INFORECERCA: Butlletí Informatiu del Servei de Recerca de l'IMIM
Número: 642
17/01/2020
Projectes
26/03/2020
COMISSIÓ EUROPEA
Multi-disciplinary and translational research projects carried out by international consortia.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA (FERO)
Amb l'objectiu de promoure la investigació oncològica a Espanya. La finalitat d'aquest ajut, és donar suport als millors investigadors en el camp del càncer de mama i promoure la ràpida transmissió dels avenços científics en aquest camp als pacients. Per a això, es reconeix un projecte científic presentat per professionals consolidats en el camp del càncer de mama que treballin en institucions espanyoles involucrades en aquest tipus d'investigació.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA (FERO)
La finalitat de la beca es completar la formació de joves investigadors en el camp de l'Oncologia i promoure la rapida transmissió dels avenços científics en aquest camp als pacients. Per a això, es reconeix un projecte científic presentat per professionals novells que treballin en institucions espanyoles involucrades en aquest tipus d'investigació.
 
Termini intern exhaurit
FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Promoure i incentivar projectes de recerca clínica a l'àrea de la Endocrinologia Pediàtrica. Els estudis es desenvoluparan a Espanya i seran multicèntrics col·laboratius. El projecte pot estar ja en curs o pendent d'iniciar-se en l'any de la convocatòria.
 
Termini intern exhaurit
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CELÍACOS DE ESPAÑA (FACE)
La III Edició de Premis FACE de foment a la Investigació sobre malaltia celíaca a la fi d'incentivar el treball de grups de recerca espanyols en el camp i fomentar la investigació sobre aquesta patologia.
Amb aquest premi FACE desitja contribuir de manera directa a cobrir, en la mesura de les seves possibilitats, les necessitats econòmiques de projectes rellevants i favorables a la investigació en malaltia celíaca i dieta sense gluten.
 
24/03/2020
EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
Grant for basic and clinical dibetes research projects, led by young investigators in the transition from postdoctoral/clinical fellow to their first tenured faculty position.
 
16/03/2020
PROSTATE CANCER FOUNDATION
3 years funding for young investigators in the field of prostate cancer, especially on prostate cancer health disparities. Funds may be used innovatively and flexibly to advance the career and research efforts of the awardee (for example, funding “protected time” or direct costs for laboratory science).
 
09/03/2020
BIOCAT
CRAASH Barcelona is a 12-week program that helps European research teams launch successful device, diagnostic and e/digital health innovations to improve health and patient care through mentoring from experts at CIMIT (Boston), the most experienced health accelerator in the world.
 
08/04/2020
The Dr. Josef Steiner Cancer Research Foundation
Funding for projects in basic and/or clinical cancer research (specifically, the translation of new basic/theoretical insights into clinical applications), led by a young investigator (typically 40 years or less).
 
Borses de viatge
08/03/2020
EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE STUDY OF THE LIVER
Fellowships for short stays (usually 3-6 months) for basic and clinical postgraduate investigators at a foreign institution to accomplish a very focused research project, to learn an experimental procedure or methodology, or to get in-depth knowledge about a sophisticated, clinical diagnostic procedure not available at the Home Institution.
 
24/03/2020
COMISSIÓ EUROPEA
Travel awards to junior scientists for participation in a conference, a course or for an exchange visit to a laboratory, where this can be shown to be of value for increasing the applicant’s involvement and knowledge/skills in current European research in radiation protection.
 
Premis
24/03/2020
AJUNTAMENT DE BARCELONA
El Premi Europeu Barcelona Ciència Hipàtia s’inscriu dins del Pla Barcelona Ciència, que recull el compromís de la ciutat de Barcelona amb la ciència, i persegueix, en últim terme, projectar la ciutat com a capital europea de recerca i innovació cap a la mateixa ciutadania.
L’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb l’Acadèmia Europea (Barcelona Knowledge Hub, AE-BKH), convoca aquest premi amb periodicitat anual amb l’objectiu de contribuir a la visibilitat de la ciència, així com de promoure, reforçar i maximitzar en l’àmbit europeu el valor de la recerca de l’excel·lència i del seu impacte sobre la societat.
 
25/03/2020
FUNDACION PREMIOS REY JAIME I
Es va crear amb l'objectiu d'unir, en estudis i investigació, entitats científiques i empresarials per a la promoció de la investigació, el desenvolupament científic i l'emprenedoria a Espanya.
 
24/08/2020
FUNDACIÓN BIAL
 
Recursos Humans
Termini intern exhaurit
FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
L'objectiu de la beca és donar suport al desenvolupament d'un projecte d'investigació bàsica a un centre de reconegut prestigi en matèries relacionades amb l'Endocrinologia Pediàtrica.
 
Termini intern exhaurit
FUNDACIÓN SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
L'objectiu de la beca és donar suport al desenvolupament d'un projecte d'investigació clínica, amb la realització d'una estada formativa a un centre de reconegut prestigi en l'àrea de la Endocrinologia Pediàtrica o en altres àrees d'interès i relació amb aquesta àrea, vinculades a la pràctica clínica.
 
 
 
Informació últil
 
 
Banner-convocatories-tancament-02
Projectes
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Funding for advancing the knowledge on 2019-nCoV and its impact on infected persons, with the aim of contributing to an efficient patient management and/or public health preparedness and response. Proposals must be timely, with rapid activation, to enable early and valuable outcomes to be established.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal que assoleixin la mida per adquirir la massa crítica necessària; fomentar la participació d’investigadors principals amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

- Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramón i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 10% dels projectes que es financin hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.

- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contexts de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.

- Incentivar la participació de personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS com a investigador principal de projectes, d'acord amb el que estableixen els contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut. Almenys el 20% dels projectes que es financin hauran d'estar dirigits per personal assistencial del SNS.

- Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.

- Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures internacionals (IARC) o europees constituïdes com ESFRI Landmarks (EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada per l'ISCIII.
 
Termini exhaurit
ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
- Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels grups de recerca, per tal que assoleixin la mida per adquirir la massa crítica necessària; fomentar la participació d’investigadors principals amb dedicació única a cada projecte. Tant els IP's com els CoIP's hauran d'anar amb dedicació única i hauran de ser de la mateixa entitat sol·licitant.

- Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors dels programes Juan Rodés, Miguel Servet, Ramón i Cajal i del programa d'estabilització d'investigadors del SNS (I3 SNS). Almenys el 10% dels projectes que es financin hauran de destinar al compliment d'aquest objectiu específic.

- Fomentar la presentació de projectes coordinats que facin possible la creació de contexts de cooperació científica, especialment en els investigadors que participen en les estructures estables d'investigació cooperativa, accelerant la transferència de resultats a la pràctica clínica, i que permetin obtenir objectius difícilment assolibles a través de projectes individuals, i en els quals s'evidenciï la interacció d'equips de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb equips d'investigació biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb equips d'investigació epidemiològica i en serveis de salut.

- Incentivar la participació de personal investigador que realitza tasques assistencials en el SNS com a investigador principal de projectes, d'acord amb el que estableixen els contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut. Almenys el 20% dels projectes que es financin hauran d'estar dirigits per personal assistencial del SNS.

- Potenciar la investigació traslacional en cooperació i amb resultats propers al mercat.

- Potenciar la participació en projectes a realitzar a través de les infraestructures internacionals (IARC) o europees constituïdes com ESFRI Landmarks (EATRIS, ECRIN, ELIXIR, EU-Openscreen), en què Espanya és membre, representada per l'ISCIII.
 
Termini exhaurit
COMISSIÓ EUROPEA
Funding for interdisciplinary pre-clinical research projects based on complementarities and sharing of expertise, with a clear future benefit for patients, and focused on the development of effective therapies for rare diseases.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat d'aquesta convocatòria és promoure o accelerar la transferència tecnològica i els resultats de laboratori al pacient a través d'una convocatòria pública enfocada a finançar tecnologies i projectes en càncer amb potencial comercial desenvolupats en una entitat pública o privada sense fins lucratius i capacitada per a la investigació científica a Espanya.
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari.
Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).
 
Termini exhaurit
FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
Aquesta beca està destinada a premiar un projecte de recerca bàsica dins del camp de les ciències de la salut. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d'un becari de grau universitari.
Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional.
 
Termini exhaurit
AECC - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
La finalitat de la convocatòria és la concessió d'ajudes financeres per part de la Fundació Científica AECC a projectes de recerca en càncer des de la investigació translacional a la pràctica clínica desenvolupades per grups coordinats multidisciplinaris.
Tindran cabuda en aquesta convocatòria:
 • Programes de recerca translacional
 • Programes de recerca clínic
 •  
  Termini exhaurit
  COMISSIÓ EUROPEA
  ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. This action is open to researchers of any nationality who intend to conduct their research activity in any Member State or Associated Country. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIO LA CAIXA
  ”La Caixa” inicia la tercera edició de la convocatòria oberta a projectes de recerca en biomedicina i salut, que té per objectiu identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.
  Els projectes presentats s’han d’emmarcar en les àrees temàtiques següents:
 • Neurociències
 • Oncologia
 • Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades
 • Malalties infeccioses
 • Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors
 •  
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA (FERO)
  Amb l'objectiu de promoure la investigació oncològica a Espanya. La finalitat d'aquest ajut, és donar suport als millors investigadors en el camp del càncer de mama i promoure la ràpida transmissió dels avenços científics en aquest camp als pacients. Per a això, es reconeix un projecte científic presentat per professionals consolidats en el camp del càncer de mama que treballin en institucions espanyoles involucrades en aquest tipus d'investigació.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA (FERO)
  La finalitat de la beca es completar la formació de joves investigadors en el camp de l'Oncologia i promoure la rapida transmissió dels avenços científics en aquest camp als pacients. Per a això, es reconeix un projecte científic presentat per professionals novells que treballin en institucions espanyoles involucrades en aquest tipus d'investigació.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  100,000 for basic and/or clinical research projects in all fields of diabetes research.
   
  Termini exhaurit
  Kenneth Rainin Foundation
  The Rainin Foundation supports high-risk research in novel, untested ideas in the field of Inflammatory Bowel Disease (IBD).
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COLOPROCTOLOGÍA
  La Fundació Associació Espanyola de Coloproctologia (FAECP) dóna suport a la investigació clínica i té entre els seus objectius prioritaris aportar tot el suport possible a la investigació independent per part dels seus socis i el foment del seu desenvolupament per a la generació i difusió del coneixement científic en el camp de la Coloproctologia.
  Es convoquen 4 BEQUES DE RECERCA per a la realització de treballs a Espanya.
   
  Termini exhaurit
  LEUKEMIA RESEARCH FOUNDATION
  Funds for New Investigator projects that focus on leukemia, lymphoma, multiple myeloma, and MDS.
   
  Termini exhaurit
  The New York Stem Cell Foundation
  NYSCF is soliciting applications from early career investigators, with the potential to transform the field of stem cell research, for awards to be used for exploring the basic biology and translational potential of stem cells.
   
  Termini exhaurit
  The New York Stem Cell Foundation
  NYSCF is soliciting applications from early career investigators with the potential to transform the field of neuroscience. Applicants are encouraged in all areas of neuroscience and they need not be working in areas related to stem cells or related areas.
   
  Termini exhaurit
  JDRF - JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION
  JDRF is the world’s leading non-profit organization with the mission to cure type 1 diabetes (T1D).
   
  Altres
  Termini exhaurit
  EFIS - EUROPEAN FEDERATION OF IMMUNOLOGICAL SOCIETIES
  Funding for the establishment of EFIS-IL Study Groups on specific areas of immunology-related research.
   
  Borses de viatge
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  Seran susceptibles de finançament les estades de professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi.
   
  Termini exhaurit
  FULBRIGHT ESPAÑA
  Les beques estan destinades a doctors que vulguin investigar en centres d'ensenyament superior als Estats Units d'Amèrica.
   
  Termini exhaurit
  GEICO - Grupo Español De Investigación en Cáncer de Ovario (GEICO)
  L'objectiu de la beca és completar la formació d'oncòlegs joves, mitjançant una estada en un centre de reconegut prestigi en aquest terreny, perquè una vegada conclosa, puguin incorporar els coneixements adquirits a la pràctica personal, al centre on treballi i al Grup GEICO.
   
  Termini exhaurit
  THE COMPANY OF BIOLOGISTS
  DMM Conference Travel Grants are aimed at early-career researchers wanting to attend scientific meetings, conferences, workshops and courses relating to the areas of research covered by the journal:http://dmm.biologists.org/content/aims
  Each application will be judged on the excellence of the candidate and any work being presented in a talk or poster.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquestes beques (2) estan destinades a premiar la participació d'una estada clínica i una estada de recerca a l’estranger de joves professionals de l’àmbit de les ciències de la salut.
  Per promoure la pràctica clínica i de recerca entre els joves professionals de Ciències de la Salut, donar l’oportunitat de conèixer diferents sistemes sanitaris i mètodes de pràctica clínica i de recerca a l’estranger, i alhora donar a conèixer també el nostre sistema sanitari i la nostra pràctica clínica i de recerca a nivell internacional. I així donar reconeixement a la formació realitzada pels joves professionals a l’estranger.
   
  Premis
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  This Award is offered to researchers in recognition of research projects conducted in Cystic Fibrosis (CF) Science and Medicine. The Award is exclusively reserved to scientists and clinicians and must be used to further investigate the area of CF.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  Funding for researchers who are pursuing an active research project in the Non-Tuberculous Mycobacteria Science and Medicine (NTM) lung disease field. The Award must be used to further investigate the area NTM.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  Award for researchers who have made outstanding clinical or scientific/research contribution in the field of IPF and who is pursuing an active research project in the same field (including basic science, pathophysiology, epidemiology, prevention, clinical practice, diagnosis, treatment, or rehabilitation).
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  Award for researchers who have made outstanding clinical or scientific/research contribution in the field of COPD and who is pursuing an active research project in the same field (including basic science, pathophysiology, epidemiology, prevention, clinical practice, diagnosis, treatment, or rehabilitation).
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
  Award for researchers who have made outstanding clinical or scientific/research contribution in the field of asthma and who is pursuing an active research project in the same field (including basic science, pathophysiology, epidemiology, prevention, clinical practice, diagnosis, treatment, or rehabilitation).
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN LILLY
  La FUNDACIÓ LILLY convoca els Premis Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica Preclínica i Clínica 2020, per a investigadors que hagin contribuït de forma significativa al desenvolupament de la Biomedicina i les Ciències de la Salut a Espanya, i mantinguin una activitat de reconegut nivell científic.
  L'objectiu és fomentar la Investigació Biomèdica d'alta qualitat, de caràcter preclínic i clínic, mitjançant la concessió de Premis que reconeguin i donin suport a trajectòries científiques d'excel·lència.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Premiar un projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a premiar l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica sense ànim de lucre.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a premiar l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia, l’any 2019 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Aquest premi està destinat a premiar la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món, almenys una de les quals durant l’any 2019, realitzada a Catalunya, les Balears, València o Andorra, que hom consideri que posseeix les millors qualitats.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I BALEARS
  Està destinat a premiar i fer pública la trajectòria professional i humana d'un metge o un altre professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER
  PREMI concedit a la persona/es, equip de treball o institució amb una trajectòria professional o línia de recerca continuada la qual representi una contribució rellevant en el camp de les Ciències de la Salut, especialment referides a la dona i particularment en l'àmbit de l'Obstetrícia, la Ginecologia i la Medicina de la Reproducció. Àmbit Internacional.
   
  Recursos Humans
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de personal facultatiu amb experiència en investigació en ciències i tecnologies de la salut, als centres assistencials públics que formen part dels IIS.
  Afavorir la recerca orientada al pacient i a la població a través d'activitats de transferència.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació, en centres amb activitat clínic assistencial, de doctors acabats de titular en el camp de les ciències i tecnologies de la salut, per perfeccionar la seva formació.
   
  Termini exhaurit
  ISCIII - INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
  L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de professionals, exclusivament en les entitats sanitàries de titularitat pública, amb activitat clínic assistencial, que hagin superat la FSE, per al desenvolupament d'un pla de formació en investigació en ciències i tecnologies de la salut.
   
  Termini exhaurit
  AGAUR - AGENCIA DE GESTIO AJUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
  L’objecte del programa Beatriu de Pinós és atorgar 60 ajuts individuals per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia. Aquest ajuts s’adrecen a facilitar tant el retorn com la incorporació d’investigadors que han estat treballant a l’estranger a les entitats de recerca situades a Catalunya.
   
  Termini exhaurit
  EMBO - EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION
  The EMBO Long-Term Fellowships support post-doctoral research visits to laboratories throughout Europe and the world. International exchange is a key feature in the application process.
   
  Termini exhaurit
  DAAD - DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
  One-year grants for graduates, doctoral candidates and PhD students to carry out research and continue their education in Germany.
   
  Termini exhaurit
  MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
  Concessió d'ajuts per a la realització d'estudis de Màster en Universitats i altres institucions d'educació superior acreditades per impartir aquests estudis als Estats Units. Aquesta convocatòria proposa crear les condicions i facilitar els mitjans per impulsar la realització de programes de Màster en les esmentades institucions per persones en possessió d'un títol de grau, llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalent en el marc de el programa d'ajudes MICIU-Fulbright.
   
  Termini exhaurit
  UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
  Els projectes d'investigació que optin a aquesta convocatòria s'han de centrar en qualsevol aspecte de la prestació de serveis sociosanitaris i de salut mental i la cura de pacients crònics complexos amb importants necessitats socials.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  The Programme aims to identify promising and innovative young researchers in the field of diabetes. Selected candidates will have the opportunity to present their research activities during the symposium at the EASD Annual Meeting, and will receive a fellowship of € 30,000.
   
  Termini exhaurit
  EUROPEAN FOUNDATION FOR THE STUDY OF DIABETES (EFSD)
  The objective of the EFSD/Lilly Young Investigator Research Awards is to encourage innovative research in the fields of diabetes and its complications, and to promote excellence in medical education. Applicants should have demonstrated their ability in the field of diabetes research.
   
  Termini exhaurit
  A.M.A. AGRUAPACIÓ MUTUAL ASSEGURADORA
  Els ajuts es concedeixen per sorteig entre tots els inscrits per finançar els cursos de preparació a les respectives especialitats d'interns residents.
   
  Termini exhaurit
  FUNDACIÓN DEXEUS SALUD DE LA MUJER
  Convocatòria nacional de cinc beques d'investigació en el camp de Medicina Materno Fetal (Obstetrícia).
   
   
   
   
  Articles
   
  Martínez-Ciarpaglini C*, Expósito-Afonso I, Iglesias M, Perez-Mies B. Residencia de Anatomía Patológica en España: ¿cómo estamos y en qué debemos mejorar?. Rev Esp Patol 2020; 53(1): 3-9.
   
  Anguelovski I*, Connolly JJT, Pearsall H, Shokry G, Checker M, Maantay J, Gould K, Lewis T, Maroko A, Roberts JT. Why green “climate gentrification” threatens poor and vulnerable populations. Proc Natl Acad Sci U S A 2019; 116(52): 26139-26143.
   
  Castelló A*, Pérez-Gómez B, Lora-Pablos D, Lope V, Castaño-Vinyals G, Vitelli-Storelli F, Dierssen-Sotos T, Amiano P, Guevara M, Moreno V, Lozano-Lorca M, Tardón A, Alguacil J, Hernández-García M, Marcos-Gragera R, Chirlaque López, Ardanaz E, Ibarluzea J, Gómez-Acebo I, Molina AJ, O'Callaghan-Gordo C, Aragonés N, Kogevinas M, Pollán M, García-Pérez J. Validation of self-reported perception of proximity to industrial facilities: MCC-Spain study. Environ Int 2020; 135: 105316.
   
  Evlampidou I, Font-Ribera L, Rojas-Rueda D, Gracia-Lavedan E, Costet N, Pearce N, Vineis P, Jaakkola JJK, Delloye F, Makris KC, Stephanou EG, Kargaki S, Kozisek F, Sigsgaard T, Hansen B, Schullehner J, Nahkur R, Galey C, Zwiener C, Vargha M, Righi E, Aggazzotti G, Kalnina G, Grazuleviciene R, Polanska K, Gubkova D, Bitenc K, Goslan EH, Kogevinas M, Villanueva CM*. Trihalomethanes in Drinking Water and Bladder Cancer Burden in the European Union. Environ Health Perspect 2020; 128(1): 17001.
   
  Vázquez-Oliver A, Brambilla-Pisoni C, Domingo-Gainza M, Maldonado R, Ivorra A, Ozaita A*. Auricular transcutaneous vagus nerve stimulation improves memory persistence in naïve mice and in an intellectual disability mouse model. Brain Stimul 2020; 13(2): 494-498.
   
  Corripio I, Roldán A, Sarró S, McKenna PJ*, Alonso-Solís A, Rabella M, Díaz A, Puigdemont D, Pérez V, Álvarez E, Arévalo A, Padilla PP, Ruiz-Idiago JM, Rodríguez R, Molet J, Pomarol-Clotet E, Portella MJ. Deep brain stimulation in treatment resistant schizophrenia: A pilot randomized cross-over clinical trial. EBioMedicine 2020; 51: 102568.
   
  Gadea A, Hernández-Muñoz I, Vicente A, Andrades E, García-Calvente M, Camacho L, Fernández-Rodríguez MC, Bellosillo B, Pujol RM, Toll A*. Molecular characterisation of oncogenic urothelial mosaic mutations in patients with extensive keratinocytic epidermal naevi. J Med Genet 2020: (en Premsa).
   
  Arauna D, García F, Rodríguez-Mañas L, Marrugat J, Sáez C, Alarcón M, Wehinger S, Espinosa-Parrilla Y, Palomo I*, Fuentes E*. Older adults with frailty syndrome present an altered platelet function and an increased level of circulating oxidative stress and mitochondrial dysfunction biomarker GDF-15. Free Radical Biol Med 2020: (en Premsa).
   
  Lopez Montesinos I, Dominguez-Guasch A, Gómez-Zorrilla S, Duran X, Sivero-Parés A, Arenas-Miras MM, Montero M, Sorli L, Grau S, Horcajada JP*. Clinical and economic burden of community-onset multidrug-resistant infections requiring hospitalization. J Infection 2020: (en Premsa).
   
  Castro-Zavala A, Martín-Sánchez A, Valverde O*. Sex differences in the vulnerability to cocaine's addictive effects after early-life stress in mice. Eur Neuropsychopharmacol 2020: (en Premsa).
   
  Navalpotro I, Kim J, Paz-Alonso PM, Delgado-Alvarado M, Quiroga-Varela A, Jimenez-Urbieta H, Carreiras M, Strafella AP, Rodriguez-Oroz MC*. Disrupted salience network dynamics in Parkinson's disease patients with impulse control disorders. Parkinsonism Relat Disord 2020; 70: 74-81.
   
  Letang E*, Ellis J, Naidoo K, Casas EC, Sánchez P, Hassan-Moosa R, Cresswell F, Miró JM, García-Basteiro AL. Coinfección tuberculosis-VIH: avances y retos 2 décadas después de la implementación del tratamiento antirretroviral a nivel global. Arch Bronconeumol 2020: (en Premsa).
   
  Balañá A, Admetllo M, Sancho A, Alvarado M, Gea J, Ausin P, Martínez-Llorens JM*. Estudio descriptivo sobre la influencia de la metodología en la medición de la fuerza inspiratoria máxima en nariz (SNIP) en población sana. Arch Bronconeumol 2020: (en Premsa).
   
  Perea L, Rodrigo-Troyano A, Cantó E, Domínguez-Alvarez M, Giner J, Sanchez-Reus F, Villar-García J, Quero S, García-Núñez M, Marín A, Monsó E, Faner R, Agustí A, Vidal S, Sibila O*. Reduced airway levels of fatty-acid binding protein 4 in COPD: relationship with airway infection and disease severity. Respir Res 2020; 21: 23.
   
  Tursi A*, Brandimarte G, Di Mario F, Lanas A, Scarpignato C, Bafutto M, Barbara G, Bassotti G, Binda GA, Biondi A, Biondo S, Cassieri C, Crucitti A, Dumitrascu DL, Elisei W, Escalante R, Herszènyi L, Kruis W, Kupcinskas J, Lahat A, Lecca PG, Maconi G, Malfertheiner P, Mazzari A, Mearìn F, Milosavljevic T, Nardone G, Chavez E, Papa A, Papagrigoriadis S, Pera M, Persiani R, Picchio M, Regula J, Stimac D, Stollman N, Strate LL, Walker MM, and DICA International Group. The DICA Endoscopic Classification for Diverticular Disease of the Colon Shows a Significant Interobserver Agreement among Community Endoscopists: an International Study. J Gastrointestin Liver Dis 2020; 28 (suppl.1): 39-44.
   
  Tursi A*, Brandimarte G, Di Mario F, Lanas A, Scarpignato C, Bafutto M, Barbara G, Bassotti G, Binda GA, Biondi A, Biondo S, Cambiè G, Cassieri C, Crucitti A, Dumitrascu DL, Elisei W, Escalante R, Herszènyi L, Kruis W, Kupcinskas J, Lahat A, Lecca PG, Maconi G, Malfertheiner P, Mazzari A, Mearìn F, Milosavljevic T, Nardone G, Chavez E, Papa A, Papagrigoriadis S, Pera M, Persiani R, Picchio M, Regula J, Stimac D, Stollman N, Strate LL, Violi A, Walker MM. International Consensus on Diverticulosis and Diverticular Disease. Statements from the 3rd International Symposium on Diverticular Disease. J Gastrointestin Liver Dis 2020; 28 (suppl.1): 57-66.
   
  Zhong J, Jermusyk A, Wu L, Hoskins JW, Collins I, Mocci E, Zhang M, Song L, Chung CC, Zhang T, Xiao W, Albanes D, Andreotti G, Arslan AA, Babic A, Bamlet WR, Beane-Freeman L, Berndt S, Borgida A, Bracci PM, Brais L, Brennan P, Bueno-de-Mesquita B, Buring J, Canzian F, Childs EJ, Cotterchio M, Du M, Duell EJ, Fuchs C, Gallinger S, Gaziano JM, Giles GG, Giovannucci E, Goggins M, Goodman GE, Goodman PJ, Haiman C, Hartge P, Hasan M, Helzlsouer KJ, Holly EA, Klein EA, Kogevinas M, Kurtz RJ, LeMarchand L, Malats N, Männistö S, Milne R, Neale RE, Ng K, Obazee O, Oberg AL, Orlow I, Patel AV, Peters U, Porta M, Rothman N, Scelo G, Sesso HD, Severi G, Sieri S, Silverman D, Sund M, Tjønneland A, Thornquist MD, Tobias GS, Trichopoulou A, Van Den Eeden SK, Visvanathan K, Wactawski-Wende J, Wentzensen N, White E, Yu H, Yuan C, Zeleniuch-Jacquotte A, Hoover R, Brown K, Kooperberg C, Risch HA, Jacobs EJ, Li D, Yu K, Shu XO, Chanock SJ, Wolpin BM, Stolzenberg-Solomon RZ, Chatterjee N, Klein AP, Smith JP, Kraft P, Shi J, Petersen GM, Zheng W, Amundadottir LT*. A Transcriptome-Wide Association Study (TWAS) Identifies Novel Candidate Susceptibility Genes for Pancreatic Cancer. J Natl Cancer Inst 2020: (en Premsa).
   
  Picazo L, Gracia-Arnillas MP, Muñoz-Bermúdez R, Duran X, Álvarez-Lerma F, Masclans JR*. La humidificación activa en ventilación mecánica no se asocia con un aumento de complicaciones infecciosas respiratorias en un estudio cuasi-experimental pre-postintervención. Medicina Intensiva 2020: (en Premsa).
   
   
  Tel: 93 316 04 00
  Doctor Aiguader, 88
  08003 Barcelona
  Seguiu-nos a:
  Twitter
  Youtube
  En compliment de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquest correu li hem enviat a partir de les dades de contacte que vostè ens ha facilitat. Si vostè no desitja rebre més comunicats, pot donar-se de baixa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es) tot indicant la paraula “baixa base de dades” a l’assumpte.
  Li recordem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat@imim.es).