
   
  Pedro-Botet J*, Ascaso JF, Barrios V, De la, Escalada J, Millán J, Mostaza JM, Pérez-Martínez P, Pintó Sala X, Salas Salvadó J, Valdivielso P. COSMIC project: consensus on the objectives of the metabolic syndrome in clinic. Diabetes Metab Syndr Obes 2018; 11: 683-697.
   
  Gavaldà-Manso M, Jimenez-Marrero S, CAINZOS M, Garay A, Enjuanes C, Yun S, Díez C, González-Costello J, Tajes M, Farré N, Duran X, Duran X, Comín J*. Reduced levels of vasopressin, an independent mechanism in the obesity paradox in patients with chronic heart failure: Insights from the DAMOCLES study. Int J Cardiol 2019; 276: 171-176.
   
  CAINZOS M, Capdevila C, Vela E, Clèries M, Bilal U, García-Altés A, Enjuanes C, Garay A, Yun S, Farré N, Corbella X, Comín J*. Individual income, mortality and healthcare resource use in patients with chronic heart failure living in a universal healthcare system: A population-based study in Catalonia, Spain. Int J Cardiol 2019; 277: 250-257.
   
  Farré N, Jorba I, Torres M, Falcones B, Martí Almor J, Farré R, Almendros I, Navajas D. Passive Stiffness of Left Ventricular Myocardial Tissue Is Reduced by Ovariectomy in a Post-menopause Mouse Model.. Front Physiol 2018; 9: (Acceptat).
   
  Chahla J*, Murray IR, Robinson J, Lagae K, Margheritini F, Fritsch B, Leyes M, Barenius B, Pujol N, Engebretsen L, Lind M, Cohen M, Maestu R, Getgood A, Ferrer G, Villascusa S, Uchida S, Levy BA, Von Bormann R, Brown C, Menetrey J, Hantes M, Lording T, Samuelsson K, Frosch KH, Monllau JC, Parker D, LaPrade RF, Gelber PE. Posterolateral corner of the knee: an expert consensus statement on diagnosis, classification, treatment, and rehabilitation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019; 27(8): 2520-2529.
   
  Olesti E, De Toma I, Ramaekers JG, Brunt T, Carbó M, Fernandez-Aviles C, Robledo P, Farré M, Dierssen M, Pozo O*, de la Torre R*. Metabolomics predicts the pharmacological profile of new psychoactive substances. J Psychopharmacol 2019; 33(3): 347-354.
   
   
  García-Gutiérrez V, Milojkovic D, Hernandez-Boluda JC, Claudiani S, Martin Mateos ML, Casado-Montero LF, González G, Jimenez-Velasco A, Boque C, Martinez-Trillos A, Vázquez IM, Payer ÁR, Senín A, Amustio Díez, García AB, Carrascosa GB, Ortí G, Ruiz BC, Fernández MÁ, Carmen García Garay M, Giraldo P, Guinea JM, De Las Heras Rodríguez N, Hernán N, Pérez AI, Piris-Villaespesa M, Lorenzo JLL, Martí-Tutusaus JMM, Vallansot RO, Ortega Rivas, Puerta JM, Ramirez MJ, ROMERO E, Romo A, Rosell A, Saavedra SS, Sebrango A, Tallon J, Valencia S, Portero A, Steegmann JL*, Grupo Español de Leucemia Mieloide Crónica (GELMC). Safety and efficacy of bosutinib in fourth-line therapy of chronic myeloid leukemia patients. Ann Hematol 2019; 98(2): 321-330.
   
  Vilagut G, Forero CG, Castro JI, Olariu E, Barbaglia G, Astals M, Diez-Aja C, Garriz M, Abellanas A, López-Santin JM, Sánchez-Gil C, Alonso J. Measurement equivalence of PROMIS depression in Spain and the United States. Psychol Assessment 2019; 31(2): 248-264.
   
  Biswas M, Kuppili V, Saba L, Edla DR, Suri HS, Cuadrado E, Laird JR, Marinhoe RT, Sanches JM, Nicolaides A, Suri JS. State-of-the-art review on deep learning in medical imaging. Front Biosci 2019; 24: 392-426.
   
  Ayala de la Peña F*, Andrés R, García-Saenz JA, Manso L, Margelí M, Dalmau E, Pernas S, Prat A, Servitja S, Ciruelos E. SEOM clinical guidelines in early stage breast cancer (2018). Clin Transl Oncol 2019; 21(1): 18-30.
   
  Salagre E, Arango C, Artigas F, Ayuso-Mateos JL, Bernardo M, Castro-Fornieles J, Bobes J, Desco M, Fañanás L, González Pinto A, Haro JM, Leza JC, Mckenna PJ, Meana JJ, Menchón JM, Micó JA, Palomo T, PAZOS A, Pérez V, Saiz-Ruiz J, Sanjuán J, Tabarés-Seisdedos R, Crespo-Facorro B, Casas M, Vilella E, Palao D, Olivares JM, Rodriguez-Jimenez R, Vieta E. Diez años de investigación traslacional colaborativa en enfermedades mentales: el CIBERSAM. Rev Psiquiatr Salud Ment 2019; 12(1): 1-8.
   
  Villarrubia N*, Rodríguez-Martín E, Alari E, Aragón L, Castillo-Triviño T, Eixarch H, Ferrer JM, Martínez-Rodríguez JE, Massot M, Pinto-Medel MJ, Prada Á, Rodríguez-Acevedo B, Urbaneja P, Gascón-Gimenez F, Herrera G, Hernández-Clares R, Salgado MG, Oterino A, San Segundo D, Cuello JP, Gil-Herrera J, Cámara C, Gómez-Gutiérrez M, Martínez-Hernandez E, Meca-Lallana V, Moga E, Muñoz-Calleja C, Querol L, Presas-Rodríguez S, Teniente-Serra A, Vlagea A, Muriel A, Roldán E, Villar LM. Multi-centre validation of a flow cytometry method to identify optimal responders to interferon-beta in multiple sclerosis. Clin Chim Acta 2019; 488: 135-142.
   
  Bergé D, Pretus C, Guell X, Pous A, Arcos A, Pérez V, Vilarroya O. Reduced willingness to invest effort in schizophrenia with high negative symptoms regardless of reward stimulus presentation and reward value.. Compr Psychiatry 2018; 87: 153-160.
   
  Antolín AA*, Mestres J*. Dual Inhibitors of PARPs and ROCKs. ACS Omega 2018; 3: 12707-12712.
   
  Auerbach RP*, Mortier P, Bruffaerts R, Alonso J, Benjet C, Cuijpers P, Demyttenaere K, Ebert DD, Green JG, Hasking P, Lee S, Lochner C, McLafferty M, Nock MK, Petukhova M, Pinder-Amaker S, Rosellini AJ, Sampson NA, Vilagut G, Zaslavsky AM, Kessler RC, WHO WMH-ICS Collaborators. Mental disorder comorbidity and suicidal thoughts and behaviors in the World Health Organization World Mental Health Surveys International College Student initiative. Int J Meth Psych Res 2019; 28(2): e1752.
   
  Ebert DD*, Franke M, Kählke F, Küchler AM, Bruffaerts R, Mortier P, Karyotaki E, Alonso J, Cuijpers P, Berking M, Auerbach RP, Kessler RC, Baumeister H, WHO World Mental Health - International College Student collaborators. Increasing intentions to use mental health services among university students. Results of a pilot randomized controlled trial within the World Health Organization's World Mental Health International College Student Initiative. Int J Meth Psych Res 2019; 28(2): e1754.
   
  Alonso J*, Vilagut G, Mortier P, Auerbach RP, Bruffaerts R, Cuijpers P, Demyttenaere K, Ebert DD, Ennis E, Gutiérrez-García RA, Green JG, Hasking P, Lee S, Bantjes J, Nock MK, Pinder-Amaker S, Sampson NA, Zaslavsky AM, Kessler RC, WHO WMH-ICS Collaborators. The role impairment associated with mental disorder risk profiles in the WHO World Mental Health International College Student Initiative. Int J Meth Psych Res 2019; 28(2): e1750.
   
  Cano M, Lee E, Cardoner N, Martínez-Zalacaín I, Pujol J, Makris N, Henry M, Via E, Hernández-Ribas R, Contreras-Rodríguez O, Menchón JM, Urretavizcaya M, Soriano-Mas C*, Camprodon JA*. Brain Volumetric Correlates of Right Unilateral Versus Bitemporal Electroconvulsive Therapy for Treatment-Resistant Depression. J Neuropsych Clin N 2019; 31(2): 152-158.
   
  Méndez-Vidal MJ, Molina Á, Anido U, Chirivella I, Etxaniz O, Fernández-Parra E, Guix M, Hernández C, Lambea J, Montesa Á, Pinto Á, Ros S, Gallardo E*. Pazopanib: Evidence review and clinical practice in the management of advanced renal cell carcinoma. BMC Pharmacol Toxicol 2018; 19: 77.
   
  Speck-Planche A*, Scotti MT. BET bromodomain inhibitors: fragment-based in silico design using multi-target QSAR models. Mol Divers 2019; 23(3): 555-572.
   
  Salas Salvadó J*, Díaz-López A, Ruiz-Canela M, Basora J, Fitó Colomer M, Corella D, Serra Majem L, Wärnberg J, Romaguera D, Estruch Riba R, Vidal J, Martínez J.A, Arós F, Vázquez C, Ros E, Vioque López J, López Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Tur J.A, Tinahones F.J, Martín V, Lapetra J, Pintó Sala X, Daimiel L, Delgado Rodríguez M, Matía P, Gómez Gracia E, Díez-Espino J, Babio N, Castañer O, Sorlí JV, Fiol M, Zulet MÁ, Bulló M, Goday A, Martínez-González MA*, PREDIMED-Plus investigators.. Effect of a Lifestyle Intervention Program With Energy-Restricted Mediterranean Diet and Exercise on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors: One-Year Results of the PREDIMED-Plus Trial. Diabetes Care 2019; 42(5): 777-788.
   
  Sharma P, Lioutas A, Fernandez-Fuentes N, Quilez J, Carbonell-Caballero J, Wright RHG, Di Vona C, Le Dily F, Schüller R, Eick D, Oliva B, Beato M*. Arginine Citrullination at the C-Terminal Domain Controls RNA Polymerase II Transcription. Mol Cell 2019; 73(1): 84-96.e7.
   
  Montagut C*, Vidal J, Visa L. KRAS mutations in ctDNA: a promising new biomarker in advanced pancreatic cancer. Ann Oncol 2018; 29(12): 2280-2282.
   
  Martínez-García D, Manero N, Quesada R, Korrodi-Gregório L, Soto-Cerrato V*. Therapeutic strategies involving survivin inhibition in cancer.. Med Res Rev 2020: (en Premsa).
   
  Matejcic M, Saunders EJ, Dadaev T, Brook MN, Wang K, Sheng X, Olama AAA, Schumacher FR, Ingles SA, Govindasami K, Benlloch S, Berndt SI, Albanes D, Koutros S, Muir K, Stevens VL, Gapstur SM, Tangen CM, Batra J, Clements J, Gronberg H, Pashayan N, Schleutker J, Wolk A, West C, Mucci L, Kraft P, Cancel-Tassin G, Sorensen KD, Maehle L, Grindedal EM, Strom SS, Neal DE, Hamdy FC, Donovan JL, Travis RC, Hamilton RJ, Rosenstein B, Lu YJ, Giles GG, Kibel AS, Vega A, Bensen JT, Kogevinas M, Penney KL, Park JY, Stanford JL, Cybulski C, Nordestgaard BG, Brenner H, Maier C, Kim J, Teixeira MR, Neuhausen SL, De Ruyck K, Razack A, Newcomb LF, Lessel D, Kaneva R, Usmani N, Claessens F, Townsend PA, Dominguez MG, Roobol MJ, Menegaux F, Khaw KT, Cannon-Albright LA, Pandha H, Thibodeau SN, Schaid DJ, Wiklund F, Chanock SJ, Easton DF, Eeles RA, Kote-Jarai Z, Conti DV, Haiman CA*, PRACTICAL (Prostate Cancer Association Group to Investigate Cancer-Associated Alterations in the Genome) Consortium.. Germline variation at 8q24 and prostate cancer risk in men of European ancestry. Nat Commun 2018; 9(1): 4616.
   
  González-Costello J*, Comín J, Lupón J, Enjuanes C, de Antonio-Cuscó M, Fuentes L, Moliner P, Farré N, Zamora E, Manito N, Pujol R, Bayés-Genís A. Importance of iron deficiency in patients with chronic heart failure as a predictor of mortality and hospitalizations: insights from an observational cohort study. BMC Cardiovasc Disord 2018; 18(1): 206.
   
  Knobel H*, Domingo P, Suárez-Lozano I, Gutiérrez F, Estrada V, Palacios R, Antela A, Blanco JR, Fulladosa X, Refollo E, VACH Cohort. Rate of cardiovascular, renal and bone disease and their major risks factors in HIV-infected individuals on antiretroviral therapy in Spain. Enferm Infecc Microbiol Clin 2019; 37(6): 373-379.
   
  Salar A. Linfoma MALT gástrico y Helicobacter pylori. Med Clin (Barc) 2019; 152(2): 65-71.
   
  Vallès E*, Benito B, Jiménez J, Cabrera S, Alcalde O, Altaba C, Guijo MA, Fan R, Martí Almor J. Double factor single shot to diminish complications in cryoballoon ablation procedures for atrial fibrillation. J Interv Card Electr 2019; 55(1): 17-26.
   
  García-García J, López-Vílchez MA*, Campistol Mas E, Mur Sierra A. Análisis de los determinantes sociales de la salud en el maltrato prenatal en Cataluña. Respuesta de los autores. An Pediatr (Barc) 2018; 89(5): 322.
   
  Vidal-Sicart S*, Vera DR, Valdés Olmos RA. Next generation of radiotracers for sentinel lymph node biopsy: What is still necessary to establish new imaging paradigms?. Rev Esp Med Nucl Imagen Mol 2018; 37(6): 373-379.
   
  Tuñí-Picado J, Martínez-Palmer A, Fernández-Sala X, Barceló-Vidal J, Castilla-Martí M, Cartagena-Guardado Y, Grau S. Infectious postoperative endophthalmitis after cataract surgery performed over 7 years. The role of azithromycin versus ciprofloxacin eye drops.. Rev Esp Quimioter 2018; 31: 499-505.
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM ([email protected]).